Employment

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp soạn thảo dựa trên tài liệu Workers’ Health and Safety Legal Clinic’s “Frequently Asked COVID-19 Workplace Health and Safety Questions” (tạm dịch “Những Câu Hỏi Thường Gặp về Sức Khỏe và An Toàn liên quan đến vi-rút Corona 19 nơi làm việc của Trung Tâm Luật Pháp về […]

ĐỌC THÊM

Download PDF here COVID-19: Cập nhật về bảo hiểm việc làm và các phúc lợi khác do Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn cập nhật ngày 27 tháng 3 năm 2020) A. Hỗ trợ tài chính cho người lao động Tiền Ứng Phó Khẩn Cấp của Canada- Canada Emergency Response Benefit (CERB): […]

ĐỌC THÊM

Enter your keyword