Blog

Luật Di Trú Canada qui định các diện xin nhập cư như đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v  để xin nhập cư với tư cách thường trú nhân Canada. Theo Luật Bảo vệ Di trú và Tị nạn (IRPA), cá nhân có thể xin bảo lãnh thân nhân như vợ chồng hợp pháp, người phối ngẫu sống chung, ông bà cha mẹ và con phụ thuộc. điều kiện bảo lãnh và xin nhập cư được đặt ra trong luật.

Để bảo lãnh, bạn phải trên 18 tuổi, là công dân hay thường trú nhân Canada, đang cư ngụ tại Canada (trừ trường hợp ngoại lệ), và hội đủ điều kiện tài chính để bảo lãnh.  Luật cũng qui định các trường hợp mất tư cách để bảo lảnh và mức lệ phí xin bảo lãnh.

Luật Di Trú đặt ra quy định về người đứng chung bảo lãnh, điều kiện tài chính của người bảo lãnh, thời hạn và trách nhiệm bảo lãnh, thủ tục xúc tiến đơn xin bảo lãnh cho thân nhân ở trong Canada hay nước ngoài.  Quyền xin kháng cáo khi đơn bị bác và thời hạn xin khiếu nại.

Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết và thông tin về bảo lãnh gia đình.  Tài liệu này tập trung vào các tiêu chuẩn và thủ tục xin bảo lãnh. Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát. Luật pháp có thể thay đổi, và vấn đề của mỗi người đều khác nhau. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý về vấn đề của mình, xin vui lòng liên lạc  với cơ quan pháp trợ cộng đồng địa phương hoặc tư vấn với một luật sư di trú.

Danh Sách Theo Chủ Đề

Ai có thể được bảo lãnh

Ai có thể bảo lãnh?

Tiến trình bảo lãnh

Lệ phí xin bảo lãnh

Quyền khiếu nại

Hủy bỏ bảo lãnh

Bảo lãnh đoàn tụ gia đình

Luật Di Trú Canada nhận di dân xin nhập cư đến Canada theo nhiều diện, các diện này bao gồm đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v.  Di dân có thể thông qua đó để xin tư cách thường trú định cư ở Canada.

Trong quyển tài liệu này, chúng tôi chỉ tập trung vào diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình, quyền lợi, điều kiện và thủ tục xin bảo lãnh thân nhân nhập cư để đoàn tụ với gia đình.

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát, luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có gì thắc mắc, xin tư vấn với luật sư trong lĩnh vực di trú hoặc cơ quan pháp trợ gần nhà để được giúp đỡ.

Ai có thể được bảo lãnh?

Quý vị có quyền bảo lãnh những thân nhân dưới đây theo diện đoàn tụ gia đình:

 • Người phối ngẫu trên 16 tuổi có  hôn thú hợp pháp của mình
 • Người bạn đời sống chung không hôn thú trên 16 tuổi, cùng phái hoặc khác phái mà đã sống chung với quý vị như vợ chồng ít nhất một năm trở lên,
 • Người tình nhân trên 16 tuổi, cùng phái hay khác phái đang sống ở nước ngoài, có quan hệ thân mật với quý vị ít nhất một năm trở lên nhưng có ràng buộc về pháp lý hay những lý do ngoài ý muốn nên không thể kết hôn hay sống chung với nhau như vợ chồng ví dụ như khuynh hướng phái biệt (luật pháp nơi đó cấm hôn nhân đồng tính)
 • Cha mẹ và ông bà nội ngoại của mình
 • Con độc thân dưới 18 tuổi mà người bảo lãnh đang xin nuôi
 • Anh, chị, em, cháu của mình mồ côi cả cha lẫn mẹ, dưới 18 tuổi chưa lập gia đình và không có quan hệ sống chung như vợ chồng với một người khác
 • Con phụ thuộc là một trong hai trường  hợp 1) là con ruột của người bảo lãnh và chưa từng bị người khác xin nuôi ngoại trừ người đó là vợ hoặc chồng hợp pháp hay sống chung của người bảo  lãnh 2) là con xin nuôi hợp pháp của người bảo lãnh, đồng thời, đứa con này còn phải hội đủ một trong các điều kiện sau đây mới thuộc diện phụ thuộc vào cha mẹ:
  • dưới 19 tuổi, chưa lập gia đình và không sống chung như vợ chồng với một người khác hoặc
  • trên 19 tuổi nhưng trước 19 tuổi đã và đang còn phụ thuộc vào cha mẹ nuôi dưỡng vì lý do bệnh tật (giới hạn độ tuổi mới cho con phụ thuộc chỉ áp dụng cho các đơn bảo lãnh nộp sau ngày 01 tháng 8 năm 2014.)
 • Nếu quý vị không có vợ hoặc chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái, cha mẹ, ông bà, anh chị em, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu là thường trú dân hoặc công dân Canada và không có ai thuộc diện đoàn tụ gia đình mà quý vị có thể bảo lãnh thì quý vị có quyền chọn bất cứ một thân nhân bất luận tuổi tác để bảo lãnh đến Canada.

Ai có thể làm bảo lãnh?

Người bảo lãnh phải:

 • 18 tuổi trở lên
 • là thường trú dân hoặc công dân Canada
 • đang cư ngụ tại Canada và sẽ tiếp tục cư ngụ tại Canada trong thời gian xúc tiến thủ tục bảo lãnh. Nhưng nếu là công dân Canada đang sống ở nước ngoài, quý vị có quyền xúc tiến bảo lãnh vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, con cái phụ thuộc của mình dù quý vị không cư ngụ tại  Canada lúc làm thủ tục bảo lãnh, nhưng phải chứng minh rằng quý vị sẽ cùng  những người thân nhân này sẽ trở về Canada để sống khi họ được cấp giấy tờ nhập cư
 • hội đủ điều kiện tài chánh để bảo lãnh

Quý vị không được bảo lảnh nếu mình:

 • đang chờ bị trục xuất khỏi Canada
 • đang ở tù
 • đang ở trong thời hạn phá sản chưa kết thúc
 • bị kết án theo Luật Hình Sự trong và ngoài Canada về tội mưu hại,  cưỡng bức hay đe dọa xâm phạm tính dục con cái của mình và con riêng của vợ chồng hợp pháp hoặc sống chung, hoặc người nhà của mình.  Nếu bị kết án ở Canada,  quý vị chỉ có thể bảo lãnh sau khi được xóa kỷ lục phạm tội hoặc phảI chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án.   Nếu bị kết tội ở nước ngoài, thì phải chờ 5 năm tính từ ngày hoàn tất xong bản án mới có quyền bảo lãnh.
 • đang lãnh tiền trợ cấp xã hội mà không phải vì lý do bệnh tật
 • đã từng bội ước trách nhiệm bảo lãnh trong nhiệm kỳ bảo lãnh trước,  làm cho những thân nhân được bảo lãnh trong nhiệm kỳ đó phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội – nhưng nếu người bảo lãnh hoàn trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh sẽ không bị xem như hủy ước
 • không tuân hành lệnh tòa để trả tiền cấp dưỡng bao gồm cấp dưỡng nuôi con
 • chưa trả hết các món nợ về di trú

Người đứng chung bảo lãnh cũng phải hội đủ tất cả các điều kiện trên thì mức thu nhập của họ mới được cộng chung với người bảo lãnh.

Trong thời gian hồ sơ đang xúc tiến, hồ sơ sẽ bị đình chỉ chờ kết quả,  nếu người bảo lãnh:

 • bị thưa về tội hình sự có thể bị kết án tù ít nhất là 10 năm trở lên
 • tư cách thường trú hoặc công dân của chính họ đang bị điều tra để thu hồi
 • bị Bộ Công Dân và Di Trú cũng như Tổng Cố Vấn Pháp Luật của Canada xác định họ thuộc diện cấm nhập cảnh vì nguy hại an ninh, có tiền án hình sự nghiêm trọng, vi phạm nhân quyền quốc tế, hoặc tội phạm có tổ chức.
 • bị quyết định hủy hay thu hồi tư cách thường trú và đang kháng cáo

5 năm cấm bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung

Bắt đầu từ ngày 02 tháng ba năm 2012, những người đi theo diện bảo lãnh vợ chồng kết hôn hay sống chung sẽ bị cấm bảo lãnh một người phối ngẫu khác trong 5 năm đầu từ ngày nhập cư Canada, cho dù họ đã nhập tịch Canada trong thời gian này.  Diện cấm chỉ áp dụng khi bảo lãnh phối ngẩu nhưng không ảnh hưỏng đến trường hợp bảo lãnh các thành viên gia đình khác.

Người đứng chung bảo lãnh

Nếu người bảo lãnh không đủ điều kiện tài chánh để bảo lãnh, thì người vợ/chồng có hôn thú hoặc sống chung hơn 1 năm của họ có quyền đứng chung đơn bảo lãnh.  Tiền thu nhập của họ có thể cộng chung vào để bảo lãnh.  Người đứng chung đơn bảo lãnh phải là:

 • trên 18 tuổi
 • công dân Canada hoặc có tư cách thường trú ở Canada
 • hiện đang cư ngụ và sẽ tiếp tục cư ngụ tại Canada
 • hội đủ các điều kiện đòi hỏi như người bảo lãnh

Điều kiện tài chánh để bảo lãnh:

 • Nếu bảo lãnh vợ chồng có hôn thú hay sống chung và con cái phụ thuộc của mình dưới 19 tuổi mà không có con phụ thuộc,  người bảo lãnh không cần đạt mức thu nhập tối thiểu đòi hỏi để bảo lãnh, nhưng không được xin bảo lãnh nếu họ đang lãnh tiền trợ cấp xã hội trừ trường hợp vì lý do bệnh tật
 • Nếu bảo lãnh ông bà cha mẹ và người phụ thuộc của họ, người bảo lãnh phải đạt mức thu nhập tối thiểu cộng thêm 30% trong vòng 3 năm tính ngược từ ngày nộp đơn xin bảo lãnh.
 • Đối với tất cả các diện bảo lãnh khác, người bảo lãnh phải đạt mức thu nhập tối thiểu thường cho 12 tháng gần nhất  tính ngược từ ngày nộp đơn xin bảo lãnh.  Mức thu nhập tối thiểu (LICO) do Bộ Di Trú định ra để đánh giá khả năng bảo lãnh.  Mức thu nhập tối thiểu được cập nhật hàng năm.
 • Mức thu nhập tối thiểu được tính theo số đầu người trong hộ, cộng với số người đã bảo lãnh nhưng chưa hết nhiệm kỳ và số người sẽ được bảo lãnh lần này.  Biểu đồ về mức thu nhập tối thiểu được kèm trong phần tài liệu hướng dẫn xin bảo lãnh.
 • Bộ di trú đòi hỏi người bảo lãnh cung cấp giấy khai thuế trong vòng 3 năm gần nhất để đánh giá người bảo lãnh có đạt tiêu chuẩn tài chánh tối thiểu để bảo lãnh.
 •  trợ đã đáp ứng được yêu cầu thu nhập cần thiết tối thiểu, Bộ Di Trú của Canada sẽ chỉ nhìn vào Thông báo của nhà tài trợ của đánh giá do Cơ quan thuế Canada trong ba năm trước ngày nộp đơn.
 • mẫu đơn đánh giá về tài chính kèm trong phần đơn bảo lãnh liệt ra những loại thu nhập được tính, trong đó bao gồm tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, thương mãi, đầu tư, tiền cho thuê nhà, tiền hưu trí, các loại tiền trợ cấp đặc biệt trong chương trình bảo hiểm công việc như tiền bệnh, tiền sản phụ và trợ cấp cha mẹ, tiền bù cao niên v.v.

Trách nhiệm của người bảo lãnh:

Hiệp ước tài trợ mà đương sự và người đứng chung bảo lãnh ký có hiệu lực trên luật pháp.  Người ký có trách nhiệm pháp lý nuôi những người được bảo lãnh bằng cách cung cấp ăn ở và các nhu cầu sinh hoạt trong nhiệm kỳ bảo lãnh.  Nhiệm kỳ dài hay ngắn sẽ tùy vào thân nhân được bảo lãnh là ai. 

Người bảo lãnh, người đứng chung bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đều phải ký tên vào hiệp ước tài trợ.  Giấy này xác định quyền lợi và trách nhiệm về việc bảo lãnh và được kèm chung với đơn xin bảo lãnh nhập cư.

Đặt điều kiện thường trú cho diện bảo lảnh phối ngẩu

Những đơn xin bảo lảnh vợ chồng kết hôn hay sống chung nộp sau ngày 25 tháng 10, 2012, nếu khi nộp đơn mà mối quan hệ hôn phối ngắn hơn 2 năm hay không có con chung, thì người nhập cư sẽ bị ràng buộc điều kiện phải sống chung với người bảo lãnh ít nhất 2 năm sau khi nhập cảnh.  nếu không thì họ có thể bị thu hồi tư cách thường trú và bị trục xuất.   Nhưng nếu quan hệ đổ vở vì bị ngược đải hay bạo lực gia đình thì ngoại lệ.

Nhiệm kỳ bảo lãnh:

 • Nếu bảo lãnh vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con cái trên 22 tuổi thì nhiệm kỳ là 3 năm từ ngày nhập cảnh thường trú
 • Nếu bảo lãnh con phụ thuộc dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là thời gian ngắn nhất giữa 10 năm hoặc khi đứa con đủ 25 tuổi tính từ ngày nhập cảnh thường trú
 • Nếu bảo lãnh ông bà cha mẹ và người phụ thuộc đi kèm nộp đơn sau ngày 2 tháng 1, 2014, nhiệm kỳ bảo lãnh là 20 năm từ ngày nhập cảnh,  cho đơn bảo lãnh ông bà cha mẹ và người phụ thuộc đi kèm nộp và được nhập trước ngày 2 tháng 1, 2014 thì nhiệm kỳ bảo lãnh là 10 năm từ ngày nhập cảnh thường trú
 • Là 10 năm  từ ngày nhập cảnh thường trú cho tất cả các thân nhân khác

Khi người bảo lãnh hoặc người đứng chung bảo lãnh bội ước không chịu nuôi người thân mình đã bảo lãnh và để họ sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn,  thì Bộ Di Trú sẽ cấm không họ bảo lãnh bất cứ người thân nào cho đến khi họ hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh. Ký hiệp ước  tài trợ là cam kết trách nhiệm pháp lý quan trọng với chính phủ Canada.  Người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh sẽ chịu chung trách nhiệm pháp lý nếu bội ước.

Tiến trình bảo lãnh:

Thông thường thủ tục xin nhập cư theo diện bảo lãnh được hoàn tất ở nước ngoài nơi thân nhân được bảo lãnh cư ngụ.  Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt,  nếu thân nhân đã ở trong Canada, họ có thể hoàn tất thủ tục xin nhập cư ở trong Canada.

Để lấy đơn xin bảo lãnh, quý vị có thể gọi 1-888-242-2100 yêu cầu sở di trú gởi đơn cho mình.  Đơn cũng có thể in ra từ trang mạng  www.cic.gc.ca.  Một số đơn phải điền và gửi nộp, một số khác phải điền trên mạng.

Đơn xin bảo lãnh ông bà cha mẹ được hạn chế số lượng hàng năm.  Số lượng đơn bảo lãnh được nhận trong năm được Bộ Di Trú công bố vào đầu năm đó.  Bộ di trú cũng tuyên bố thời gian cụ thể hạn định ở đầu năm để nhận đơn xin bảo lãnh ông bà cha mẹ đã hoàn tất và đóng sổ khi số lượng đã đạt.   Những đơn nộp sau khi đóng sổ sẽ bị gửi trả.   Vì vậy, điều quan trọng là phải chuẩn bị hoàn tất đơn xin để nộp ngay trong thời hạn mở nhận đơn.

Bạn có thể nộp đơn xin bảo lãnh bất cứ lúc nào trong năm cho những diện bảo lãnh khác, chỉ có diện ông bà cha mẹ mới bị hạn chế số lượng mà thôi.

Điều quan trọng là phải hoàn tất các mẫu đơn một cách chính xác và thành thực.  Che giấu thông tin và gian dối sẽ dẫn đến bị điều tra và trì trệ lâu dài

Mẫu đơn xin bảo lãnh cho vợ chồng, người bạn đời sống chung, tình nhân và con phụ thuộc khác với mẫu đơn bảo lãnh các thân nhân khác trong diện đoàn tụ.  Mỗi loại đơn đều được kèm phần thông tin hướng dẫn giúp điền đơn và danh sách các tài liệu cần nộp kèm.  Quý vị phải dựa vào danh sách này để gởi đầy đủ giấy tờ cần thiết để tránh hồ sơ bị trả lại hoặc trì hoãn.

1.  Thủ tục bảo lãnh thân nhân ở hải ngoại

Tập hồ sơ xin bảo lãnh thân nhân ở hải ngoại bao gồm tất cả các mẩu đơn dành cho người bảo lãnh và người thân nhân xin nhập cư để hoàn tất và ký tên rồi mới gửi đến Trung Tâm Xử Lý Hổ Sơ ở Mississauga (Case Processing Centre (CPC).  Đây là nơi xét đơn sơ bộ để xem đơn có hoàn tất đầy đủ và người bảo lãnh có hội đủ điều kiện bảo lãnh không.  Nếu người bảo lãnh không đủ điều kiện, thì họ sẽ đóng hồ sơ, giữ lại $75 và hoàn trả số tiền còn lại cho người xin bảo lãnh.  Đương sự có quyền yêu cầu hồ sơ được tiếp tục xúc tiến dù không đủ tiêu chuẩn.  Nếu hồ sơ đủ tiêu chuẩn hoặc được tiếp tục xúc tiến theo yêu cầu, thì sẽ được chuyển đến lãnh sự quán Canada nơi người xin nhập cư đang sống để tiếp tục hoàn tất thủ tục xin nhập cư.

Văn phòng Lãnh sự quán

Sau khi hồ sơ được chuyển đến Văn phòng lãnh sự quán để hoàn tất thủ tục xin nhập cư, sau khi xem xét các tài liệu trong hồ sơ có đúng tiêu chuẩn và yêu cầu đương sự cung cấp các giấy tờ cần thiết, đương sự sẽ được yêu cầu khám sức khỏe và điều tra kỷ lục phạm tội.

Đôi khi đương sự sẽ được mời đến văn phòng lãnh sự quán để được phỏng vấn nếu viên chức cần bổ túc thêm chi tiết về vấn đề bảo lãnh.  Trong trường hợp bảo lãnh vợ chồng có hôn thú hoặc sống chung, lãnh sự quán đôi khi có nghi vấn về sự chân thật của mối quan hệ.  Điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn.  Họ thường dùng phương pháp chất vấn hỏi cung rất dể gây lo sợ.  Đương sự thường bị hỏi cung về sự hiểu biết của họ đối với cuộc sống của người bảo lãnh ở Canada, những mối quan hệ cũ, cá tính của người bảo lãnh cũng như cái chi tiết về mối quan hệ hiện nay.   Quan chức lãnh đòi hỏi câu trả lời chính xác và cặn kẻ mà không chấp nhận các câu trả lời có tính cách chung.  Những chi tiết cung cấp trong cuộc phỏng vấn sẽ được kiểm chứng và so sánh với những gì đã khai trên mặt giấy tờ và đơn từ trước đó, nhất là những chi tiết kê khai về mối quan hệ trong mẩu đơn kê khai hôn phối và sống chung của người bảo lãnh.  Do đó, tài liệu cung cấp phải rỏ ràng, minh bạch, cặn kẻ và không mâu thuẩn.  Quý vị nên nộp cho lãnh sự quán các chứng cớ về sự qua lại để chứng minh sự mật thiết và chân thật của mối quan hệ bao gồm hóa đơn điện thoại, thư từ qua lại cùng các bì thư, thư tín qua mạng vi tính, cạc điện thoại viễn liên, thiệp tặng, hình ảnh, cùi gửi tiền và cùi vé máy bay v.v.

Sau khi tất cả thủ tục hoàn tất và hợp lệ, Lãnh sự quán sẽ thông báo quyết định cấp giấy tờ nhập cư và gửi cho đương sự giấy xác minh thường trú dân(confirmation of Permanent resident) dùng để nhập cảnh.  Lúc nhập cảnh, nhân viên di trú sẽ xác minh lại các chi tiết trong giấy xác minh thường trú và cho phép đương sự nhập cảnh.  Đương sự sẽ phải cung cấp địa chỉ của mình cho hải quan để họ gửi thẻ thường trú đến nhà trong vòng 4 đến 5 tuần.  Đương sự có thể đi làm hay đi học ngay sau khi nhập cảnh.

Diện bảo lãnh vợ chồng hợp pháp hay sống chung là diện ưu tiên, cho nên thời gian xúc tiến hồ sơ nhanh hơn những loại xin nhập cư khác như là diện nhân tài.  Nếu hồ sơ bị trục trặc hay bị bác, quý vị nên tư vấn luật sư có kinh nghiệm trong lãnh vự di trú hay cơ quan pháp trợ cộng đồng càng sớm càng tốt để tránh quá hạn bổ túc tài liệu hay xin kháng cáo.

2. Thủ tục bảo lãnh vợ chồng có hôn thú hoặc sống chung ở trong Canada

Đơn bảo lảnh đoàn tụ gia đình thông thường phải hoàn tất ở nước ngoài nơi thân nhân cư ngụ.   Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, hồ sơ có thể xúc tiến và hoàn tất ở trong Canada.

a.       Diện vợ chồng có hôn thú hay sống chung 

Nếu người vợ hay chồng có hôn thú hay sống chung, hoặc các con phụ thuộc của người bảo lãnh đang sống trong Canada, thì thủ tục xin bảo lãnh và nhập cư cho những thân nhân này có thể xúc tiến và hoàn tất trong nội địa.  Trong các mẩu đơn xin bảo lãnh sẽ có mẩu đơn kê khai về quan hệ vợ chồng giữa người bảo lãnh và đương sự.  Đơn này phải được điền kỷ càng và cặn kẻ. Đồng thời, tất cả những chứng cớ, giấy tờ có thể chứng minh được sự chân thật của mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương sự đều nên nộp kèm với đơn.  quyết định chấp thuận hay bác đơn là tùy vào sở Di Trú Canada có tin sự chân thật của mối quan hệ này hay không.  Nếu hồ sơ được chấp thuận, đương sự có thể xin chiếu khán đi làm hay đi học tạm trong lúc chờ hồ sơ nhập cư xúc tiến và hoàn tất.  Đương sự phải tiếp tục gia hạn chiếu khán đến khi tư cách thường trú được cấp.

Sau khi đương sự thông qua khám sức khỏe, thì có thể xin Bảo Hiểm Y Tế Ontario (OHIP).  Một khi có tư cách thường trú, thì đương sự có quyền cư ngụ, đi làm hay đi học hợp pháp ở Canada và tiếp tục được bảo hiểm y tế.

b. Xin thường trú theo diện nhân đạo

Diện này dành cho những trường hợp vợ hay chồng có hôn thú hay sống chung nhưng không đủ tiêu chuẩn để xin bảo lãnh nhập cư trong nội địa, hoặc không đủ tiêu chuẩn được xin nhập cư dưới các diện di trú khác.

Các trường hợp xin nhân đạo thường là những trường hợp xin tị nạn bị bác, đương sự đã ở tại Canada nhiều năm và đã hòa nhập vào cuộc sống ở Canada,  hoặc trường hợp cha mẹ đến Canada thăm con nhưng vì một số lý do nào đó, họ không thể chia cách với con để trở về nguyên quán vì sự chia cách này sẽ gây khó khăn cho bản thân họ hoặc gia đình đứa con.

Để xin nhân đạo thành công , đương sự phải thuyết phục được sở di trú Canada đồng tình với hoàn cảnh cá nhân đặc biệt của mình, những khó khăn mà mình phải đối mặt là bất thường, không xứng đáng và không cân xứng nếu bị buộc phải trở về nguyên quán để xin nhập cư từ bên ngoài Canada.  Đương sự nên cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về sự khó khăn này. Đơn xin nhân đạo rất phức tạp nhưng rất chủ quan so với những diện di trú khác, viên chức di trú chỉ dựa vào các tài liệu trình trong đơn để làm quyết định.

Những yếu tố các viên chức di trú sẽ xem xét khi đưa ra quyết định bao gồm thời gian cư trú ở Canada (càng lâu càng tốt), sự hòa nhập vào đời sống ở Canada, lý do không thể rời Canada có phải ngoài tầm kiểm soát của đương sự, công ăn việc làm ổn định (có thu nhập ổn định), tay nghề ở Canada, trình độ Anh Pháp ngữ, sự hòa nhập vào xã hội, những hoạt động từ thiện và thiện nguyện trong cộng đồng, xã hội và lĩnh vực tôn giáo, thân nhân và gia đình ở Canada, tình trạng tài chánh ở Canada (tiền tiết kiệm trong ngân hàng, tiết kiệm hưu trí (RRSP), những khó khăn cho gia đình ở Canada nếu đương sự bị buộc phải xuất cảnh và sự ảnh hưỡng đến quyền lợi của trẻ em nếu phải rời Canada.

Đơn xin nhân đạo chia ra làm hai phần để xử lý, phần đầu tiên là đánh giá để xác định xem các dữ kiện nêu ra trong đơn có đạt tiêu chuẩn được miễn các qui định thông thường và được đặc quyền xúc tiến xin nhập cư trong nội địa hay không.  Phần thứ nhì là xét xem người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu về kỷ lục hình sự, an ninh và sức khỏe mà tất cả ai xin nhập cư đều phải đáp ứng trước khi được cấp tư cách thường trú.  Nếu hồ sơ được chấp thuận ở phần đầu tiên, thì đương sự đủ tiêu chuẩn để xin giấy phép đi làm hay đi học tạm chờ hồ sơ nhập cư hoàn tất.

Đơn xin nhân đạo không thể đông lạnh hay ngăn chận lệnh trục xuất của Bộ Di Trú áp dụng cho những người cư ngụ phi pháp ở Canada.  Bộ Di Trú vẩn có thể tiếp tục thi hành lệnh trục xuất trong thời gian chờ đợi kết quả của đơn xin nhân đạo.  Nếu bị lệnh trục xuất, quý vị nên tìm tư vấn pháp lý ở cơ quan pháp trợ cộng đồng hay luật sư về lỉnh vực di trú càng sớm càng tốt.

Nếu có người đứng ra bảo lãnh kèm theo đơn xin nhân đạo là có lợi nhưng không cần thiết.  ví dụ như cha mẹ đang ở trong Canada muốn được con bảo lãnh ở lại, nếu con đủ tiêu chuẩn bảo lãnh thì có thể xin bảo lãnh kèm với đơn xin nhân đạo của cha mẹ.

Có người bảo lãnh là yếu tố tích cực, nhưng viên chức di trú vẩn phải xét các dử kiện khác trong hồ sơ để quyết định.  Quyết định về đơn nhân đạo rất chủ quan và chỉ dựa vào tài iệu trình nộp trong đơn, việc tốt nhất là nên tư vấn pháp lý ở cơ quan pháp trợ cộng đồng hay luật sư về lỉnh vực di trú để chuẩn bị cho hồ sơ xin nhân đạo.

Lệ Phí xin Bảo Lãnh

Tiền lệ phí áp dụng đồng nhất cho bất cứ các loại bảo lãnh xúc tiến ở hải ngoại hoặc trong Canada.  Giá lệ phí xin bảo lãnh là:

Lệ Phí xin Bảo Lãnh (Prosessing Fee )

Lệ phí cho hồ sơ bảo lãnh

     $  75

Lệ phí bảo lãnh của người chủ hộ đứng đơn 22 tuổi trở lên

     $475

Lệ phí bảo lãnh của người chủ hộ đứng đơn dưới 22 tuổi,  độc thân và không trong tình trạng sống chung

     $  75

mổi một người phụ thuộc đi kèm dưới hoặc trên 22 tuổi, đã lập gia đình hoặc đang trong tình trạnh sống chung

     $550

mổi một người phụ thuộc đi kèm dưới 22 tuổi, độc thân và không trong tình trạng sống chung

     $150

Tiền Lệ Phí Nhập Cư (Right of Landing Fee)

mổi một người chủ hộ và những thân nhân đi kèm (miễn trã cho con phụ thuộc hoặc xin nuôi của người bảo lảnh hay đương sự, anh chị em, cháu mồ côi của người bảo lãnh)

$490

 

Nếu người bảo lãnh xin rút hồ sơ trước khi được xét duyệt bởi Trung Tâm Xử lý Hồ Sơ – Case Processing Centre (CPC) – thì họ sẽ phải mất $75 tiền lệ phí hồ sơ và chỉ được hoàn trả lại phần tiền còn lại. Tiền lệ phí nhập cư có thể nộp kèm với đơn xin nhập cư của đương sự và người phối ngẩu đi kèm có thể nộp theo đơn khi xin hay trước khi chiếu khán nhập cư được cấp.  Nếu hồ sơ bị bác, số tiền này sẽ được trả lại hoàn toàn.

Quyền Khiếu Nại

Nếu hồ sơ lãnh thân nhân bị bác, người bảo lãnh có 30 ngày từ ngày nhận được quyết định để xin khiếu nại đến Bộ Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division-IAD).   IAD có thẩm quyền lật lại quyết định trước đó.  Quyết định của Bộ Di Trú được gửi cho người bảo lãnh kèm với đơn xin kháng cáo và địa chỉ của IAD.  Việc kháng cáo là vấn đề pháp lý phức tạp.  Quý vị nên tư vấn luật sư trong lãnh vực di trú hay cơ quan pháp trợ trước khi khiếu nại.  Nếu hồ sơ kháng cáo bị bác, người bảo lãnh có thể xin phúc thẩm tư pháp ở tòa Liên Bang Canada.

Nếu đơn xin khiếu nại bị bác vì các đương sự hoặc người bảo lãnh phạm tội hình sự nghiêm trọng (có tiền án phạm tội hình sự ở Canada với án tù 6 tháng trở lên hay có tiền án phạm tội ở nước ngoài nhưng án tội chiếu theo luật Hình Canada sẽ có bản án tối đa 10 năm) hoặc tham gia tổ chức tội phạm, vi phạm nhân quyền và quốc tế hoặc đe dọa an ninh quốc gia, thì người bảo lãnh không thể kháng cáo để IAD mà phải trực tiếp nộp đơn xin phúc thẩm tư pháp đến Tòa án Liên bang.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục khiếu nại di trú, xin xem quyển tài liệu có tựa đề Quyền lợi và thủ tục khiếu nại về di trú.

Hủy Bỏ Bảo Lãnh


Nếu hủy bỏ trước khi thân nhân được cấp tư cách thường trú:

Việc hủy bỏ bảo lãnh có thể xảy ra khi quan hệ giữa người bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đổ vở.  Khi người bảo lãnh xin hủy đơn bảo lãnh thì đương sự được bảo lãnh đang ở trong Canada nên tư vấn luật sư di trú hoặc trung tâm pháp trợ cộng đồng khi hồ sơ xin nhập cư bị đình chỉ xúc tiến và được yêu cầu rời Canada.  Đương sự vẫn còn có cơ hội xin nhập cư theo diện nhân đạo cho dù vấn đề bảo lãnh bị hủy và có thể đương sự từng bị người bảo lãnh ngược đãi về tình dục, thể chất và tinh thần.  Các yếu tố đi kèm có thể là sự thành tựu và hội nhập vào cuộc sống ở Canada sau một thời gian sinh sống ở đây, công ăn việc làm, trình độ ngôn ngử, thân nhân ở Canada và quyền lợi của trẻ em bị ảnh hưởng trong việc hủy đơn bảo lãnh.

Nếu quan hệ đổ vở sau khi thân nhân đã có tư cách thường trú:

sự đổ vỡ quan hệ giửa người bảo lãnh và đương sự được bảo lãnh sau khi tư cách thường trú đã cấp, thì sự đổ vỡ sẻ không ảnh hưỡng đến tư cách thường trú cho dù người bảo lãnh thông báo cho sở di trú biết về sự đổ vở này.  Nhưng, trong một số trường hợp, Nếu sở di trú tin rằng có sự lừa gạt trong vấn đề xin nhập cư, thì họ có thể điều tra người nhập cư và có thể dẩn đến thu hồi tư cách thường trú và trục xuất khỏi Canada.  Nếu trong trường hợp này thì nên tư vấn luật sư di trú và cơ quan pháp trợ cộng đồng.   

Trợ cấp xã hội trong nhiệm kỳ bảo lãnh

Người được bảo lãnh không tự động mất quyền hưỡng trợ cấp xã hội.  Trong luật hiện hành ở tỉnh bang Ontario, những người xin trợ cấp trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn có trách nhiệm đòi người bảo lãnh cung cấp tài trợ hay nuôi mình.  Nếu không, họ sẽ bị từ chối. Nếu người bảo lãnh không chịu nuôi thì họ mới được lãnh trợ cấp xã hội.

Đòi người bảo lãnh hoàn tiền trợ cấp xã hội

Khi đương sự được bảo lãnh nhận tiền trợ cấp xã hội trong nhiệm kỳ bảo lãnh, theo luật hiện hành ở tỉnh bang Ontario, bộ xã hội sẻ tích cực đòi người bảo lãnh hoàn trả số nợ này bất luận tình trạng tài chánh của họ như thế nào.  Bộ Xã Hội sẽ thông báo cho sở di trú biết về sự bội ước bảo lãnh và người bảo lãnh sẽ cấm không được bảo lãnh bất kỳ ai cho đến khi hoàn trả lại toàn số tiền mà thân nhân họ đã nhận từ Bộ Xã Hội trong thời kỳ bảo lãnh.

Nơi nào có thể tìm giúp đở?

Quý vị nên tìm luật sư.  Nếu không biết tìm ai, quý vị có thể tham khảo trong trang vàng của sổ điện thoại dưới mục “lawyers” hoặc liên lạc với Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hội Công Chứng Luật Sư tại số điện thoại 1-800-268-8326 để xin danh sách luật sư trong lĩnh vực di trú.

Nếu không có khả năng mướn luật sư, quý vị có thể xin pháp trợ.  Liên lạc với cơ quan pháp trợ ở Ontario ở trang trắng của sổ điện thoại dưới mục “legal aid” hoặc cơ pháp pháp trợ cộng đồng trong khu vực dưới mục “legal clinic” hoặc vào trang mạng: http://www.legalaid.on.ca/.

 Những cơ quan cung cấp dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam

Hội Người Việt Toronto

Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, điện thoại: 416536-3611
Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario,điện thoại:416-539-0152

SEAS Centre

606 Gerrard Street East, Toronto, Ontario M4A 1Y3 điện thoại: 416-466-8842

Woodgreen Community Centre

815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2
điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đở.

 

Enter your keyword