Blog

Những Chương trình Phúc lợi mới cho đại dịch COVID-19: Phúc lợi Phục hồi Canada (Canada Recovery Benefit), Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada (Canada Recovery Sickness Benefit), và Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada (Canada Recovery Caregiving Benefit)

 

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

Cập nhật ngày 14 tháng 10 năm 2020

pdf: CSALC – Website Write-up re. Bill C-4 (CRB CRSB CRCB) – Oct. 14 2020. VIET

 

Giới thiệu

 

Ngày 2 tháng 10 năm 2020, để ứng phó với đại dịch COVID-19 Chính phủ Canada đã ban hành 3 chương trình phúc lợi mới thay thế cho chương trình Canada Emergency Response Benefit (CERB) đã kết thúc ngày 26 tháng 9 năm 2020. Các chương trình phúc lợi sau đây do Sở Thuế Canada (Canada Revenue Agency -CRA) xử lý dành cho người lao động không đủ điều kiện nộp xin Bảo hiểm Việc làm (EI):

 

 1. Phúc lợi Phục hồi Canada (Canada Recovery Benefit -CRB)
 2. Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada (Canada Recovery Sickness Benefit -CRSB)
 3. Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada (Canada Recovery Caregiving Benefit -CRCB)

Tiến trình nộp đơn cho những chương trình phúc lợi mới khác với tiến trình nộp đơn xin CERB trước đây:

 • Người lao động sẽ phải nộp xin lại sau chu kỳ mỗi tuần hoặc mỗi 2 tuần một lần , tùy thuộc vào loại phúc lợi
 • Nộp đơn xin ngược lại: người lao động phải nộp đơn xin ngược lại ở cuối chu kỳ ấn định 1 tuần hoặc 2 tuần.
 • tiền phúc lợi sẽ bị trừ 10% thuế trước khi phát ra, thay vì nộp thuế lúc khai thuế hàng năm
 • bạn có thể nhận được tiền hổ trợ trong 3 đến 5 ngày theo phương thức chuyển khoản trực tiếp và từ 10 đến 12 ngày nếu nhận bằng ngân phiếu

 

 1. Phúc lợi Phục hồi Canada (CRB) – Đơn đã bắt đầu mở ngày 12 tháng 10 năm 2020

Chương trình CRB áp dụng 1 năm từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, chia thành 26 chu kỳ ấn định. bạn phải xin CRB cho từng chu kỳ hai tuần nào mà bạn đủ điều kiện, tối đa là 13 khoảng chu kỳ hai tuần (26 tuần). CRB sẽ cung cấp $ 500 mỗi tuần ($ 450 mỗi tuần sau thuế).  Phúc lợi này dành cho những người không đủ tiêu chuẩn nộp xin tiền Bảo hiểm Việc làm (EI), bao gồm những người tự làm chủ và làm việc độc lập theo hợp đồng.  Đơn xin được mở  ngày 12 tháng 10 năm 2020 thông qua tài khoản MyAccount của CRA hoặc qua đường dây điện thoại tự động của CRA.

Khác với chương trình CERB có chu kỳ ấn định 4 tuần, CRB sẽ theo chu kỳ 2 tuần. Nếu bạn phải ngưng việc hoặc bị giảm việc trong chu kỳ 2 tuần thì bạn phải nộp đơn xin ngược lại ở cuối chu kỳ đó.  Ví dụ bạn phải nộp xin vào hoặc sau ngày 12 tháng 10 để nhận CRB cho chu kỳ đầu tiên từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10.

Thời hạn nộp đơn xin cho mỗi chu kỳ bắt đầu từ ngày thứ Hai sau ngày cuối của chu kỳ 2 tuần đó cho đến 60 ngày sau.  Đơn sẽ không tự động gia hạn nên bạn phải xin lại trong thời hạn 60 ngày cho mỗi chu kỳ bạn đủ tiêu chuẩn lãnh.

Để đủ điều kiện lãnh phúc lợi CRB mỗi chu kỳ 2 tuần, bạn phải đạt các tiêu chuẩn dưới đây:

 • ngưng làm việc trong chu kỳ do những lý do liên quan đến COVID-19 hoặc:
 • mức thu nhập đi làm * trong chu kỳ bị giảm 50% so với thu nhập công việc quân bình mỗi tuần của năm trước dịch COVID-19

* Bao gồm tiền tip/boa, tiền hoa hồng, tiền chia cổ phần, tiền bản quyền; nhưng không tính phúc lợi khuyết tật, các khoản vay cho sinh viên / học bổng /, lương hưu hoặc các khoản phúc lợi COVID-19 khác

 

 • không nộp xin hay đang nhận những phúc lợi sau:
  • Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada CRSB
  • Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada CRCB
  • Phúc lợi bệnh tật ngắn hạn (Short-term disability benefits)
  • tiền Bồi thường Tai Nạn Lao động (Workers’ compensation benefits)
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • tiền Bảo hiểm dành cho cha mẹ của tỉnh bang Quebec (QPIP) (Québec Parental Insurance Plan benefits)
 • không đủ điều kiện lãnh tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
 • thường trú ở Canada (bạn sống và có nhà cửa ở Canada, nhưng không nhất thiết có tư cách công dân hay thường trú dân)
 • hiện đang ở trong Canada
 • ít nhất 15 tuổi
 • có số an ninh xã hội hợp lệ (Social Insurance Number – SIN)
 • có thu nhập đi làm ít nhất 5,000 đô la ** (trước khi trừ thuế) cho năm 2019, 2020, hoặc trong 12 tháng trước ngày bạn nộp xin CRB từ những nguồn sau:
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • Thu nhập tự làm chủ (Self-employment income)
  • tiền Bảo hiểm Việc làm nghỉ sanh

** Bao gồm tiền tip/boa, hoa hồng, tiền chia cổ phần, tiền bản quyền; nhưng không tính phúc lợi khuyết tật, các khoản vay cho sinh viên / học bổng /, lương hưu hoặc các khoản phúc lợi COVID-19 khác

 • không tự ý bỏ việc hay tự giảm giờ làm
 • tích cực tìm việc trong giai đoạn này – áp dụng cho nhân công đi làm nhận lương hoặc tự làm chủ***

 

*** Bạn có thể đi làm khi nhận CRB,  Nhưng nếu tổng mức thu nhập đi làm trong năm khi nhận CRB cao hơn mức thu nhập tối đa, mức thu nhập tối đa  cho năm 2020 hay 2021 là $38,000, bạn sẽ phải trả lại $.50 cho mổi đô la thu nhập trên mức chênh lệch cho tổng số tiền CRB bạn đã nhận cho năm trước đó.

 • không từ chối công việc thích hợp

 

 1. Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada (Canada Recovery Sickness Benefit -CRSB) – đơn xin mở nhận từ ngày 5 tháng 10 năm 2020

Phúc lợi CRSB sẽ cấp 500 đô la một tuần (450 đô la một tuần sau khi trừ thuế) cho thời gian tối đa là 2 tuần trong 1 năm áp dụng. Chương trình này dành cho những người lao động:

 • không thể đi làm hay phải giảm việc trong tuần hơn 50% vì bị nhiễm COVID-19;
 • phải tuân thủ chỉ thị+ phải tự cách ly do liên quan đến COVID-19; hoặc

+ của  chủ, bác sĩ, chuyên gia y tế, y tá, người có thẩm quyền, chính phủ hoặc cơ quan y tế  cộng đồng

 • đang mang mầm bệnh, đang điều trị hoặc có bệnh nền hay lý do sức khỏe mà theo ý kiến của bác sĩ, y tá, người có thẩm quyền, chính phủ hoặc cơ quan y tế công cộng là sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19.

Phúc lợi CRSB sẽ được cấp theo chu kỳ 1 tuần. Bạn phải đợi sau khi đã nghỉ việc một tuần để nộp đơn xin ngược lại cho mổi tuần. Nếu tình trạng của bạn kéo dài sau một tuần, bạn sẽ phải nộp đơn xin lại. Bạn có thể nộp xin tối đa 2 tuần trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 nếu đủ điều kiện.

 

Thời hạn nộp đơn xin bắt đầu từ ngày thứ Hai sau ngày cuối của tuần bạn đủ điều kiện lãnh cho đến 60 ngày sau đó.  Hồ sơ không được gia hạn tự động; bạn phải nộp xin cho từng kỳ riêng biệt. Bạn có thể nộp đơn xin cho bất cứ tuần nào bạn đủ điều kiện trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày cuối của tuần đủ điều kiện xin.

Ngoài những điều kiện trên, người xin phải hội đủ các điều kiện sau:

 • không nộp xin hay đang nhận những phúc lợi sau:
  • Phúc lợi Phục hồi Canada CRB
  • Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada CRCB
  • Phúc lợi khuyết tật ngắn hạn (Short-term disability benefits)
  • tiền bồi thường tai nạn lao động
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • tiền Bảo hiểm dành cho cha mẹ của tỉnh bang Quebec (QPIP) (Québec Parental Insurance Plan benefits)
 • thường trú tại Canada (bạn sống và có nhà cửa ở Canada, nhưng không nhất thiết phải là công dân hay thường trú dân Canada)
 • hiện đang ở trong Canada
 • ít nhất 15 tuổi
 • có thẻ an ninh xã hội (SIN) hợp lệ
 • có thu nhập đi làm ít nhất 5,000 đô la ** (trước khi trừ thuế) cho năm 2019, 2020, hoặc trong 12 tháng trước ngày bạn nộp xin CRSB từ những nguồn sau:
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • Thu nhập tự làm chủ (Self-employment income)
  • tiền Bảo hiểm Việc làm nghỉ sanh

** Bao gồm tiền tip/boa, hoa hồng, tiền chia cổ phần, tiền bản quyền; nhưng không tính phúc lợi khuyết tật, các khoản vay cho sinh viên / học bổng /, lương hưu hoặc các khoản phúc lợi COVID-19 khác

 • Bạn không nhận tiền lương nghỉ phép của chỗ làm mình trong cùng một kỳ.
 1. Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada (Canada Recovery Caregiving Benefit -CRCB) – Mở nhận đơn từ ngày 5 tháng 10, năm 2020

Phúc lợi CRCB sẽ cấp 500 đô la một tuần (450 đô la một tuần, sau khi trừ thuế) cho tối đa 26 tuần cho một người lao động trong một hộ gia đình, tiền này dành cho người nghĩ việc hay giảm việc hơn 50% trong tuần để chăm sóc con dưới 12 tuổi hoặc thành viên trong gia đình (xem chi tiết bên dưới).

 

Phúc lợi này sẽ được trả cho chu kỳ 1 tuần. Bạn phải đợi đến khi bạn đã nghỉ việc hết 1 tuần để nộp đơn sau đó, và bạn phải xác nhận mình đủ điều kiện nhận cho mỗi tuần. Bạn có thể nộp xin tổng cộng tối đa 26 tuần khi đủ đều kiện lãnh trong 52 tuần từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

 

Thời hạn nộp đơn xin bắt đầu từ ngày thứ Hai sau ngày cuối của tuần bạn đủ điều kiện lãnh cho đến 60 ngày sau đó.  Hồ sơ không được gia hạn tự động; bạn phải nộp xin cho từng tuần riêng biệt. Bạn có thể nộp đơn xin cho bất cứ tuần nào bạn đủ điều kiện trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày cuối của tuần đủ điều kiện xin.

 

Để đủ điều kiện lãnh CRCB trong chu kỳ 1 tuần, người lao động phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Có làm việc nhận lương hoặc tự làm chủ vào ngày trước chu kỳ nộp đơn đầu tiên của bạn
 • không thể đi làm hay giảm việc hơn 50% trong tuần vì phải chăm sóc cho một thành viên trong gia đình của mình
 • đang chăm sóc con nhỏ dưới 12 tuổi HOẶC một thành viên trong gia đình cần được giữ hay trông nom vì một trong những lý do sau:
  • trường học, nhà trẻ, chương trình ban ngày hoặc cơ sở chăm sóc bị đóng cửa hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ do COVID-19
  • các dịch vụ chăm sóc thường lệ tạm ngưng do COVID-19
  • người thân bạn đang chăm sóc:
   • bị nhiễm COVID-19, hoặc có các triệu chứng COVID-19
   • theo lời khuyên của chuyên gia y tế, có nguy cơ bị các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng nếu họ bị nhiễm COVID-19
   • đang cách ly do COVID-19

Ngoài những điều kiện trên, người xin phải hội đủ các điều kiện sau:

 • không nộp xin hay đang nhận những phúc lợi sau:
  • Phúc lợi Phục hồi Canada CRB
  • Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada CRCB
  • Phúc lợi khuyết tật ngắn hạn (Short-term disability benefits)
  • tiền bồi thường tai nạn lao động
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • tiền Bảo hiểm dành cho cha mẹ của tỉnh bang Quebec (QPIP) (Québec Parental Insurance Plan benefits)
 • thường trú tại Canada (bạn sống và có nhà cửa ở Canada, nhưng không nhất thiết phải là công dân hay thường trú dân Canada)
 • hiện đang ở trong Canada
 • ít nhất 15 tuổi
 • có thẻ an ninh xã hội (SIN) hợp lệ
 • có thu nhập đi làm ít nhất 5,000 đô la ++ (trước khi trừ thuế) cho năm 2019, 2020, hoặc trong 12 tháng trước ngày bạn nộp xin CRSB từ những nguồn sau:
  • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • Thu nhập tự làm chủ (Self-employment income)
  • tiền Bảo hiểm Việc làm nghỉ sanh

++ Bao gồm tiền tip/boa, hoa hồng, tiền chia cổ phần, tiền bản quyền; nhưng không tính phúc lợi khuyết tật, các khoản vay cho sinh viên / học bổng /, lương hưu hoặc các khoản phúc lợi COVID-19 khác

 • bạn là người lao động duy nhất trong hộ gia đình nộp đơn xin phúc lợi cho tuần đó
 • bạn không được nghỉ phép có lương của nơi làm việc cho cùng một kỳ.

 

Hình Phạt: Khi nào bạn phải trả lại hay hoàn trả tiền phúc lợi

 

Bạn phải trả lại tiền CRB, CRSB, hay CRCB cho Sở Thuế Vụ (Canada Revenue Agency –CRA) nếu bạn:

 • đã nộp xin tiền phúc lợi sau đó phát hiện là mình không hội đủ điều kiện để nhận
 • đã nhận tiền do nhầm lẫn
 • đã nhận một trong nhưng tiền sau trong cùng một chu kỳ :
  • CRB, CRSB, hoặc CRCB
 • tiền Phúc lợi bệnh tật ngắn hạn
 • tiền Bồi thường tai nạn Lao động
 • tiền Bảo hiểm Việc làm (EI)
 • tiền Phúc lợi QPIP của tỉnh bang Quebec
 • bị phát hiện khai gian  ^
 • đã từ chối công việc hợp lý trong chu kỳ  2 tuần mà bạn lãnh phúc lợi ^

 

^ Mức phạt tối đa có thể được áp dụng là 5,000 đô la.

 

 

Hỏi Đáp

 

Tình huống 1 (CRB):

 

 

Bạn làm việc tại một tiệm nail ở Toronto đã bị đóng cửa trong đợt đóng cửa đầu tiên vào giữa tháng Ba. Bạn đã quay lại làm việc vào tháng 8 năm 2020 khi tiệm được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, do việc kinh doanh trì trệ, bạn đã bị chủ cho nghỉ việc vào cuối tháng 9 năm 2020. Đối với tiệm, chủ tiệm xem bạn là người làm việc theo hợp đồng độc lập, vì vậy giờ làm việc của bạn không được tính là giờ có bảo hiểm cho chương trình EI. Giữa tháng 10 năm 2019 và tháng 9 năm 2020, tổng thu nhập của bạn là 25,000 đô la. Bạn có đủ điều kiện nộp xin CRB không?

 

Trả lời: Có, bạn đủ điều kiện nộp xin CRB, nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện khác, vì bạn bị mất việc do COVID-19, bạn không tự ý nghỉ việc và bạn không đủ điều kiện cho chương trình EI. Bạn cũng đã có thu nhập đi làm ít nhất 5,000 đô la trong 12 tháng trước khi nộp đơn.

 

Tình huống 2 (CRB):

 

Bạn đang nhận CRB trong khi giảm giờ làm việc vì bạn đạt tiêu chuẩn bị giảm 50% thu nhập so với thu nhập bình quân hàng tuần của bạn năm ngoái. Bạn đang lo lắng về tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn tại tiệm bánh của bạn vẫn đang mở cửa. Bạn đang ở độ tuổi 50 và thường lo lắng về sức khỏe của mình, nhưng bác sĩ không khuyến cáo rằng bạn cần phải ngừng làm việc. Bạn quyết định nghỉ việc vào cuối tháng 10. Bạn có đủ điều kiện lãnh  CRB không?

 

Trả lời: Không, bạn không còn đủ điều kiện nhận CRB kể từ tuần bạn nghỉ việc. Bạn không đủ điều kiện lãnh CRB nếu bạn tự ý bỏ việc hoặc tự ý giảm giờ làm việc của mình. Quy tắc này tương tự với tiêu chuẩn lãnh tiền Bảo hiểm Việc làm thường  (EI).  Bạn nên tham khảo ý kiến pháp lý trước khi bỏ việc khi đang nhận CRB.

 

Tình huống 3 (CRSB):

 

Bạn làm việc phục vụ cho một nhà hàng ở Hamilton. Cơ quan Y tế Công cộng điện và báo rằng bạn đã tiếp xúc cận với một người nhiễm COVID-19 trong 5 ngày qua. Bạn lập tức làm theo hướng dẫn của cố vấn sức khỏe cộng đồng, rời khỏi nơi làm việc và về nhà. Ngay sau khi về đến nhà, bạn liên hệ với nơi làm việc của mình để thông báo bạn sẽ cần phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ ngày 9 tháng 11. Đây là lần đầu tiên bạn bị yêu cầu phải tự cách ly. Bạn có thể nộp xin CRSB không?

 

Trả lời: Có, bạn có đủ điều kiện cho CRSB, nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác, vì bạn hiện đang làm việc và cơ quan y tế công cộng chỉ thị bạn tự cách ly. Kỳ hổ trợ cố định đầu tiên của bạn là từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Bạn có thể nộp đơn xin CRSB bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 và không được trễ hơn 60 ngày sau ngày 16 tháng 11. Bạn sẽ chỉ nhận được 1 tuần trợ cấp một lần và sẽ phải nộp xin lại ngày 23 tháng 11 (Kỳ phúc lợi thứ hai của bạn sẽ từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11).

 

Tình huống 4 (CRCB):

 

Vợ chồng bạn quyết định không cho con (8 và 10 tuổi) quay lại trường để học mà chọn cho con học trực tuyến trên mạng ở nhà trường từ tháng 9.  Trường học của con bạn đã mở cửa trong thời gian này. Bạn đang làm việc bán thời gian tại nhà để chăm con. Bạn có thể xin lãnh CRCB không?

 

Trả lời: Không, bạn không đủ điều kiện để lãnh CRCB khi chăm con vì chọn cho con học ở nhà khi trường học của con bạn đang mở. Để đủ điều kiện cho CRCB, con bạn dưới 12 tuổi (hoặc các thành viên khác trong gia đình ) không thể đi học vì trường học đóng cửa do COVID-19.

 

Tình huống 5 (CRCB):

 

Con bạn 14 tuổi đang theo học chương trình giáo dục đặc biệt dành cho những trẻ khuyết tật và nhà trường đã thông báo tạm đóng cửa trong 14 ngày kể từ ngày 19 tháng 10 vì  khả năng bùng phát COVID-19 theo chỉ thị của cơ quan y tế công cộng. Bạn làm thu ngân tại một cửa hàng tạp hóa nhưng cần phải chăm con mình trong suốt 14 ngày nhà trường đóng cửa vì cháu cần được trông nom. Tổng thu nhập của bạn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 là 30,000 đô la. Bạn có đủ điều kiện nhận CRCB không?

 

Trả lời: Có, bạn hội đủ điều kiện cho chương trình CRCB, nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện khác, vì bạn hiện đang làm việc và cần nghỉ việc để chăm sóc cho con vì cho dù con đã hơn 12 tuổi nhưng không tự lập và cần được chăm, nhưng   trường của con bạn phải tạm đóng cửa do COVID-19. Bạn sẽ phải chứng minh con mình cần trông nom/ giám sát trong đơn xin CRSB. Kỳ phúc lợi đầu tiên của bạn là từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Bạn có thể nộp xin CRCB bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 và không được trễ hơn 60 ngày sau ngày 26 tháng 10. Bạn sẽ chỉ nhận được 1 kỳ cho 1 tuần và phải cần nộp xin lại ngày 2 tháng 11 (cho kỳ phúc lợi thứ hai từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11).

 

 

Bạn có đủ điều kiện nộp xin Bảo hiểm Việc làm (EI) không?

 

Để biết mình có đủ điều kiện cho chương trình Bảo hiểm Việc làm (EI) theo những thay đổi tạm thời kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, xin tham khảo:

 

 

 

Các Phúc lợi Phục hồi cho COVID-19

 

(Trích từ CLEO Connect / Steps to Justice)

Cập nhật ngày 6 tháng 10, 2020

 

Các Phúc lợi Phục hồi Có ba loại chương trình phúc lợi phục hồi mới ban hành dành cho những người không đủ điều kiện xin Bảo hiểm Việc làm (EI). Để đủ điều kiện nhận những phúc lợi này, bạn phải:

·         Ít nhất 15 tuổi, cư ngụ tại Canada, và có số An Ninh Xã Hội (SIN) hợp lệ

·         Có thu nhập ít nhất 5,000 đô la cho năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước khi bạn nộp đơn xin

Nếu hội đủ điều kiện, bạn nộp đơn trên trang mạng qua Sở Thuế Vụ Canada (Canada Revenu Agency –CRA): https://www.canada.ca/en/services/benefits/covid19-emergency-benefits.html

Ai đủ tiêu chuẩn Số tiền và cách thức nộp xin   Chú thích
Phúc lợi Phục hồi Canada (Canada Recovery Benefit -CRB) Dành cho những người không đủ điều kiện nhận bảo hiểm việc làm (EI) do tự làm chủ hoặc làm việc theo hợp đồng độc lập. Để đủ điều kiện, bạn phải:

·         Đã ngưng làm việc 2 tuần hoặc mất 50% thu nhập trong 2 tuần

·         Kiếm việc trong suốt những tuần bạn nộp đơn xin (*)

·         $ 500 một tuần ($ 450 một tuần sau khi trừ thuế) cho tối đa 26 tuần

·         Đợi đến khi bạn nghỉ việc 2 tuần để nộp đơn

·         Phải xác nhận bạn vẫn đủ điều kiện cho mỗi 2 tuần

(*) Nghĩa là bạn phải tích cực kiếm việc làm, sẵn sàng làm việc và không từ chối những lời mời việc làm hợp lý.
Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada (Canada Recovery Sickness Benefit -CRSB) Chương trình dành cho những người không đủ tiêu chuẩn cho Bảo hiểm Việc làm EI, bị bịnh hoặc phải tự cách ly do liên quan đến COVID-19. Để đủ điều kiện, bạn:

·         không thể nghỉ bịnh được trả lương hoặc nhận tiền nghỉ bịnh

·         phải bị mất ít nhất 50% công việc cho tuần bạn nộp đơn xin do bạn phải chăm sóc con nhỏ hoặc một thành viên gia đình liên quan đến COVID-19 (*)

·         500 đô la một tuần ($450 cho một tuần sau khi trừ thuế) cho tối đa 2 tuần

·         Chờ đến khi bạn mất việc một tuần để nộp đơn xin

·         Phải xác nhận bạn vẫn đủ điều kiện cho mỗi tuần

Nghĩa là bạn nhiễm COVID-19, chủ hoặc cơ quan y tế yêu cầu bạn tự cách ly, hoặc bạn có một vấn đề nói khiến bạn có nguy cơ mắc COVID-19.
Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada (Canada Recovery Caregiving Benefit -CRCB) Chương trình dành cho những người không đủ tiêu chuẩn cho Bảo hiểm Việc làm EI, không thể làm việc vì họ phải chăm sóc con cái hoặc thành viên gia đình do những lý do liên quan đến COVID-19. Để đủ điều kiện bạn:

·         không thể nghỉ bịnh được trả lương hoặc nhận tiền nghỉ bịnh

·         Bị mất ít nhất 50% công việc cho tuần bạn nộp đơn xin do bạn chăm sóc con nhỏ hoặc một thành viên gia đình liên quan đến COVID-19 (*)

·         500 đô la cho một tuần (450 đô la một tuần sau khi trừ thuế) cho tối đa 26 tuần

·         Chờ đến khi bạn mất việc 1 tuần để nộp đơn xin

·         Phải xác nhận là bạn vẫn đủ tiêu chuẩn nhận cho mỗi tuần

 (*) Có thể là do người thân bạn đang chăm sóc nhiễm COVID-19, không thể đến trường hoặc nhà trẻ do COVID-19 hoặc người chăm sóc/ giữ trẻ thường lệ không làm việc do COVID-19.

 

Ba chương trình phúc lợi này thay thế cho chương trình Canada Emergency Response Benefit (CERB). Những phúc lợi này dành cho người không đủ điều kiện nộp xin Bảo hiểm Việc làm (EI). Nếu bạn hội đủ điều kiện xin Bảo hiểm Việc làm EI, bạn phải nộp đơn xin  Bảo hiểm Việc làm (EI) loại thông thường. Thông tin chi tiết về VOCID-19 và Bảo hiểm Việc làm (EI), tham khảo trang mạng của chúng tôi https://csalc.ca/.

 

Đây là thông tin luật pháp tổng quát dành cho cư dân ở Ontario, Canada. Thông tin không mang tính nhất tư vấn pháp luật.

Enter your keyword