Blog

Ontario Trillium Foundation tài trợ các đề án mới cho Chiến Dịch đói Nghèo Da Màu

Trong năm 2007, Trung Tâm chúng tôi nhận được tài trợ của Cục Di sản Canada để nghiên cứu về vấn đề nghèo khó trong cộng động da màu ở Ontario và tìm giải pháp xóa đói giảm nghèo.  Sau đó, các nhóm đại diện trong cộng đồng da màu đã phối hợp với nhau để thành lập một ban chỉ đạo có tên là Chiến Dịch Đói Nghèo Da Màu- Colour of Poverty Campaign (COPC) để tiếp tay vào các công tác.

Sau khi thành lập chưa đầy một năm, nhóm này đã xuất bản và phân phối gần 10,000 bộ tài liệu  cũng như 400 bản video cung cấp tài liệu giáo dục về các vấn đề liên quan đến sự nghèo đói trong cộng đồng da màu.   với mục đích phổ biến rộng ra cho mọi người,  Nhóm đã khuyến khích những nơi tiếp nhận tài liệu nên sao chép tài liệu này và truyền ra để phổ biến rộng rải đến những thành viên của mình, những người tham gia chương trình, các thiện nguyện viên, nhân viên và những người khác.

Với sự tài trợ của Atkinson Charitable Foundation, chúng tôi đã dịch các tập tài liệu này sang nhiều ngôn ngữ như: Ả Rập, Tiếng Hoa, Farsi, Pháp, Bồ Đào Nha, Urdu, Tamil và tiếng Việt.

Sau khi đã tạo một bộ tài liệu cơ bản để dùng cho giáo dục, các thành viên trong chiến dịch bắt đầu những hoạt động ngoại triển bằng cách đích thân đi đến các nơi trong tỉnh để tiếp cận và đối tác với các nhóm trong cộng đồng ở từng địa phương.  Các thành viên trong nhóm đã tổ chức các buổi họp và tích cực tham dự các loạt hoạt động liên kết trong những cuộc họp to nhỏ trong cộng đồng địa phương tổ chức rải rác trong các thành phố lớn cũng như những vùng ven hẻo lánh trong tỉnh.  Ban chỉ đạo đã tổ chức một diển đàn đối thoại ở Ontario ngày 28 và 29 tháng 4, 2008 và có gần 300 cá nhân đến từ khắp nơi trong tỉnh hợp lại để đặt ra một đề án hành động chung.

Dự án mới là gì?

Những ý kiến thu thập trong cuộc diễn đàn đối thoại ở Ontario đã đặt ra những đề nghị thiết thực để thi hành các công tác của Chiến Dịch được đạt hiệu quả và phương án hữu hiệu để thực hành các đề án chung đã đặt ra.  có 2 hoạt động ưu tiên được nêu ra trong đề án chung, đó là:

 • thu thập và phân tích các dữ liệu gom góp từ các cơ sở trong nhiều nghành để xác định đối tượng da màu là ai, những lý do làm cho họ trở thành những người nghèo trong tỉnh này.  Nhận diện những chính sách thuộc tầng lớp cơ cấu hay hệ thống tạo khó khăn, rào cản và bất lợi cho cộng đồng da màu; và
 • đề ra những cải tổ về chính sách để tạo cơ hội công bằng trong công ăn việc làm cho người da màu và những nhóm thiểu số thấp kém ở Ontario .

Dự án được thiết kế cho các nhóm tiên phong trong cộng đồng da màu thuộc 6 đô thị địa phương ở Ontario để hợp tác và hoạt động hữu hiệu với nhau để thi hành hai sứ mạng ưu tiên của chiến dịch, đó là:

1. lập ra một bộ tài liệu làm công cụ giáo dục

 • công tác trước hết là lập ra một bộ phương án để thu thập và phân tích dữ kiện về bối cảnh từng địa phương để nhận định những rào cản gây khó khăn cho những người có da màu trong phương diện cơ hội công bình về việc làm, những khó khăn hội nhập vào xã hội và phát triển kinh tế ;
 • nêu ra những nơi cần tu chỉnh trong thể chế và chính   sách hiện hành để loại bỏ các rào cản này
 • lập ra tài liệu giáo dục quần chúng nâng cao ý thức tạo cơ hội làm việc bình đẳng để giúp cộng đồng da màu có thể hòa nhập xã hội và góp sức phát triển kinh tế.
 • sưu tầm những tài liệu giáo khoa cũng như ghi nhận những trãi nghiệm của  người da màu khi họ hội nhập vào xã hội hay những kinh nghiệm bị xã hội loại trừ, thu thập những phương cách họ đã dùng để giải quyết khó khăn trước đó

Tạo sự liên kết truyền thông có hiệu quã:  để các nhóm tổ chức các buổi họp cộng đồng,  phân tích và đánh giá mức công bằng trong chính sách, kế hoạch, chương trình, thực hành và thống kê; và tìm

phương cách hợp tác với cơ cấu chính quyền, giảng viên, để thúc tiến thay đổi về chính sách mang cho sự công bình về chủng tộc.

2. Đào tạo cán sự cộng đồng

Phần thứ hai là lập chương trình đào tạo các thành viên cộng đồng để họ có thể trở thành huấn viên về chống phân biệt chủng tộc và giảm nghèo trong cộng đồng, đồng thời đào tạo những sứ giả cộng đồng, họ sẽ là nhịp cầu trao đổi ý kiến trong cộng đồng và phản ảnh ý kiến để giúp lập ra những tài liệu giáo dục thích hợp cho từng nhóm; cũng như  giúp các thành viên dùng những kiến thức này vào mục đích nâng cao nhận thức trong cộng đồng và thúc đẩy cải tổ chính sách cần thiết để đạt hiệu quả xóa đói giảm nghèo.

3. lập phương án địa phương

Phần cuối của dự án là đòi hỏi chính phủ tỉnh bang thực thi những cải cách về chính sách thích hợp cho khu vực địa phương trong tỉnh để khắc phục khó khăn và đáp ứng các nhu cầu giúp cộng đồng da màu giảm nghèo.  Tổ chức các buổi họp thường xuyên giữa các viên chức chính phủ, những nhóm hoạt động trong cộng đồng chống đói nghèo, các công đoàn trong nhiều nghành khác nhau, các hội đoàn, học giả, nhà tài trợ, giới truyền thông để trau đổi và hoạch định biện pháp cụ thể để loại trừ các rào cản xã hội để thúc tiến cơ hội công bằng việc làm.  Mổi nhóm địa phương sẽ hợp tác với chính phủ địa phương và các tổ chức cộng tác với nhau để lập  kế hoạch cụ thể cho khu vục mình về những phương án giảm nghèo.

Kết luận

chủng tộc da màu nghèo khổ là vấn đề hiện thực ở Ontario, có đến hàng trăm ngàn người sống khốn khổ trong tỉnh bang này, sự chênh lệnh giàu nghèo ở Ontario đã chia rẻ xã hội chúng ta và gây bất ổn cho nền dân chủ.  Cám ơn những thành viên cá nhân và hội đoàn của Ban chỉ đạo COPC cũng như những người ủng hộ COPC đã bỏ ra công sức, thời gian làm việc thiện nguyện không ngừng để đóng góp vào các hoạt động của chiến dịch và gặt hái nhiều thành quả trong công tác giáo dục và nâng cao ý thức của quần chúng trong vấn đề thiết thực này.

Với sự tài trợ của Ontario Trillium Foundation, chúng tôi có thể tiếp tục và phát triển thêm những hoạt động hữu ích cho cộng đồng chủng tộc da màu.  Chúng tôi tin rằng để cho cộng đồng chủng tộc da màu- là một nhóm thấp cổ bé họng- được quyền tự chủ để tự tìm phương án thiết thực giảm nghèo sẽ giúp họ tìm được lối thoát khỏi sự nghèo khổ.

Nhập Quốc Tịch Canada

Ai có thể xin nhập tịch?

những thường trú dân trên 18 tuổi đã cư trú đủ 3 năm tức là 1095 ngày trong 4 năm gần nhất có thể xin nhập quốc tịch.  Trẻ em dưới 18 tuổi được miễn điều kiện cư trú.  Những thời gian cư trú tại Canada trước khi được cấp thường trú sẽ được tính một nữa đến mức tối đa là 1 năm, cho ví dụ, Ông A đến Canada bằng  giấy phép làm việc tạm trú, sau 2 năm làm việc, ông được cấp giấy thường trú, thì thời gian 2 năm tạm trú sẽ được tính là 1 năm cư trú, ông chỉ cần cư trú thêm 2 năm sau khi trở thành thường trú dân thì có thể xin nhập tịch.

Trẻ em có thể xin nhập tịch cùng lúc với cha mẹ hoặc nếu cha hay mẹ đã là quốc tịch Canada lúc đứa trẻ ra đời hay xin nuôi, thì cha mẹ có thể xin quốc tịch cho con.  cha mẹ phải nộp giấy tờ chứng minh quốc tịch Canada để chứng minh con đủ điều kiện xin nhập tịch, giấy chứng nhận quốc tịch là tốt nhất vì sẽ có ghi rỏ ngày cha mẹ đã nhập tịch, cạc quốc tịch không có ghi ngày này.

Bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn xin nhập tịch nếu:

 • bạn có kỷ lục phạm tội trong thời gian 3 năm gần nhất
 • bạn đang bị buộc tội hình sự hay vi phạm luật Quốc Tịch đang chờ xét xử
 • đang ở tù hay bị tù treo
 • đang chờ bị Bộ di trú trục xuất
 • đang chờ xét xử những tội hình liên quan đến tội phạm chiến tranh hay đàn áp nhân quyền
 • bị thu hồi quốc tịch Canada chưa đầy 5 năm

Thi Quốc Tịch

Những người xin nhập tịch từ 18 đến 55 tuổi đều phải thi quốc tịch về kiến thức căn bản của lịch sử, địa lý và chính trị ở Canada.  Những người có lý do sức khoẻ như bệnh tâm thần, có thể nhờ luật sư, cơ quan pháp trợ cộng đồng hay bác sĩ giúp xin miễn thi và miễn tuyên thệ nhập tịch.

Thủ tục xin

bạn có thể in đơn từ mạng chỉ www.cic.gc.ca hay gọi số 1-888-242-2100 để yêu cầu đơn gửi về.  Đơn điền xong gửi đến Case Processing Centre ở Sydney, Nova Scotia để được xét duyệt xem có đầy đủ và đúng tiêu chuẩn hay không.  Nếu đơn được nhận, bạn sẽ nhận được thư thông báo và sách giáo khoa để học thi nhập tịch.  Sau đó hồ sơ sẽ chờ Cảnh sát Hoàng Gia (RCMP) và Cục Bảo An và Tình Báo Canada (CSIS) xét kỷ lục phạm tội của người  xin, nếu không có phạm tội, thì sẽ được xấp xếp để thi viết.

Trong một số trường hợp như thi viết bị rớt, hay có những vấn đề di trú cần điều tra, thì đương sự sẽ được gọi đến gặp quan tòa nhập tịch để thi miệng hay phỏng vấn.  nếu hồ sơ đạt tiêu chuẩn, sẽ được chờ hẹn tham dự nghi lễ tuyên thệ nhập tịch và sẽ được cấp chứng thư quốc tịch và thẻ quốc tịch trong buổi lễ.  Chứng thư quốc tịch là một văn kiện quan trọng phải cất giữ cẩn thận.  Nếu hồ sơ bị bác thì sẽ nhận được thư thông báo nêu rỏ lý do bị bác.  Đương sự có quyền khiếu nại quyết định này đến tối cao pháp viện hoặc nộp đơn xin lại.  Nếu đương sự không khiếu nại, thì sẽ được hoàn trả $100 tiền thủ tục đã nộp.

Qui chế mới về quốc tịch Canada

Bắt đầu từ 17 tháng 4, 2009, qui chế về nhập quốc tịch Canada sẽ giới hạn cho một thế hệ cho con của công dân Canada sinh ở ngoại quốc.  Luật này áp dụng ngay cho thế hệ thứ 2 chưa xin nhập tịch Canada trước ngày hiệu lực. tức là nếu công dân Canada có con sinh ở ngoại quốc, thì con sẽ được nhập tịch Canada, nhưng quyền nhập tịch sẽ không được truyền cho thế hệ sau sinh ở nước ngoài.  Cho ví dụ như Y là người sinh ra ở Trung Quốc sau ngày 17 tháng 4, 2009, lúc Y ra đời thì cha của Y là quốc tịch Canada nhưng cũng sinh ở Trung Quốc, cha của Y được nhập quốc tịch Canada vì ông nội của Y là công dân Canada có con sinh ở nước ngoài, nhưng Y là thế hệ thứ hai nên sẽ không được nhập tịch Canada theo cha của mình.  Nhưng đối với những thế hệ thứ hai đã nhập tịch Canada trước 17 tháng 4, 2009 thì không bị ảnh hưỡng.

Tầm quan trọng của việc nhập tịch Canada là gì?

Là công dân Canada, bạn sẽ có thể bầu cử, bạn có thể xin hộ chiếu Canada dùng để du lịch và có thể miển xin visa nhập cảnh cho nhiều quốc gia.  Bạn không bị giới hạn thời gian phải cư trú trong nước để giữ tư cách thường trú, bạn có quyền tự do ra vào Canada bất cứ lúc nào.  bạn có thể xin quốc tịch cho con của bạn sinh ở nước ngoài thuộc thế hệ thứ nhất như đã đề cập.

Bạn nên xin nhập tịch ngay sau khi đã ở đủ thời gian qui định.  Nhiều người chần chờ không xin vì trình độ Anh ngữ kém và lo ngại thi quốc tịch.  Nhưng ở đây có nhiều cơ quan phục vụ cộng đồng có lớp học thi quốc tịch, trong cộng đồng người Hoa có cơ quan như Toronto Chinese Community Services Association ( 416-977-4026) và Center for Information and Community Services of Ontario ( 416-292-7510).  Cộng đồng người Việt có Hội Người Việt (416-536-3611) có thể giúp điền đơn xin nhập tịch và lớp học thi quốc tịch.

Dự án thay đổi về tiền thất nghiệp

Có nhiều thân chủ gọi cho chúng tôi về những khó khăn xin tiền bảo hiểm lao động tức là tiền thất nghiệp.  có nhiều trường hợp đơn xin bị bác vì lý do thất nghiệp không đúng tiêu chuẩn, hay làm chưa đủ số giờ đòi hỏi v.v. đã cho thấy rằng trong lúc kinh tế suy thoái, chương trình thất nghiệp đã không đáp ứng được nhu cầu khi họ cần nhất.

Đã có nhiều tiếng nói trong cộng đồng chỉ trích chương trình thất nghiệp đã không giúp được những người thất nghiệp trong lúc họ cần giúp đở nhất vào lúc này.  Theo lời của Judy Rebick, người tranh đấu cho quyền lợi cộng đồng nêu ra, lúc kinh tế suy thoái năm 1980, có 85% giới nam thất nghiệp và 81% giới nữ  thất nghiệp được nhận tiền thất nghiệp lúc đó.  Ngày nay, chỉ có 45% giới nam thất nghiệp và 39% giới nữ thất nghiệp có thể lãnh tiền thất nghiệp vì những cải cách khắc khe về chương trình thất nghiệp trước đây.

Các nhóm cộng đồng đòi hỏi chính phủ phải thay đổi chương trình thất nghiệp, số giờ tối thiểu nên giảm xuống 360 giờ cho toàn quốc, tăng mức tiền lên đến 60% tiền lương quân bình (thay vì 55% hiện nay)  và loại bỏ 2 tuần đầu chờ đợi không tiền hiện nay.

Thủ Tướng Harper (đảng Bảo Thủ) đồng ý thay đổi chương trình thất nghiệp nhưng chỉ thay đổi bằng cách cho thêm từ 5 đến 20 tuần cho những người đã làm việc lâu trước khi thất nghiệp.  với sự thay đổi này, số tuần gia hạn tùy vào thời gian đã làm việc trước đó với điều kiện là:  1) họ có đóng góp vào thuế thất nghiệp ít nhất 7 năm trong 10 năm làm việc và 2) lãnh ít hơn 35 tuần trong thời gian 5 năm gần nhất.

Qui chế này sẽ áp dụng khi được quốc hội thông qua cho đến 11 tháng 1, 2010, số tuần gia hạn áp dụng đến mùa thu 2011,  xin đến trang mạng www.hrsdc.gc.ca/eng/employment/ei/fact_sheet.shtml để biết thêm chi tiết về dự án.

Enter your keyword