Blog

Tổng quát

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, Chính quyền Ontario đã ban hành “Quyền lợi Bảo vệ Thu nhập của Người lao động COVID-19”, một chương trình nghỉ bịnh có lương đã được thông qua Dự Luật 284 – Đạo luật Ưu tiên cho Nhân Công Covid-19 (Bill 284, Putting Workers First Act).

Dự luật này đã sửa đổi Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm năm 2000 (“ESA”), yêu cầu người chủ phải cung cấp cho nhân công tối đa 3 ngày nghỉ phép khẩn cấp có lương vì các bịnh truyền nhiễm (còn được gọi là Quyền lợi Bảo vệ Thu nhập Nhân công COVID-19). Quyền lợi này bổ sung thêm cho việc nghỉ phép khẩn cấp vì bệnh truyền nhiễm không lương đã được công bố trước đây. Lưu ý là nhân công không nhất thiết phải sử dụng liên tục 3 ngày phép này.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 • Để đủ điều kiện, bạn phải là một nhân công được bảo vệ dưới Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm (ESA). Bạn không đủ điều kiện nếu bạn tự làm chủ hoặc nếu bạn làm việc một trong những lĩnh vực do liên bang quản lý (ví dụ như ngân hàng, hàng không, vận tải liên tỉnh … v.v).
 • Theo Luật Tiêu Chuẩn Việc Làm (ESA) được sửa đổi, nhân công được nghỉ có lương nếu như nhân công đó không thể hoàn thành công việc của mình vì bất kỳ lý do nào liên quan đến COVID-19 dưới đây:
  • Nhân công đang kiểm tra sức khỏe, giám sát hoặc điều trị do liên quan đến COVID-19 (việc này bao gồm việc chích ngừa vắc xin COVID-19 hoặc trong thời gian phục hồi các phản ứng phụ gây ra)
  • Nhân công đang bị cách ly, tự cách ly hoặc liên quan đến “biện pháp quản lý dịch” do các quan chức chính phủ, cơ quan y tế công cộng hoặc các  chuyên viên y tế ban hành để đối phó với COVID-19
  • Nhân công bị chỉ thị cho phép nghỉ với lý do nguy cơ lây nhiễm COVID 19 cho người khác.
  • Nhân công đang chăm sóc hoặc đang trợ giúp thành viên gia đình mình
   • đang kiểm tra sức khỏe,  giám sát hoặc điều trị, hoặc cách ly hoặc
   • phải tuân theo biện pháp quản lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc tự cách ly) được thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chính phủ, cơ quan y tế công cộng hoặc chuyên môn viên y tế để đối phó với COVID-19

*Thành viên gia đình trị liệu bao gồm cha mẹ, ông bà, người phối ngẫu, con cái ruột hay con riêng, anh chị em ruột hay anh chị em kế, anh chị em rể, dâu, con dâu, con rể, cô chú, cháu trai hay cháu gái v.v.

Những nhân công hội đủ điều kiện chỉ được dùng 3 ngày của phép dành cho trường hợp khẩn cấp bệnh truyền nhiễm có lương trong khoảng thời gian giữa ngày 19 tháng Tư, 2021 và ngày 25 tháng 9, 2021.

LƯU Ý:

 • Nhân công sử dụng WIPB này phải báo cho chủ biết mình sẽ lấy phép nghỉ càng sớm càng tốt.
 • Chủ không được quyền yêu cầu nhân công cung cấp giấy chứng nhận của bác sĩ hay của y tá để chứng minh.

KHOẢN TIỀN ĐƯỢC NHẬN CHO NGHỈ PHÉP

 • Phía chủ được yêu cầu trả cho nhân công tiền lương mà nhân công đó lẽ ra kiếm được cho một ngày làm việc bình thường không nghỉ phép của mình, tối đa là $200 cho một ngày phép.
 • Nhân công chỉ được tính trả theo mức lương bình thường – thời gian làm việc phụ trội hay tăng ca không tính.
 • Nếu nhân công lấy một phần của một ngày như là phép nghỉ khẩn cấp do bịnh truyền nhiễm có lương thì chủ  có thể tính là nhân công đó đã sử dụng trọn vẹn một ngày của 3 ngày phép có lương của mình.

TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÉP CÓ LƯƠNG THEO HỢP ĐỒNG

 • Ở nơi nhân công được hưởng phép có lương theo hợp đồng và nơi những ngày phép có lương này có thể được sử dụng cho những tình huống tương tư như phép nghỉ khẩn cấp do binh truyền nhiễm có lương thì ngày phép theo hợp đồng sẽ được bao gồm trong 3 ngày qui định của phép nghỉ có lương.
 • Dù vậy, nếu nhân công hưởng ít hơn 3 ngày phép có lương theo hợp đồng, thì nhân công sẽ đền bù sự khác biệt để có thể được hưởng ít nhất 3 ngày phép.

Những điều kiện trên chỉ áp dụng khi quyền lợi được hưởng trong hợp đồng lao động của nhân công tương đương hay nhiều hơn quyền lợi của WIPB

.

Xin liên hệ với Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào nếu như bạn có câu hỏi liên quan đến chính sách mới về nghỉ phép bịnh có lương trong mùa dịch COVID-19. Nếu bạn không nói được tiếng Anh và sử dụng một trong những ngôn ngữ mà Trung tâm đang phục vụ (Tiếng Việt, Tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Quảng Đông hay Phổ thông), xin liên hệ Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp số 416-971-9674. Nếu bạn thông thạo tiếng Anh, bạn có thể liên hệ trung tâm pháp lý cộng đồng gần khu vực của mình. Bạn cũng có thể liên lạc với Trung tâm thông tin

Ontario COVID-19 Worker Income Protection Benefit số 1-888-999-2248 (TTY:1-866-567-8893) để có thêm thông tin.

Enter your keyword