Blog

Thay đổi về trợ cấp xã hội

Quá trình tái xét bệnh tật mới của tiền trợ cấp xã hội bệnh tật -ODSP

Trong tháng 3 năm 2016, Bộ Dịch vụ Cộng đồng và Xã hội chung tay làm việc với các đối tác bên ngoài và những nhóm thúc đẩy cải cách để thiết kế một quy trình tái xét y tế mới và đơn giản hơn về hình thức. Mục đích của việc tái xét tình trạng sức khỏe là để đảm bảo người nhận trợ cấp vẫn còn hội đủ điều kiện y tế để có thể tiếp tục lãnh tiền ODSP. Hiện nay, có khoảng 36 phần trăm các hồ sơ lãnh ODSP có ngày tái xét y tế .

Theo qui trình cũ, đương sự mang mẫu đơn tái xét tình trạng sức khỏe cho các chuyên viên y tế của họ để điền, mẫu tái xét y tế này rất tương tự với mẫu chứng minh tình trạng sức khỏe trong tập đơn xin lần đầu.  Nhưng khi được cấp mẫu đơn tái xét thì đương sự lại không được cung cấp các thông tin về tình trạng bệnh tật cũ của mình và những thông tin y tế để đạt tiêu chuẩn được lãnh tiền trước đó. Do đó, khi điền đơn tái xét tình trạng sức khỏe,  đôi lúc thông tin mới có thể sai sót làm cho họ bị mất tiêu chuẩn và bị cắt tiền một cách oan uổng.

Qui trình tái xét y tế mới sẽ áp dụng vào mùa thu năm 2016,  mẫu đơn tái xét tình trạng y tế mới hiện sẽ đơn giản hơn với mục đích đảm bảo những người đủ tiêu chuẩn bệnh tật sẽ không bị cắt tiền oan.

Mẫu đơn tái xét mới sẽ có hai phần. Trong phần đầu tiên, chuyên gia y tế của đương sự chỉ cần khẳng định tình trạng sức khỏe của đương sự có thay đổi cải thiện hay không. Nếu vẫn như cũ, thì sẽ không cần hoàn tất phần thứ 2,  nhưng nếu có thay đổi, thì sẽ cần phải cung cấp thông tin y tế bổ sung trong phần thứ hai của mẫu đơn. Đương sự sẽ được cung cấp thông tin về bệnh lý cũ lúc xin tiền ODSP để giúp cho chuyên viên y tế của họ thẩm định chính  xác tình trạng sức khỏe hiện nay của đương sự để tránh sai sót, công bằng và hiệu quả hơn.

Quy trình tái xét y tế mới là một phần trong những nỗ lực của Bộ để cải thiện chất lượng phục vụ, công bằng hơn và nâng cao hiệu quả.  Song song với mẫu đơn mới thì cũng có một số thay đổi về hành chánh đồng bộ như:

 • tất cả hồ sơ phải được xem xét tình trạng y tế của đương sự trước khi quyết định xem hồ sơ có cần tái xét tình trạng y tế hay không rồi mới gửi thư và đơn tái xét cho thân chủ.
 • Áp dụng thêm nhiều nỗ lực liên lạc với thân chủ về việc tái xét y tế của họ bao gồm ba thư thông báo và hai cuộc gọi điện thoại.
 • Tăng cường đào tạo kiến thức y tế và giáo dục cho nhân viên.
 • Đơn giản hóa thông tin về đánh giá y tế để làm cho nó rỏ ràng dễ hiểu.

Không trừ khoản tiền hoàn thuế phúc lợi trẻ em Canada mới

Bắt đầu vào tháng 7, 2016, Tiền Phúc Lợi trẻ em mới (CCB) sẽ bắt đầu cấp cho các gia đinh có con dưới 18 tuổi có mức thu nhập thấp hay trung lưu.  Tỉnh Ontario là tỉnh đầu tiên ở Canada quyết định chính phủ sẽ không cấu trừ món tiền này của cha mẹ lãnh tiền trợ cấp xã hội.

Thiết lập một nhóm đối tượng mới đủ điều kiện lãnh tiền ODSP

Bắt đầu từ ngày 01 Tháng 9,  2016, những người thành niên đang hưỡng các dịch vụ cho những người trí nảo phát triển khuyết tật bẩm sinh sẽ được miễn xét tình trạng y tế cho chương trình bệnh tật ODSP.   Qui chế này cũng áp dụng cho những người đang hưỡng các dịch vụ của “Dịch vụ và Hỗ trợ Thúc Đẩy Hoà Nhập Xã Hội của Người Phát Triển Khuyết Tật, 2008 (SIPDDA), bao gồm:

 • người thuê nhà hay sở hửu nhà và sống trong cộng đồng
 • người cư ngụ trong các trung tâm chăm sóc người phát triển khuyết tật như được định nghĩa dưới SIPDDA; và
 • cư dân sống trong chương trình hợp đoàn hỗ trợ sinh hoạt được xác định theo SIPDDA.

Những người xin tiền trợ cấp bệnh tật ODSP đang sống trong trung tâm chăm sóc hay hợp đoàn chỉ cần đưa ra bằng chứng về địa chỉ sẽ được miển xét điều kiện trạng y tế.  Các thân chủ  trong diện này đang sinh sống tự lập trong cộng đồng sẽ được yêu cầu cung cấp một lá thư từ văn phòng Dịch vụ Ontario cho người Phát Triển Khuyết Tật của họ. Người phối ngẩu hôn nhân hay sống chung của họ sẽ được xét theo diện những người có thể đủ điều kiện lãnh tiền cho 2 người tàn tật trong một hộ theo đìều luật s. 30 (1) 1.

                          Quy Định Mới Về Tiền Típ Hay Tiền Boa

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 6, 2016,  Luật Tiêu Chuẩn Lao Động 2000 đặt ra qui chế mới xử lý bảo vệ  tiền típ cho nhân công trong một số ngành các quán bar, nhà hàng, tiệm tóc và móng tay, các công ty phục vụ và taxi.

Theo Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động, 2000 (ESA), tiền típ là:

 • tiền thưởng do khách hàng tự nguyện cho nhân viên
 • tiền thưởng tự nguyện khách hành trả lúc thanh toán cho chủ chuyển cho nhân viên phục vụ
 • là  phí phục vụ ấn định cho người tiêu thụ

Theo lệ thường thì tiền típ được trả cho người nhân viên phục vụ hay chia sẻ giữa các nhân viên. tiền này có thể là tiền mặt hay tính vào hoá đơn thanh toán điện tử như thẻ trừ khoản trực tuyến hoặc thẻ tín dụng, cũng có thể là phí dịch vụ cho phòng tiệc hoặc các dịch vụ phí cho nhân viên.

Nếu phí dịch vụ được kèm trong hoá đơn, hợp đồng thuê phòng tiệc, vv,dịch vụ phục vụ thì phải được ghi rõ số tiền được trả cho ai.   Nếu không, toàn bộ số tiền phí dịch vụ có thể được coi là tiền thưởng dành cho nhân viên.

Chủ có quyền quyết định hạn chế tiếp nhận tiền típ trong các doanh nghiệp của họ, Nếu  vậy thì chủ phải nói rõ cho khách hàng biết là họ không nhận tiền típ.

Luật không có qui định về thời hạn thanh toán tiền tip nhưng chủ nên thíết lập một thời khóa biểu thanh toán tiền típ rõ rệt thường xuyên cho nhân viên.  Chủ phải phân phối và thanh toán tiền tip thu bằng tiền mặt, chi phiếu hoặc chuyển khoản trực tiếp.

Kiểm soát tiền tip

Chủ phải thiết lập một chính sách công khai rõ ràng cho việc xử lý tiền tip như cách phân chia và món tiền tip bằng điện tử sẽ được thanh toán như thế nào,  niên yết chính sách tại nơi làm việc, nơi nhân viên có thể nhìn thấy nó và cách ghi chép số tiền típ nhận được.

Nhân viên cũng phải ghi nhận số tiền típ để vào quỷ chung để phân phối.  thị trường hiên nay có một số ứng dụng điện thoại di động tải về có sẵn để giúp ghi chép tiền típ và tiền thưởng khác.

Công nhân không được đánh đổi quyền lợi của mình trong luật lao động

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2016, chủ không được khấu trừ, giữ hay đòi lại tiền típ của nhân viên.   Chủ cũng không được khấu trừ, cấn nợ từ tiền típ để bồi thường đổ, vỡ, mất mát hay thiệt hại, vv.  Chủ chỉ được giữ món tiền típ khách trực tiếp trả cho dịch vụ do chủ phục vụ.

Tiềntip là quyền lợi tối thiểu mà nhân công không thể từ bỏ hay trao đối cho phúc lợi, ví dụ như nhân viên không thể đồng ý:.

 • trao đổi cho chủ giữ tiền típ để đánh đổi mức lương cao hơn
 • chịu nhận việc trả dưới mức lương tối thiểu
 • cho chủ dùng tiền típ cấn nợ để bồi thường đổ vỡ, mất mát hay thiệt hại do lổi của mình gây ra

Tiền tip chỉ có thể bị khấu trừ hay giử lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc lệnh của tòa án, hoặc theo sự quản lý xử lý quỷ tiền tip chung.

 

Tăng Tiền Lương Tối Thiểu

 

Mức lương tối thiểu

Từ 1 tháng 10, 2015 đến 30 tháng 9, 2016

Giá lương bắt đầu từ 1 tháng 10, 2016

Lương thường $11.25/ mổi giờ $11.40/ mổi giờ
Học sinh $10.55/ mổi giờ $10.70/ mổi giờ
Người hầu rượu $9.80/ mổi giờ $9.90/ mổi giờ
Người làm việc ở nhà $12.40/ mổi giờ $12.55/ mổi giờ

Enter your keyword