CHÚNG TÔI LÀ

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào là một cơ quan pháp trợ cộng đồng do Chương Trình Pháp Trợ Ontario ( Legal Aid Ontario) tài trợ để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho cư dân Toronto thuộc cộng đồng người Hoa, Việt, Khmer, Lào có mức thu nhập thấp. Chúng tôi là một cơ quan phi vụ lợi, không trực thuộc vào bất cứ cơ quan chính quyền nào và được điều hành bởi các thành viên thiện nguyện đến từ cộng đồng.

Song song với các dịch vụ pháp lý trực tiếp, chúng tôi còn tích cực giáo dục cộng đồng về kiến thức luật pháp bao gồm tổ chức buổi hội thảo giáo dục và ấn bản tài liệu pháp luật bằng nhiều ngôn ngữ trong một số lĩnh vực luật pháp khác nhau.

health-clinic

CHÚNG TÔI LÀ

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào là một cơ quan trợ giúp pháp lý cộng đồng do Chương Trình Pháp Trợ Ontario ( Legal Aid Ontario) tài trợ.

boss

Nhân viên

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào có một đội ngũ nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian cung cấp dịch vụ pháp lý bằng các ngôn ngữ: tiếng Quảng (Hoa), và Tiếng Việt.

team

Ban Điều Hành

Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp được điều hành bởi các thành viên thiện nguyện trong cộng đồng do các hội viên bầu ra.

DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí trên điện thoại trong những lĩnh vực như: xin di trú, quyền lợi của người thuê nhà, luật lao động, vi phạm nhân quyền, khiếu nại về phúc lợi của chính phủ như tiền thất nghiệp, tiền hưu, tiền già, tiền trợ cấp xã hội (Ontario Works và Ontario Disability Support Program).

xin di trú

quyền lợi của người thuê nhà

luật lao động

vi phạm nhân quyền

khiếu nại về phúc lợi của chính phủ như tiền thất nghiệp

tiền hưu

tiền già

tiền trợ cấp xã hội (Ontario Works và Ontario Disability Support Program)

TIN MỚI

THEO TÔI TRÊN TWITTER
Enter your keyword