Blog

Do Trung Tâm Hướng dẫn Pháp luật Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

Cập nhật ngày 15 tháng 4, 2021

KHÁI QUÁT

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Chính phủ Canada đã công bố một chính sách định cư có thời hạn để cấp thường trú cho hơn 90,000 người lao động trong các ngành thiết yếu và du học sinh đã tốt nghiệp trong ngành thiết yếu. Chương trình định cư có thời hạn này sẽ cấp thường trú cho người lao động tạm thời và du học sinh mới tốt nghiệp hiện đang cư trú tại Canada và có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết giúp đối phó với dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế của Canada.

Ngày 6 tháng 5, 2021, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ bắt đầu nhận đơn cho các chương trình định cư theo 3 diện sau đây:

 1. 20,000 đơn dành cho người lao động tạm thời trong ngành y tế (health care) (bao gồm 40 loại ngành nghề liên quan đến y tế)
 2. 30,000 đơn dành cho những người lao động tạm thời trong các ngành nghề thiết yếu được chọn lọc (bao gồm 95 loại ngành nghề trong các lãnh vực như nhân viên thu ngân, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và phân phối thực phẩm)
 3. 40,000 đơn dành cho du học sinh đã tốt nghiệp từ một trường của Canada trong ngành nghề chỉ định

Chương trình sẽ ngưng nhận đơn khi số người cho mỗi diện đã đạt tiêu chuẩn hoặc trễ nhất là ngày 5 tháng 11, 2021. 90,000 hồ sơ sẽ được xử lý theo 3 diện của chuong trình định cư mới mới này cho những người nói tiếng Anh.

Chương trình cho những người nói tiếng Pháp sẽ được tiến hành song song, và không giới hạn số lượng hồ sơ.

ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ

a. Nhân công làm việc trong ngành thiết yếu

Để hội đủ điều kiện cho chương trình định cư theo diện 1 hoặc 2, người nước ngoài phải hội đủ những điều kiện sau:

 • Đã làm việc ít nhất 1 năm toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương với 1,560 giờ làm việc ở Canada trong ngành nghề chỉ định:
  • Ngành nghề liên quan đến lĩnh vực y tế (tham khảo danh sách A – Annex A)
  • Những ngành nghề thiết yếu khác (tham khảo danh sách B – Annex B)
 • Trong thời điểm nộp đơn chờ xừ lý, đương sự phải còn đang làm việc nhưng không nhất thiết phải làm trong ngành nghề chỉ định trong danh sách A và B
 • Trình độ Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải đạt ít nhất trình độ 4 dựa theo mức diểm qui định về ngôn ngữ của Canada (the Canadian Language Benchmarks –CLB 4)
  • Kết quả thi ngôn ngữ phải được thực hiện trong vòng 2 năm gần nhất
 • Trong thời điểm nộp đơn, phải đang cư ngụ tại Canada với giấy tờ tạm trú hợp lệ (hoặc đủ điều kiện để được phục hồi tình trạng di trú).

Điều kiện cuối cùng có nghĩa là những người xin tị nạn hoặc bị từ chối tị nạn không có visa hợp lệ, nhưng chỉ có giấy tờ làm việc tạm, sẽ không hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình định cư này.

b. Du Học Sinh Mới Tốt Nghiệp

Để đạt đủ tiêu chuẩn của chương trình định cư theo diện thứ 3, người nước ngoài phải đạt những điều kiện sau:

 • Mới tốt nghiệp sau tháng Giêng, 2017 trong một trường được công nhận (“Designated Learning Institution”) ở Canada trong danh sách (list)
 • Chúng chỉ tốt nghiệp phải là:
  • Bằng cấp cho một niên khóa kéo dài ít nhất 8 tháng
  • Bằng cấp, văn bằng, hoặc chứng chỉ được cấp khi hoàn tất một chương trình học bất kỳ thời hạn cho một ngành nghề trong Danh sách A –Annex A)
  • Một hoặc nhiều bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận trong đó
   • mỗi niên khóa học kéo dài ít nhất 8 tháng và;
   • thời gian tổng hợp cho các khoa học tương đương với chương trình chứng chỉ hai năm (ít nhất là 16 tháng)
 • Mặc dù không có yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tối thiểu, nhưng lúc nộp đơn đương sự phải có giấy phép làm việc hợp lệ hoặc được phép làm việc hợp lệ ở Canada.
  • Không bao gồm việc tự kinh doanh trừ khi là bác sĩ
 • Trình độ Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phải đạt ít nhất trình độ 5 dựa theo mức diểm qui định về ngôn ngữ của Canada (the Canadian Language Benchmarks –CLB 5)
  • Kết quả thi ngôn ngữ phải được thực hiện trong vòng 2 năm gần nhất
 • Cư ngụ tại Canada với tình trạng tạm trú hợp lệ (hoặc đủ điều kiện để khôi phục tình trạng di trú) và có mặt tại Canada vào thời điểm nộp đơn

CÁCH THỨC NỘP ĐƠN

Tất cả hồ sơ sẽ phải nộp trên mạng. Hướng dẫn chi tiết sẽ được công bố trong những tuần sắp tới.

Cá nhân hội đủ điều kiện cho các diện của chương trình định cư mới có thể liên hệ với Trung tâm Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào hoặc các trung tâm pháp lý khác để biết thêm thông tin chi tiết.

Những người không đủ điều kiện cho chương trình định cư mới này sẽ có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú theo diện nhân đạo. Nếu các bạn có thắc mắc về tình trạng thường trú của mình, xin liên lạc với Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào hoặc Trung tâm pháp lý trong khu vực mình ở để tư vấn luật pháp.

Enter your keyword