Blog

Sự Thay đổi trong chính sách bảo lãnh ông bà cha mẹ

Tái nhận đơn xin bảo lãnh vào ngày 2 tháng 1,  2014

Bộ Công Dân và Di Trú Canada đã tái nhận hồ sơ xin bảo lãnh ông bà cha mẹ bắt đầu ngày 2 tháng 1, năm 2014.   Tuy nhiên, số hồ sơ được nhận tối đa được hạn chế  5000 hồ sơ cho một năm.  hồ sơ được đếm theo thứ tự đến trước nhận trước chứ không chia theo quốc gia, do đó những người muốn bảo lãnh ông bà cha mẹ phải nhanh chân nộp đơn nếu đủ tiêu chuẩn.

Những đơn bảo lãnh nộp sau ngày 2 tháng 1, 2014 sẽ áp dụng theo chính sách mới với các tiêu chuẩn sau đây:

 • Nhiệm kỳ bảo lãnh gia tăng từ 10 năm lên đến 20 năm

Sự bảo lãnh đòi hỏi người bảo lãnh phải nuôi thân nhân mà họ đã bảo lãnh đến Canada trong một nhiệm kỳ bảo lãnh, nếu thân nhân này lãnh trợ cấp xã hội để sống trong thời hạn bảo lãnh thì chính phủ có quyền đòi người bảo lãnh sẽ phải hoàn trả số tiền đã lãnh.   Nhiệm kỳ bảo lãnh cho diện ông bà cha mẹ và những người phụ thuộc đi kèm gia tăng từ 10 năm lên đến 20 năm.  Cho ví dụ,  nếu người bảo lãnh cha mẹ của mình, cha mẹ nhập cư  với 20 năm bảo lãnh,  cha mẹ là 55 tuổi, thì người bảo lãnh phải nuôi đến khi cha mẹ 75 tuổi mới hết trách nhiệm.

 • Gia tăng tiêu chuẩn thu nhập thêm 30%

Khi bảo lãnh ông bà cha mẹ và người phụ thuộc đi kèm,  người bảo lãnh sẽ phải hội đủ tiêu chuẩn tài chính để bảo lãnh cho diện này, mức tiêu chuẩn đòi hỏi sẽ gia tăng thêm 30% từ mức thu nhập tối thiểu – Low Income Cut-Off (LICO) được ấn định hàng năm của chính phủ để bảo lãnh thân nhân.  Cho ví dụ, người bảo lãnh độc thân không có phụ thuộc, muốn bảo lãnh cha mẹ của mình, với mức thu nhập tối thiểu để bảo lãnh thân nhân cho 3 đầu người của năm 2013 là $23,298/năm, nhưng vì là diện bảo bảo ông bà cha mẹ, nên phải gia tăng mức thu nhập thêm 30% tức là người bảo lãnh phải có mức thu nhập là $30,288 mới đủ tiêu chuẩn.

 • phải hội đủ tiêu chuẩn thu nhập trong 3 năm liền chứ không chỉ 1 năm

Ngoài gia tăng mức thu nhập hàng năm để bảo lãnh diện ông bà cha mẹ, mà sự đòi hỏi này còn khó hơn nửa vì nó đòi hỏi người bảo lãnh phải đạt tiêu chuẩn thu nhập liên tục 3 năm trước khi xin mới đủ tiêu chuẩn.

Cho ví dụ, người bảo lảnh muốn nộp đơn xin bảo lãnh vào năm 2014, thì họ phải chứng minh rằng minh đã đạt mức thu nhập đòi hỏi cho 3 năm trước đó tức là từ năm 2011, 2012 và 2013, nếu một trong 3 năm này có mức thu nhập thấp, thì sẽ không đủ tiêu chuẩn bảo lãnh.

 • Chứng minh thu nhập:  chỉ chấp nhận giấy tờ khai thuế

Đơn xin bảo lãnh nộp sau ngày 2 tháng 1, 2014 đòi hỏi giấy chứng minh khai thuế của sở thuế vụ cấp để chứng minh mức thu nhập mà không có giấy tờ nào có thể thay thế.

 • Quyền hạn của quan chức di trú để đòi chứng minh thu nhập

Quan chức di trú có quyền đòi hỏi người bảo lãnh cung cấp chứng minh thu nhập bất cứ lúc nào từ ngày đơn xin bảo lãnh nộp cho đến lúc hồ sơ được cấp visa.  Điều quan trọng nên nhớ là thời gian chờ đợi xét đơn có thể rất lâu, nhưng người bảo lãnh phải sẳn sàng chuẩn bị đầy đủ giấy khai thuế để cung cấp nếu bị đòi hỏi.

những đơn nộp trước ngày 1 tháng 1, 2014

Những đơn đã nộp trước ngày 2 tháng 1, 2014 đang chờ đợi xúc tiến sẽ áp dụng chính sách củ.   các thay đổi trong chính sánh mới áp dụng cho những đơn bảo lãnh nộp sau ngày 2 tháng 1, 2014 mà thôi.

mức tiền trợ cấp xã hội gia tăng từ tháng 9 / 10 năm 2013

tiền trợ cấp xã hội loại thường (Ontario Works) :

mức tiền trợ cấp tăng 1% bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 , 2013.

 • người độc thân lãnh trợ cấp thường sẽ được nhận thêm $14/tháng cho mức tiền sinh hoạt, mang tổng mức tiền gia tăng cho một tháng là $20 / tháng.
 • mức tiền cho cha mẹ đơn thân lãnh trợ cấp thường tăng 1% cho mức tiền sinh hoạt  “cho người lớn” nhưng không áp dụng cho mức tiền “phụ trội cho cha mẹ đơn thân” và mức tiền tối đa cho tiền nhà.

Tiền Trợ Cấp Bệnh Tật- Ontario Disability Support Program (ODSP)

 • mức tiền tăng 1% bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, 2013.
 • mức tăng 1% chỉ áp dụng cho phần tiền của người lãnh có bệnh tật.  mức tăng không áp dụng cho những hộ lãnh chung với trẻ em và những cặp vợ chồng không con lãnh chung mà cả hai không thuộc diện bệnh tật.

Để biết thêm chi tiết và đồ biểu liệt kê mức tiền mới, xin tham khảo tờ truyền đơn ở trang mạng :http://www.incomesecurity.org/documents/OWandODSPRatesandtheOCB.doc

Khuyến cáo cho người tiêu dùng – Thuê thùng đun nước nóng

Rất nhiều người tiêu dùng đã bị cám dổ bởi những hứa hẹn thất thiệt của những người rao bán phục vụ từng nhà và sa lưới.   Bộ Phục Vụ người Tiêu Dùng đưa ra các khuyến cáo cho người tiêu dùng ở Ontario phải cẩn thận vì số lượng khiếu nại về hợp đồng thuê thùng đun nước nóng đã gia tăng rất nhiều, đa số khiếu nại vì các điều khoản thuê mướn không rỏ ràng, minh bạch và lừa dối.

Đây là những lời khuyên trước khi ký hợp đồng:

 • không nên ký tại chổ.  Không nên ký vì bị người chào hàng gây áp lực hay ép buộc, phải yêu cầu họ cho thời gian để bạn đọc kỷ từng mục trong hợp đồng trước khi ký.  Nhất là những chử in nhỏ.
 • Nên trao đổi trên giấy tờ.  Hỏi kỷ giá tiền của từng mục dịch vụ, giá thuê, tiền lắp ráp, sửa chửa và những tiền phụ thu, thời gian bảo hành v.v.  đòi hỏi những điều khoản phải ghi rỏ trên giấy tờ.
 • Đòi xem chứng minh của nhân viên, xem và ghi lại chi tiết về người chào hàng, tên họ và công ty họ đại diện, giử lại tất cả các bích chương quảng cáo và truyền đơn hay mẩu hàng mà họ đưa cho bạn xem.

Nên cân nhấc cẩn thận trước khi đồng ý,  nếu bạn thay đổi ý kiến thì có thể bạn phải chịu đền bù khi hủy hợp đồng cho những món tiền như:

 • tiền thuê hàng tháng cho dù bạn đã yêu cầu hủy hợp đồng.
 • tiền tháo gở và mang đi thùng đun nước nóng.
 • nhửng món tiền đòi hỏi không hợp lý cho sự hư hao theo thời gian của món hàng.

Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng ở Ontario cũng kiểm chế cho hợp đồng thuê thùng đun nước nóng, trước khi ký hợp đồng, bạn nên biết quyền lợi của mình. Bạn có quyền hủy hợp đồng nếu:

 • vì bất cứ lý do nào bạn thay đổi ý kiến trong vòng 10 ngày từ ngày ký hợp đồng.
 • bạn có quyền hủy hợp đồng trong vòng 1 năm sau khi ký nếu bạn bị người kinh doanh hay nhân viên chào hàng lừa gạt, gian dối, gây hiểu lầm để lừa bạn ký hợp đồng
 • bạn có quyền hủy hợp đồng trong vòng 1 năm sau khi ký nếu hợp đồng vi phạm điều lệ trong Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng ở Ontario.
 • những điều khoản trong hợp đồng khó hiểu, mơ hồ và không thành thật
 • bạn không hành xử được quyền lợi của mình khi ký hợp đồng

Nên nhớ rằng nếu bạn mua nhà, hợp đồng thuê thùng đun nước nóng có thể tự động chuyển nhượng cho chủ mới của căn hộ.   Bạn nên xem kỷ hợp đồng với luật sư và nhân viên buôn bán địa ốc để khẵng định về vấn đề này trước khi mua.

Nếu có thắc mắc về hợp đồng thuê thùng đun nước,  có thể gọi cho Bộ Dịch Vụ Cho người Tiêu Dùng số điện thoại trong Toronto là  (416) 326-8800, đường viển liên miển phí là 1-800-889-9768 hay e-mail đến  consumer@ontario.ca.

Mức lương tối thiểu tăng mổi giờ là $11

Bắt đầu từ 1 tháng 6, 2014, mức lương tối thiểu thường tại Ontario sẽ được tăng từ $10.25/giờ  đến $ 11/giờ.  mức lương này sẽ áp dụng cho hầu hết các công nhân làm  việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc làm tạm thời của công ty nhân dụng.  Cho dù bạn làm lương theo sản phẩm, thì mức lương tối thiểu $ 11/giờ vẫn áp dụng cho bạn.

Đối với học sinh dưới 18 tuổi và làm việc không quá 28 giờ mỗi tuần hoặc trong kỳ nghỉ học, lương tối thiểu của họ sẽ được tăng từ $ 9.60giờ đến $ 10.30/giờ.

Cho những người làm bồi rượu, mức lương tối thiểu của họ sẽ được tăng từ $ 8.90/giờ đến   $9.55giờ và những người làm việc tại gia sẽ được tăng từ $11.28 đến $12.10/giờ.

Chúc mừng  Smile

Chúc mừng cô giám đốc Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp –  Avvy Go đã được nhận huân chương Ontario vào tháng 1 năm nay, đây là Huân Chương vinh dự cao nhất của tỉnh để tuyên dương những cư dân Ontario được lựa chọn vì những đóng góp của họ cho nghệ thuật, pháp luật, khoa học, y học, lịch sử, chính trị và hoạt động từ thiện. Avvy là một trong 25 người được công nhận bởi Phó Thống Đốc David Onley năm nay!

 

Enter your keyword