Blog

Download PDF here

COVID-19: Cập nhật về bảo hiểm việc làm và các phúc lợi khác
do Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn
cập nhật ngày 27 tháng 3 năm 2020)

A. Hỗ trợ tài chính cho người lao động

 1. Tiền Ứng Phó Khẩn Cấp của Canada- Canada Emergency Response Benefit (CERB):

 Vào ngày 25 tháng 3, chính phủ liên bang tuyên bố rằng hai loại tiền phúc lợi khẩn cấp được công bố vào ngày 18 tháng 3 sẽ được kết hợp thành một phúc lợi ích duy nhất, được gọi là Tiền Ứng Phó Khẩn Cấp Canada (CERB):

 • Tiền CERB cung cấp 2.000 đô la mỗi tháng cho tối đa 4 tháng
 • Thông tin trực tuyến để truy cập CERB sẽ có sẵn vào tuần của ngày 6 tháng 4
 • Người xin hoàn tất đăng ký sẽ bắt đầu nhận được tiền CERB của họ trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký xong
 • Tiền CERB sẽ được thanh toán 4 tuần một lần và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020

Điều kiện xin:

Tiền CERB sẽ chi trả cho những người lao động* trong trường hợp dưới  đây bị mất thu nhập do đại dịch COVID-19 làm cho họ:

 • bị mất việc
 • vẫn còn di làm nhưng không nhận được lương vì công việc bị gián đoạn
 • bị nhiễm COVID-19
 • bị cách ly
 • phải ngưng làm để chăm sóc người bị bệnh COVID-19
 • cha mẹ phải ở nhà chăm con bị ốm hoặc vì trường học và nhà trẻ đóng cửa

* Những người này bao gồm những nhân công làm theo lương khoán, theo hợp đồng hay tự làm chủ, bất kể có đủ điều kiện nhận EI hay không.  Nhân công phải trên 15 tuổi và đã kiếm được hơn 5.000 đô la trong 12 tháng vừa qua để hội đủ điều kiện.

 • Bạn không đủ điều kiện xin CERB nếu bạn đang nhận tiền thất nghiệp
  • nếu tiền thất nghiệp EI của bạn kết thúc trước ngày 3 tháng 10 năm 2020 mà và bạn vẫn không thể trở lại làm việc do COVID-19, thì bạn có thể đăng ký xin CERB khi lãnh hết tiền thất nghiệp.
  • mức tiền thất nghiệp EI là 55% mức lương bình quân cho đến mức lương tối đa phải đóng thuế bảo hiểm thất nghiệp. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, mức lương tối đa phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng năm là $ 54,200. Điều này có nghĩa là mức tiền thất nghiệp tối đa có thể lãnh là $ 573 một tuần

Nếu bạn đủ điều kiện xin tiền thất nghiệp EI nhưng muốn xin lãnh tiền CERB, bạn có thể lãnh tiền CERB trước và trở lại xin tiền thất nghiệp thường (regular EI) hay tiền bệnh (EI sickness) sau khi lãnh hết 16 tuần tiền CERB mà vẫn còn thất nghiệp

 • Nếu bạn đã đăng ký xin EI nhưng chưa được xử lý và chưa được lãnh EI, thì bạn không cần đăng ký xin tiền CERB, đơn xin của bạn sẽ chuyển sang CERB, nếu đủ điều kiện,  bạn sẽ tự động được cấp tiền CERB trước rồi mới chuyển sang lãnh EI
 • Nhân công đủ điều kiện xin tiền thất nghiệp EI có thể tiếp tục đăng ký xin EI tại đây.
 1. Các loại hỗ trợ khác:.

Vào ngày 11 và 18 tháng 3, chính phủ liên bang đã công bố hỗ trợ thu nhập mới cho các doanh nghiệp nhỏ:

 Trợ cấp tiền lương tạm thời: vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thủ Tướng tuyên bố chương trình trợ cập tiền lương tạm thời tương đương với 10% sẽ tăng tới 75% cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chi tiết sẽ được cập nhật vào thứ Hai tới. Tiền trợ cấp tạm thời sẽ được tính ngược lại đến giữa tháng 3. Hỗ trợ của Chính phủ sẽ giúp chủ doanh nghiệp tiếp tục trả lương cho nhân công trong thời gian này, cho dù doanh nghiệp đóng cửa hay giảm hoạt động do COVID- 19.

Nâng cao chương trình hỗ trợ chia sẻ công việc: chia sẻ công việc giúp người lao động giữ việc làm và có thể nhận được hỗ trợ thu nhập khi tiếp tục đi làm nhưng bị giảm giờ làm việc

 • Các biện pháp hỗ trợ đặc biệt tạm thời cho chương trình chia sẻ công việc được kéo dài từ 38 đến 76 tuần và hợp lý hóa các quy trình để được nhanh chóng xử lý
 • Chương trình này được quản lý dưới chương trình bảo hiểm thất nghiệp.B. Hỗ trợ cho Cha mẹ và Gia đình

Vào ngày 18 tháng 3, chính phủ liên bang đã công bố các hỗ trợ sau đây cho các gia đình:

 • Tăng tiền Trợ cấp Trẻ em Canada còn gọi là tiền sữa tối đa $ 300 cho mỗi đứa trẻ/năm cho niên khóa 2019-2020
 • Tăng Tiền Hoàn Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GSTC ): vào đầu tháng 5 năm 2020, những người đủ điều kiện sẽ nhận được khoảng 400 đô la cho cá nhân và 600 đô la cho cặp vợ chồng.
 • cả hai loại tiền này sẽ được thanh toán vào tháng 5 năm 2020.

Để biết thông tin cập nhật, vui lòng xem trang web của chúng tôi: https://csalc.ca/

Để được tư vấn pháp lý, vui lòng gọi 416-971-9674.

 

Hỏi và đáp về các biện pháp mới của Liên bang liên quan đến COVID-19
do Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn
cập nhật ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Hỏi: Tôi không có ngày nghỉ bệnh ở nơi làm việc thì sao?

Trả lời: Đối với các vấn đề liên quan đến bảo vệ công ăn việc làm, hãy xem cập nhật của chúng tôi về hỗ trợ cho người lao động tại đây. Về hỗ trợ thu nhập, nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp EI (ốm đau hoặc loại thường), bạn nên đăng ký xin trực tuyến. Nếu bạn không đủ điều kiện, thì bạn có thể đủ điều kiện nhận tiền ứng phó khẩn cấp của Canada (xem cập nhật ở trên).

Hỏi: Tôi bị ốm hoặc bị cách ly và tin rằng tôi đủ điều kiện nhận trợ cấp ốm đau của EI, có gì thay đổi trong chính sách xin tiền bệnh EI không? 

Trả lời: Chính phủ liên bang sẽ miễn thời gian chờ đợi một tuần không tiền cho những người xin tiền bệnh EI vì  bị cách ly hay bệnh. Đồng thời, cũng miễn cung cấp giấy chứng nhận y tế để xin tiền bệnh EI. Các biện pháp tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Hỏi: Tôi tự làm chủ – tôi có thể nộp đơn xin EI nếu tôi bị bệnh hoặc cách ly không?

Trả lời: Người lao động tự làm chủ chỉ có thể nộp đơn xin tiền bệnh EI nếu họ đã đăng ký tự nguyện tham gia vào chương trình Bảo hiểm Việc làm và đã đóng bảo hiểm đủ ít nhất 52 tuần. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ điều kiện xin EI, bạn có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Khẩn cấp Canada (CERB) nêu trên.

Hỏi: Trường học và nhà trẻ bị đóng cửa nên tôi không thể đi làm vì tôi phải ở nhà để chăm sóc con cái hoặc người thân trong gia đình. Tôi có quyền nghỉ phép không?

Trả lời: Xem cập nhật của chúng tôi về hỗ trợ cho người lao động tại đây. Chủ không phải trả lương cho bạn trong thời gian bạn nghỉ làm. Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện nhận tiền Trợ cấp ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) nêu trên.

Để biết thông tin cập nhật, vui lòng xem trang web của chúng tôi: https://csalc.ca/

Để được tư vấn pháp lý, vui lòng gọi 416-971-9674.

 

Enter your keyword