Blog

Bill 168 – Điều luật mới để Ngăn chặn bạo lực và sách nhiễu ở nơi làm việc

 

Những hành vi bạo lực hay sách nhiễu tại nơi làm việc là sai trái và không chấp nhận được.  Nó mang ảnh hưởng xấu cho nơi làm việc và hại cho quan hệ giữa bạn đồng nghiệp. Bắt đầu ngày 15 tháng 6 năm 2010, Điều luật 168 có hiệu lực và sẽ sửa đổi điều luật Ontario’s Occupational Health and Safety Act /Sức Khỏe và An Toàn trong Chức Nghiệp ở Ontario, luật này đặt ra một tiêu chuẩn về an toàn nơi làm việc, nó sẽ đòi hỏi chủ phải:

  • đặt ra chính sách ngăn chận bạo lực và sách nhiễu nơi làm việc và những phương án giải quyết vấn đề
  • lập ra cách xác định nguy cơ bạo hành và thi hành những chính sách để bảo vệ nhân công và phòng ngừa
  • cách đánh giá những nguy cơ bạo lực xảy ra nơi làm việc
  • lập các biện pháp kiểm soát/ thủ tục và cách xử lý để tạo điều kiện dể dàng cho nạn nhân tố cáo, ghi nhận sự cố, quá trình điều tra và cách ứng phó khẩn cấp để phản ứng kịp thời khi bạo lực xãy ra
  • thông báo và hướng dẫn nhân viên về những chính sách và các thủ tục khiếu nại
  • chủ và giám đốc có trách nhiệm thông báo hành vi bạo lực của những cá nhân nơi làm việc để  đề phòng và bảo vệ sự an toàn cho nhân công khác không bị tấn công
  • chủ phải ý thức rằng bạo lực trong gia đình cũng có thể bùng phát tại nơi làm việc nên phải có cách đề phòng hợp lý để bảo vệ người nhân công

nhân công được quyền từ chối làm việc trong môi trường bạo lực.

Hành vi Bạo lực nơi làm việc được định nghĩa trong luật Sức Khỏe và An Toàn trong Chức Nghiệp ở Ontario là:

  • những hành vi sử dụng vũ lực bởi một người * chống lại một công nhân tại nơi làm việc mà gây ra hoặc có thể gây ra thương tích cho nhân công đó
  • những ý đồ dùng vũ lực chống lại một nhân công tại nơi làm việc mà có thể gây ra thương tích cho người nhân công đó,
  • những lời tuyên bố hoặc hành vi tạo đe dọa dùng vũ lực gây thương tích cho người nhân công tại nơi làm việc (*bất cứ cá nhân nào bao gồm khách hàng, người xử dụng phục vụ, người thân, bạn bè, bạn đồng nghiệp, người dưng v.v )

Công nhân có quyền khiếu nại đến Bộ Lao Động chuyên xữ lý bạo lực hay sách nhiểu nơi làm việc nếu không hài lòng về cách xử lý của chủ trong phương diện này hoặc chủ không có chính sách hay biện pháp ngăn chận bạo lực và sách nhiểu theo luật mới này.  Khi xử lý đơn khiếu nại, Thanh tra của Bộ Lao động về sức khỏe và an toàn sẽ tiếp xúc với chủ để điều tra và buộc chủ phải tuân theo và thi hành trách nhiệm ngăn chận hành vi bạo lực và sách nhiểu tại nơi làm việc theo luật.

Thông tin thêm về Bill 168 có thể được tìm thấy tại Bộ Lao động chi nhánh của các tiêu chuẩn tuyển dụng ở mạng chỉ: http://www.labour.gov.on.ca/english/es/

Xin Ân Xá

Những người có hồ sơ hình sự tại Canada thường muốn biết làm thế nào họ có thể “xóa” tiền án phạm tội của họ.

Trong thực tế, không có cách nào để “xóa”  tiền án phạm tội.  Nhưng ở Canada có chương trình ân xá, Bộ Ân Xá Quốc Gia/National Parole Board (NPB) theo Đạo Luật Kỷ Lục Hình Sự/Criminal Reords Act (CRA) có thể  ân xá bằng cách rút bỏ những dữ liệu kỷ lục tiền án phạm tội của một cá nhân từ dữ liệu của Trung Tâm Thông Tin Cảnh Sát Canada/ Canadian Police Information Centre (CPIC).  Những dữ liệu tiền án phạm tội sau khi được ân xá sẽ được niêm kín và không được tiết lộ nếu không có sự cho phép của Bộ trưởng Bộ An Ninh Canada. Nhưng được ân xá vẩn không đảm bảo được phép nhập cảnh vào một quốc gia khác, và cũng không ảnh hưởng đến các dữ liệu tại tòa hay dịch vụ cảnh sát địa phương (trừ Bộ Cảnh Sát Hoàng Gia Canada/Royal Canadian Mounted Police (RCMP).  Dữ liệu tại những nơi này hoàn toàn độc lập không phụ thuộc trong hệ thống hình sự và nằm trong quyền hạn luật lệ tỉnh bang và thành phố.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng theo Đạo Luật Kỷ Lục Hình Sự, những người đã được ân xá về một số tội phạm về tình dục, dù dữ liệu tiền án

này đã bị niêm phong và được giữ riêng biệt.   Nhưng tên của người phạm tội vẫn còn lưu trử trong hệ thống vi tính của CPIC. Điều đó có nghĩa là nếu khi tìm việc trong những lãnh vực làm việc với trẻ em hay

những nhóm người dễ bị tổn thương như người già và người tàn tật, chủ vẫn có cơ hội tìm thấy được dữ liệu tiền án này bất kể ngày kết án hoặc ân xá đã cấp bao lâu.

Ai có thể xin ân xá?

bất cứ người nào bị kết án theo Bộ luật hình sự của Canada đều có thể xin ân xá cho tội hình của mình, không nhất thiết phải là thường trú dân hay công dân Canada.

Khi nào mới có thể xin ân xá ?

Bạn có thể nộp đơn xin ân xá sau khi đã mãn án và thời gian chờ đợi (tùy theo loại tội hình) đã đủ.  mãn án tức là thi hành xong bản án, ví

dụ như mãn hạn tù, hoặc đã hoàn tất những điều kiện cải huấn hoặc đã trả hết tiền phạt, phụ thu, chi phí và bồi thường, lệnh bồi thường đầy đủ. Cho ví dụ, bạn đã bị kết một tội hình vào ngày 01 Tháng 10 Năm 2000. Bạn lãnh án tù 4 tháng và khi ra tù sẽ phải  trả tiền bồi thường thiệt hại bạn gây ra cho nạn nhân là $ 100 mỗi tháng cho 24 tháng. Trong trường hợp này, thời gian thụ án xong sẽ là 28 tháng từ ngày kết tội, vì bản án là 4 tháng tù cộng với 24 tháng (2 năm) trả tiền bồi thường.  án tù 4 tháng là từ ngày 1, tháng 10, 2000 đến 01 tháng 2, 2001 cộng thêm 2 năm để hoàn trả tiền bồi thường.  Do đó, ngày mãn án là ngày 1, tháng 2, 2003.

Sau khi bản án được hoàn tất, tùy vào loại tội đã phạm là nhẹ hay, nếu là loại nhẹ thì mãn án xong phải đợi thêm 3 năm nữa mới có thể xin ân xá, nếu là loại tội nghiêm trọng thì phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể xin ân xá. Ví dụ như bạn bị kết án 4 tháng tù vào ngày 1 tháng 2, 2010 cộng với 3 năm tù treo cho tội thuộc loại nghiêm trọng, thì ngày mãn

án sẽ là 1 tháng 6, 2013, bạn phải chờ thêm 5 năm tức là 1 tháng 6, 2018 mới có thể xin ân xá.

Trong trường hợp tù nhân kết án nhẹ nhưng được thuyên chuyển về Canada ở tù theo luật Transfer of Offenders Act/Thuyên Chuyển Tù Nhân và những án kết tội theo luật Nation Defence Act/Luật Quốc Phòng mà bị án phạt tiền trên $2000, án tù hơn 6 tháng hay bị truất nhiệm thì thời gian chờ xin ân xá là 5 năm.  Nhưng nếu là những hình phạt khác thì phải chờ 3 năm.

Án Hủy Tuyệt Đối  (Absolute)  và án Hủy Có Điều Kiện (Conditional Discharge) 

Nếu tòa phán cho bạn một bản án hủy tuyệt đối hay có điều kiện, bạn sẽ không cần phải xin ân xá.  Những bản án hủy tuyệt đối phán sau ngày 24 tháng 7, 1992 sẽ tự động được xoá bỏ trong hệ thống CPIC sau một năm và 3 năm cho án hủy có điều kiện.  Nhưng với những án hủy phán trước 24 tháng 7, 1992 sẽ phải xin xóa hủy,  bạn phải liên lạc với  Pardon and Purge Services, Information and Identification Services, RCMP, P.O. Box 8885, Ottawa, Ontario, K1G 3M8 để xin xóa hủy.

Lúc nào mới nhận được quyết định ân xá?

Bộ Ân Xá Quốc Gia /National Parole Board (NPB) sẽ xét đơn xin và ban hành quyết định ân xá nếu bạn đã hoàn tất bản án và đã chứng mình rằng bạn là một lương dân tuân thủ pháp luật, không có hành vi tái phạm.  Nếu đơn xin ân xá của bạn bị từ chối vì bạn có hành vi xấu, bạn có thể nộp đơn xin lại sau một năm.

Quyết định ân xá có thể bị thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực hay không?

Có, Bộ Ân Xá (NPB) có thể thu hồi quyết định ân xá nếu bạn tái phạm pháp dù rằng tội nhẹ, NPB sẽ cho rằng bạn có hành vi xấu hoặc bạn khai gian trong đơn xin ân xá trước đó.  Quyết định ân xá cũng có thể hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ nếu bạn phạm tội thuộc loại có thể bị truy tố theo mức nghiêm trọng hay NPB có những thông tin mới để chứng minh bạn không hội đủ điều kiện được ân xá vào thời điểm nó đã được cấp.

Ân xá cho án tội nhẹ

NPB sẽ cấp quyết định ân xá khi xác nhận rằng đương sự đã chờ đủ năm sau khi thụ án và cũng thông qua RCMP xác định rằng từ khi bị kết án lần trước đến nay, đương sự đã không phạm pháp. Đây là một quá trình bắt buộc. Tuy nhiên, xin ân xá cho những án tội nghiêm trọng thì sẽ có một quá trình khác biệt, ngoài những điều kiện tương tự với bản án nhẹ là hội đủ thời gian chờ đợi sau khi mãn án, hội đồng ân xá còn phải đánh giá hành vi của đương sự có phải là thành phần lương dân có hành vi tốt mới quyết định được cấp hay bị từ chối ân xá hay không.

Thủ tục xin ân xá

Nộp đơn xin ân xá rất đơn giản, các mẫu đơn và tài liệu hướng dẫn xin ân xá có thể được lấy tại cơ quan cảnh sát và tòa án cũng như tại mạng chỉ www.npb-cnlc.gc.ca./pardons. Tài liệu sẽ hướng dẫn cho bạn biết từng bước cách lấy những tài liệu bạn cần phải nộp theo đơn.

Thường thì đương sự phải đến RCMP và cảnh sát địa phương xin kiểm tra hình sự và lăn dấu tay.  Tùy vào án tội,  một số hồ sơ sẽ phải xin hồ sơ của tòa hoặc bộ cải huấn để chứng minh đã thụ án xong.  Bản tài liệu sẽ ghi rỏ cách xin các chứng từ cần thiết.

Yêu cầu mới đòi hỏi bạn phải nộp bằng chứng về tình trạng nhập cư của bạn ở Canada. Nếu bạn không có tư cách nhập cư ở Canada, bạn có thể xin xác nhận từ sở di trú nhưng điều này đôi khi có thể gặp khó khăn, nếu bạn không xin được, bạn nên tìm luật sư hay cơ quan pháp trợ cộng đồng để được giúp đở.

Tiền lệ phí xin ân xá là $50 phải nộp chung với tất cả giấy tờ cần thiết và đơn xin gửi đến NPB.  trước kia thì thời gian xét đơn rất lâu, có thể từ 18 – 24 tháng.  Nhưng bây giờ đã có phần cải thiện nên nhanh hơn. thường thì xin ân xá cho những án tội nhẹ sẽ nhanh hơn án tội nghiêm trọng.

Tại Sao tôi cần xin ân xá?

Có kỷ lục phạm tội không phải là điều tốt và có thể gây phiền phức, cho nên nếu có thể, bạn nên xin ân xá.  Kỷ lục phạm tội đôi khi sẽ ảnh hưỡng đến việc làm hoặc xin thường trú tại Canada.

Để biết thêm chi tiết về ân xá, xin liên lạc trực tiếp đến Bộ Ân Xá Quốc Gia (NPB) số 1-800-874-2652.

cơ quan pháp trợ cộng đồng đặc trách:
Toronto Workers’ Health and Safety Legal Clinic

Ở Ontario có 79 cơ quan pháp trợ cộng đồng.  Trong số đó có những cơ quan cung cấp phục vụ tính cách chung cho dân cư trong một khu vực, cũng có những cơ quan thuộc tính chất “đặc trách” cho một lĩnh vực pháp lý hay cho một nhóm cộng đồng sắc tộc nói một ngôn ngữ nào đó.  Cơ quan chúng tôi thuộc tính chất đặc trách cho cộng đồng Hoa, Việt, Khmer và Lào, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho những thân chủ không thạo tiếng Anh nên cần phục vụ trong những ngôn ngữ này.

Cơ quan pháp trợ Toronto Worker’s Health and Safety Legal Clinic cũng thuộc loại đặc trách vì họ chỉ chuyên về những lĩnh vực liên quan đến sức khỏe và an toàn cho công nhân ở nơi làm việc.  Cơ quan này cung cấp dịch vụ cho công nhân làm việc không có công đoàn để tranh đấu cho quyền lợi của họ nơi làm việc để bảo đảm an toàn và không bị chủ trả thù vì đứng ra đòi hỏi quyền lợi pháp định của mình.   Cơ quan này giúp khiếu nại về bồi thường tai nạn lao động, tiền thất nghiệp (EI), Tiền bệnh Tật của Chương Trình CPP, vi phạm nhân quyền và sa thải bất hợp pháp.  Phục vụ được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc cơ quan sẽ tìm thông dịch nếu cần.  xin gọi 416-971-8832 để biết thêm chi tiết hay vào trang mạng  www.workers-safety.ca

Dịch vị giới thiệu luật sư (Lawyer Referral Service) bây giờ là miễn phí!

Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (LRS) là một dịch vụ điều hành bởi Hội Luật Khoa Canada/ Law Society of Upper Canada, dịch vụ này sẽ giới thiệu cho người gọi để liên lạc một luật sư có thể cung cấp tư vấn miễn phí lên đến 30 phút.

Lệ phí cho dịch vụ này trước đây là 6 đô sẽ được thu trên hóa đơn điện thoại của bạn khi gọi.   Khi bạn gọi cho dịch vụ này, bạn sẽ được hỏi những chi tiết về vấn đề của bạn thuộc lãnh vực luật nào, bạn cần tìm luật sư ở khu nào, bạn muốn làm gì và bạn tự trã luật sư phí hay có chứng thư pháp trợ (không phải mọi luật sư đều nhận chứng thư pháp trợ cho mọi trường hợp).  Bạn nên cho họ biết bạn có bất kỳ những nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc những nhu cầu đặc biệt khi tiếp cận.

Bạn sẽ được cung cấp tên và số điện thoại để liên lạc một luật sư,  đây là trách nhiệm của bạn phải tự liên lạc với luật sư để đăng ký, và sẽ có người liên lạc với bạn trong vòng ba ngày làm việc để sắp xếp cho cuộc tham vấn ý kiến pháp luật của bạn.

Mục đích của tham vấn là để giúp bạn xác định quyền lợi và sự chọn lựa của bạn, ngoài ra, bạn không nên mong đợi luật sư có thể làm bất cứ công việc pháp lý miễn phí trong cuộc tham vấn này.

Bạn không thể sử dụng dịch vụ LRS để tìm ý kiến thứ hai trong cùng một vấn đề từ một luật sư khác.

Số điện thoại liên lạc dịch vụ LRS là 1-800-268-8326 hoặc 416-947-3330 (trong khu Toronto và ngoại thành).  Xin gọi trong giờ làm việc là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều,  Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Tăng mức kiện tối đa của Tòa Án Dân Sự Nhỏ/Small Claim Court

Bắt đầu ngày  01 Tháng Một 2010,  Tòa án Dân Sự Nhỏ gia tăng giới hạn mức tiền kiện tụng từ $ 10,000 đến $ 25,000.

Bạn vẫn có thể đến Tòa Dân Sự Nhỏ để kiện tụng những vấn đề có mức tiền cao hơn $ 25,000.  Tuy nhiên, bạn sẽ phải giảm mức tiền kiện dưới mức tối đa là $25,000.  nếu bạn xin kiện ở tòa này, bạn sẽ hoàn toàn mất đi quyền lợi tranh thủ món tiền quá mức tốí đa trong tương lai hay ở bất cứ tòa án khác .

Bạn cũng không thể chia số tiền này để làm mấy đơn kiện riêng ra, ví dụ như số tiền bạn muốn kiện là $40,000, bạn không được tách ra 2 đơn kiện cho $25.000 một hồ sơ và  $15,000 cho hồ sơ thứ nhì trong cùng một vấn đề.

Enter your keyword