What’s New

Những Chương trình Phúc lợi mới cho đại dịch COVID-19: Phúc lợi Phục hồi Canada (Canada Recovery Benefit), Phúc lợi Bệnh tật Phục hồi Canada (Canada Recovery Sickness Benefit), và Phúc lợi Chăm sóc Phục hồi Canada (Canada Recovery Caregiving Benefit)   Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn Cập nhật ngày […]

ĐỌC THÊM

  Cập Nhật Về Tiền Hổ Trợ Khẩn Cấp (CERB)và Các Chương Trình Bảo Hiểm Việc Làm (EI) (Tháng 8, 2020)   Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn (cập nhật tháng 8 năm 2020) CSALC – Website Write-up re. Transitions for EI CERB – VIET   Hỏi: Các hổ trợ mới […]

ĐỌC THÊM

(Cập nhật ngày 4 tháng 8 năm 2020) Tỉnh bang Ontario đã gỡ bỏ lệnh cấm trục xuất trong mùa đại dịch COVID-19 vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Điều này có nghĩa là việc trục xuất có thể sẽ áp dụng. Những thay đổi gần đây đối với Đạo luật Thuê nhà ở […]

ĐỌC THÊM

BẢN HƯỚNG DẪN NHANH ĐỂ ỨNG PHÓ HẬN THÙ   Do hậu quả của đại dịch COVID-19, người Canada gốc Á đã trở thành đối tượng của các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và những lời chế nhạo. Hướng dẫn này nêu ra các quyền lợi và tài liệu tham khảo cho nạn […]

ĐỌC THÊM

COVID-19: Yêu Cầu Thời Gian Cư Ngụ Cho OAS/GIS, Yêu cầu Cứu xét lại và Khiếu Nại lên Social Security Tribunal Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào cập nhật ngày 21 tháng 5 năm 2020   Thông tin này dành cho các Cao Niên Canada đang nhận tiền Old Age Security (OAS)/Guaranteed Income […]

ĐỌC THÊM

 Ai phải hoàn trả lại? Bạn có thể phải hoàn trả tiền Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB) vì bạn không đủ điều kiện  lãnh ngay từ đầu hay không đủ điều kiện tiếp tục được lãnh. Ví dụ: tiền lương của bạn tăng cao hơn mức tiêu chuẩn hay mức thu nhập tự […]

ĐỌC THÊM

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Viêt-Khmer-Lào biên soạn (Dựa theo nguồn tài liệu của CLEO Steps to Justice về Luật Nhà Ở trong giai đoạn phòng chống COVID – 19) Cập nhật ngày 13 tháng 4 năm 2020 Ghi chú: Thông tin này áp dụng cho người thuê nhà được Luật Thuê Nhà […]

ĐỌC THÊM

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp soạn thảo dựa trên tài liệu Workers’ Health and Safety Legal Clinic’s “Frequently Asked COVID-19 Workplace Health and Safety Questions” (tạm dịch “Những Câu Hỏi Thường Gặp về Sức Khỏe và An Toàn liên quan đến vi-rút Corona 19 nơi làm việc của Trung Tâm Luật Pháp về […]

ĐỌC THÊM
1 2

Enter your keyword