Blog

(Cập nhật ngày 4 tháng 8 năm 2020)

Tỉnh bang Ontario đã gỡ bỏ lệnh cấm trục xuất trong mùa đại dịch COVID-19 vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Điều này có nghĩa là việc trục xuất có thể sẽ áp dụng. Những thay đổi gần đây đối với Đạo luật Thuê nhà ở cũng đã thay đổi quy trình trục xuất trong hầu hết các trường hợp thuê nhà ở và những thay đổi khác được áp dụng bao gồm những điều sau:

  • Hiện có thể nhanh chóng theo dõi các vụ bị trục xuất ở Ban Xử Lý Chủ nhà và Người thuê (Landlord and Tenant Board -LTB) nếu người thuê đồng ý kế hoạch thanh toán nợ với chủ nhà nhưng sau đó lại bỏ lỡ một khoản thanh toán. Điều rất quan trọng, người thuê nhà là phải tư vấn pháp lý trước khi đồng ý với kế hoạch thanh toán tiền nhà còn nợ vì việc không tuân theo các điều khoản của kế hoạch có thể khiến chủ nhà xin lệnh trục xuất mà không cần thông qua phiên điều trần tại Ban Xử Lý Chủ nhà và Người thuê (Landlord and Tenant Board –LTB). Nếu người thuê nhà nhận được lệnh trục xuất trong những trường hợp như vậy, họ chỉ có 10 ngày để yêu cầu một phiên điều trần.
  • Người thuê nhà đang bị đuổi ra khỏi nhà do nợ tiền thuê nhà phải thông báo bằng văn bản cho chủ nhà của họ nếu họ muốn đề cập đến  tại phiên điều trần  các vấn đề liên quan đến việc sửa chữa trong căn hộ của họ. Trước khi có những thay đổi về mặt pháp lý, người thuê nhà có thể tự động nêu ra những vấn đề này.
  • Nếu người thuê nhà không phản đối việc tăng tiền thuê nhà bất hợp pháp trong vòng 12 tháng, tiền thuê nhà mới sẽ trở thành hợp pháp và không thể bị gián đoạn.
  • Chủ nhà hiện nay có 12 tháng để thưa người thuê nhà trước đây với Ban Xử Lý Chủ nhà và người thuê (Landlord and Tenant Board – LTB) về các vấn đề như nợ tiền thuê nhà. Trước khi có những thay đổi về mặt pháp lý, chủ nhà trước đây phải thưa người thuê nhà trước đây ở Small Claims Court. Do Small Claims Court có các quy định khắc khe hơn so với Ban Xử Lý  giữa Chủ nhà và người thuê (LTB) nhằm đảm bảo người thuê nhà được ý thức về các phiên điều trần, họ lo ngại rằng những người thuê nhà trước đây sẽ không biết về các phiên điều trần tại Ban Xử Lý  giữa Chủ nhà và người thuê (LTB).

Trong khi những thay đổi luật đang được chất vấn tại tòa, thì những thay đổi hiện nay đang có hiệu lực. Chúng tôi sẽ  cập nhật khi có thêm thông tin về những chất vấn tại tòa án.

Nếu bạn là người thuê nhà không nói tiếng Anh và sử dụng một trong các ngôn ngữ sau tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer hoặc tiếng Trung, vui lòng gọi cho Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp của chúng tôi theo số 416-971-9674. Nếu bạn thông thạo tiếng Anh, bạn có thể gọi cho các trung tâm pháp lý cộng đồng.

Để biết thêm chi tiết về quyền lợi của người thuê nhà ở Ontario, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi về Quyền lọi của người thuê nhà.

Đạo luật RTA về thuê nhà ở tỉnh bang Ontario (Ontario’s Residential Tenancies Act – RTA) áp dụng cho hầu hết các nhà cho thuê ở tỉnh bang Ontario, như phòng thuê, căn hộ, nhà ở, công viên nhà di động và nhà hưu trí.

Dù vậy một số dạng nhà cho thuê không được bảo vệ theo luật RTA. Ví dụ, bạn có thể không được luật RTA bảo vệ nếu nơi bạn thuê được xem là dùng để kinh doanh, nếu bạn dùng chung nhà bếp hoặc phòng tắm với chủ nhà hay một thành viên gia đình của chủ nhà hoặc nếu bạn sống trong một số loại nhà ở cho thuê tạm thời hoặc theo mùa. Luật RTA cũng không bảo vệ một số hình thức sống chung, chẳng hạn như bạn cùng phòng (tức là khi bạn thuê từ người thuê khác).

Thông tin trong trang này không áp dụng cho bạn, nếu nhà bạn đang thuê trong diện không được Luật RTA bảo vệ. Bạn nên tư vấn thêm với luật sư hoặc một trung tâm pháp lý cộng đồng về quyền lợi của bạn với tư cách là người thuê nhà.

Thông tin này được tham khảo từ thông tin cập nhật của HALCO ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Enter your keyword