HỘI VIÊN

HỘI VIÊN

Để gia nhập vào hội viên, quý vị phải:

 • 18 tuổi trở lên, và
 • cư ngụ tại thành phố Toronto,  thành phố khu vực của Peel hoặc trong các đô thị khu vực của York.

Để trở thành hội viên , quý vị chỉ cần điền đơn xin gia nhập hội viên, gởi về cho trung  tâm,  và không cần đóng lệ phí.  Là hội viên,  quý vị có quyền:

 • bỏ phiếu bầu cử  Ban Quản Trị trong buổi họp thường niên để được báo cáo các hoạt động thường niên của chúng tôi,
 • tham gia vào những hoạt động của các Ủy ban Chuyên trách,
 • bầu cử cho thành viên Ban Quản Trị,
 • định kỳ nhận được bản tin hội viên. Bản tin cung cấp cho hội viên thông tin về thay đổi luật pháp và các kiến thức liên quan đến pháp luật thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Đơn xin gia nhập hội viên

  Tôi nói tiếng:

  HoaViệtKhmerKhmerLao

  Ngôn ngử khác:

  Enter your keyword