Blog

Những thay đổi trong Luật Tiêu Chuẩn Lao Động:

Trích từ tài liệu của Workers’ Action Centre

Bắt đầu từ ngày 29 Tháng 10 năm 2014, Luật Tiêu Chuẩn Lao Động (ESA) được sửa đổi để tạo ra ba loại phép nghĩ không lương mới cho công nhân ở Ontario. Mỗi loại phép áp dụng cho những trường hợp và điều kiện khác nhau.  Sau đây là tóm tắt cho các phép nghĩ mới, nếu biết thêm chi tiết, xin tham kháo thêm ở mạng chỉ của bộ Lao Động cho từng phép nghỉ phép mới.

Phép nghĩ chăm sóc người nhà có bệnh-Family Caregiver Leave

Loại phép này tối đa là 8 tuần phép nghĩ không lương cho nhân công phải tạm nghỉ việc để chăm sóc người thân có trọng bệnh, tất cả công nhân làm bao lâu cho chủ đều có quyền hưỡng phép nghĩ này.   công nhân phải có giấy bác sĩ xác nhận thân nhân có trọng bệnh nếu chủ yêu cầu.

Luật hiện hành cũng có phép nghĩ tương tự đó là phép nghĩ y tế gia đình- Family Medical Leave, chỉ khác một điều là phép nghĩ này dành cho công nhân có người thân bị trọng bệnh mà bác sĩ cho rằng bệnh nhân có nguy cơ tử vong trong thời hạn 26 tuần.  Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm ở: http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/caregiver.php

Phép nghĩ chăm sóc con cái có trọng bệnh- critically ill childcare leave

Loại phép này áp dụng cho những nhân công đã làm việc hơn 6 tháng cho chủ, sẽ được nghĩ tối đa 37 tuần không lương để chăm sóc cho con dưới 18 tuổi của mình có trọng bệnh.  Công nhân phải có giấy xác nhận là đứa trẻ có trọng bệnh cần sự chăm sóc của cha mẹ hay người giám hộ pháp lý.   Giấy bác sĩ cũng phải nói rỏ thời gian cần được chăm sóc và có thể ngắn hơn 37 tuần. Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm ở: http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/childcare.php

Phép nghĩ để lo việc con cái bị giết hay bắt cóc hoặc mất tích – Crime-Related Child Death or Disappearance Leave

Loại phép này áp dụng cho những nhân công đã làm việc hơn 6 tháng cho chủ, sẽ được nghĩ tối đa 52 tuần không lương để xử lý vấn đề liên quan đến trẻ em dưới 18 tuối là con ruột hay nuôi của mình hay dưới sự giám hộ bị mất tích hay bắt cóc.  Nếu đứa trẻ bị giết do tội phạm thì phép nghĩ có thể kéo dài đến 104 tuần. Trong trường hợp này, tội phạm được xác định là “bất kỳ hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự của Canada, với một số trường hợp ngoại lệ”.

Công nhân nghĩ phép này sẽ được hưởng các quyền bình đẳng như những trường hợp nghĩ sanh hay phép nghĩ  cha mẹ.  Do đó, chủ không được trừng phạt, đe dọa, sa thải nhân công trong lúc họ bàn bạc, dự tính và chuẩn bị xin nghĩ hay trong lúc đang nghĩ phép này.  Để biết thêm thông tin, tham khảo thêm ở: http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/disappear.php

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin từng mục về các phép nghĩ ở trang mạng của Bộ Lao Động:  http://www.labour.gov.on.ca/english/

Luật chổ làm vững cho nền kinh tế vững mạnh 2014

Luật này thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2014 để bảo vệ quyền lợi cho công nhân tại nơi làm việc ở Ontario.   Sự thay đổi này là thành quả của tiếng nói và sự tranh đấu đòi hỏi quyền lợi của nhân công để thúc đẩy cải cách cho sự công bằng về lương bổng và điều kiện làm việc mang lại.  Những thay đổi này sẽ lần lượt ứng dụng theo từng đoạn, sau đây là tóm lượt về sự thay đổi và thời gian áp dụng.

Chủ phải cung cấp thông tin về quyền lợi của nhân công ở nơi làm việc

Bắt đầu từ ngày 20 Tháng 5,  2015,  chủ phải cấp cho mỗi nhân công một bản thông tin về luật Tiêu Chuẩn Lao Động cho mổi nhân viên mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thuê.  Theo luật hiện hành, chủ chỉ cần dán một bích chương về Luật Tiêu Chuẩn Lao Động (do Bộ Lao động in phát) ở nơi làm việc mà các  nhân viên có thể nhìn thấy.

Mức lương tối thiểu sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát

Vào tháng Tư mổi năm,  Bộ trưởng Bộ Lao động sẽ công bố mức lương tối thiểu sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 của năm đó.  Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10, năm 2015, mức lương tối thiểu sẽ điều chỉnh gia tăng theo tỷ lệ lạm phát . Tỷ lệ lạm phát sẽ được xác định bằng chỉ số giá tiêu dùng-Consumer Price Index (CPI) của năm trước đó. Nếu CPI giảm, thì mức lương tổi thiểu sẽ được giử nguyên cho năm,  nếu CPI gia tăng thì mức lương tối thiểu gia tăng theo cùng tỷ lệ.

Đòi tiền lương thiếu

1) Loại bỏ mức đòi lương thiếu tối đa $10.000

Cho đến ngày 20 tháng 2 năm 2015, mức đòi lương thiếu giới hạn ở mức tối đa là $ 10.000 cho dù số tiền lương bị nợ cao hơn mức này, trường hợp ngoại lệ áp dụng cho những trường hợp kiện tụng liên quan đến phép nghĩ pháp định hay bị trả đủa vì thực thi quyền lợi pháp định của luật Lao Động.  Sau 20 tháng 2 năm 2015, mức tối đa này sẽ bị hủy bỏ, số tiền lương thiếu sau ngày này chủ sẽ phải thanh toán toàn bộ mà không có mức tối đa.

Thời hạn thanh toán tiền lương thường là ngày trả lương định kỳ hay là ngày thôi việc,  tiền lương được xem là thiếu nếu chưa thanh toán sau 7 ngày từ ngày trã lương.

2) Kéo dài thời hạn kiện cáo đến Bộ Lao Động

Qui đình mới áp dụng sau ngày 20 tháng 2, 2015.  Theo quy định hiện hành, nhân công có 6 tháng thời hạn để nộp đơn khiếu nại đến Bộ Lao Động đòi lương thiếu, Nếu loại tiền thiếu là tiền lương bình thường nợ trước ngày 20 tháng 2, 2015, thời hạn kiện là 6 tháng từ ngày lương thiếu.  Nếu loại tiền thiếu là tiền phép thường niên mà bị nợ trước ngày 20 tháng 2, 2015, thời hạn kiện là 1 năm từ ngày thiếu.   Tất cả các loại tiền lương thiếu sau ngày 20 tháng 2, 2015 sẽ có thời hạn kiện cáo đến bộ Lao Động là 2 năm tính từ ngày lương bị nợ.

3) Gia tăng thời gian hồi tối 

Qui định mới áp dụng sau ngày 20 tháng 2, 2015 thời gian hồi tố hiện hành là 6 tháng, nhân công chỉ có thể đòi mức tiền nợ trong vòng 6 tháng gần nhất tính ngược từ ngày nộp đơn kiện cáo đến bộ lao đồng nếu tiền thiếu là tiền lương thường và 1 năm nếu là tiền phép thường niên hoặc trường hợp tái phạm.  Quy định mới gia tăng thời gian hồi tố đến 2 năm cho tất cả khoản tiền lương thiếu sau ngày 20 tháng 2, 2015 tính ngược về trước.

từ ngày nộp đơn kiện cáo đến Bộ Lao Động.  Qui định này sẽ có 6 tháng chuyển tiếp từ 20 tháng 2, 2015 đến 20 tháng 8, 2015, thời gian hồi tố sẽ áp dụng tăng dần đến 2 năm theo thời gian.  Quy định sẽ căn cứ theo thời điểm lương bắt đầu nợ,  do đó những đơn kiện nộp sau ngày 20 tháng 2, 2015 cho những khoản nợ trước 20 tháng 2 năm 2015 sẽ theo quy định hồi tố củ là 6 tháng hay 1 năm tùy loại tiền nợ kể từ ngày nộp đơn.  Nhưng nếu như đơn kiện nộp cho lương nợ từ ngày 20 tháng ba năm 2015 sẽ có thời hạn hối tố là 7 tháng từ ngày nộp đơn (6 tháng theo quy định cũ và 1 tháng cho thời hạn mới trong giai đoạn chuyển tiếp ).

Công nhân làm việc cho các trung tâm môi giới tuyển dụng tạm thời

Theo luật, công nhân làm việc cho công ty môi giới thì công ty môi giới là chủ và chịu trách nhiệm pháp lý của chủ, nơi công nhân đi làm là công ty khách hàng, không có trách nhiệm pháp lý như chủ.   Đối với nhân công, điều này dể gây nhầm lẫn và khó khăn cho nhân công trong trường hợp vi phạm luật Lao Động,  họ thường lầm tưởng là mình có “2 chủ”.  Bắt đầu từ ngày 20 Tháng 11 năm 2015,  công ty khách hàng tuyển dụng qua công ty môi giới sẽ phải gánh chung trách nhiệm pháp lý người chủ như công ty môi giới. Cả hai đều có trách nhiệm tuân thủ luật lao động và nếu nhân công bị nợ lương, họ có quyền đòi một trong hai công ty phải thanh toán.

Chủ phải tự kiểm

Bộ Lao động sẽ thiết lập một chương trình tự kiểm trực tuyến cho chủ với mục đích giúp cho họ kiểm tra xem trong thực hành có vi phạm luật Tiêu Chuẩn Lao Động hay không và làm sao để tuân thủ pháp luật. Bộ Lao động  có quyền đòi hỏi chủ làm bảng tự kiểm và nộp báo cáo kết quả về Bộ. Quy trình mới này ảnh hưởng đến công tác điều tra hay thanh tra của nhân viên bộ lao động ở nơi làm việc cũng như những hành động chấp hành pháp luật.   làm một cuộc điều tra hoặc thanh tra việc sử dụng lao động. Nó không ngừng thực thi dưới Luật. Quy định tự kiểm bắt đầu áp dụng vào ngày 20 tháng 5, 2015.

Tiêu chuẩn điều kiện tài chính cho dịch vụ pháp trợ 

Tiêu chuẩn điều kiện tài chính mới cho Chương Trình Pháp Trợ Ontario (Legal Aid Ontario) áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 đến ngày 31 tháng ba năm 2015 cho dịch vụ luật sư trực công ở tòa cung cấp tư vấn pháp lý cho những người có thu nhập thấp mà không có luật sư ra tòa.  Tiêu chuẩn thu nhập cho dịch vụ luật sư trực công ở tòa là:

số đầu người trong hộ

mức thu nhập hàng năm phải dưới

1

$19,080

2

$28,620

3

$32,860

4

$39,220

5 người trở lên

$45,580

Chứng thư pháp trợ

Nếu có vấn đề pháp lý nghiêm trọng và hội đủ điều kiện tài chính, bạn có thể xin chứng thư pháp trợ để thuê luật sư tư chịu nhận chứng thư với số giờ ấn định để đại diện cho mình.  Tùy vào mức thu nhập hoặc tài sản, bạn có thể đủ điều kiện được cấp chứng thư pháp trợ với thỏa thuận đóng góp, tức là bạn sẽ được yêu cầu phải trả lại LAO một phần hay toàn bộ số hoặc tất cả các chi phí pháp lý của bạn.

Ai có thể được cấp chứng thư pháp trợ?

Sau đây là tiêu chuẩn thu nhập cho chứng thư pháp trợ:

số đầu người trong hộ

chứng thư loại 1: miển phí nếu mức thu nhập gia đình cho năm dưới

chứng thư loại 2: thỏa thuận đóng góp, nếu mức thu nhập gia đình cho năm dưới

1

$11,448

$13,250

2

$19,805

$23,850

3

$22,577

$27,793

4

$25,511

$31,927

5+

$28,317

$35,998

người đơn thân ký túc

$7,526

$8,692

Để biết thêm chi tiết, xin gọi số viễn liên miển phí, thứ hai đến thứ sáu tứ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều  1-800-668-8258 (hoặc ở Toronto số  416-979-1446). Hay nói với luật sư trực công ở toà.

Bảo vệ người tiêu dùng

những điều cần biết khi ký hợp đồng năng lượng:

  • Hãy tìm hiểu về công ty bạn sẽ ký hợp đồng là công ty có uy tín và đáng tin.   Luật pháp qui định tất cả nhân viên bán hợp đồng năng lượng phải đăng ký và có thẻ chứng minh.   Bạn phải đòi nhân viên của công ty cung cấp thẻ nhân viên của họ và kiểm tra xem có đúng người hay không.
  • Không chia sẻ thông tin cá nhân như hóa đơn gas hoặc điện của bạn trừ khi bạn chắc chắn bạn muốn ký hợp đồng
  • Đọc hợp đồng cẩn thận, tất cả các chi tiết in nhỏ và so sánh giá cả do họ cung cấp
  • Hãy cẩn thận nếu họ tự khai là họ đến từ cơ quan chính phủ, vì nhân viên chính phủ cũng như Hội đồng Năng lượng Ontario không đi đến từng nhà.

Ký hợp đồng mua năng lượng:

Nếu bạn đã ký một hợp đồng mua năng lượng, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký bằng thư thì hóa đơn sẽ không được chuyển sang công ty và họ không có quyền đòi tiền hủy hợp đồng.  Trong vòng 10 đến 45 ngày kể từ ngày ký, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi để xác minh rằng bạn muốn tiếp tục hợp đồng. Nếu bạn không xác minh thì hợp đồng hết hiệu lực, hóa đơn của bạn sẽ không được chuyển công ty và họ không thể đòi phí hủy. Nếu bạn hủy hợp đồng sau đó, thì công ty có quyền đòi lệ phí hủy hợp đồng.

Ký hợp đồng điện năng:

Bạn cũng có thể hủy bỏ hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn đầu tiên của công ty mới, bạn có quyền hủy hợp đồng ngay lập tức và họ không có quyền đòi lệ phí hủy hợp đồng.   Bạn sẽ được chuyển về công ty củ nhưng bạn có trách nhiệm phải thanh toán hóa đơn này.

Enter your keyword