Blog

Dự luật C-24 cải cách luật nhập tịch Canada

Chính phủ Canada đã đề xuất một dự luật mới, dự luật C-24: luật này là để cải cách luật nhập tịch Canada với mục đích cải thiện thời gian xử lý và nâng cao tính toàn vẹn cho công dân Canada, nhưng thực sự là sự thay đổi này sẽ gây khó khăn hơn cho những người nhập cư trở thành công dân Canada, và dễ dàng hơn cho Chính phủ tước tư cách công dân Canada.

Sau đây là những vấn đề trong dự luật này:

Điều kiện cư trú – Dự luật C-24 đề xuất gia tăng yêu cầu về số năm cư trú, luật hiện hành đòi hỏi người xin nhập tich phải ở đủ 3 năm trong vòng 4 năm gần nhất sẻ tăng lên 4 năm trong vòng sáu năm gần nhất.  Đồng thời sẻ loại bỏ qui tắc hiện hành công nhận khoảng thời gian cư trú của người nộp đơn trước khi đương sự nhận được tư cách thường trú của họ tối đa một năm.  Sự gia tăng yêu cầu cư trú 4 năm trong 6 năm này sẽ tự động kéo dài thời gian cho người nhập cư phải chờ để xin trở thành công dân. hủy bỏ qui tắc không công nhận thời gian cư trú  trước khi được tư cách thường trú mang sẽ bất lợi cho những người tị nạn và những người đến Canada đi làm trong ngành nội trú chăm sóc tại gia cho chủ hay những người nhập cư được chấp nhận dưới diện kinh nghiệm làm việc ở Canada. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến diện bảo lãnh vợ chồng nhập cư với điều kiện cư trú hai năm trong tư cách di trú của họ, vì dự luật này không nói rõ ràng thời gian hai năm cư trú theo điều kiện có được tính vào thời gian cư trú cho đơn xin nhập tịch của họ hay không.

Khai báo ý định nơi cư trú – dự luật đòi hỏi đương sự phải khai báo “ý định nơi cư trú” trong đơn xin, người nộp đơn phải tuyên bố rằng họ có ý định cư trú tại Canada sau khi trở thành công dân Canada hay không. Điều này không công bằng bởi vì nó chỉ áp dụng cho những người công dân xin nhập tịch, nhưng không áp dụng cho công dân sinh ra ở Canada.  Đìều này cũng tạo dể dàng cho các Bộ trưởng Quốc tịch và Nhập cư có quyền thu hồi tư cách công dân của một người Canada nếu họ vì những lý do ngoài ý muốn phải rời Canada ra nước ngoài sinh sống sau khi nhập tịch Canada.

Yêu cầu ngôn ngữ / kiến thức – dự luật C-24 xiết chặt các nhóm người miễn thi nhập tịch.  Theo pháp luật hiện hành, các cá nhân trong độ tuổi từ 18 đến 54 phải đạt yêu cầu ngôn ngử và thi kiến thức để nhập tịch.   Luật mới sẽ đòi hỏi tất cả những người từ 14 đến 64 đều phải thi nhập tịch.  Điều này sẽ có tác động nghiêm trọng đến nhiều người tị nạn và người nhập cư mới, nhất là những người nhập cư theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình, phụ nữ đến theo diện vợ chồng tài trợ và những ông bà cha mẹ đoàn tụ với con cái.

Tăng lệ phí –  tiền lệ phí xin nhập tịch gia tăng từ tháng Hai, năm 2014,  Lệ phí cho một người lớn là $ 400 và cho trẻ em là $ 200. Điều này ảnh hưởng cho những người nhập cư có thu nhập thấp.

Quyền lực mới để tước quyền công dân của những người có song tịch –  dự luật C-24 đề xuất quyền hạn mới cho Bộ trưởng Bộ Công Dân có quyền hủy quốc tịch của công dân Canada bi ghép tội ‘phản quốc ” hoặc ” khủng bố “.  trong một số trường hợp, Tòa Liên Bang sẽ được quyền hủy quốc tịch Canada của công dân Canada có hai quốc tịch khi họ bị kết tội phản quốc hoặc khủng bố; cho dù họ bị kết tội ở nước ngoài và có thể áp dụng hồi tố.  Quyền lực mới này có hai vấn đề chính:  Thứ nhất, nó chia công dân Canada ra thành 2 loại: công dân song tịch và những người chỉ có một quốc tịch, thứ hai, quy tắc này cũng áp dụng cho trường hợp đương sự bị kết tội bởi những quốc gia không dân chủ và vi phạm nhân quyền.

Quyền Kháng cáo đến tòa án Liên bang – dự án 24 sẽ hủy bỏ quyền kháng án đương nhiên đến tòa án liên bang và thay bằng xin tái xét tư pháp.  Đương sự phải xin quyền cho phép kháng án mới được quyền kháng cáo đến tòa.  Điều này không chỉ giới hạn quyền kháng cáo mà quan trọng hơn là nó sẽ làm giảm sự giám sát tư pháp của các quyết định không hợp lý của Bộ trưởng Bộ công dân hay các thẩm phán quốc tịch.

Tổng kết là nếu dự án C24 được thông qua, những người nhập cư sẽ khó khăn hơn để trở thành công dân của đất nước này. Điều đó có nghĩa ngày càng có nhiều người nhập cư sẽ bị từ chối quyền bầu cử.

vì lợi ích của nước Canada, chúng ta nên khuyến khích và cho phép nhiều người nhập cư trở thành công dân Canada.

Luật quốc tịch nên thúc đẩy bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người. Dự luật C-24 hoàn toàn đi ngược lại. Bạn nên gọi thành viên của Nghị viện và bày tỏ sự phản đối thông qua dự luật này.

Thay đổi chính sách tiền già

Chính phủ Canada thông qua cải cách chính sách tiền già trong dự thảo ngân sách năm 2012, trong đó có 3 thay đổi quan trọng đó là:

1.  số tuổi được hưỡng tiền già:

Bắt đầu từ tháng 4, 2023, số tuổi được hưỡng tiền già và tiền bù cao niên sẽ gia tăng từng đợt trong 6 năm từ 65 tuổi lên đến 67 tuổi.  số tuổi được hưỡng tiền goá cũng tăng từ 60 đến 62 tuổi và được áp dụng vào tháng 1 năm 2029.

Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1 tháng 4, 1958 đến 31 tháng 1, 1962 sẽ bị ãnh hưỡng bởi luật mới, số tuổi được hưỡng tiền già sẽ gia tăng theo từng đợt theo tháng năm sanh để nâng số tuổi tăng từ 65 tuổi đến 67 tuổi, những người sinh sau ngày 1 tháng 2 năm 1962 sẽ phải chờ đến 67 tuổi mới được hưỡng tiền già. Chỉ có những người đang lãnh tiền già hay sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 1958 sẽ không bị ảnh hưỡng với thay đổi này.

2.  Tự nguyện hoãn xin tiền già để đổi lấy mức tiền cao hơn

Bắt đầu tháng Bảy năm 2013, bạn có thể trì hoãn ngày lãnh tiền già của bạn đến mức tối đa là 60 tháng (5 năm) kể từ ngày bạn đủ điều kiện được lãnh để đổi lấy một mức tiền hàng tháng cao hơn.  tỷ lệ gia tăng tiền là 0.6% cho mổi tháng trì hoản lên đến mức tối đa là 36%.  Cho ví dụ, tính theo mức tiền năm 2013, bạn xin hoản hưỡng tiền già một năm (nhận ở tuổi 66 thay vì 65), nếu lãnh ở tuổi 65 mức tiền sẽ là $6,481 một năm, nếu trì hoản 12 tháng thì mức tiền năm sẽ gia tăng đến $ 6,948/năm.   Nếu bạn trì hoãn tối đa 5 năm thì mức tiền tăng đến $ 8,814 thay vì $ 6,481 một năm.

Sự trì hoản tự nguyện sẽ có lợi cho những người có thể tiếp tục làm việc hoặc có khả năng để trì hoản lãnh tiền già.  Những người lãnh tiền già có mức thu nhập hơn mức thu nhập pháp định tối đa sẽ phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ mức tiền già đã lãnh trong năm.  Họ có quyền trì hoãn thời gian lãnh chờ đến khi họ có thu nhập giảm mới lãnh thì mức tiền họ được lãnh sẽ nâng cao hơn theo số tháng trì hoản.

Nên nhớ rằng qui tắc trì hoản nâng cao tiền già chỉ áp dụng cho mức tiền già mà thôi, nó không ãnh hưỡng đến tiền bù cho cao niên hoặc mức tiền goá.

3.  Tự động ghi danh  

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, dịch vụ Canada sẽ tự động ghi danh những người cao niên có đủ điều kiện để hưỡng tiền già.

Nếu bạn nằm trong những người được tự động ghi danh, dịch vụ Canada sẽ gửi cho bạn thư thông báo lúc một tháng sau khi bạn đủ 64 tuổi. Nếu bạn không nhận được thư này, bạn phải nộp đơn xin tiền già khi đủ điều kiện.

Chương trình tiền già cho những người nhập cư theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình

Nếu bạn là một người nhập cư theo diện bảo lảnh, bạn không đủ điều kiện để xin hưỡng tiền bù cho cao niên (tiền bù và tiền bù cho phối ngẩu lãnh tiền già và tiền goá)  trong nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn, trừ khi bạn đã định cư đủ 10 năm tính từ khi bạn đủ 18 tuổi và thời gian bảo lãnh được xem như hết hạn vì người bảo lãnh của bạn:

• bị khai phá sản cá nhân
• đang bị ở án tù hơn sáu tháng
• bị kết án hành hung bạn
• qua đời

Dự luật thay đổi gây khó khăn hơn cho các bậc ông bà cha mẹ nhập cư theo diện bảo lãnh sẽ không được hưỡng tiền bù cao niên.

Đảng Bảo thủ đền án kế hoạch gây khó khăn hơn cho những người nhập cư được lãnh tiền bù cao niên.   Luật hiện hành cho phép người nhập cự có thể hưỡng tiền già và tiền bù cao niên sau khi cư ngụ đủ 10 năm ở Canada.

Chính phủ đang đề nghị kéo dài thời gian cư ngụ đòi hỏi đến 20 năm thay vì 10 năm mới có thể hưỡng tiền bù cho những người nhập cư theo diện bảo lãnh ông bà cha mẹ – mà họ cho rằng người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nuôi thân nhân trong nhiệm kỳ bảo lãnh.  Do đó, những người nhập cư theo diện bảo lãnh sẽ không đủ điều kiện lãnh tiền bù cho cao niên.

 

Enter your keyword