TIN HỘI VIÊN

Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, chính quyền tỉnh đã cắt giảm 133 triệu đô tài trợ cho chương trình pháp trợ Ontario-Legal Aid Ontario (LAO), con số này là giảm trên 30% kinh phí dành cho dịch vụ pháp trợ của tỉnh bang. […]

ĐỌC THÊM

Quyền lợi của nhân công Ngày 21 tháng 10, năm 2010 chính quyền tỉnh Ontario đã thông qua dự luật gọi là Mở Rộng Doanh Nghiệp trong đó bao gồm một số sửa đổi trong luật lao động được áp dụng trong năm 2011. Sau đây là phần tóm tắt về những sửa đổi mang […]

ĐỌC THÊM

Đạo Luật 132: Ngăn Chận Hành Vi Quấy Rối Tình Dục và Bạo Lực Gia Đình Đạo luật 132 được thông qua và áp dụng từ ngày 08 tháng 9 năm 2016, đạo luật này đưa ra các qui định ngăn ngừa bạo lực và quấy rối tình dục,  dựa vào qui định của luật […]

ĐỌC THÊM

Thay đổi về trợ cấp xã hội Quá trình tái xét bệnh tật mới của tiền trợ cấp xã hội bệnh tật -ODSP Trong tháng 3 năm 2016, Bộ Dịch vụ Cộng đồng và Xã hội chung tay làm việc với các đối tác bên ngoài và những nhóm thúc đẩy cải cách để thiết […]

ĐỌC THÊM

Những thay đổi mới Chính sách mới của chính phủ liên bang Trong tháng 11 năm 2015, một chính phủ liên bang mới lên nắm quyền. Với một chính phủ mới, có một số thay đổi mới trong chính sách pháp luật. Dưới đây những chính sách mới của chính phủ liên bang: Tăng gấp […]

ĐỌC THÊM

Cách lưu trữ chứng cớ để bảo vệ quyền lợi của bạn khi làm tiền mặt Làm tiền mặt rất là phổ biến trong cộng đồng. Khá nhiều công nhân nhận lương được trả toàn bằng tiền mặt hoặc một phần bằng tiền mặt và một phần bằng chi phiếu hay trực tiếp chuyển ngân […]

ĐỌC THÊM

Những thay đổi trong Luật Tiêu Chuẩn Lao Động: Trích từ tài liệu của Workers’ Action Centre Bắt đầu từ ngày 29 Tháng 10 năm 2014, Luật Tiêu Chuẩn Lao Động (ESA) được sửa đổi để tạo ra ba loại phép nghĩ không lương mới cho công nhân ở Ontario. Mỗi loại phép áp dụng […]

ĐỌC THÊM

Quyền lợi người tiêu thụ Nhiều thân chủ đã liên hệ với chúng tôi sau khi họ gặp một số vấn đề khi mua hàng hay dùng dịch vụ.  Bài viết này sẽ thảo luận một số vấn đề phổ biến nhất mà chúng tôi nhận biết và có thề chỉ cách cho bạn bảo […]

ĐỌC THÊM

Chiêu bịp máy điều hòa không khí Trong những tháng mùa hè khi khí hậu bắt đầu nóng, thì chúng tôi nhận được một số khiếu nại từ những nạn nhân gọi cho chúng tôi vì họ bị mắc vào trò lừa về  máy điều hòa không khí.   Đây là một chiêu bịp mới trong […]

ĐỌC THÊM
1 2 3

Enter your keyword