Luật di trú là một lĩnh vực pháp luật rất phức tạp. Nó đặt ra mọi qui định từ điều kiện xin nhập cư và nhập cảnh cho du khách đến Canada cũng như những trường hợp bị trục xuất khỏi Canada, đến quyền kháng cáo quyết định của các cơ quan Di Trú cho thường trú nhân về nhập cư.

Bảo lãnh đoàn tụ gia đình là một trong các hạng mục nhập cư. Công dânCanadavà thường trú nhân có quyền bảo lảnh thân nhân ở nước ngoài của mình theo diện đoàn tụ gia đình đến nhập cưCanada.  Lúc trước, số người thuộc thành phần nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình là con số đáng kể của tổng thể dân số nhập cư tạiCanada.  Luật Di Trú năm 1978 đặt diện “đoàn tụ gia đình” một trong những mục tiêu cốt lõi của pháp luật. Từ đó cho đến khoảng 20 năm gần đây, phần lớn của những người nhập cư đếnCanadamỗi năm là theo diện đoàn tụ gia đình.  Nhưng bắt đầu từ năm 1990, thì tỷ lệ số người nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình đã bắt đầu theo đà suy giảm. Đến năm 2011, diện nhập cư đoàn tụ gia đình chỉ là khoảng 21% của tổng số người nhập cưCanada. Phần này của trang mạng tập trung vào thông tin về luật hiện hành cho bảo lãnh đoàn tụ gia đình.

Luật di trú đặt ra một số quyền cho thường trú nhân khiếu nại về quyết định nhập cư. Ví dụ, thường trú nhân có quyền kháng cáo quyết định bác đơn xin bảo lãnh thân nhân hay bị trục xuất vì các lý do như phạm tội hoặc không đáp ứng nghĩa vụ cư trú của họ. Kháng cáo được quyết định bởi Cục Di Trú hay Cục Khiếu Nại Di Trú.

Trong phần này cũng cung cấp thông tin cho những thường trú nhân nên làm gì để duy trì tình trạng thường trú của họ cho đến được xin nhập tịchCanada. Có ba lý do chính để bị hủy bỏ tư cách thường trú đó là do bị kết án phạm hình sự, vi phạm nghĩa vụ cư trú của thường trú nhân hoặc bị kết tội khai gian lúc nhập cư Canada.  Đây là những kiến thức cần biết để tránh trục trặc và để biết được quyền lợi cũng như những gì có thể làm nếu trong tình huống này.

Liên kết  nhanh vào danh mục

Enter your keyword