Blog

 

Cập Nhật Về Tiền Hổ Trợ Khẩn Cấp (CERB)và

Các Chương Trình Bảo Hiểm Việc Làm (EI) (Tháng 8, 2020)

 

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

(cập nhật tháng 8 năm 2020)

CSALC – Website Write-up re. Transitions for EI CERB – VIET

 

Hỏi: Các hổ trợ mới được gia hạn thêm cho Trợ cấp Khẩn cấp (CERB) là gì?

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Chính phủ Canada tuyên bố gia hạn tiền CERB thêm 4 tuần nữa đến mức tối đa là 28 tuần (hoặc 7 kỳ cho mỗi 4 tuần cố định), cho  những nhân công:

 • ngưng làm việc với các lý do liên quan đến vi rút covid- 19;
 • hội đủ điều kiện để nhận tiền bảo hiểm việc làm thường (EI regular) hoặc tiền nghỉ bịnh; hoặc
 • đã lãnh hết tiền bảo hiểm việc làm thường (EI regular) hay trợ cấp cho nghề đánh cá  trong thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020

CERB -tiền hổ trợ khẩn cấp 2.000 đô la mỗi tháng là tiền phải trả thuế và người hội đủ điều kiện được nhận từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. tiền được trả cho mổi chu  kỳ 4 tuần cố định, xin tham khảo bản thông tin.

Nếu bạn hội đủ điều kiện để CESB nhận nhưng chưa nộp đơn xin,  bạn vẫn có thể nộp đơn xin trước thời hạn là trước ngày 2 tháng 12 năm 2020.

Hỏi: Tiền hổ trợ khẩn cấp CERB sắp chấm dứt. Tôi có thể nhận tiền Bảo hiểm việc làm (EI) không?

 

Trả lời: Ngày 20 tháng 8 năm 2020, chính phủ tuyên bố thay đổi tạm cho chương trình tiền Bảo hiểm việc làm (EI) để hổ trợ thêm nhân công ở Canada bao gồm những người trước đây không đủ tiêu chuẩn để nhận EI. Những thay đổi tạm trong chương trình EI này sẽ được áp dụng cho một năm, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2020.

 

Theo các qui định binh thường, để hội đủ điều kiện lãnh tiền bảo hiểm việc làm(EI) thì nhân công phải tích lủy đủ số giờ đi làm có đóng thuế bảo hiểm công việc trong thời hạn  một năm trước khi nộp đơn hoặc kể ngày lãnh hết EI gần nhất (tính thời gian gần nhất) . Đây được gọi là chu kỳ qui định đủ điều kiện.

 

Thông thường, để hội đủ điều kiện xin tiền bảo hiểm công vỉệc loại thường (regular EI), nhân công cần tích luỷ từ 420 đến 700 giờ làm việc có đóng bảo hiểm công việc trong chu kỳ qui định,  số giờ cần tích lủy sẽ tùy thuộc vào mức thất nghiệp và khu vực cư trú của nhân công ở Canada.  Để đủ điều kiện xin tiền bảo hiểm việc làm loại đặc biệt thì nhân công cần có 600 giờ làm việc có đóng bảo hiểm việc làm trong chu kỳ qui định (thông tin chi tiết dưới đây).

 

Theo những thay đổi tạm thời đối với chương trình bảo hiểm việc làm (EI) sẽ giúp cho  những người đủ điều kiện được nhận bảo hiểm việc làm loại thường được nhận tối thiểu 26 tuần tiền bảo hiểm việc làm thường, bất kể tỷ lệ thất nghiệp nơi họ đang cư ngụ. Họ cũng sẽ nhận được mức trợ cấp tối thiểu là 400 đô la một tuần, hoặc 240 đô la một tuần cho mức trợ cấp nghỉ sanh gia hạn.

 

Những thay đổi tạm sẽ hổ trợ những nhân công hội đủ điều kiện nhận EI nếu đã tích lủy tối thiểu 120 giờ làm việc có đóng bảo hiểm công việc trong chu kỳ qui định. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, những người xin EI sẽ được hổ trợ số giờ làm việc một lần để đủ điều kiện xin, đó là:

 • được hổ trợ thêm 300 giờ làm nếu xin tiền bảo hiềm việc làm loại thường (regular EI) nếu bị mất việc
 • được hổ trợ thêm 480 giờ nếu xin tiền bảo hiểm việc làm loại đặc biệt (EI special benefits) (như tiền bịnh, nghỉ sanh, chăm sóc người thân v.v.).

Số giờ làm việc hỗ trợ thêm sẽ được tính ngược về ngày 15 tháng 3 năm 2020 cho những nhân công xin lãnh loại tiền bảo hiểm việc làm (EI) loại đặc biệt mà trước đó đã không đủ điều kiện vì thiếu số giờ làm việc có đóng bảo hiểm công việc. Đồng thời , chu kỳ qui định đủ điều kiện cũng sẽ được gia hạn theo.

 

Xem thêm các ví dụ trong phần phụ lục bên dưới để biết thêm về các tiêu chuẩn mới  cho  tiền bảo hiểm việc làm EI.

 

Nếu bạn đủ điều kiện nhận EI theo các tiêu chuẩn tạm thời

 

Service Canada là cơ quan chính phủ quản lý chương trình EI. Nếu bạn đang nhận tiền hổ trợ khẩn cấp CERB và đủ điều kiện nhận bảo hiểm việc làm thường (EI) theo các tiêu chuẩn qui định tạm thời mới, bạn có thể thực hiện các bước sau để chuyển sang tiền bảo hiểm việc làm (EI):

 • Phần lớn những người đã nhận CERB thông qua Service Canada sẽ được tự động chuyển sang tiền bảo hiểm việc làm thường (EI) sau khi chấm dứt 28 tuần của tiền hổ trợ khẩn cấp CERB nếu đủ điều kiện lãnh;
 • nhưng cũng có một số người đã nhận CERB thông qua Service Canada sẽ cần phải nộp đơn xin tiền bảo hiểm việc làm (EI) vì chương trình không được tự động chuyển sang;
 • Nếu bạn nhận được CERB thông qua Sở Thuế Vụ của Canada (CRA), một khi nhận hết 28 tuần tiền hổ trợ khẩn cấp CERB, bạn sẽ phải nộp đơn tiền bảo hiểm việc làm(EI) với Service Canada.

Cách nộp đơn xin tiền bảo hiểm việc làm (EI) và những điều cần nhớ:

 • Người nộp đơn phải nộp qua mạng EI online application như trước đây.
 • Người nộp đơn cần báo cáo hai tuần một lần để chứng minh mình vẫn đủ điều kiện tiếp tục được hưởng tiền bảo hiểm việc làm(EI).
 • Tiền bảo hiểm việc làm (EI) phải khấu trừ thuế. Thuế sẽ được khấu trừ trực tiếp trước từ khoản tiền bảo hiểm việc làm (EI), không giống như tiền hổ trợ khẩn cấp CERB người nhận sẽ phải nộp thuế lúc khai thuế thu nhập hàng năm.

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm việc làm EI

 

Nếu bạn không đủ điều kiện để nhận EI do bạn làm việc theo hợp đồng độc lập hoặc tự kinh doanh, chính phủ sẽ thành lập phúc lợi phục hồi mới để thay thế CERB. Các chương trình này dự kiến ​​sẽ cung cấp tối thiểu  $400 một tuần. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật sau khi chính phủ ra thông tin về các phúc lợi này.

 

Phụ Lục

 

ví dụ 1 xin Tiền bảo hiễm công việc loại thường

 

Nhân công làm việc theo thời vụ bị gián đoạn do đại dịch covid- 19

·         Ông Chan sống gần Barrie và làm việc theo thời vụ tại một nông trại từ giữa tháng 6 đến tháng 9, trong những năm trước đây, ông sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm việc làm(EI) dựa trên khoảng 900 giờ làm việc trong mỗi mùa.

·         Do hậu quả của đại dịch, số giờ làm việc của ông đã bị cắt giảm và ông chỉ tích lũy được 200 giờ làm việc tại thời điểm bị nghỉ việc vì dịch. Ông Chan không có đủ số giờ qui định bình thường để hội đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm việc làm thường (EI).

 

Vậy Ông Chan có đủ điều kiện để nhận tiền bảo hiểm công việc (EI) theo các tiêu chuẩn mới tạm thời không?

·         Với 300 giờ được hổ trợ thêm thì số giờ ông Chan được nâng lên đến 500 giờ, cao  hơn số 420 giờ làm việc tối thiểu qui định. Do đó, ông hội sẽ đủ điều kiện nhận ít nhất 26 tuần cho bảo hiểm việc làm thường (EI) với số tiền tối thiểu là 400 đô la một tuần.

 

 

Ví dụ 2 cho nhân công làm việc bán thời gian xin tiền bảo hiễm công việc loại thường:

 

Nhân công làm bán thời gian bị gián đoạn do đại dịch covid-19

·         Cô Wu sống ở London, tỉnh bang Ontario và tốt nghiệp chương trình học toàn thời gian vào tháng 12 năm 2020. Tháng 1 năm 2020, cô Wu bắt đầu làm việc bán thời gian với tư cách là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Do đại dịch, số giờ làm việc của cô bị cắt giảm và cô chỉ tích lũy được 400 giờ làm việc trước khi nhà hàng nơi cô làm việc đóng cửa vào tháng 6 năm 2020.

Cô Wu có đủ điều kiện để nhận tiền bảo hiểm việc làm (EI)theo chính sách mới tạm thời không?

·         Khi đã làm đủ 120 giờ tối thiểu qui định, với số giờ hổ trợ 300 giờ thì Cô Wu sẽ đủ điều kiện nhận ít nhất 26 tuần bảo hiểm việc làm(EI) với số tiền tối thiểu là $400 một tuần.

 

ví dụ 3: Tiêu chuẩn mới xét EI Trường hợp xin Tiền Bảo hiểm nghỉ sanh

 

Bà mẹ tương lai muốn nghĩ sanh nhưng không  làm đủ giờ  để nhận EI do đại dịch  covid- 19

·         Bình thường Cô Nguyễn làm việc 30 giờ một tuần ở Oshawa.

·         Cô đang chờ sanh đứa con thứ hai vào tháng 10 năm 2020 và dự định nộp đơn xin tiền bảo hiểm (EI) nghĩ sanh.

·         Do đại dịch COVID-19, cô Nguyễn đã bị cho nghỉ việc và hiện đang nhận tiền hổ trợ khẩn cấp CERB. Cô chỉ tích lũy được 450 giờ làm việc, dưới mức 600 số giờ qui định tối thiểu để xin tiền bảo hiểm nghĩ sanh

Vậy Cô Nguyễn có đủ điều kiện để được nhận EI theo các tiêu chuẩn mới tạm thời không?

·         Với 480 giờ làm hỗ trợ thêm sẽ nâng số giờ làm việc của cô Nguyễn lên đến  930 giờ, vượt quá số giờ tối thiếu 600 giờ, do đó cô đủ điều kiện để được hưởng bảo hiềm nghỉ sanh/chăm sóc con.

 

Một số tình huống trên được trích từ thông tin bối cảnh backgrounder của The Employment and Social Development Canada (Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada).

Enter your keyword