Blog

Bảo vệ quyền lợi mình khi ký hợp đồng về năng lượng

Tác giả:  Rita A. Chrolavicius, LL.B., Luật sư

Bài này đã được tái in theo sự chấp thuận của tác giả và Trung Tâm Tranh Đấu cho Cao Niên (Advocacy Centre for the Elderly) chúng tôi thấy rằng nội dung bài này có nhiều tài liệu ích lợi và thông dụng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ khi ký hợp đồng mua năng lượng.)

Đa số người tiêu dùng đều mua năng lượng từ các công ty cung cấp dịch vụ về năng lượng của chính phủ.  Kể từ khi chính phủ liên bang hủy bỏ quản chế nghành khí đốt và điện năng để mở cạnh tranh cho thị trường tự do, người tiêu dùng có thể chọn để mua khí đốt hay điện năng từ các công ty cạnh tranh trên thị trường.

Trung Tâm Tranh Đấu cho Cao Niên đã nhận được rất nhiều khiếu nại từ những người cao niên đã ký kết những hợp đồng về khí đốt thiên nhiên và điện năng mà không hiểu những gì họ đã được ký kết. Họ có thể không nhận thấy là mức giá mà họ đã đồng ý trả sẽ cao hơn so với giá đang trã, cũng không biết là mình ký hợp đồng sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian năm năm, nếu hủy hợp đồng có thể bị phạt trên    $1000 hoặc phải bồi thường một chi phí tương đương sự chênh lệnh giá cả thị trường cho thời gian còn lại của hợp đồng.

Trong một số trường hợp, có công ty sẽ nhất định không chịu hủy hợp đồng. Trong hồ sơ kiện ra tòa gần đây vì sự tranh chấp giữa một công ty cung cấp năng lượng và người tiêu dùng ở trong một chúng cư có nhiều đơn vị, vấn đề tranh chấp là hợp đồng được tự động gia hạn cho mổi năm. Đối với những hợp đồng ký kết trước ngày 30 tháng bảy, 2005, luật pháp cho phép hợp đồng được tự động gia hạn hoặc kéo dài nếu công ty gửi thông báo cho thân chủ và không nhận được hồi âm. Các thẩm phán cho rằng “Thị trường bán lẻ về năng lượng ngày càng trở nên phổ biến, nhưng các cơ chế về gia hạn hợp đồng lại rất eo hẹp và phủ định quyền lựa chọn cho người tiêu thụ “. Trong trường hợp này, công ty năng lượng đã đòi thu $50,000   giá này cao hơn mức bình thường phải trã cho công ty điện lực địa phương cho khoảng thời gian đó.

Những hợp đồng ký kết sau ngày 30 tháng bảy, 2005 sẽ không được tự động gia hạn. dù vậy,  chúng tôi nhận được nhiều khiếu nại là các công ty đã dùng những mánh khoé để yêu cầu thân chủ của họ gia hạn hợp đồng bằng cách gửi cho thân chủ một chi phiếu cho món tiền thưởng nhỏ và đính kẻm những điều kiện in bằng chử nhỏ,ghi rằng nếu thân chủ lấy tiền của chi phiếu thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn.

Một số công ty tiếp thị bằng cách đến từng nhà để tìm hợp đồng. Nếu bạn gặp trường hợp tiếp thị đến nhà yêu cầu ký hợp đồng, bạn phải đòi giữ bản sao hợp đồng để có thời giờ nghiên cứu nội dung.  Trước khi bạn ký một hợp đồng, bạn nên so sánh giá cả trong hợp đồng với giá hiện đang trả, những điều nên cân nhấc là:

 • Giá cả và cách tính ?
 • thời gian hợp đồng là bao lâu?
 • những chi phí phụ hay những món tiền phải trả khi hủy hợp đồng sớm hơn thời hạn?

Nếu bạn bị áp lực từ những người tiếp thị rong để lấy được chữ ký của bạn, bạn có quyền hủy hợp đồng theo quy định của Luật Bảo Vệ Người Tiêu Thụ 2002 (Consumer

Protection Act, 2002.).  Dùng áp lực để bán hàng được coi là một hành động “hành xử bất công”.  Người tiêu thụ là nạn nhân của “hành xử bất công ” sẽ có 1 năm từ ngày ký hợp đồng để hủy hợp đồng đã ký vì áp lực. Thông báo hủy hợp đồng có thể được gửi đến nhà cung cấp bằng  bất kỳ phương pháp nào. Cách tốt nhất là thông báo hủy bỏ bằng văn bản và ghi rỏ lý do hủy hợp đồng vì bị hành xử bất công theo Đạo luật Bảo Vệ Ngưởi Tiêu Dùng, 2002.

Bộ Năng Lượng Ontario (Ontario Energy Board) là nơi quản lý nghành cung cấp năng lượng ở Ontario.  Bạn có thể tìm được những thông tin hữu ích ở trang mạng của bộ là www.oeb.gov.on.ca. Bộ Năng Lượng có thể đối phó với các khiếu nại, nhưng họ không thể ép buộc một công ty để giải quyết khiếu nại nếu không có sự vi phạm về qui định pháp luật hay yêu cầu.

Khóa vào một hợp đồng năm năm được xem là không có lợi cho bất kỳ người tiêu dùng, đặc biệt là cho người cao niên chỉ có một thu nhập cố định. Khi họ bị bệnh bất ngờ hay bị thương, hoặc thay đổi hoàn cảnh có thể phải bán nhà của mình. Nên tránh tình trạng phải chịu bồi thường để được hủy hợp đồng sớm hơn thời hạn.

Bộ Năng Lượng Ontario không cho phép các công ty cung cấp năng lượng công cộng hưỡng lợi nhuận về mua bán khí đốt thiên nhiên.  Giá cả tiền năng lượng sẽ do Bộ Năng Lượng Ontario qui định. Ngược lại, giá tính theo thị trường của công ty tư sẽ do công ty tư tự đặt ra theo cạnh tranh thị trường và được đặt ra trong hợp đồng.

Tốt nhất là Bạn phải là một người tiêu dùng khôn ngoan, không nên ký những điếu khoản mà bạn không rỏ và không đồng ý.

Để lấy mẫu thư báo hủy bỏ hợp đồng, hãy truy cập vào trang mạng của Bộ Tài chính và Dịch Vụ tại trang web http://www.gov.on.ca/MGS. Sau đó, tìm kiếm các thuật ngữ “sample cancellation letter”.

Tiền Sữa- Canada Child Tax Benefit

Đây là loại tiền trợ cấp cho gia đình có con dưới 18 tuổi và có mức lợi tức thấp.  Tiền này được cấp hàng tháng để giúp các gia đình tiền sinh hoạt để nuôi trẻ.  Tùy trường hợp, Tiền sữa có thể kèm thêm tiền trợ cấp trẻ em tật nguyền-Child Disability Benefit (CDB), là loại trợ cấp thêm cho trẻ em có tật nguyền trầm trọng về sinh lý hay tâm thần, hoặc Tiền phụ trội giữ trẻ -National Child Benefit Supplement (NCBS),v.v.

Để hội đủ tiêu chuẩn lảnh tiền sữa, bạn phải đủ các điều kiện sau đây:

 • đứa trẻ dưới 18 tuổi và đang cư ngụ với bạn tại Canada
 • Bạn phải là người chủ yếu chăm sóc cho đứa trẻ (tiền sữa thường được trả cho người mẹ trong gia đình nơi đứa trẻ sống, nhưng nếu cha là người chủ yếu chăm sóc cho con thì chỉ có thể lãnh tiền sữa với sự đồng ý của người mẹ, người mẹ phải ký tên đồng ý cho người cha được lãnh trong đơn xin)
 • Bạn phải là cư dân hợp pháp theo luật thuế vụ, và
 • bạn hoặc người vợ chồng hay bạn đời sống chung của bạn phải là quốc tịch Canada, thường trú dân, tị nạn, hay có giấy tạm cư và đã ở trong Canada hơn 18 tháng,

bạn hoặc người vợ chồng hay bạn đời sống chung của bạn trong gia đình mổi người đều phải khai thuế hàng năm dù có thu nhập hay không và trừ khi đã ly thân.

Thông thường, bạn phải xin tiền sữa ngay lập tức khi:

 • đứa trẻ ra đời ;
 • đứa trẻ bắt đầu ở với bạn; hoặc
 • bạn mới định cư tại Canada.

Bạn không nên xin quá trể vì thời hạn trả bù ngược lại dài nhất là 11 tháng mà thôi.

Số tiền trợ cấp được tính vào tháng 7 hàng năm theo mức thu nhập năm qua của gia đình.  mức  tiền sẽ dựa vào số tuổi của trẻ, số trẻ, mức thu nhập của gia đình và theo tỉnh bang cư ngụ.

Sau đây là những chi tiết phải khai báo cho sở thuế vụ nếu có thay đổi vì sẽ ảnh hưởng đến tiền trợ cấp:

Đổi địa chỉ:  bạn phải khai báo địa chỉ mới dù tiền được chuyển ngân trực tiếp vào ngân hàng, nếu không tiền sẽ bị tạm ngưng.

Số trẻ thay đổi :

 • nếu bạn có con mới sanh hay mới dọn về ở với ban, bạn phải nộp đơn xin tiền hay khai báo thay đổi.
 • nếu đứa trẽ mà bạn đang lãnh tiền sữa không còn ở chung với bạn hoặc qua đời, bạn phải khai báo để tránh tình trạng phải hoàn lại số tiền đã lãnh.

Thay đổi tình trạng hôn nhân:

 • nếu bạn đã sống chung với người bạn đời hơn 1 năm, bạn phải khai báo bằng cách điền mẩu đơn tải từ trang mạng của sở thuế vụ hay viết thư thông báo.  Bạn phải cung cấp các chi tiết về ngày sống chung, tên họ, số an sinh xã hội, địa chỉ của người bạn đời, bạn và người đó sẽ phãi ký tên vào thư hay giấy khai báo này gửi đi.
 • Bạn phải khai báo tình trạng ly thân, ly dị hay goá bụa.   Nếu bạn mới ly thân, bạn phải khai báo sau khi ra sống riêng hơn 90 ngày và không có dự tính hợp lại.  thời gian ly thân ít hơn 90 ngày sẽ không ãnh hưỡng đến mức tiền sữa.  Luật thuế vụ không chấp nhận tình trạng sống ly thân trong cùng một nhà, cùng địa chỉ.  Hai bên phải sống ly thân ở 2 nơi riêng.  Ngày ly thân sẽ là ngày bạn và người phối ngẩu sống cách ly mổi người một nơi.

Trong trường hợp cha và mẹ đều có chung quyền nuôi con, tức là đứa trẻ sẽ chia thời gian ở chung giữa cha và mẹ trong một thời khóa biểu tương bằng với nhau ví dụ như ở trong một tuần sẽ ở 4 ngày bên này và 3 ngày bên hay ngược lại, mỗi bên cha và mẹ sẽ thay phiên chăm sóc cho con trong thời gian nó ở chung với mình, thì tiền sữa sẽ được chia đều mỗi người lãnh 6 tháng trong năm cho đứa trẻ.  luật chia đều 6 tháng này sẽ áp dụng cho dù bạn có trát tòa phán rỏ là cha lẩn mẹ có chung quyền nuôi con nhưng bạn sẽ lãnh hết phần tiền sữa.

Tư cách di trú ở Canada của bạn hay phối ngẩu thay đổi

Bạn phải báo cáo sự thay đổi về tư cách di trú, bạn có thể tải mẩu thông báo từ trang mạng của Sở Thuế Vụ hay viết thư báo về sự thay đổi này.

Bạn nên thường xét lại những chi tiết trên giấy thông tin tiền sữa- CCTB notice do sở thuế vụ gửi cho bạn, bạn nên xét xem những thông tin trên đó có đúng không, nếu có gì sai sót, bạn nên thông báo cho họ chỉnh lại và tính lại mức tiền nếu cần.

Sở Thuế Vụ đôi khi cũng gửi ra những giấy yêu cầu bạn xác định thông tin hay đòi hỏi cập nhật thông tin về tình trạng hôn nhân, tư cách di trú, tài liệu về đứa trẻ để so sánh chi tiết trong hồ sơ có gì sai sót hay mâu thuẩn.  nếu có, họ sẽ điều tra và bạn sẽ bị đòi hỏi cung cấp thêm chi tiết. Nếu họ không tin những lời khai của bạn, họ có thể yêu cầu bạn hay những người nhân chứng của bạn như chủ nhà, bạn bè, thân nhân của bạn phải làm lời khai danh dự, bạn sẽ bị yêu cầu cung cấp những giấy tờ của ngân hàng, hợp đồng thuê nhà, hóa đơn, thành tích biểu của con hay chi tiết gửi trẻ v.v.  Tùy vào từng trường hợp và giấy tờ cung cấp, sở thuế vụ sẽ điều tra và có thể đòi bạn trã lại những món tiền bạn không đủ tiêu chuẩn để lãnh.

Enter your keyword