Blog

Kỷ Lục phạm tội và di trú

Kỷ lục phạm tội ảnh hưỡng thế nào đến vấn đề di trú nhập cư của tôi ? đây là câu thắc mắc mà chúng tôi thường được hỏi vì án hình sự có thể có một ảnh hưởng tiêu cực lâu dài về tình trạng nhập cư của bạn. Khi luật di trú mới thay đổi vào năm 2002, nó làm khó khăn cho những người có tiền án hình sự rất khó xin di trú ở Canada.

Theo luật di trú của Canada, thường trú nhân (tức là một người không phải là công dân Canada nhưng có quyền hợp pháp để sống ở Canada) và người nước ngoài (tức là những người không có tư cách thường trú tại Canada như du khách, lưu học sinh, công nhân tạm thời) bị kết án hình sự ở Canada hoặc ở nước ngoài có thể bị từ chối nhập cư vào Canada hay trục xuất khỏi Canada vì kỷ lục phạm tội hình sự của họ.

tội phạm hình sự theo luật hình sự của Canada được chia thành ba loại: tội truy tố nghiêm trọng (indictable) sẽ có thời hạn tù dài, tội truy tố sơ khởi (summary convictions) là những tội nhẹ hơn thường bị phạt ít hơn 2 năm tù và tội hình chung chung  (hybrid offences) có thể buộc tội theo truy tố nghiêm trọng hay sơ khởi.  Đa số các án phạm thường thuộc loại chung và do công tố viên quyết định truy tố theo loại nào.

Theo luật Di Trú, thường trú dân hoặc công dân nước ngoài có kỷ lục phạm tội hình sự  trọng sẽ không được nhập cư đến Canada, tội trọng là những tội nếu họ bị kết án ở Canada thì sẽ tội đó sẽ bị phạt mức tối đa của tội đó hay bị án tù ít nhất là 10 năm hoặc những tội hình mà bị phạt án tù hơn 6 tháng.  Cho ví dụ, tấn công với vũ khí là một hành vi phạm tội chung chung nhưng nếu bị truy tố theo tội nghiêm trọng, thì khi buộc tội, sẽ bị trừng phạt bởi một hạn tối đa là 10 năm tù, vì vậy nếu trong khi bạn đang tranh cãi với ai đó và bạn lấy một vật gì ném vào người đó và bị kết án, kỷ lục phạm tội này thuộc hình sự trọng nên sẽ bị từ chối nhập cư Canada.

Ngoài ra, những người ngoại quốc cũng sẽ bị cấm nhập cư vì án tội nếu họ từng bị kết án ở Canada mà :  a) có một tiền án thuộc tội nghiêm trọng, hoặc b) có hai tiền án tội hình không phát sinh từ cùng một sự kiện, hoặc c) từng bị kết án ở nước ngoài, nhưng án này so sánh với luật hình sự Canada thì sẽ thuộc án nghiêm trọng hay có 2 án tội không phát sinh từ cùng một sự kiện.

Rất tiếc là theo Luật Di Trú hiện hành thì bất kỳ những loại kỷ lục phạm tội nào, nhẹ hay nghiêm trọng đều sẽ ảnh hưỡng đến vấn đề di trú nhập cư của bạn.  cho dù bạn có kỷ lục phạm tội theo loại hình sự chung chung và đã bị kết án theo loại sơ khởi, nhưng vẩn được xem là nghiêm trọng.

hậu quả của kỷ lục phạm tội hình sự ảnh hưởng thế nào đến vấn đề nhập cư đến Canada?

Nếu bạn là thường trú dân nhưng phạm tội hình nghiêm trọng, bạn có thể bị trục xuất từ Canada. Nếu bạn là người ngoại quốc, bạn sẽ bị cấm nhập cư Canada cho đến khi  có thể chứng minh bạn là phục hồi hay được xoá tiền án.  Những tiền án ở nước ngoài được xem là phục hồi nếu từ ngày thụ án xong đến nay đã hơn 5 năm, từ đó đến nay  đã không phạm tội mới, có một cuộc sống ổn định và hối hận cho hành vi phạm tội của mình.  Đối với những kết án phạm tội ở Canada,  những kỷ lục phạm tội có thể xin ân xá từ Bộ Ân Xá Canada/ Parole Board of Canada để xóa tiền án.  Bạn có thể nộp đơn xin ân xá xóa tiền án sau 3 năm kể từ khi hoàn thành bản án cho một tội sơ khởi và  5 năm đối với một hành vi thuộc tội trọng với điều kiện là bạn không phạm tội mới trong khoảng thời gian này.

Thường trú nhân

Nếu bạn bị kết án hình sự ở Canada, Bộ Di trú Canada sẽ thu xếp một cuộc phỏng vấn cho bạn để quyết định có nên lập bảng báo cáo để đưa bạn ra phiên xữ của một buổi điều trần. Tại cuộc phỏng vấn này, họ sẽ tìm hiểu các tư liệu về bối cảnh, quá khứ và cuộc sống hiện tại của bạn để xem xét.  Bạn có quyền mang theo một đại diện pháp lý trong cuộc  phỏng vấn và bạn có thể cung cấp bất cứ chi tiết, tài liệu hoặc bằng chứng mà bạn nghĩ rằng có thể thuyết phục họ để không nên truất phế tư cách thường trú của bạn.  Ví dụ như bạn có thể thuyết phục họ để nên cân nhất về mặt vì lợi ích tốt nhất cho con em phụ thuộc của bạn ở Canada sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu bạn bị trục xuất, các hành vi phạm tội là một sự kiện cô lập mà bạn cảm thấy rất hối hận và những khó khăn bạn sẽ có nếu bị buộc phải trở về nước bạn.

Sau cuộc phỏng vấn, nếu kết quả đưa đến lập bảng báo cáo để quyết định trục xuất, bạn sẽ được yêu cầu xuất hiện tại một buổi điều trần để xét xử.  Thẩm phán di trú sẽ dùng Luật Di Trú để xữ hồ sơ và chỉ tập trung về vấn đề xem án hình sự của bạn có vi phạm luật Di Trú hay không mà không cân nhất hoàn cảnh của bạn.  Nếu những chứng cớ có thể chứng minh bạn đã phạm luật Di Trú thì sẽ cấp lệnh trục xuất.  Sau khi lệnh trục xuất ban hành, bạn có quyền kháng cáo đến Bộ Khiếu Nại Di Trú/Immigration Appeal Division, nơi đây thì bạn có thể cung cấp tất cả lý do và bằng chứng tại sao bạn không nên bị trục xuất. Tuy nhiên, nếu bạn bị kết án tù hai năm trở lên cho tội đã phạm, bạn sẽ mất quyền khiếu nại lên đến tòa Khiếu Nại Di Trú.

Kết luận

Phạm luật hình sự mang ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề di trú của bạn.  Cho dù bạn đã có tư cách thường trú hay đang hoặc định xin nhập cư, do đó, nếu bạn bị khởi tố về  tội hình sự, điều quan trọng là bạn phải nêu vấn đề này với luật sư đại diện của bạn về hình sự để luật sư cố gắng làm sao giúp bạn giảm nhẹ cáo trạng hay tránh bị kết án.  Nếu có thể, thay vì kết án, luật sư của bạn có thể thử mặc cả xả một phương án trừng phạt thay vì cho sự kết án để tránh những khó khăn về di trú sau này.

Những thay đổi cho công nhân

Mức lương tối thiểu tăng lên đến $ 10.25/hour!

Bắt đầu từ 31 tháng 3, 2010, mức lương tối thiểu thường tại Ontario sẽ được tăng từ $ 9.50/giờ  đến $ 10.25/giờ.  mức lương này sẽ áp dụng cho hầu hết các công nhân làm  việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc làm tạm thời của công ty nhân dụng.  Cho dù bạn làm lương theo sản phẩm, thì mức lương tối thiểu $ 10.25/giờ vẫn áp dụng cho bạn.

Đối với học sinh dưới 18 tuổi và làm việc không quá 28 giờ mỗi tuần hoặc trong kỳ nghỉ học, lương tối thiểu của họ sẽ được tăng từ $ 8.90/giờ đến $ 9.60/giờ.

Cho những người làm bồi rượu, mức lương tối thiểu của họ sẽ được tăng từ  $8.25/giờ đến $ 8.90/giờ.

Chương Trình Bảo Vệ Lương Làm Thuê (WEPP)

Nếu bạn không may bị mất việc vì chủ phá sãn hay bị biên thu, mà chủ còn thiếu bạn tiền lương, tiền phép nghĩ năm, tiền bồi thường nghĩ việc thay vì thông báo, tiền bồi thường sa thải trong vòng 6 tháng trước khi chủ tuyên bố  phá sản, thì bạn có thể xin bồi thường từ chương trình này.  Nhưng nếu sự mất việc không phải do phá sản hay bị biên thu, hoặc chủ bị ép phá sản nhưng chủ xin được lệnh tòa bảo vệ tránh phá sản thì bạn sẽ không đủ điều kiện xin bồi thường của chương trình WEPP.  Nếu hội đủ điều kiện, mổi cá nhân có thể xin tối đa là $3323.

Bạn có thể điền đơn xin trên mạng của Services Canada  hay đến văn phòng Services Canada lấy đơn xin,  bạn phải nộp giấy thông báo phá sản hay biên thu của công ty quản lý tài sản phá sản gửi cho bạn cùng với đơn xin.

Nếu bạn có thắc mắc về lương tối thiểu hoặc bạn không chắc chắn bạn nhận được mức lương tối thiểu mới, hoặc nơi làm việc của bạn có thể sẽ bị phá sản, bạn có thể Bộ Lao động tại 416-326-7160 để tìm hiểu thêm chi tiết về các chương trình này.

Lập di chúc viết tay – người lập di chúc phải cẩn thận!

Tác giả:  Luật sư Rita Chrolavicius

Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được thắc mắc là có cần luật sư để làm di chúc hay không, chúng tôi tìm được bài viết về đề tài này và được sự đồng ý của tác giả để in lại phổ biến cho quí vị.

“ người chết không để di chúc thì luật sư sẽ là người thừa kế” (châm ngôn nặc danh)

Di chúc viết tay và có chử ký của đương sự sẽ có hiệu lực tại Ontario, nó gọi là “di chúc viết bằng tay” .  di chúc này không cần có chữ ký nhân chứng.  Tuy nhiên, nó cần phải được soạn thảo theo một cách mà làm cho nó có ghi rõ ràng ý định để lại tài sản sau khi đương sự qua đời.  Tốt nhất là phải ghi rỏ ngày tháng lập di chúc dù đây là điều không bắt buộc để làm cho nó có hiệu lực tại Ontario.

Lúc tôi còn là sinh viên nghành luật, tôi có đọc mẩu di chúc viết tay của Cecil Harris, một nông dân Saskatchewan đã viết khi bị kẹp dưới xe kéo của ông vào ngày 08 tháng sáu 1948.  ông đã ghi những hàng chữ này trên vành xe kéo “nếu tôi chết trong tình trạng hổn độn này, tôi để lại tất cả cho vợ tôi – Cecil Harris”. Tòa án coi đây là một di chúc viết  tay hợp lệ, các dòng chữ trên vành xe kéo được nhận vào chứng thực di chúc.  chiếc vành này  trở thành vật triển lảm vĩnh viễn trong thư viện nghành luật ở  Đại học Saskatchewan.

Di chúc viết tay có ích trong trường hợp khẩn cấp.  Nhưng tôi khuyên những ai rất  quan tâm đến những gì xảy ra cho tài sản của họ sau khi chết thì đừng nên dùng. Có nhiều trường hợp liên quan đến di chúc viết tay mà giá trị bất động sản trị giá hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu đô la. Nếu người quá cố dựa vào di chúc viết tay để giải quyết việc thừa kế thì có thể tạo cơ hội  tranh chấp trên mặt luật pháp về:

  • sự hợp lệ của nó hoặc
  • từ ngữ không rõ ràng hoặc mâu thuẫn về ngôn ngữ;
  • thiếu sót về nội dung, thiếu các trang, vị trí của chữ ký;
  • thách thức về chữ ký của người quá cố
  • thách thức về những sửa đổi trong đó

Một vấn đề lớn với di chúc viết tay là bị mất dể dàng. Tôi nghi ngờ rằng có nhiều trường hợp di chúc viết ra đã được lưu giữ ở một nơi bí mật và không bao giờ tìm đượcsau khi chết. Tôi đã nghe nói về các trường hợp khác, nơi thân nhân hủy nó, cố tình làm mất nó vì không thích nội dung hay không có lợi cho mình.

Những vấn đề khác phát sinh với di chúc viết tay là sự sửa đổi trên văn bản tự viết.  Tất cả những sự sửa đổi sẽ ảnh hưỡng đến hiệu lực pháp lý của nó.  Vấn đề này sẽ gây tranh chấp về pháp lý khi hiện tại có  loại đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị có thể được dùng để thử xem những gì được viết từ bên dưới có bị bôi sửa hay không.  Những sự sửa đổi này chắc chắn sẽ gây khó khăn trong vấn đề thừa kế.

Trong trường hợp tranh chấp về hiệu lực của bản di chúc,  những người thừa kế, thân nhân của người quá cố thậm chí những tài sản để lại sẽ phải chi trả chi phí thuê luật sư để ra tòa kiện tụng tranh chấp.  Có trường hợp phần lớn hay toàn bộ di sản bị tiêu pha hoàn toàn cho  chi phí pháp lý và rốt cuộc thì không ai thừa hưỡng được gì cả, hoặc, thậm chí tệ hơn là họ đã dùng tiền riêng để trả chi phí pháp lý, vừa mất tiền mà không thừa hưỡng gì hết.

Chỉ vì tiết kiệm tiền mà không mướn luật sư để làm việc đơn giản như lập tờ di chúc có  thể  là một sai lầm lớn về mặt kinh tế.  Nếu nhờ luật sư lập một văn bản di chúc, thì người luật sư sẽ giữ lại một bản gốc hoặc bản sao thị thực ở nơi an toàn, và sẽ giữ lại những tài liệu ghi chú về sự minh mẩn của đương sự, ý định của người để chúc thư, thân nhân, người thừa kế và tài sản. Luật sư cũng có thể thảo luận về các vấn đề liên quan đến vấn đề chôn cất với thân chủ  của mình.   Trong bất cứ lúc nào, quí vị cũng nên đặt sự quan tâm đến những gì xảy ra cho tài sản của mình ngay lúc còn sống cũng như nếu sau khi mình qua đời.

Enter your keyword