Blog

Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, chính quyền tỉnh đã cắt giảm 133 triệu đô tài trợ cho chương trình pháp trợ Ontario-Legal Aid Ontario (LAO), con số này là giảm trên 30% kinh phí dành cho dịch vụ pháp trợ của tỉnh bang. Chính phủ hoạch định sẽ giảm thêm 10% cho năm 2020. Đồng thời, chính phủ buộc LAO chỉ sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Liên bang để chi trả cho các vấn đề di trú và tị nạn. Hầu hết các chứng thư pháp trợ cho vấn đề nhập cư và tị nạn đã lập tức bị cắt.

Do ngân sách bị cắt giảm, ngày 13 tháng 6, Cơ Quan Pháp Trợ Ontario (LAO) đã cắt giảm kinh phí của các Trung tâm pháp trợ cộng đồng gần 15 triệu đô và chỉ thị các Trung tâm ngưng hoạt động cải cách luật pháp và phát triển cộng đồng. Cả hai loại đều cung cấp các giải pháp dài hạn, hiệu quả nhất về chi phí cho các vấn đề quan trọng mà cộng đồng phải đối mặt.

Riêng với Trung tâm Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào, ngân sách niên khóa của chúng tôi bị cắt 1.2%.

Mặc dù Trung tâm tạm thời thoát hiểm trong sự cắt giảm bất lợi này, nhưng nếu LAO không tăng ngân sách trong năm nay có thể buộc chúng tôi phải sa thải nhân viên và giảm bớt dịch vụ. Vì hợp đồng thuê văn phòng hiện tại của chúng tôi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, bắt đầu ngày 1 tháng 10, 2019, tiền thuê mới sẽ gia tăng 250%. Chúng tôi đặc biệt yêu cầu LAO giúp kinh phí cho chúng tôi trang trải tiền thuê mới đến cuối năm nhưng bị từ chối. Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo chính thức yêu cầu LAO xét lại quyết định bác hỗ trợ tiền thuê và chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng của LAO.

Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhân viên CSALC tham gia đấu tranh vận động Ngưng Cắt Giảm trước Queen’s Park

 

Tuyên Bố Của Chính Phủ Liên Bang

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Chính phủ Liên bang đã công bố một khoản tài trợ trị giá 26 triệu đô la cho LAO dành cho các dịch vụ về luật di trú và tị nạn. Mặc dù đây là một tin đáng hoan nghênh đối với các nhóm thế yếu, việc tăng tài trợ một lần không hoàn toàn giải quyết được sự thiếu hụt trong ngân sách trợ giúp pháp lý và không giải quyết sự bền vững lâu dài của trợ giúp pháp lý.

Cắt Giảm Ngân Sách Pháp Trợ (LAO) Đã Ct Gim Dch V Trc Tiếp Cho Cng Đng

Cường độ của việc cắt giảm này có tác động nghiêm trọng đến người dân Ontario có thu nhập thấp, cộng đồng sắc tộc, người nhập cư, người tị nạn, người có tình trạng nhập cư bấp bênh và các nhóm yếu thế khác. Song song với sự cắt giảm chứng thư pháp trợ cho các hồ sơ di trú và tị nạn, một số Trung tâm pháp trợ cộng đồng bị cắt kinh phí nặng đã phải cắt giảm dịch vụ của họ đối với cư dân Ontario có thu nhập thấp.

Trung tâm của chúng tôi phục vụ các thân chủ có thu nhập thấp, không thạo tiếng Anh từ các cộng đồng người Hoa, Việt, Khmer và Lào, những người phải đối mặt với các rào cản về kinh tế, ngôn ngữ và văn hóa khi tiếp cận công lý.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phù hợp nhu cầu về ngôn ngữ và văn hóa cho khách hàng bằng chính ngôn ngữ của họ.

Khách hàng có thể tiếp nhận dịch vụ của chúng tôi trực tiếp mà không cần thông qua thông dịch (vì nhân viên của chúng tôi nói ngôn ngữ của họ), điều này mang lại hiệu quả và tiết kiệm kinh phí lớn cho hệ thống pháp lý.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho công nhân bị chủ nợ lương, người thuê nhà bị đuổi nhà bất hợp pháp, những người bị từ chối phúc lợi xã hội. v.v.

Chúng tôi cũng đại diện cho nhiều khách hàng có tình trạng nhập cư bấp bênh với vấn đề pháp lý phức tạp của họ.

Tại cuộc họp Town Hall, Avvy Go, Giám đốc CSALC nói về những ảnh hưởng trầm trọng của việc cắt giảm chương trình pháp trợ
dành cho người dân ở Ontario thu nhập thấp các cộng đồng yếu thế.

 

Dịch V Trc Tiếp Đã B Ct. Th Hiến Doug Ford Phá V Li Ha!

Từ việc giúp họ bảo lãnh thân nhân đến Canada, hoặc ngăn cản sự trục xuất khỏi Canada, dịch vụ của chúng tôi có tác động lớn lạo cho cuộc sống của họ. Nếu không có sự trợ giúp của chúng tôi thì họ sẽ không thể tiếp tục sinh sống, phát triển và đóng góp ở Canada.

Do sự gần gũi và hiểu biết trong cộng đồng, chúng tôi có thể tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu trong cộng đồng. Ví dụ, chúng tôi đã giúp giải quyết rất nhiều hồ sơ trong lĩnh vực lao động, thân chủ đa số là những người nhập cư từ Trung Quốc và Đông Nam Á, họ làm trong những công việc bấp bênh và dễ bị chủ lợi dụng bóc lột. Ngoài lĩnh vực đại diện hồ sơ cá nhân, chúng tôi cũng tham gia các vận động cải cách thay đổi theo tính hệ thống. Năm 2016, chúng tôi đã phát hành một bản báo cáo mang tên Sweet & Sour: bản báo cáo này ghi nhận những vấn đề vi phạm luật lao động trong nghành nhà hàng ăn và các vấn đề mang tính hệ thống trong việc xử lý của bộ Lao Động.

Bản báo cáo đã Bộ Lao động tiến hành kiểm tra toàn ngành để bảo đảm phải tuân thủ luật pháp.

Chính phủ nói rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưỏng đến dịch vụ trực tiếp. Nhưng điều này không đúng với sự thật. Nếu chúng tôi buộc phải sa thải nhân viên, thì sẽ phải giảm dịch vụ.

Bên cạnh việc cắt giảm ngân sách tức thời cho dịch vụ pháp lý, chính quyền tỉnh cũng đưa ra “Dự án hiện đại hóa dịch vụ pháp trợ” bao gồm việc đánh giá mô hình của Trung tâm pháp trợ cộng đồng về dịch vụ cung cấp. Tương lai thật mù mịt, liệu sự tồn tại của trung tâm pháp trợ cộng đồng có nguy cơ bị loại bỏ phải đóng cửa, hay các dịch vụ truyền thống và vận động cải cách hệ thống bị cắt giảm hay loại bỏ.

Tại Sao Vai Trò Ca Trung Tâm Pháp Tr Cng Đng Là Quan Trng

Trung tâm pháp trợ cộng đồng là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý trực tiếp với thủ tục hành chánh nhanh gọn và không quan liêu. Trung tâm pháp trợ cộng đồng bắt nguồn từ cộng đồng với nhân lực hạn chế, họ dùng các sáng kiến khác nhau để đáp ứng với các vấn đề độc đáo mà cộng đồng của họ phải đương đầu.

Do các rào cản về ngôn ngữ, kinh tế và hệ thống, nhiều nhóm yếu thế chỉ có thể cậy vào các trung tâm pháp trợ cộng đồng thông qua dịch vụ của họ để tiếp cận công lý. Các luật sư tư không hành nghề trong các lĩnh vực pháp lý ảnh hưởng thiết thực đến người nghèo. Nếu không có những sự hỗ trợ của trung tâm pháp trợ, thì những người có thu nhập thấp sẽ buộc phải tự biện hộ. Nếu vậy thì Tòa phải xử lý thêm nhiều hồ sơ ra toà tự biện sẽ khiến các phiên xử kéo dài và gây hao tổn tài nguyên hơn.

Thêm vào đó, những người phải tự biện sẽ khó chống lại phe đối lập được tài trợ tốt, thường là các cơ quan nhà nước có đại diện pháp lý giúp họ trình bày hợp lý. Điều này làm nghiêng cán cân công lý và tổn hại nguyên tắc tiếp cận công lý và bình đẳng. Các nghiên cứu cũng cho thấy với mỗi đô la chi cho các dịch vụ pháp trợ thì sẽ tiết kiệm được 6 đô la cho các lĩnh vực chi tiêu khác của chính phủ như vấn đề vô gia cư, sức khỏe, gia đình tan vỡ và tình trạng bị giam giữ.

Chúng Tôi Cần Bạn Giúp Đỡ Để Ngăn Chặn Việc Cắt Giảm Trợ Giúp Pháp Lý

Cắt giảm chương trình pháp trợ là một sự tấn công vào cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Trung tâm đã tổ chức một số hoạt động chống trả phản đối sự cắt giảm như tổ chức các buổi họp cộng đồng, tham gia biểu tình, tổ chức vận động cùng với sự hỗ trợ của khách hàng, các thành viên cộng đồng, các tổ chức đối tác của Trung tâm để gửi thông điệp mạnh mẽ tới chính phủ đòi hỏi đảo ngược sự cắt giảm và bảo tồn hệ thống trung tâm pháp trợ cộng đồng.

Để tham gia vào chiến dịch ngưng cắt giảm pháp trợ của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu: https://urlzs.com/RStE

Ngày Hành Động: Chuyến Xe Công Lý – Ngày 30 Tháng 7, 2019
Nhân viên, khách hàng, thành viên cộng đồng và đối tác của CSALC trước văn phòng của Thủ Hiến Doug Ford.

 

Ngày Hành Động: Chuyến Xe Công Ngày 30 Tháng 7, 2019.
Tấm biểu ngữ cho Chuyến Xe Dành Công với hàng trăm lời nhắn phản đối của các thành viên trong cộng đồng.

 

Enter your keyword