health-clinic

CHÚNG TÔI LÀ

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào là một cơ quan trợ giúp pháp lý cộng đồng do Chương Trình Pháp Trợ Ontario ( Legal Aid Ontario) tài trợ.

boss

Nhân viên

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào có một đội ngũ nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian cung cấp dịch vụ pháp lý bằng các ngôn ngữ: tiếng Quảng (Hoa), và Tiếng Việt.

team

Ban Điều Hành

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp được điều hành bởi các thành viên thiện nguyện trong cộng đồng do các hội viên bầu ra.

Bài gần đây của chúng tôi

Tin Hội Viên

Tài Liệu Ấn Bản

THEO TÔI TRÊN TWITTEREnter your keyword