Blog

COVID-19: Yêu Cầu Thời Gian Cư Ngụ Cho OAS/GIS, Yêu cầu Cứu xét lại và Khiếu Nại lên Social Security Tribunal

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào cập nhật ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

Thông tin này dành cho các Cao Niên Canada đang nhận tiền Old Age Security (OAS)/Guaranteed Income Supplement –GIS và có thể hiện đang trú ngụ ngoài Canada trong mùa dịch COVID 19. Thông tin được dựa trên các chính sách cập nhật của Chính phủ Canada. Vui lòng xem trang mạng của chính phủ Canada về tiền OAS để cập nhật thông tin.

 

 

 1. Thêm phúc lợi cho cao niên đang lãnh tiền OAS (Tiền già)/GIS (trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp) và GAINS ( Tiền bù của tỉnh bang):

 

Ngày 12 tháng 5, Chính Phủ Canada công bố các cao niên hội đủ tiêu chuẩn nhận tiền OAS sẽ được nhận thêm một lần khoản tiền trợ cấp miễn trừ thuế $300, và ai đủ điều kiện nhận tiền bù của liên bang GIS sẽ được nhận thêm $200. Các cao niên hội đủ điều kiện đang lãnh cả tiền OAS lẫn tiền GIS thì sẽ được nhận $500. Các cao niên không cần phải nộp xin khoản tiền phụ trôi này. Tiền phụ trội sẽ tự động phát cho các cao niên thông qua tiền hoàn thuế hàng hóa và dịch vụ GST.

 

Ngày 25 tháng 3, Chính phủ của Canada đã công bố khoản tiền tạm thời cho các cao niên đang nhận tiền GAINS của tỉnh bang Ontario. Kể từ tháng 4 năm 2020, tiền GAINS mỗi tháng sẽ tự động được tăng đôi trong khoảng thời gian 6 tháng.

 

 1. Tôi đã đang nhận tiền lương hưu OAS/GIS nhưng tôi bị kẹt bên ngoài Canada do dịch vi rút corona 19. Tôi có thể tiếp tục nhận các khoản tiền lương hưu OAS khi đang sống ngoài Canada trong bao lâu?

 

Bạn có thể nhận được tiền lương hưu OAS/GIS khi đang sống ở ngoài Canada nếu bạn đáp ứng diều kiện cư trú 20 năm ở Canada. Điều kiện cư trú 20 năm là:

 1. bạn đã cư trú ở Canada ít nhất 20 năm sau 18 tuổi; hoặc
 2. bạn đã sống và làm việc tại một quốc gia có thỏa thuận về an sinh xã hội với Canada và bạn đáp ứng yêu cầu cư trú 20 năm theo quy định của thỏa thuận đó

Nếu bạn không đáp ứng được điều kiện cư trú 20 năm, bạn sẽ cần thực hiện những điều sau:

Bạn cần giữ tất cả giấy tờ thông hành du lịch, và những giấy tờ hay

chứng cứ giải thích tại sao bạn không thể quay lại Canada sớm hơn. Bạn sẽ trình những giấy tờ này khi Service Canada (tạm dịch Dịch vụ Canada) quyết định kiểm tra việc hội đủ điều kiện nhận tiền OAS/GIS của bạn.

 

Đạo luật nêu rằng vắng mặt tạm thời dưới một năm sẽ không xem là gián đoạn việc cư trú ở Canada của người đó. Trong một vài trường hợp, ngay cả khi bạn vắng mặt hơn một năm, bạn có thể vẫn được xem là cư dân. Tuy nhiên, Service Canada (tạm dịch Dịch vụ Canada) đôi khi sẽ tìm những người đã rời Canada hơn sáu tháng, không đủ điều kiện lãnh tiền OAS. Đó là lý do tại sao bạn nên giữ các giấy tờ thông hành du lịch của mình và bất kỳ bằng chứng khác để giải thích tại sao bạn không thể quay lại Canada.

 

 1. Khi nào tôi nên liên hệ với Service Canada về trường hợp của mình khi đang nhận tiền OAS/GIS?

 

Bạn nên cập nhật thông tin của mình với Service Canada trong các tình huống sau:

 • bạn cần chỉnh sửa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc
  thông tin bạn không cung cấp trước đây;
 • bạn chuyển chỗ ở;
 • thông tin ngân hàng của bạn thay đổi;
 • tình trạng hôn nhân của bạn thay đổi;
 • bạn rời Canada hơn sáu tháng; hoặc là
 • một người thụ hưởng mất.

 

Bạn có thể liên hệ với Service Canada qua điện thoại, trên mạng, và bằng thư từ. Cần biết thêm thông tin liên lạc với OAS, bạn vào trang mạng: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/contact/oas.html

 

Để ủy quyền cho người khác liên hệ với Service Canada thay bạn, xin tham khảo thêm thông tin “Can someone else contact Service Canada on my behalf?” ở trang mạng:

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/while-receiving.html

 

 1. Tôi nhận được thư của Service Canada báo rằng tiền OAS hoặc GIS của tôi sẽ bị ngưng. Tôi có thể làm gì?

 

Bạn có thể yêu cầu Service Canada (tạm dịch “Dịch vụ Canada”) cứu xét lại quyết định của họ. Nếu yêu cầu xin cứu xét lại của bạn bị từ chối, bạn có thể khiếu nại lên Social Security Tribunal of Canada (Tòa án An sinh Xã hội của Canada). Trong mọi trường hợp, bạn nên tư vấn pháp lý từ các trung tâm luật pháp hoặc Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào.

 

(a) Cách yêu cầu cứu xét lại quyết định OAS:

 

Bạn phải yêu cầu cứu xét lại trường hợp của mình bằng văn bản trong vòng 90 ngày sau khi bạn được thư quyết định. Để thực hiện yêu cầu này, bạn có thể:

 1. điền và nộp yêu cầu cứu xét lại theo mẫu Request for Reconsideration of an Old Age Security Decision form(ISP3134) (Đơn yêu cầu cứu xét lại quyết định về tiến OAS – mẫu ISP 3134); hoặc là
 2. thảo và viết thư yêu cầu cứu xét lại và đính kèm các thông tin dưới đây
  • tên, địa chỉ, số điện thoại và Số thẻ Bảo hiểm Xã hội (SIN) hoặc Client Identification Number (tạm dịch Số Hồ sơ Khách hàng);
  • giải thích chi tiết lý do tại sao bạn muốn cứu xét lại
  • bất kỳ thông tin mới nào có thể giúp ích cho việc quyết định.

Ký tên và đề ngày vào đơn yêu cầu và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được nêu trong thư quyết định gửi cho bạn.

 

(b) Nếu bạn không đồng ý với quyết định cứu xét lại, bước tiếp theo là kháng cáo lên  Social Security Tribunal of Canada – SST (tạm dịch là Tòa án về An ninh Xã hội của Canada)

 

Nếu bạn muốn khiếu nại về quyết định của SST, bạn phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 90 ngày sau khi bạn nhận được quyết định cho yêu cầu cứu xét lại (bằng thư hoặc qua điện thoại).

 

Bạn sẽ cần phải điền một mẫu đơn kháng cáo và nộp cho tòa án. Bạn có thể gửi đơn kháng cáo qua thư bưu điện, email hoặc fax. Để biết thêm thông tin về quy trình kháng cáo, bạn hãy tham khảo trang mạng: https://www1.canada.ca/en/sst/oas/oashowto.html

 

Trong mọi trường hợp, bạn nên liên hệ với trung tâm pháp lý trong khu vực bạn đang ở hoặc Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào.

 

 

 

For most updated information, please see our website: https://csalc.ca/
For legal advice, please call the clinic at 416-971-9674

Enter your keyword