Sau khi có tư cách thường trú ở Canada, Bạn phải biết các qui định để giữ tư cách thường trú cho đến khi bạn có thể xin nhập quốc tịch trở thành công dân Canada.  Có ba lý do làm mất tư cách thường trú đó là do bị kết án phạm hình sự, […]

ĐỌC THÊM

Theo luật di trú hiện hành, không phải mọi người đều có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. Ngoài ra, không phải mọi quyết định của cơ quan nhập cư Canada đều có thể được kháng cáo. Nói chung, chỉ có cư dân thường trú của Canada có quyền khiếu nại quyết định nhập […]

ĐỌC THÊM

Luật Di Trú Canada qui định các diện xin nhập cư như đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v  để xin nhập cư với tư cách thường trú nhân Canada. Theo Luật Bảo vệ Di trú và Tị nạn (IRPA), cá nhân có thể xin bảo lãnh thân nhân như vợ chồng hợp […]

ĐỌC THÊM

Enter your keyword