Blog

Quyền Lực của Cảnh Sát

Quyển tài liệu này chỉ cung cấp một số thông tin tổng quát về quyền lực của cảnh sát và thủ tục khiếu nại về cảnh sát.  Đây là những thông tin tổng quát nhưng không thể thay thề cho tư vấn luật pháp.  Nếu cần giúp đỡ, bạn nên tìm luật sư.

1. Bị cảnh sát chận lại và hạch hỏi

Trong hầu hết các trường hợp, nếu bị cảnh sát chận và xét hỏi, bạn có quyền không trả lời câu hỏi, nhưng tốt nhất phải giữ thái độ lịch sự với họ.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, Bộ Luật Hình Sự cho Thanh Thiếu Niên sẽ áp dụng cho bạn.  Bạn cũng có thêm một số quyền lợi khác nhưng không nằm trong phạm vi của tài liệu này. Hãy tìm tư vấn pháp luật.

Nếu Cảnh sát hỏi tôi là ai thì sao ?

Nếu cảnh sát có ý định bắt giữ bạn thì họ sẽ hỏi về lý lịch của bạn. Bạn không cần phải cung cấp lý lịch trừ khi bị bắt giữ.  Nếu bị cảnh sát chận và hạch hỏi, bạn nên lễ phép hỏi lại họ lý do tại sao bạn bị chận hỏi .  Nhưng có một số lý do mà bạn nên cung cấp lý lịch của mình cho cảnh sát:

 • để chứng minh bạn không phải là đối tượng họ đang tìm để tránh bị bắt lầm
 • khi bị cảnh sát tình nghi phạm tội hình sự, nếu không khai lý lịch, bạn có thể bị bắt và bị giữ tại đồn cảnh sát cho đến khi cảnh sát tìm ra lý lịch của bạn.
 • khi cảnh sát cho rằng bạn đã phạm một tội hình sự nhẹ, nếu bạn cung cấp lý lịch khi đòi hỏi, thì thay vì bắt giữ, họ sẽ đưa giấy mời ra tòa.

Nếu bạn cung cấp tên hay địa chỉ giả, bạn có thể bị buộc tội cản trở tư pháp hoặc cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ.

Nếu bị cảnh sát chận khi đang lái xe thì sao?

Nếu bị cảnh sát chận lại khi đang lái xe, bạn phải đưa cảnh sát xem bằng lái, giấy chủ quyền và bảo hiểm xe của mình. Nếu không đưa, bạn có thể bị buộc tội vi phạm Luật Giao Thông Xa Lộ.

Nếu bị cảnh sát tình nghi là có uống rượu, cảnh sát có thể yêu cầu bạn thử nghiệm hơi thở ở lề đường. Nếu họ có “lý do hợp lý” để tin rằng khả năng lái xe của bạn bị ảnh hưởng của rượu hay ma túy.  Họ có quyền yêu cầu bạn làm một cuộc thử nghiệm toàn diện nồng độ trong hơi thở.  Bạn có quyền từ chối thử nghiệm về thể chất.  Nếu bị yêu cầu thử nghiệm hơi thở bên lề đường, bạn sẽ không được quyền tư vấn với luật sư trước khi quyết định thử nghiệm hay không.  Nhưng nếu bị yêu cầu làm thử nghiệm nồng độ trong hơi thở và thể chất, thì bạn có quyền tư vấn luật sư trước khi quyết định thử nghiệm.

Nếu bạn từ chối không chịu thử nghiệm hơi thở, cảnh sát có thể thưa bạn về tội từ chối thử nghiệm hơi thở và đưa ra tòa. Sau này, tòa sẽ quyết định xem quý vị có ”lý do chánh đáng” để từ chối hay không.  Chứng minh có lý do chánh đáng rất khó khăn. Nếu tòa cho rằng bạn không có “lý do chánh đáng”, thì bạn sẽ bị trừng phạt tương đương như người lái xe thiếu chức năng hoặc lái xe khi trong máu có nồng độ rượu cao hơn mức luật pháp qui định.

Nếu bạn là người hành khách trong xe, bạn không cần nói chuyện với cảnh sát hay cung cấp lý lịch của mình.

Nếu bị cảnh sát hạch hỏi thì sao ?

Theo luật, chỉ có khi bị bắt giam, không phải chỉ bị tình nghi, thì bạn mới cần khai báo lý lịch.  Cho dù bạn tự nguyện khai báo lý lịch, bạn vẫn có quyền không trả lời câu hỏi khi bị hỏi cung.  Bạn có quyền cho cảnh sát biết là bạn sẽ giữ im lặng cho đến khi bạn tư vấn với luật sư.

Tất cả những gì bạn nói với cảnh sát, dù chỉ là những cuộc đàm thoại thông thường với họ trước khi bị bắt hoặc trong xe cảnh sát cũng có thể dùng làm chứng cớ buộc tội quý vị.

Cảnh sát phải dừng hỏi cung khi quý vị đòi gặp luật sư.  Quý vị chỉ cần nói  ‘tôi muốn nói chuyện với một luật sư’ và giữ im lặng.  Nếu họ tiếp tục hạch hỏi, đừng trả lời và lập lại yêu cầu tìm luật sư. Cảnh sát không có quyền ép cung.

Chương trình pháp trợ Ontario cung cấp phục vụ luật sư trực công (duty counsel) miễn phí 24/24 để cung cấp tư vấn pháp lý.  Bạn nên hỏi cảnh sát lấy số điện thoại để liên lạc với một luật sư trực công hoặc gọi cho luật sư của mình.

Cảnh sát có thể sẽ tiếp tục hỏi cung sau khi quý vị nói chuyện với luật sư.  Dù rằng quý vị từ chối trả lời, họ có quyền tiếp tục nhưng quý vị có quyền không trả lời.

Sau khi tham khảo ý kiến với luật sư, bạn có thể quyết định đồng ý khai cung, Nhưng nên nhớ rằng khai gian là tội hình sự.

Nếu bạn cản trở hay xúi dục người khác không hợp tác với cảnh sát là tội hình sự và có thể bị tố cản trở công lý hoặc cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ điều tra.

2. Bị bắt và giam

Nếu tôi bị tình nghi phạm tội, tôi có bị bắt giam hay không?

Không nhất thiết, cảnh sát không thể bắt giam chỉ vì họ tình nghi bạn phạm tội; họ phải chứng minh rằng họ có lý do “hợp lý và khả tin” để nghi rằng bạn phạm tội.  nếu là tội hình sự nhẹ và bạn chứng minh lý lịch thật của mình, bạn có thể bị tố nhưng không bị bắt giam nếu họ tin rằng bạn sẽ:

 • không hủy chứng cớ
 • không tái phạm trong thời gian chờ xữ
 • ra hầu tòa theo yêu cầu

Trong trường hợp bị nghi phạm tội hình sự nghiêm trọng, họ có quyền bắt giam.  Cảnh sát và thẩm phán hòa giải có quyền cho tại ngoại, nhưng họ sẽ đòi hỏi bạn phải tuân theo một số điều kiện để được thả hoặc bị giam giử đến khi ra toà để xét cho tại ngoại hầu tra.  Trong vòng 24 giờ sau khi bị giam, bạn sẽ được sắp xếp ra phiên tòa cho tại ngoại hầu tra và tòa sẽ quyết định có nên thả ra hay không và với những điều kiện nào.

Để khẳng định cảnh sát có định bắt giam hay không, bạn có thể hỏi họ rằng : “Tôi có bị bắt giam hay không?” nếu có, thì vì lý do gì.

Nếu bị bắt giam, quyền của tôi là gì ?

Quyền lợi của bạn được bảo vệ trong Hiến chương về Quyền lợi và Tự Do ( một phần của Hiến Pháp Canada).

Nếu bị bắt giam, thì bạn có quyền được :

 • biết lý do bị bắt giam,
 • lập tức cho biết là quý vị có quyền tìm luật sư
 • cho biết về Trợ cấp Pháp Lý và có quyền được tư vấn pháp lý miễn phí.
 • phép nói chuyện với riêng với luật sư càng sớm càng tốt, và
 • có cơ hội xin tại ngoại hầu tra trong thời gian hợp lý sớm nhất

Một lần nữa, nếu bạn yêu cầu được nói chuyện với luật sư, cảnh sát phải ngưng hỏi cung.  Nếu bị bắt giam, họ phải đưa số điện thoại cho luật sư trực 24/24 cho bạn để gọi cho một luật sư miễn phí.

Cảnh sát có thể sẽ tiếp tục hỏi cung sau khi bạn nói chuyện với luật sư, bạn có quyền cho họ biết bạn sẽ không trả lời câu hỏi.  Đôi khi rất khó từ chối trả lời.  Nhưng bạn nên lễ phép cho họ biết là minh không muốn tiếp tục.  Nếu họ vẫn tiếp tục, bạn có quyền tiếp tục giữ im lặng hay yêu cầu họ đưa bạn về phòng giam của mình.

3.   Bị cảnh sát vào xét nhà

Cảnh sát có được vào nhà tôi không?

Cảnh sát được quyền vào nhà nếu cảnh sát có:

 • trát tòa cho lệnh vào nhà để bắt một người nào đó.
 • lệnh xét nhà
 • được sự đồng ý của bạn hoặc một người nào khác trong nhà cho phép họ vào

Trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát có thể vào nhà mà không cần sự đồng ý hay được lệnh xét nhà.  Ví dụ như cảnh sát đang rượt bắt một can phạm hay nghi can phạm tội nghiêm trọng mà họ tin rằng người này đang ẩn núp trong nhà của bạn, thì họ có thể xông vào nhà để bắt người đó mà không cần giấy phép,  nhưng họ vẫn phải cho bạn biết rằng họ là cảnh sát trước khi vào nhà.

Cảnh sát có thể vào nhà để:

 • cấp cứu cho một người nào ở trong nhà
 • bảo vệ tính mạng cho người ở trong nhà vì họ tin rằng trong nhà có người sẽ hãm hại một người khác
 • điều tra cú gọi cho 911 bị cắt ngang
 • điều tra vì tình nghi trong nhà có trồng cần sa hay hay có chứng cớ phạm tội trong nhà và họ tin rằng chứng cớ sẽ bị thủ tiêu nếu chờ xin lệnh xét nhà, hoặc
 • bảo vệ thú vật trong nhà bị bỏ rơi,  bị thương, bị ngược đải hay trong tình trạng nguy kịch

Theo Luật Bảo Vệ Trẻ Em, cảnh sát có thể vào nhà để mang trẻ em đi mà không cần xin giấy phép nếu họ có lý do hợp lý để tin rằng đứa trẻ:

 • bị ngược đãi hay bỏ rơi và cần được bảo vệ
 • là dưới 16 tuổi, bỏ nhà đi hoang và đang dưới sự giám hộ của Cục Bảo Vệ Trẻ Em nhưng trốn chạy, đứa trẻ đang gặp nguy cơ về sức khoẻ hay an toàn, hoặc
 • dưới 12 tuổi nhưng đã phạm loại tội mà nếu là trên 12 tuổi thì sẽ bị truy tố

Người chủ nhà của quý vị cũng có quyền vào nhà trong trường hợp khẩn cấp. Chủ nhà có thể yêu cầu cảnh sát đi cùng.  

Tôi có quyền gì khi cảnh sát có lệnh xét nhà?

Lệnh xét nhà là là một trát lệnh do quan tòa hoặc thẩm phán hòa giải ban hành. Lệnh này cho phép cảnh sát quyền khám xét nhà của bạn.  Nếu cảnh sát có tờ lệnh xét nhà có hiệu lực, bạn phải cho họ vào.

Cảnh sát phải đưa bạn xem tờ lệnh trước khi vào. Bạn cũng có quyền yêu cầu được xem trát lệnh. Cảnh sát phải mang theo tờ lệnh khi thi hành xét nhà.

Bạn nên kiểm tra lại những chi tiết ghi trong tờ lệnh có đúng không, xem lại địa chỉ, ngày giờ lúc nào lệnh có thể sử dụng. Cảnh sát chỉ được vào xét nhà trong thời gian ghi trong đó.

Bạn cũng nên kiểm tra xem có chữ ký và tên của quan tòa hoặc của thẩm phán hòa giải ban hành lệnh. Trong tờ lệnh phải có tên người ký, nơi cấp, ngày giờ cấp .

Nếu thấy những sai lầm trong tờ lệnh, Bạn nên cho cảnh sát biết ngay.  Nhưng những sai sót nhỏ như lỗi chánh tả sẽ không làm mất hiệu lực của trát lệnh.  Nếu trát lệnh có sai lầm, quý vị có thể thử yêu cầu họ về,  nhưng nếu cảnh sát nhất quyết phải vào xét nhà, bạn không nên ngăn chận họ hay đuổi họ ra.

Khi cảnh sát có trát lệnh xét nhà có hiệu lực, họ được phép sử dụng võ lực hợp lý để vào nhà. Nếu quý vị ngăn chận một lệnh xét nhà hợp pháp, bạn có thể sẽ bị buộc tội gây cản trở công lý vì không cho cảnh sát thi hành nhiệm vụ.

Nếu cảnh sát xin phép để vào nhà tôi thì quyền của tôi là gì ?

Nếu cảnh sát không có trát lệnh xét nhà, họ phải được sự đồng ý của một người lớn trong nhà cho phép mới có thể vào được.

Nếu không muốn cho cảnh sát vào, bạn phải lên tiếng từ chối, nếu không, cảnh sát có thể hiểu lầm sự im lặng tức là đồng ý cho họ vào.

Nếu bị cảnh sát vào xét nhà rồi bắt giữ, họ phải cho biết lý do và nói cho bạn biết là bạn có quyền liên hệ một luật sư .  Một lần nữa, nếu cảnh sát xông vào nhà mà không có phép, đừng cố gắng ngăn chận họ. Gọi cho luật sư ngay.

Khi nào cảnh sát được xét nhà tôi ?

Cảnh sát chỉ được xét nhà khi có trát lệnh xét nhà hoặc được sự đồng ý của một người lớn trong nhà đồng ý cho vào xét nhà.

Cảnh sát có một số giới hạn khi thi hành nhiệm vụ xét nhà,  họ cũng không được phép hủy hoại tài sản một cách không cần thiết. Cảnh sát chỉ được khám xét để tìm chứng cớ ghi trong tờ lệnh, và họ chỉ được phép khám xét trong những nơi hợp lý để tìm chứng cớ. Thí dụ như cảnh sát không được phép lục xét tìm kiếm cây đàn dương cầm bị mất trong một hủ đựng bánh ngọt. Tuy nhiên, trong lúc khám xét để tìm chứng cớ ghi trong tờ lệnh, nếu cảnh sát tìm được một cái gì có liên hệ đến một tội khác, họ có quyền sử dụng nó làm chứng cớ để truy tố.

Thông thường, nếu cảnh sát quyết định mang đi những đồ vật từ trong nhà, họ chỉ được giữ không quá ba tháng, trừ khi tòa cho lệnh giữ lâu hơn. Nếu bạn không bị buộc tội, và ba tháng qua rồi mà món đồ vật chưa trả lại, bạn hãy liên hệ với cảnh sát để đòi lại. Nếu cần, bạn có thể nộp đơn đến tòa để đòi lại.

4. Khám người

Khi nào cảnh sát được khám người tôi ?

Phải có sự đồng ý của bạn thì cảnh sát mới có thể khám người, quần áo hay bất cứ vật gì bạn mang theo trong người. Có khi bạn cũng có thể bị cảnh sát khám nếu:

 • bạn có mặt tại hiện trường lúc họ lùng xét ma túy và họ tin rằng bạn giấu ma túy trong người
 • bạn là hành khách trong chiếc xe bị lục xét vì tình nghi chuyên chở hoặc uống rượu bất hợp pháp và họ nghi rằng quý vị tàng trữ rượu phi pháp trong xe, hoặc
 • họ có lý do tin rằng quý vị có giữ vũ khí phi pháp và dùng nó để phạm tội, nên họ phải hành động nhanh mà không có thì giờ xin lệnh khám để tránh tang vật bị tiêu hủy.

Nếu cảnh sát khám người vì bất cứ lý do nào trong những lý do nêu trên, bạn nên hợp tác dù bạn không đồng ý.  Nếu bạn tin rằng mình bị cảnh sát lục soát bất hợp pháp và vô cớ, hãy nói cho họ biết là bạn phản đối việc khám xét và liên hệ với luật sư càng sớm càng tốt.

Nếu cảnh sát tình nghi phạm tội và muốn bắt giam, họ có giới hạn để khám người.  Nếu họ lo sợ cho sự an toàn của mình và xung quanh, họ chỉ có thể rờ mó để tìm xem trong mình bạn có mang vũ khí hay không.

Chỉ có những trường hợp rất hiếm thì cảnh sát mới có quyền yêu cầu khám xét trần truồng. Nếu cảnh sát đòi làm như vậy, bạn có quyền từ chối chờ gặp luật sư.  Họ không có quyền buộc quý vị phải cởi quần áo trước một người khác phái hoặc ở nơi công cộng.

Nếu trong trường hợp bị khám người mà cảnh sát tìm được những chứng cớ tình nghi bạn phạm tội khác, họ có thể dùng nó để tố những tội mới.  Ví dụ như họ tìm thấy ma túy trong người khi họ khám xét để tìm đồ bị ăn cắp, bạn có thể bị buộc tội tàng trữ ma túy.

5. Khiếu nại cảnh sát

Kỷ cương cảnh sát đòi hỏi họ phải:

 • chân chính và thanh liêm
 • cư xử tôn trọng người khác
 • không được lạm dụng quyền lực
 • không có hành vi làm tổn hại công chúng và làm mất lòng tin của họ đối với phục vụ của cảnh sát

Làm sao khiếu nại cảnh sát?

Mọi khiếu nại về cảnh sát phải điền đơn nộp đến Văn Phòng Giám Đốc Xét Cảnh Vụ Độc Lập (Independent Police Review Director (OIPRD). Quý vị có thể lấy đơn và nộp bằng cách:

 • Viếng trang mạng: www.oiprd.on.ca
 • Liên lạc bằng thư hoặc đi đến:

Office of the Independent Police Review Director

655 Bay Street, 10th Floor
Toronto, Ontario M7A 2T4

 • Bằng Fax: 416-327-8332
 • Gọi điện thoại đến 416-327-4965

Nhng khiếu ni trước và sau ngày 19, tháng 10, 2009:

Đạo luật 103 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10, 2009. OIRPD hiện là nơi thay thế cho Hội Đồng Dân Vụ Ontario về Các Phục Vụ Cảnh Sát (Ontario Civilian Commission on Police Services) để xử lý những khiếu nạì về cảnh vụ.

Nếu vấn đề của bạn vị xảy ra sau ngày 19 tháng 10, 2009, bạn có thể khiếu nại đến OIPRD hoặc cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát liên quan.  Cảnh sát trưởng sẽ chuyển vấn đề đến OIPRD để xử lý.

Nếu bạn có nộp đơn khiếu nại trước ngày 19 tháng 10, 2009, Hội Đồng Dân Vụ sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ đến khi kết thúc.  Nếu vấn đề khiếu nại liên quan đến hành vi cảnh sát viên, chính sách, hoặc phục vụ xảy ra trước ngày 19 tháng 10, 2009, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại đến Hội Đồng Dân Vụ hoặc tham mưu trưởng nơi đồn cảnh sát liên quan.  Hội Đồng Dân vụ sẽ chuyển vấn đề đến cho cảnh sát trưởng để xét và điều tra.  Nếu không, tất cả khiếu nại về cảnh vụ đều phải nộp đến OIRPD để xử lý.

Ai có thể khiếu nại?

Có hai loại khiếu nại trong phạm vi về:

1.  chính sách hoặc phục vụ của sở cảnh sát
2.  lề lối làm việc của cảnh sát viên

Ai cũng có quyền khiếu nại về chính sách, phục vụ hay hành vi của cảnh sát viên.  Quý vị cũng không nhất thiết là cư dân Ontario mới có thể phàn nàn.

Lúc nào thì tôi có thể khiếu nại?

Bạn có thể khiếu nại về cảnh sát viên nếu bạn:

 • bị xúc phạm hoặc lo sợ vì những gì cảnh sát viên đã làm hay nói với mình
 • mục kích trong một dử kiện xảy ra liên quan đến cảnh sát viên làm cho quý vị cảm thấy tổn hại hay lo ngại
 • cảm thấy lo ngại và đau buồn cho những gì cảnh sát viên đã gây đến cho thân nhân và bạn bè của mình
 • thay mặt cho những người nói trên và họ ủy quyền cho quý vị thay mặt họ để khiếu nại.
 • bất mãn về lề lối làm việc tại sở cảnh sát
 • bất mãn về chính sách của cảnh sát.

Những lý do khiếu nại:

Bạn có quyền khiếu nại nếu cảnh sát viên phạm kỷ luật hoặc ngược đải bạn, ví dụ:

 1. cảnh sát viên có hành vi vi phạm kỷ luật phục vụ như họ kỳ thị bạn vì lý do chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguyên quán, quốc tịch, văn hóa, phái biệt, khuynh hướng về phái biệt, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, gia đình hoặc tàn tật, dùng từ ngữ lỗ mãng, lăng mạ liên hệ đến những lý do trên, hoặc
 2. cảnh sát viên phạm tội hình sự
 3. cảnh sát viên không phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp
 4. cảnh sát viên thất chức, không hoàn tất nhiệm vụ
 5. cảnh sát viên có hành vi gian dối khi thi hành nhiệm vụ và cố ý khai gian hoặc làm kỷ lục giả
 6. cảnh sát viên vi phạm qui luật bảo mật như tự ý cung cấp tài liệu mật, chi tiết cá nhân trong hồ sơ cho báo chí hoặc người khác mà không có sự đồng ý của đương sự
 7. cảnh sát viên có hành vi đồi bại như nhận hối lộ, giấu diếm và bê bối về tiền bạc khi thi hành nhiệm vụ, lạm dụng chức quyền của mình để đạt quyền lợi cá nhân
 8. cảnh sát viên lạm dụng quyền lực hoặc áp dụng quyền lực phi pháp như bắt bớ vô cớ hoặc lạm dụng vủ lực khi bắt giam

Tôi phải cung cấp gì trong đơn khiếu nại?

Bạn phải cung cấp thông tin liên lạc của mình và ngày tháng năm sinh.  Đồng thời nên cung cấp các chi tiết về:

Ai – là đối tượng trong vụ khiếu nại này?
Cái gì đã xảy ra– tường trình cặn kẽ về sự việc xảy ra, càng cặn kẽ càng tốt
Lúc nào – ngày và thời gian sự việc xảy ra?
Ở đâu – nơi sự việc xảy ra trong Ontario?

Chuẩn bị cho sự khiếu nại:

Bạn có thể chuẩn bị bằng cách:

 • tham khảo ý kiến với luật sư hoặc các trung tâm pháp trợ gần nhà
 • nếu bị thương, bạn đến khám bác sĩ và yêu cầu bác sĩ ghi lại thương tích.  Nên chụp hình về thương tích để làm chứng
 • nếu có nhân chứng, nên giữ tên họ và thông tin liên lạc
 • ghi lại thương tích và những thiệt hại
 • ghi lại cặn kẽ về sự kiện đã xảy ra

Hồ sơ khiếu nại sẽ xử lý như thế nào ?

Tất cả đơn khiếu nại nộp ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ được lưu trữ ở OIPRD cho dù đơn khiếu nại đang được xử lý ở nơi khác, họ cũng nhận được tài liệu về hồ sơ đó.

Sự ưng thuận xử lý:

OIPRD phải có sự đồng ý của quý vị mới có thể xử lý đơn khiếu nại.  Sự đồng ý được biểu hiện bằng cách ký đơn khiếu nại.  Nếu không ký tên, OIPRD sẽ không lập hồ sơ xử lý.

Cung cấp thông tin:

Bạn sẽ định kỳ nhận được thông tin cập nhật về hồ sơ, trong đó bao gồm thông tin về cách xử lý, tiến triển và những phán quyết.  Thông tin cập nhật được gửi qua bưu điện, điện thư vi tính hoặc trang mạng thông tin bảo mật của OIPRD.

Cách xử lý đơn khiếu nại ra sao?

OIPRD có trách nhiệm lưu trữ và phân loại tất cả đơn khiếu nại của công chúng.  Họ sẽ quyết định giao phó việc điều tra cho đúng nơi phụ trách xử lý.  Đơn khiếu nại có thể được xử lý bởi:

 • Văn Phòng Giám Đốc Xét Cảnh Vụ Độc Lập (OIPRD)
 • Sở cảnh sát nơi bị khiếu nại, hoặc
 • Chi nhánh cảnh vụ khác

Bất kỳ ai phụ trách điều tra khiếu nại đều có trách nhiệm thông báo cho đương sự biết về:

 • Phương cách điều tra vấn đề
 • Các yêu cầu về sự hợp tác với đương sự
 • Các dữ kiện đưa đến quyết định, và
 • Những hành động khi điều tra kết thúc

Nếu Giám Đốc của OIPRD không đồng ý với cách xử lý của đơn khiếu nại, họ có quyền chỉ thị cảnh sát phải làm gì hay OIPRD sẽ tự điều tra lại vấn đề.  Cho dù không có khiếu nại từ công chúng, Giám đốc OIPRD vẫn có quyền xúc tiến cuộc xét lại theo hệ thống nếu thấy rằng có vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi công chúng.  Giám Đốc OIPRD cũng có quyền thanh kiểm cảnh vụ để đảm bảo quá trình xử lý khiếu nại là, trong suốt và độc lập.

Báo cáo kết quả của cuộc xét lại theo hệ thống và thanh kiểm được công bố trên trang mạng của OIPRD dưới mục xuất bản (publication).

Những khiếu nại về chính sách và cảnh vụ sẽ do OIPRD sàng lọc, nhưng họ không điều tra, vấn đề sẽ được chuyển đến các phân bộ cảnh vụ thích hợp để điều tra dưới sự giám sát của OIPRD.

Xin rút đơn khiếu nại:

Bạn có thể rút lại đơn khiếu nại đã nộp cho OIPRD nếu vấn đề chưa bắt đầu xét xử.

Để rút đơn trước khi được xét xử, bạn phải dùng mẫu đơn xin rút bỏ đơn khiếu nại in sẳn, điền và gửi cho OIPRD.  Khi họ nhận được đơn thông báo rút hồ sơ thì họ sẽ báo cho sở cảnh sát nơi bị khiếu nại biết.  Nơi đó có quyền tiếp tục xử lý nội bộ, nhưng bạn sẽ không nhận được thông tin thêm về kết quả.

Nếu bạn muốn rút đơn sau khi cuộc xét xử đã bắt đầu, bạn phải được sự chấp thuận của :

 • Văn phòng OIPRD, và
 • Cảnh sát trưởng (nếu khiếu nại về hành vi cảnh sát viên nhưng người đó không phải là cảnh sát trưởng hay đại biểu cảnh sát thành phố), hoặc
 • Ủy ban cảnh vụ (nếu khiếu nại về cảnh sát trưởng hoặc đại biều cảnh sát thành phố)

OIPRD sẽ quyết định có chấp thuận cho rút đơn hay không.  Mẫu đơn xin rút đơn khiếu nại có thể tải xuống từ trang mạng OIPRD.  Đơn đòi hỏi bạn phải điền số hồ sơ của mình.

Kết quả khiếu nại:

Sau khi OIPRD hoặc phân bộ cảnh vụ hoàn tất cuộc điều tra, họ sẽ thông báo cho bạn biết quyết định của họ.  Quyết định có thể là:

 • Đơn khiếu nại của bạn bị xem là vô căn cứ (không đủ chứng cớ để chứng minh cáo tội)
 • Đơn khiếu nại của bạn có căn cứ (đủ chứng cớ để chứng minh cáo tội),  thì sẽ được thẩm định vấn đề thuộc loại đẳng cấp nhẹ hay nghiêm trọng trong Luật Cảnh Vụ.

Kết quả có thể là:

 • Cảnh sát tìm cách cải thiện hoặc thay đổi thủ tục cho dịch vụ của họ,
 • Cảnh sát có quyền tổ chức một buổi điều trần kỷ luật,
 • Cảnh sát quyền thi hành kỷ luật đối với cảnh sát viên mà không cần tổ chức một buổi điều trần
 • Nếu tính chất của vấn đề thuộc loại đẳng cấp ít hay không nghiêm trọng thì sẽ được xử lý với tính cách không hợp thức

Khiếu nại vô căn cứ :

Khiếu nại có thể được cho là vô căn cứ sau khi cuộc điều tra cặn kẽ hoàn tất .  Khiếu nại chỉ có thể buộc tội khi có chứng cớ hợp lý để tin rằng hành vi sai trái đã xảy ra. Nó không thể dựa vào sự nghi ngờ mà phải có bằng chứng cụ thể.

Quyền kháng cáo cho khiếu nại vô căn cứ:

Nếu Cảnh Sát Trưởng hoặc Ủy Viên Cảnh Sát Tỉnh Ontario (OPP) đã khẳng định rằng khiếu nại là vô căn cứ nhưng bạn không đồng ý, thì bạn có quyền kháng cáo đến OIPRD trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.  Không có quyền kháng cáo cho quyết định của OIPRD.

Bác bỏ đơn khiếu nại:

Đơn khiếu nại có thể bị bác nếu nó bị cho là phù phiếm, gây phiền phức, không chân thật  hoặc không có lợi ích công cộng.

Đơn khiếu nại bị cho là phù phiếm nếu vấn đề là không đáng kể hoặc nhỏ nhặt, có thể là vì một lúc nóng giận hoặc trả thù.  Người Giám Đốc có thể thẩm định rằng sự khiếu nại là không khả tin dựa vào bằng chứng cho rằng đơn được thực hiện vì mục đích không chân thật hoặc có động cơ ngầm.  Sự khiếu nại được xem là  không chân thật nếu được thực hiện với ý đồ lừa dối hay đánh lạc hướng OIPRD hoặc cảnh sát.

Khiếu nại thuộc loại ít (không) nghiêm trọng:

Vấn đề được coi là ít hay không nghiêm trọng bao gồm:

 • liên quan đến tài sản cá nhân (ngoại trừ tiền bạc và súng ống),
 • việc sử dụng ngôn ngữ thô tục, lăng mạ, xúc phạm
 • cách cư xử hay bảo vệ một người không đồng đều như nhau
 • cách ứng xử mất trật tự
 • bỏ bê nhiệm vụ
 • che giấu không khai báo
 • không phục tùng mệnh lệnh
 • sơ sót, bỏ qua chi tiết cần thiết trong hồ sơ
 • trang phục hoặc biểu hiện không đúng cách hoặc
 • thông đồng và tiếp tay cho hành vi vi phạm được liệt kê ở trên.

Cách xử lý không hợp thức cho hành vi sai trái thuộc mức nhẹ hay không nghiêm trọng có thể kết thúc bằng sự xin lỗi hay giải thích từ các thành viên cao cấp trong cảnh vụ, hoặc sự khiển trách, chỉ định tham gia tư vấn cụ thể, điều trị, hoặc tham gia hoạt động hay học tập trong các chương trình quy định.  Hình phạt cho cảnh sát viên cũng có thể bao gồm bị đình chỉ công tác có lương hay cho tạm nghỉ một thời gian.

Kháng cáo kết quả khiếu nại thuộc loại ít hay không nghiêm trọng:

Nếu cảnh sát trưởng hay ủy viên OPP cho rằng hành vi vi phạm được xác định là thuộc mức ít hay không nghiêm trọng, và bạn không đồng ý với quyết định này,  bạn có quyền kháng cáo đến OIPRD trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Một lần nữa, quý vị sẽ không có quyền kháng cáo quyết định của OIPRD.

Khiếu nại nghiêm trọng:

Vấn đề được coi là nghiêm trọng bao gồm:

 • hành vi quấy rối
 • kỳ thị, phân biệt đối xử
 • vi phạm bảo mật
 • hành vi sai trái hoặc hành vi mà có thể dẫn đến một tội hình sự

Khiếu nại có tính cách nghiêm trọng sẽ có một buổi điều trần do hội đồng quản trị cảnh vụ có liên quan tổ chức.   Hình phạt bao gồm trừ lương, đình chỉ, cách chức hay miễn nhiệm.

Nếu trong quá trình điều tra mà Giám đốc phát hiện bằng chứng chứng minh cảnh sát viên có thể đã phạm tội hình sự, vấn đề sẽ được giao cho cảnh sát để điều tra thêm.

Làm thế nào để yêu cầu xét lại ?

OIPRD xét lại:

Nếu bạn không hài lòng về cách xử lý đơn khiếu nại của bạn, thì bạn có thể yêu cầu OIPRD xét lại. Một lần nữa, xét lại chỉ áp dụng cho trường hợp quyết định của cảnh sát trưởng hay ủy viên cảnh sát tỉnh Ontario cho là vô căn cứ hoặc là thuộc mức ít hoặc không nghiêm trọng.  Quý vị không có quyền kháng cáo quyết định của OIPRD.

Bạn có 30 ngày, kể từ ngày được thông báo quyết định để yêu cầu OIPRD xét lại.

Để xin OIPRD xét lại đơn khiếu nại về hành vi, bạn phải điền mẫu đơn xin OIPRD xét lại.  Bạn thể gọi cho họ và yêu cầu họ gửi đơn gửi cho bạn hay in đơn từ trang mạng của họ.  Bạn phải hoàn tất đơn đầy đủ, gửi kèm những chứng cớ ủng hộ cho lập trường của mình.  Nên ghi rõ số hồ sơ và ký tên vào đơn trước khi nộp.

OIPRD sẽ xử lý hồ sơ xin xét lại như thế nào?

OIPRD sẽ gửi cho bạn một lá thư sau khi họ nhận được yêu cầu xét lại của bạn.  Sau đó, họ sẽ thông báo cho cảnh sát biết và cung cấp bản sao đơn xin xét lại của bạn cho cảnh sát.  Khi OIPRD nhận được hồ sơ của bạn từ cảnh sát, họ sẽ xét lại hồ sơ và dựa vào đó để đưa ra quyết định.  Nếu OIPRD đồng ý với lập trường của bạn, họ sẽ ban lệnh cho cảnh sát trưởng hoặc Ủy viên OPP về khiếu nại của quý vị. Cảnh sát phải tuân theo những mệnh lệnh này. OIPRD sẽ cho bạn biết về quyết định của họ và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu OIPRD đồng ý với quyết định của cảnh sát trưởng và Ủy viên OPP, OIPRD sẽ thông báo cho quý vị biết lý do tại sao họ quyết định như vậy. OIPRD là một tổ chức độc lập và quyết định của họ là tối cao.  

Bồi Thường Tài Chánh:

Sự khiếu nại về cảnh sát sẽ không mang lại các bồi thường về tiền bạc cho bạn.  Bạn phải kiện dân sự để đòi bồi thường tài chánh.

Kiện Tụng về Dân Sự:

Bạn có quyền không khiếu nại nhưng chọn kiện tụng dân sự đòi cảnh sát  bồi thường tiền hoặc tiến hành cả hai mặt.  Điều có lợi trong kiện tụng dân sự là quý vị và luật sư của mình có nhiều quyền lực tự chủ cho hồ sơ của mình.  Nhưng nếu thua kiện, bạn sẽ tổn thất về chi phí kiện tụng, dù thắng hay thua, bạn đều phải chịu luật sư phí trừ khi được cơ quan pháp trợ cộng đồng hay chương trình pháp trợ giúp đỡ.

Làm sao được trợ giúp pháp lý ?

Bạn nên tìm luật sư.  Nếu không biết gọi cho luật sư nào, bạn có thể tìm chi tiết luật sư trong trang vàng của sổ điện thọai hoặc gọi Dich Vụ Giới thiệu Luật Sư của Hội Đồng Luật Khoa để được giới thiệu luật sư trong ngành.  Số điện thoại của dịch vụ này là 1-800-268-8326 or 416-947-3330 (ở Toronto).

Nếu không có khả năng mướn luật sư, quý vị có thể xin chứng thư Trợ Cấp Pháp Lý. Hãy gọi 416-979-1446 trong vùng Toronto, 1-800-668-8258 ngoài vùng Toronto để xin Trợ cấp Pháp Lý.  Quý vị có thể tìm thêm chi tiết trên mạng www.legalaid.on.ca hay trong sổ điện thoại, trang màu trắng, dưới đề mục  Trợ Cấp Pháp Lý  “legal aid” để tìm các cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà.

Những Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ

Cho Cộng Đồng Việt Nam

Hội Người Việt Toronto

 • Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, Điện thoại: 416536-3611
 • Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, Điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario
Điện thoại:416-539-0152

SEAS Centre

606 Gerrard Street East, Toronto, Ontario, M4A 1Y3

Điện thoại: 416-466-8842

Northwood Neighbourhood Services

2625 D Weston Rd, 2nd Fl, # 27, Toronto, Ontario, M9N 3V8,

Điện thoại: 416-748-0788, ext 31

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào

180 Dundas West, phòng 1701,Toronto, Ontario M5G 1Z8

Điện thoại: 416-971-9674

The Lighthouse Community Centre

1008 Bathurst Street, Toronto, Ontario
Điện thoại: 416-535-6262 ext 225

Woodgreen Community Centre 

815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2
Điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu tham khảo: Police Powers: Stop and Searches  do Community Legal  Education of Ontario xuất bản

Tài liệu trên mạng OIPRD (www.oiprd.on.ca): How to Make a Complaint

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mỗi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đỡ.

Enter your keyword