Blog

Để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của coronavirus, CSALC đã quyết định đình chỉ các dịch vụ đến trung tâm không hẹn và các buổi hội thảo giáo dục cộng đồng cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian chống dịch, chúng tôi chỉ cung cấp phục vụ theo hẹn cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt lịch hẹn với những khách hàng cần dịch vụ trực tiếp bằng cách đưa vào các cơ chế sàng lọc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trong nơi làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách thực hiện các biện pháp này, chúng tôi sẽ giảm thiểu rủi ro cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi, đồng thời, cố gắng hết sức để duy trì cả mức độ và chất lượng dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Xin quý vị liên hệ với ban tiếp tân số 416-971-9674. Thành thật cáo lỗi.

 

Xin quý vị trả lời những câu hỏi dưới đây trước khi bước vào Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp:

 

  1. Quý vị đang có những dấu hiệu giống như cảm cúm, ví dụ như sốt, ho, ngộp thở hay khó thở không? 
  2. Trong 14 ngày qua, quý vị có xuất cảnh hoặc có tiếp cận với ai mới nhập cảnh không? 
  3. Quý vị có tiếp cận với ai bị nhiễm hay đang được kiểm tra COVID-19 không?

 

Nếu quý vị trả lời “có” cho một trong những câu hỏi trên hãy tránh đến Trung tâm.  Xin liên hệ với ban tiếp tân số 416-971-9674. Cám ơn sự hợp tác của quý vị.

Enter your keyword