Blog

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp soạn thảo dựa trên tài liệu Workers’ Health and Safety Legal Clinic’s “Frequently Asked COVID-19 Workplace Health and Safety Questions” (tạm dịch “Những Câu Hỏi Thường Gặp về Sức Khỏe và An Toàn liên quan đến vi-rút Corona 19 nơi làm việc của Trung Tâm Luật Pháp về Sức Khỏe và An Toàn cho Người Lao Động)

Cập nhật ngày 30 tháng 3 năm 2020

Ghi chú: Thông tin dưới đây áp dụng cho hãng xưởng các ngành công nghiệp và công nhân thuộc qui định của  tỉnh Ontario. Có những khác biệt có ý nghĩa đối với luật bảo vệ và thực thi của người lao động áp dụng cho các ngành công nghiệp do liên bang quy định, như ngân hàng, hãng hàng không, sân bay, viễn thông và chuyên chở và vận chuyển bằng đường hàng hải liên tỉnh.


Hỏi: Nơi làm việc của tôi không tuân theo các nghi thức an toàn và sức khỏe phù hợp cho COVID-19. Tôi có thể làm gì?

Trả lời: Có một số ngoại lệ, bạn có quyền từ chối công việc không an toàn nếu bạn nghĩ việc đó nguy hiểm. Điều này áp dụng cho tất cả người lao động, bất kể tình trạng nhập cư của bạn như thế nào, bạn là nhân viên hay người làm theo hợp đồng.

Quyền từ chối này áp dụng cho các môi trường làm việc mà bạn sẽ hay nghi ngờ mình sẽ phải tiếp xúc với vi-rút Corona 19. Dù vậy, mối lo ngại này phải dựa trên những yếu tố cụ thể của tình trạng nơi đó. Bạn không thể từ chối công việc chỉ vì lo ngại chung chung rằng mình có thể bị nhiễm bệnh khi đi làm hoặc do tính chất công việc của bạn đương nhiên là nguy hiểm.

Các trường hợp ngoại lệ khác:

 • Một số ngành công nghiệp như xây dựng và chăm sóc sức khỏe có các qui định riêng về việc từ chối công việc không an toàn.

Hỏi: Tôi phải thực hiện các bước gì nếu tôi muốn từ chối công việc do lo ngại tiếp xúc với vi-rút corona 19 tại nơi làm việc?

Trả lời: Bạn cần thực hiện những bước sau:

 1. Trình bày với xếp trực tiếp hay chủ hãng là công việc đó không an toàn và bạn sẽ từ chối làm công việc đó. Nếu tại nơi làm việc của bạn có người phụ trách về vấn đề bảo đảm sức khỏe và an toàn nơi làm việc, bạn cũng nên trình bày sự việc với họ.
 2. Một khi bạn đã từ chối công việc không an toàn đó, chủ có nhiệm vụ điều tra vấn đề càng sớm càng tốt. Bạn có quyền có mặt trong quá trình điều tra. Bạn cũng có quyền đợi ở khu vực an toàn tại nơi làm việc (nếu có) trong thời gian hãng tiến hành điều tra.
 3. Nếu chủ của bạn điều tra và thẩm định rằng có vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn, họ sẽ phải thảo luận về các giải pháp tiềm năng với bạn. Các giải pháp này có thể gồm việc cho phép bạn làm việc tại nhà hoặc cung cấp cho bạn thiết bị bảo vệ cá nhân.
 4. Sau khi điều tra, chủ của bạn có thể tuyên bố không có vấn đề về sức khỏe và an toàn. Nếu bạn vẫn còn lo ngại, bạn có thể liên hệ với Trung tâm về an toàn và sức khỏe của Bộ Lao động (1-877-202-0008) và yêu cầu tiến hành kiểm tra chính thức nơi làm việc. Bộ Lao động luôn nhận nhiều cuộc gọi trong thời gian này, vì vậy họ sẽ yêu cầu bạn để lại tin nhắn và nhân viên của bộ sẽ gọi lại cho bạn sau đó.
 5. Một khi bạn đã chính thức yêu cầu kiểm tra nơi làm việc, nhân viên thanh tra sẽ đến để thu thập bằng chứng và xác định xem công việc đó có an toàn hay không. Bạn có quyền hiện diện trong suốt quá trình thanh tra. Nhân viên thanh tra có thẩm quyền ra lệnh cho chủ của bạn điều chỉnh điều kiện làm việc để đảm bảo nơi làm việc được an toàn, kể cả việc đóng cửa nơi làm việc cho đến khi vấn đề an toàn được cải thiện.

Hỏi: Tôi có bị chủ phạt nếu như tôi từ chối làm công việc mà tôi nghĩ không an toàn do vi-rút corona.?

Trả lời: Bạn có quyền từ chối công việc không an toàn mà không bị trừng phạt. Trả thù là việc trả đũa (khiển trách hoặc trừng phạt) do bạn đã thực hiện quyền của mình. Dưới đây là những ví dụ về các hình thức trừng phạt có thể xảy ra, nhưng không chỉ giới hạn, đến việc:

 • Sa thải;
 • Đình chỉ công việc;
 • Quấy rối hay bắt nạt;
 • Nhục mạ;
 • Cắt giảm giờ làm; hay
 • Từ chối tăng lương hay những lợi tức dự kiến khác mà đáng lẽ bạn được hưởng

Hỏi: Chủ đã phạt tôi vì đã nêu lên những lo ngại về vi-rút corona 19. Tôi có thể làm gì?

Trả lời: Bạn nên cân nhắc việc làm đơn xin cáo buộc trả thù cho Ủy ban Quan hệ Lao động Ontario (OLRB). Nếu ở chỗ làm của bạn có Đại diện cho Vấn đề Sức khỏe và An toàn (Health and Safety Representative ) hoặc Ủy ban An toàn (Safety Committee), bạn nên nêu vấn đề với họ. Nếu bạn là thành viên công đoàn, bạn nên nêu vấn đề với đại diện công đoàn để xem họ có hỗ trợ việc bạn đệ đơn hay không.

Để hổ trợ thêm đơn của bạn gửi đến OLRB, bạn có thể thu thập bất kỳ bằng chứng sẵn có nào như những tin nhắn, trao đổi email, thư kỷ luật hoặc ghi chú bạn đã ghi lại, chứng minh rằng chủ của bạn đã trả đũa vì bạn đã nêu lên những lo ngại về sức khỏe và an toàn nơi làm việc.

Nếu bạn tin rằng bạn bị trừng phạt vì đã từ chối công việc không an toàn, vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm an toàn và sức khỏe của Bộ Lao động (1-877-202-0008),
 • Trung tâm pháp lý về sức khỏe và an toàn của người lao động (416-971-8832 x 201 hoặc 1-877-832-6090 x 201), hoặc
 • Văn phòng Cố vấn cho Công nhân (416-212-5335 hoặc 1-855-659-77744).

Hỏi: Chủ có thể yêu cầu tôi đi làm mặc dù tôi đang cố gắng thực hiện khoảng cách xã hội không?

Trả lời: Vấn đề này khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các chủ hãng có quyền yêu cầu bạn đi làm việc nếu môi trường làm việc an toàn, sức khỏe bạn tốt và nơi làm việc cung cấp dịch vụ cần thiết theo quy định của chính phủ Ontario. Để biết danh sách đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, hãy tham khảo đường dẫn sau: https://www.ontario.ca/page/list-essential-workplaces

Nếu bạn từ chối đi làm trong những trường hợp như vậy, bạn có thể bị kỷ luật hay hơn thế nữa kể cả cả việc bạn phải nghỉ việc.

Nếu bạn muốn thực hiện khoảng cách xã hội an toàn và được làm việc tại, bạn nên nói chuyện với chủ để được thu xếp.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có các triệu chứng nhiễm vi-rút corona 19 hoặc biết rằng tôi đã bị nhiễm do tiếp xúc, nhưng tôi không muốn nói với chủ của mình vì không muốn bị yêu cầu về nhà?

Trả lời: Chủ có nghĩa vụ giữ nơi làm việc an toàn, nhưng người lao động cũng phải có bổn phận báo cáo với chủ khi điều kiện làm việc không an toàn. Nếu bạn biết mình hay đồng nghiệp đang bị các triệu chứng nhiễm vi-rút Corona 19 hoặc đã tiếp xúc với vi-rút, bạn phải thông báo cho chủ của mình biết để bảo vệ người khác không bị lây vi-rút.

Nếu bạn bị mất lương hay việc làm, hãy tham khảo thông tin đăng trên trang mạng của chúng tôi https://csalc.ca/ về các phúc lợi của chính phủ liên quan đến vi-rút corona 19 và bảo vệ việc làm.

Hỏi: Tôi có thể xin phúc lợi WISB (tạm dịch Ban Bảo hiểm và An Toàn Nơi Làm Việc) trong trường hợp tôi bị nhiễm vi-rút corona 19 nơi làm việc? 

Trả lời: Bạn có thể xin phúc lợi WSIB nếu bạn bị bịnh do phải tiếp xúc với vi-rút corona 19 tại nơi làm việc và trong khi đang làm việc. Phúc lợi WSIB sẽ xét xem bản chất công việc của bạn có gây ra rủi ro mắc bệnh mà công chúng thường không tiếp xúc và nếu  Ban Bảo Hiểm và An Toàn nơi làm việc (WSIB) được thuyết phục là yếu tố vi-rút corona 19 được xác nhận.

Hỏi: Tôi có thể bị chủ sa thải không nếu tôi phải chăm sóc con cái hoặc người thân bị bệnh?

Trả lời: Không. Chủ không thể sa thải bạn vì bạn yêu cầu đáp ứng bổn phận gia đình theo Ontario Human Rights Code (tạm dịch Bộ luật Nhân quyền Ontario). Trong trường hợp phải chăm sóc con cái, bạn phải đáp ứng những điều kiện sau:

 1. đứa trẻ đó đang dưới sự chăm sóc và giám sát của bạn;
 2. nghĩa vụ chăm sóc con là một phần trách nhiệm pháp lý của bạn;
 3. bạn đã cố gắng tìm một giải pháp thay thế hợp lý cho công việc khi vắng mặt để chăm con; và
 4. yêu cầu của chủ tại nơi làm việc ảnh hưởng không đáng kể so với nghĩa vụ chăm sóc con cái của bạn.

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, chính quyền Ontario đã thông qua việc sửa đổi Employment Standards Act (tạm dịch là Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm) để cho phép nhân viên trong tình trạng cách ly được nghỉ việc mà vẫn giữ được việc làm, hoặc phải chăm sóc con cái hoặc người thân khác. Các biện pháp này có hiệu lực tính ngược lại từ ngày 25 tháng 1 năm 2020.

Xin vui lòng xem trang mạng của Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc nghỉ việc mà vẫn giữ được việc làm: https://csalc.ca/covid-19-updates-support-ontarian-workers/a

Enter your keyword