CHÚNG TÔI LÀ

CHÚNG TÔI LÀ

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào là một cơ quan pháp trợ cộng đồng do Chương Trình Pháp Trợ Ontario ( Legal Aid Ontario) tài trợ để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho cư dân Toronto thuộc cộng đồng người Hoa, Việt, Khmer, Lào có mức thu nhập thấp.  Chúng tôi là một cơ quan phi vụ lợi,  không trực thuộc vào bất cứ cơ quan chính quyền nào và được điều hành bởi các thành viên thiện nguyện đến từ cộng đồng.

Song song với các dịch vụ pháp lý trực tiếp, chúng tôi còn tích cực giáo dục cộng đồng về kiến thức luật pháp bao gồm tổ chức buổi hội thảo giáo dục và ấn bản tài liệu pháp luật bằng nhiều ngôn ngữ trong một số lĩnh vực luật pháp khác nhau.

Tranh đấu cải cách luật pháp là một trong các hoạt động ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi tham gia làm những hồ sơ kiện tụng có tính chất thách thức  sự công bằng trong luật pháp, tổ chức các chiến dịch để vận động cải cách luật pháp.  Chúng tôi đệ trình những đề án, kiến nghị đến các cơ quan chính phủ để đòi hỏi và bảo vệ cho quyền lợi cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Xem video kỷ niệm 30 năm của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lịch sử và công việc của CSALC::

Nhân viên

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào có một đội ngũ nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian cung cấp dịch vụ trong các ngôn ngữ: tiếng Quảng (Hoa), tiếng Phổ thông (Quan thoại) và tiếng Việt. Đội ngũ nhân viên gồm các luật sư, cán sự pháp lý và  một nhân viên quản lý hành chánh.  Mỗi nhân viên đều có thể nói một trong các ngôn ngữ nói trên.

Ban Điều Hành

Thành viên ban điều hành là những thành viên thiện nguyện trong cộng đồng được hội viên bầu ra để đại diện cho cộng đồng được phục vụ.  Ban điều hành đặt ra các chỉ tiêu phục vụ và quản lý các hoạt động của trung tâm theo nhu cầu trong cộng đồng.

Tài Trợ

Trung tâm nhận tài trợ từ chương trình Pháp Trợ Tỉnh Ontario. Xin tham khảo trang web: http://www.legalaid.on.ca  để biết thêm chi tiết về các dịch vụ pháp trợ cộng đồng khác hoặc chương trình pháp trợ Ontario.  Kinh phí thành lập trang web này do Chương Trình Pháp Trợ tài trợ.

Enter your keyword