Tài Liệu Ấn Bản

CSALC publishes brochures in Chinese and Vietnamese in certain areas of law that are most relevant to our clients. The English version of many of these brochures is based on materials developed by CLEO – Community Legal Education Ontario as well as information provided by relevant government bodies

Ly Dị và Luật Gia Đình ở Ontario Phần Giới Thiệu: Quyển tài liệu này cung cấp các chi tiết tổng quát về ly thân, ly dị và luật gia đình ở Ontario, nhưng không toàn diện. Vấn đề gia đình thường rất phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư về […]

ĐỌC THÊM

Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội loại thường (Ontario Works (OW) cung cấp hai loại trợ giúp: hỗ trợ tài chính tạm thời và hỗ trợ tìm việc làm cho cư dân Ontario.  Điều kiện được trợ cấp là mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  Mức […]

ĐỌC THÊM

Sau khi có tư cách thường trú ở Canada, Bạn phải biết các qui định để giữ tư cách thường trú cho đến khi bạn có thể xin nhập quốc tịch trở thành công dân Canada.  Có ba lý do làm mất tư cách thường trú đó là do bị kết án phạm hình sự, […]

ĐỌC THÊM

Theo luật di trú hiện hành, không phải mọi người đều có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. Ngoài ra, không phải mọi quyết định của cơ quan nhập cư Canada đều có thể được kháng cáo. Nói chung, chỉ có cư dân thường trú của Canada có quyền khiếu nại quyết định nhập […]

ĐỌC THÊM

Luật Di Trú Canada qui định các diện xin nhập cư như đoàn tụ gia đình, nhân tài, đầu tư v.v  để xin nhập cư với tư cách thường trú nhân Canada. Theo Luật Bảo vệ Di trú và Tị nạn (IRPA), cá nhân có thể xin bảo lãnh thân nhân như vợ chồng hợp […]

ĐỌC THÊM

Tài liệu này cung cấp một số quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng ở Ontario như: qui định về quyền trả hàng lại sau khi mua một món hàng, những điều cần biết khi ký kết hợp đồng mua hàng hóa hay dịch vụ, thời gian nguội để hủy hợp đồng, quyền lợi […]

ĐỌC THÊM

Hệ thống trợ cấp xã hội ở Ontario được thiết kế để cung cấp tiền sinh hoạt cơ bản và hỗ trợ khác cho cá nhân và gia đình có khó khăn về phương tiện tài chính. Hiện nay, có hai chương trình trong hệ thống trợ cấp xã hội của Ontario: Trợ cấp loại […]

ĐỌC THÊM
1 2

Enter your keyword