Blog

Quyền lợi nhân công có công đoàn

Làm sao biết mình có công đoàn hay không?

Công đoàn là nơi đại diện pháp lý tranh giành và bảo vệ quyền lợi của nhân công thuộc thành viên công đoàn.  Công nhân trong nghành nghề như hãng xưỡng, nhà hàng, khách sạn v.v. thường thành lập công đoàn, đây là quyết định tập thể và chỉ có giai cấp nhân công mới có thể gia nhập, những người nắm chức vụ quản lý sẽ không được gia nhập công đoàn.  Sau khi gia nhập công đoàn, mổi thành viên sẽ nhận được cạc thành viên và văn bản hợp đồng tập thể với công ty và tên họ của người đại diện công đoàn tại nơi làm.  Tiền lệ phí công đoàn hàng tháng sẽ được trừ từ tiền lương và được ghi rỏ trong cùi chi phiếu lương.  Công đoàn sẽ dán nêm yết ở nơi công khai trong công sở như phòng ăn về nơi liên lạc với nhân viên đại diện công đoàn tại chổ làm.

Khi gặp vấn đề tại chổ làm thì phải làm gì?

Nếu bị đối người cai quản đối xữ bất công, bị hà hiếp hay ký thị, bạn phải thông báo cho người đại diện công đoàn chổ làm biết về vấn đề.  Người đại diện tại chổ làm là thành viên tự nguyện và do các thành viên bầu ra, người này sẽ báo với công đoàn và giúp bạn điền đơn yêu cầu công đoàn can thiệp. Công đoàn sẽ đại diện cho bạn giải quyết vấn đề dựa trên những điều khoản trong hợp đồng tập thể.

Trong trường hợp công đoàn không giải quyết được vấn đề thỏa đáng, họ có thể yêu cầu đưa ra Bộ Trọng Tài để giải quyết, đây là quyết định của công đoàn.  Nếu vấn đề mang ra trọng tài, thì luật sư của công đoàn sẽ đại diện bênh vực cho bên nhân công.

Vai trò của Trọng Tài

Trọng tài sẽ xét xữ vấn đề và đưa ra quyết định, nếu phần thắng về bên nhân công, thì họ sẽ đưa ra những quyết định về phục hồi chức vụ, giảm mức phạt, bồi thường tiền lương và thiệt hại v.v.

Vai trò của công đoàn

Công đoàn có trách nhiệm phải bênh vực cho quyền lợi pháp định của thành viên mình.  Thành viên có quyền kiện công đoàn đến Bộ Quan Hệ Lao Động Ontario (Ontario Labour Relationsh Board) nếu công đoàn không làm tròn trách nhiệm, kỳ thị hoặc gian dối.

Thay đổi về chương trình Pháp Trợ Ontario

Chương Trình Pháp Trợ Ontario (Legal Aid Ontario (LAO) đã cải tổ cách thức cung cấp dịch vụ.  Trước kia, nếu bạn muốn xin chứng thư pháp trợ, bạn phải đi đến văn phòng pháp trợ địa phương khu vực gần nơi bạn ở để xin chứng thư. Nếu bạn đã được cấp  chứng thư pháp trợ, bạn có thể dùng để thuê một luật sư nhận chứng thư để đại diện cho bạn và được chương trình này trã luật sư phí cho bạn.  Nếu bạn xin pháp trợ về lãnh vực luật gia đình hoặc xin tị nạn / di trú, khi bạn được cấp chứng thư, bạn có thể chọn luật sư tư hay Luật sư công của Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia đình (FLO) hoặc Trung Tâm Luật Tị Nạn (RLO).  Trung Tâm FLO và RLO là những văn phòng luật công có đội ngũ gồm luật sư và cán sự pháp trợ để nhận hồ sơ đại diện pháp lý cho những người có chứng thư pháp trợ.

Tuy nhiên, kể từ Tháng 10, 2009, đã có sự thay đổi lớn trong phương diện hành chính của chương trình pháp trợ. Một trong những lý do chính cho sự thay đổi này là để tiết kiệm tiền bạc và phương pháp cấp chứng thư pháp trợ trong lãnh vực luật gia đình.  từ đó dịch vụ được nới rộng bằng cách thành lập 4 trung tâm dịch vụ luật gia đình ở trong khu vực Toronto và phụ cận nằm trong 4 tòa gia đình.

Hiện nay, khi bạn xin chứng thư pháp lý, bạn phải gọi đến đường dây Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Trợ mới thành lập để xin Pháp Trợ.  Số điện thoại là 416-979-1446.  Thông điệp đầu tiên bằng tiếng Anh sẽ cung cấp sự lựa chọn – nếu bạn không nói được tiếng Anh và không hiểu các thông điệp tự động, bạn nên nhấn số “0” và đường dây của bạn sẽ được chuyễn cho một tiếp viên trong vòng 10 – 15 phút.  Ưu tiên dành cho các nạn nhân bạo lực gia đình.  Nếu bạn không thể chờ đợi trên đường dây, bạn có thể sử dụng dịch vụ “gọi lại” với tính năng cho phép bạn để số lại cho họ gọi trở lại cho bạn.  Khi được chuyễn tiếp đến tiếp viên, nếu cần thông dịch, bạn hãy nói ngôn ngữ bạn cần thông dịch thì họ sẽ nối kết với  thông dịch viên trên điện thoại.  Trung tâm dịch vụ có thể cung cấp thông dịch cho 120 ngôn ngữ.  Tiếp viên sẽ sẽ tìm hiểu vấn đề và cho bạn biết những tài liệu bạn cần phải cung cấp cho họ. Ngoài ra, tiếp viên cũng có thể cung cấp 20 phút tư vấn pháp lý cho bạn về các vấn đề gia đình và hình sự.

Các Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia Đình (FLSC) được thành lập  – là để thu hẹp khoảng cách giữa các dịch vụ được tư vấn pháp lý o luật sư công và tư cung cấp và các dịch vụ do luật sư đại diện toàn diện và nhu cầu về dịch vụ do nhân viên pháp lý cung cấp gia tăng.  Có nhiều người tự ra tòa mà không có luật sư đại diện, họ thường trông cậy vào nhân viên pháp lý giúp họ làm đơn từ và chuẩn bị tài liệu ra tòa.  Những nhân viên pháp lý là cựu nhân viên của chương trình pháp trợ trong văn phòng khu vực và phụ trách xét đơn, họ cung cấp dịch vụ pháp lý dưới sự giám sát của luật sư . Sau khi các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị xong, nhân viên pháp lý của FLSC sẽ chuyển thân chủ đến tìm  Luật sư trực công của tòa để được tư vấn trong ngày điều trần của họ.

Đối với những vấn đề phức tạp, các luật sư làm việc tại FLSC sẽ đại diện cho những thân chủ có chứng thư pháp trợ và giúp họ ra tòa từ đầu đến cuối.  Một số trung tâm có  dịch vụ hòa giải để giúp giải quyết vấn đề.  Trong 4 trung tâm này, mỗi nơi có lực lượng nhân viên riêng biệt để đáp ứng nhu cầu trong khu vực cho những dịch vụ cung cấp.

ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH

Để được hưởng dịch vụ của FLSC, thân chủ phải :

 • đạt tiêu chuẩn về điều kiện tài chính cho dịch vụ tư vấn của luật sư trực công, hoặc,
 • đạt tiêu chuẩn về điều kiện tài chính cho chứng thư pháp trợ không cần đóng góp.

Luật sư của FLSC có thể nhận hồ sơ đại diện cho thân chủ có chứng thư pháp trợ loại không hay cần phải đóng góp.

Dịch vụ của FLSC là:

 • giúp chuẩn bị đơn từ và tài liệu pháp lý
 • cung cấp tư vấn pháp lý
 • Giới thiệu cho các dịch vụ khác
 • Làm thủ tục xin Chứng thư pháp trợ
 • nhận hồ sơ đại diện cho thân chủ có chứng thư pháp lý để ra tòa kiện và kháng cáo.

Đối với những thân chủ có vấn đề pháp lý phức tạp, hội đủ điều kiện về tài chính cho pháp trợ nhưng không có đại diện pháp lý, nhân viên pháp lý và luật sư của FLSC sẽ o giới thiệu họ đến xin chứng thư pháp trợ Ontario. Trong một số trường hợp, họ có thể được chuyển đến để được Luật sư trực công của tòa giúp ở tòa hoặc tiếp tục được sự hộ trợ của luật sư.

Dịch vụ của FLSC sẽ dựa chủ yếu vào giới thiệu từ dịch vụ pháp trợ ở tòa sau khi họ được tư vấn và đánh giá các nhu cầu của đương sự.  có khi trung tâm cũng tiếp những thân chủ trực tiếp đi đến họ để yêu cầu được giúp đỡ, nhân viên của FLSC sẽ tìm hiểu và đánh giá tình hình tài chính của họ và các vấn đề pháp lý.

Cách xin chứng thư pháp trợ từ trung tâm FLSC:

FLSC chỉ chấp nhận và xử lý các tranh tụng về luật gia đình và giúp xin chứng thư pháp trợ trong các trường hợp hạn chế và cấp bách như những trường hợp sau đây:

 • Đương sự có vấn đề pháp lý khẩn cấp (con bị bắt cóc, bị mang đi vì sự can thiệp của Hội Bảo Vệ Trẻ Em)
 • Là nạn nhân của bạo lực gia đình

Đương sự có khó khăn không thể gọi điện thoại xin chứng thư pháp trợ (ví dụ như khó khăn về ngôn ngữ hoặc tàn tật).

Ưu tiên dành cho đối tượng có giấy giới thiệu của những cơ quan cung cấp dịch vụ cho nạn nhân bạo lực hay luật sư trực của tòa.

Những Trung Tâm Dịch Vụ Luật Gia Đình

Phía Bắc Toronto

Tọa lạc tại 45 Sheppard Avenue East,  phòng 106 in North York, Ontario. số điện thoại liên lạc là : (416) 730-0936 (ext. 28). Trung tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình 47 Sheppard Avenue East.

Trung tâm này có 3 luật sư, một trong ba vừa là luật sư và giám đốc trung tâm, 2 nhân viên hành chánh và 3 cán sự pháp lý, một trong 3 cán sự có thể nói tiếng Quãng Đông rất thành thạo.  có 2 luật sư tiếp tục nhận hồ sơ đại diện cho những thân chủ có chứng thư pháp trợ như trước nay.

Trung Tâm Toronto

Tọa lạc tại 20 Dundas Street West, phòng 201. số điện thoại liên lạc là : (416) 348-0001. Trung tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình 311 đường Jarvis và 393 đường University .

Trung tâm này có 1 luật sư kiêm giám đốc, 2 luật sư, 2 nhân viên hành chánh, 2 cán sự pháp lý và điều trần viên. một trong 3 cán sự có thể nói thành thảo tiếng Quãng Đông.  Và có 2 luật sư tiếp tục nhận hồ sơ đại diện cho những thân chủ có chứng thư pháp trợ như trước nay.

Vùng Peel

FLSC tọa lạc tại 205 County Court Boulevard, phòng 200 ở Brampton, Ontario. số điện thoại liên lạc là: (905) 453-1723. Trung tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình Brampton.

Trung tâm này có 1 luật sư kiêm giám đốc, 3 cán sự pháp lý , 1 luật sư làm việc 3 ngày/tuần. Trung tâm không có luật sư để nhận hồ sơ theo chứng thư pháp trợ,  trung tâm sẽ mướn thêm một điều trần viên trong thời gian ngắn để giúp giải quyết vấn đề.

Newmarket

FLSC tọa lạc tại 17070 Yonge Street, phòng 102 ở Newmarket, Ontario.  Số điện thoại liên lạc là : (905) 898-3943. Trung tâm làm việc từ  8:30 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Sáu.  Trung tâm này chỉ cung cấp dịch vụ cho những vấn đề làm ở tòa gia đình Newmarket, 50 đường Eagle West.

Sự thay đồi về Chương Trình CPP – tiền hưu trí

Bắt đầu tháng 1, 2011 sẽ có sự đổi mới cho Công Quỹ Hưu Canada (Canada Pension Plan (“CPP”).  Sự thay đổi này sẽ áp dụng dần dần đến năm 2016.   Những sửa đổi này sẽ tạo sự linh hoạt cho công nhân lớn tuổi để kết hợp tiền hưu trí và  thu nhập lương bổng, điều chỉnh mức tiền hưu và tạo sự công bằng trong chương trình hưu trí CPP.

Mức tiền hưu CPP thường tương đương với 25% mức lương trung bình trong số năm đã đóng vào công quỹ  đến một mức tối đa.  Cách tính mức tiền dựa trên số năm đã làm việc, mức đóng góp vào công quỹ và mức lương thu nhập cá nhân trước đó.  mức đóng góp khi đi làm sẽ chia đều 50/50 giữa công nhân và chủ, ngoại trừ trường hợp tự kinh doanh.

Những cải cách:

Loại bỏ đòi hỏi ngưng làm việc để xin hưu non

Trước 2012,  điều kiện xin hưu non từ 60-64 tuổi đòi hỏi đương sự phải ngưng làm việc hay có giảm mức thu nhập mới được hộp đơn xin sau đó.  Bắt đầu từ năm 2012, thì điều kiện này sẽ bị loại bỏ, họ có thể xin hưu non trước 65 tuổi mà vẩn có thể tiếp tục đi làm và thu nhập sẽ không ãnh hưỡng đến điều kiện xin.  Như vậy, đương sự có thể kế hoạch để về hưu từ từ trước khi 65 tuổi.

Gia tăng số năm miễn tính có thu nhập thấp

mức tiền hưu tính theo tỷ lệ 25% của tổng số năm làm việc của một cá nhân từ 18 tuổi đến khi nghĩ hưu.  Trước năm 2012, 15% của những năm có thu nhập thấp hoặc hoàn toàn không thu nhập trong khoãng đời đi làm của một người tính từ 18 tuổi đến khi nghĩ hưu ở tuổi 65 sẽ được miễn tính. Điều này có nghĩa là một người sẽ có 7 năm có mức thu nhập thấp hoặc không có thu nhập sẽ không dùng để tính. Tỷ lệ miễn tính này sẽ tăng lên 16% vào năm 2012  tức là 7.5 năm và 17% vào năm 2014.  Từ năm 2014, một cá nhân sẽ có tối đa 8 năm trong khoãng đời làm việc có mức thu nhập thấp sẽ được miễn tính.  Điều này có lợi cho những người có nghề nghiệp đã bị gián đoạn hoặc bắt đầu đi làm muộn.  Sự thay đổi này cũng gia tăng mức tiền tàn tật và tiền góa vì nó tính theo mức tiền hưu.

Đóng góp quỹ Hưu sau khi lãnh tiền hưu

Theo luật hiện hành, những người đang lãnh hưu còn đi làm sẽ không phải đóng góp vào quỹ hưu trong tiền lương, tức là khi một người xin lãnh tiền hưu rồi trở lại làm việc, thì họ sẽ không tiếp tục đóng góp và gầy dựng quỹ hưu nữa.

Bắt đầu từ 1 tháng 1, 2012, những người lãnh hưu non dưới 65 tuổi mà đi làm đều phải tiếp tục đóng góp vào công quỷ hưu, những người lãnh hưu và đi làm   ở tuổi 65 đến 70 sẽ có quyền chọn lựa không đóng góp hay tiếp tục đóng góp vào công quỹ hưu theo chính sách mới  gọi là “trợ cấp sau tuổi hưu (Post-Retirement Benefit (PRB) và sẽ được lãnh thêm trợ cấp của chính sách này vào năm sau.

Nếu người đi làm sau tuổi hưu chọn để tiếp tục đóng góp, thì tỷ lệ đóng góp sẽ chia đều giữa họ và chủ, mổi bên đóng một nữa.   Mức đóng góp ngoại lệ sẽ tính theo tỷ lệ là 1/40 của mức tiền hưu tối đa cho mỗi năm ( năm 2009 là $ 10,905).  Mức đóng cũng tính theo mức lương của cá nhân nên có thể lãnh cao hơn mức tối đa.  Sự thay đổi này sẽ cho phép những người đi làm sau tuổi hưu hay đang lãnh hưu non vẫn có thể tiếp tục gầy dựng mức hưu của họ nếu còn đi làm, do đó, họ có thể lãnh thêm mức trợ cấp hưu cao hơn mức tối đa.

Thay đổi mức điều chỉnh tiền hưu non và xin hưu muộn

Để tạo tính công bằng cho trường hợp xin hưu non (trước 65 tuổi) và xin hưu muộn (sau 65 tuổi),  thì mức tiền hưu non hay xin muộn sẽ được tính theo mức điều chỉnh để cho mức tiền hưu non giảm xuống khi lãnh sớm hơn 65 tuổi và gia tăng mức tiền hưu nếu xin lãnh trể hơn 65 tuổi.

Trước năm 2012, mức điều chỉnh tiền hưu non giãm 0.5% cho mỗi tháng lãnh trước 65 tuổi.  cho nên nếu xin hưu non lúc 60 tuổi, thì tiền hưu giảm 30% (60 tháng x 0.5%).  Và ngược lại là tiền hưu muộn sẽ gia tăng 0.5% cho mỗi tháng lãnh muộn sau 65 tuổi (trể nhất là 70 tuổi), cho nên nếu một cá nhân chọn lãnh hưu muộn ở tuổi 70,  thì mức tiền lương hưu sẽ cao hơn 30% lúc lãnh ở tuổi 65 (0.5% x 60 tháng)

Theo qui định mới, sẽ có 2 mức điều chỉnh riêng biệt cho xin hưu non hay xin muộn. Từ năm 2011 đến năm 2013, mức điều chỉnh cho hưu muộn sẽ tăng dần từ 0.5% đến 0.7% cho mổi tháng.  tức là đến năm 2013, thì mức tiền hưu muộn sẽ gia tăng 42% từ mức hưu lãnh ở tuổi 65.

Từ năm 2012-2016, mức điều chỉnh cho hưu nơn cũng tăng dần từ 0.5% đến 0.6%. Điều này có nghĩa là vào năm 2016, mức hưu non lãnh ở tuổi 60 sẽ giảm 36% so với mức hưu lãnh ở tuổi 65.

Sự thay đổi này sẽ công bằng hơn so với tỷ lệ đóng góp của cá nhân trong chính sách công quỹ hưu trí.

Ai sẽ bị ãnh hưỡng?

 • Những người mới đi làm hay sẽ nghĩ hưu sớm
 • Những người tự kinh doanh và tự đóng góp vào công quỹ hưu
 • Những cá nhân trong độ tuổi từ 60-70 đang lãnh tiền hưu và đi làm
 • Chủ chịu trách nhiệm đóng góp quỹ hưu công cho nhân công

Những ai không bị ảnh hưởng:

 •  cá nhân bắt đầu nhận tiền hưu trí trước ngày 31 tháng 12, 2010 và không đi làm lại.

Trung Tâm Pháp Trợ Cao Niên (Advocacy 

Centre for the Elderly )

Ở Ontario có 79 cơ quan pháp trợ.  Trong số đó những cơ quan là loại cung cấp dịch vụ theo vùng, có loại thuộc đặc trách chuyên về một lãnh vực pháp lý hoặc chuyên phục vụ cho một cộng đồng chủng tộc hay ngôn ngữ nhất định.  Trung tâm chúng tôi là loại đặc biệt vì chỉ cung cấp dịch vụ cho cộng đồng di dân gốc Hoa, Việt, Khmer, Lào cần dịch vụ bằng ngôn ngữ khác vì không thạo tiếng Anh

Trung tâm Pháp Trợ Cao Niên (ACE) ở Toronto là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý và tranh giành quyền lợi cho người cao niên có thu nhập thấp trong tỉnh Ontario. Họ cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho người cao niên miễn phí trên 60 tuổi sống trong khu vực Greater Toronto. Họ tranh giành quyền lợi cho người cao niên và thúc đẩy thay đổi chính sách trong về hệ thống mà ảnh hưởng đến nhiều người lớn tuổi. ACE là trung tâm thành lập lâu đời nhất trong hệ thống pháp lý ở Canada chuyên về các vấn đề pháp lý của người cao niên. ACE có đội ngũ nhân viên gồm luật sư và cán sự pháp trợ dưới sự điều hành của một Ban giám đốc tình nguyện mà nữa thành viên ban giám đốc là người cao niên. Lĩnh vực pháp lý bao gồm đại diện pháp lý để lập kế hoạch hộ lý cá nhân, vấn đề về ủy quyền, vấn đề đánh giá khả năng cho chỉ thị và minh mẫn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bạo lực cao niên, vấn đề dịch vụ chăm sóc tại nhà, xữ lý vấn đề chuyển vào nơi hộ lý dài hạn, viện dưỡng lão, nhà hưu, tiền già, lương hưu như:

 • khiếu nại phẩm chất dịch vụ cho cao niên trong viện chăm sóc dài hạn và nhà dưỡng lão
 • những vấn đề nhập viện, bị buộc nhập xuất viện
 • bị từ chối các phúc lợi và dịch vụ hưu trí của chính phủ
 • những vấn đề với các dịch vụ cộng đồng khác
 • bị lạm dụng hoặc đe dọa hay hành hung
 • bị người thân hoặc bạn bè lạm dụng giấy uỷ quyền.

Bạn có thể liên lạc với ACE với số phone 416-598-2656 và trang mạng: www.acelaw.ca.  Dịch vụ sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh nhưng có thông dịch theo yêu cầu.  Giờ làm việc của ACE là Thứ hai, ba, tư và sáu từ 9 – 5 giờ chiều và thứ năm là 1- 5 giờ chiều.

Enter your keyword