Blog

THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIÊM

Y TẾ TẠM LIÊN BANG

Chính quyền liên bang gần đây đã công bố rằng bắt đầu từ  30 tháng sáu năm 2012 sẽ có thay đổi lớn đối với Chương trình bảo hiểm Y tế Tạm Liên Bang (Interim Federal Health Program).

Chương Trình bảo hiểm Y tế Tạm Liên Bang (IFH) được quản lý bởi Bộ Công Dân và Di Trú Canada cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm người trong diện đặt định mà họ không thể trả tiền cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và không hội đủ điều kiện được bao bảo hiểm y tế tư nhân hoặc công cộng như Chương trình Bảo hiểm Y tế Ontario (OHIP).

Những người có đủ điều kiện cho chương trình IFH bao gồm:

  • người nộp đơn tị nạn và trẻ em phụ thuộc cùng hộ trong thời gian đang chờ đơn tị nạn xử lý
  • người đang chờ xét đơn xin đánh giá nguy cơ bị trục xuất  (PRRA)
  • Những người được bảo vệ bao gồm người được chấp thuận xin tị nạn tái định cư và người phụ thuộc của họ, người nộp đơn khiếu nại xin tị nạn đã được chấp nhận và những người đã được chấp thuận miễn trục xuất vì đơn xin PRRA được chấp thuận
  • những diện đơn tị nạn bị bác
  • Người được cấp bảo hiểm do hoàn cảnh đặc biệt như nạn nhân của nạn buôn người

Hiện nay, phạm vi chương trình IFH bao các dịch vụ y tế cần thiết như điều trị để phòng ngừa các tình trạng sức khỏe sa súc và nha khoa, mua thuốc theo toa bác sĩ và những thuốc men không cần toa nhưng cần thiết cho mạng sống, các dịch vụ chăm sóc trước khi sinh và sản khoa, chăm sóc thị lực và dịch vụ xe cứu thương.

Sau ngày 30 tháng 6, 2012, các dịch vụ được bao sẽ cắt giảm đáng kể trong chương trình IFH cho những người hội đủ điều kiện và điều kiện được hưỡng sẽ chia ra mấy loại, tùy theo từng trường hợp sẽ được bao dịch vụ y tế khác nhau.

Sau ngày 30 Tháng Sáu, 2012, những người thuộc diện được bảo vệ và người nộp đơn xin tị nạn chờ xử lý mà không phải đến từ một quốc gia  xuất xứ chỉ định (Designated Country of Origin-DCO) thì chỉ được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hoặc cần thiết từ các bệnh viện, phòng thí nghiệm, xe cứu thương và bác sĩ hoặc y tá và sẽ được bảo hiểm cho thuốc hoặc chích ngừa cần thiết để ngăn chặn một căn bệnh mà có thể gây nguy cơ cho sức khỏe công cộng hoặc an toàn công cộng.

Danh sách quốc gia xuất xứ chỉ định là một khái niệm mới trong sự thay đồi luật mới về Nhập Cư và Tị Nạn của chính phủ liên bang.  những quốc gia trong danh sách DCO là những quốc gia thường không tạo ra vấn đề tị nạn, nó dựa vào các yếu tố như nhân quyền và chính sách bảo vệ nhân quyền trong nước đó để xác định các quốc gia nào sẽ được đưa vào danh sách DCO.

Người nộp đơn tị nạn đến từ danh sách các quốc gia xuất xứ chỉ định đang chờ hồ sơ xử lý hay đã bị bác đơn tị nạn sẽ chỉ được bao dịch vụ y tế công cộng và bảo hiểm an toàn công cộng trong chính sách mới.  Điều này có nghĩa là họ chỉ được bao dịch vụ y tế về bệnh viện, phòng thí nghiệm, xe cứu thương và bác sĩ / y tá và thuốc men và chích ngừa cần thiết để ngăn ngừa hoặc điều trị một căn bệnh mà có nguy cơ ảnh hưỡng đến sức khỏe hoặc sự an toàn công cộng.

Những người bị bác đơn đánh giá nguy cơ trước khi trục xuất và những người chưa từng xin tị nạn sẽ không được hưỡng bất cứ dịch vụ y tế nào cả.

Theo chính phủ liên bang, sự cắt giảm trong về bảo hiểm này nhầm mục đích tiết kiệm tiền và cân bằng với phạm vi bảo hiểm được cung cấp theo chương trình  bảo hiểm y tế tỉnh bang (OHIP). Tuy nhiên, sự cắt giảm dịch vụ của chương trình bảo hiểm y tế liên bang sẽ làm cho chương trình này kém hơn so với kế hoạch bảo hiểm y tế tỉnh, các dịch vụ y tế do chương trình IFH cung cấp chỉ bao cho trường hợp khẩn cấp hoặc cần thiết và chỉ khi có thể gây đe dọa cho sự an toàn của y tế công cộng. Vì vậy, các dịch vụ như khám sức khỏe hàng năm và chích ngừa bệnh cúm sẽ không còn được bao mặc dù các dịch vụ này rất quan trọng để ngừa bệnh và giảm bớt nguy cơ sử dụng các bệnh viện và các dịch vụ y tế khác. Ngoài ra, mặc dù chương trình OHIP không bao thuốc men, nhưng cư dân  Ontario có thu nhập thấp vẩn được hỗ trợ tài chính mua thuốc qua các chương trình trợ cấp thuốc men Trillium, nhưng người nộp đơn tị nạn không đủ tiêu chuẩn cho chương trình thuốc men này.

Sự cắt giảm cho chương trình IFH quá đáng và tạo khó khăn cho người xin tị nạn ở Canada. Người nộp đơn tị nạn trước đó được cung cấp dịch vụ y tế như chăm sóc nha khoa và mắt kiếng vì họ không có nơi nào khác để được những phúc lợi ích này và họ không có phương tiện tài chính để chi trả cho những dịch vụ cần thiết này, sự cắt giảm dịch vụ của chương trình IFH gây khó khăn lớn về vấn đề chăm sóc y tế cho người nộp đơn tị nạn.

Chỉ nam cho những người không có luật sư ở Tòa Gia Đình (áp dụng cho Tòa Tư pháp về vấn đề gia đình  Bắc Toronto)

Tòa Án Gia Đình tại 47 Sheppard Ave Đông nằm trên tầng1 và 2 của tòa nhà. Trên tầng 1, bạn sẽ tìm thấy các trung tâm thông tin pháp lý gia đình (Family Information Centre-FLIC), quầy truy cập và nộp hồ sơ, Luật sư tư vấn và phòng xử lý đơn tòa xuất hiện ngày đầu tiên. Trên tầng 2, bạn sẽ tìm thấy các phòng xử và lịch trình các hồ sơ xử lý trước khi các thẩm phán.

Nếu bạn KHÔNG có một vụ án đang diễn ra nhưng muốn tìm hiểu một số thông tin tổng quát về quá trình thủ tục pháp lý, bạn có thể đích thân đến tòa để gặp và tham vấn với Luật sư tư vấn của tòa ở tầng 1. Từ đó, bạn sẽ được cung cấp thông tin về thủ tục kiện tụng cũng như được giới thiệu đến các dịch vụ trợ giúp pháp lý khác, ví dụ như các dịch vụ giúp chuẩn bị tài liệu kiện tụng hay xin chứng thư pháp trợ nếu đủ điều kiện.

Nếu bạn đang xuất hiện tại tòa án lần đầu tiên, rất có thể là bạn sẽ được tham dự Tòa án xuất hiện đầu tiên trước khi một thư ký tòa án trên tầng một (nằm ở phía bên phải sau cổng kiểm tra an ninh). Bạn sẽ không gặp thẩm phán vào ngày hôm đó. Bạn có thể đăng ký gặp luật sư trực của tòa để tư vấn hỗ trợ bạn trong việc tìm giải pháp cho vấn đề của mình. Các dịch vụ cung cấp cho bạn sẽ tùy vào một số điều kiện.  Bạn nên luôn luôn mang theo tất cả các giấy tờ tòa án của bạn lúc đến tòa án để đảm bảo Luật sư trực có thể hỗ trợ bạn hửu hiệu.

Nếu trường hợp của bạn không thể giải quyết tại Tòa án xuất hiện đầu tiên, thư ký sẽ cho hẹn trở lại trước khi một thẩm phán trên tầng hai. Luật sư trực của tòa có thể cung cấp một số dịch vụ như cung cấp tư vấn về pháp luật hoặc đại diện cho bạn tùy vào tình hình tài chính và sự phức tạp của vấn đề pháp lý của bạn. Nên biết rỏ tên người thẩm phán của bạn để có thể tìm Luật sư trực để hỗ trợ bạn.

Thông dịch viên: Nếu bạn cần một thông dịch viên, bạn có thể yêu cầu Toà án cung cấp thông dịch cho lịch trình ra tòa của bạn (bao gồm lần xuất hiện đầu tiên và hội nghị hoà giải). Điều này có thể được thực hiện khi bạn nộp tài liệu của bạn tại quầy hoặc đưa yêu cầu tại văn phòng bên trái trên tầng trệt ở 47 Sheppard.  Nhưng bạn phải tự mang thông dịch cho buổi tư vấn với luật sư tư vấn.

Hòa giải: tòa án cũng cung cấp các dịch vụ hòa giải, dịch vụ này có thể miễn phí hoặc tính theo một mức tiền tùy khả năng tài chính.  Nếu bạn muốn dùng phương án hòa giải, bạn nên tư vấn Luật sư trực để biết thêm chi tiết. Tài liệu về chương trình hòa giải cũng có sẵn tại tòa án.

Xuất cảnh lúc lãnh tiền bảo hiểm việc làm (EI) / hoặc lãnh tiền ở nước ngoài cho cư dân Canada đi làm ở nước ngoài

Những người thất nghiệp đang lãnh tiền bảo hiểm việc làm loại thường sẽ mất tiêu chuẩn lãnh tiền trong thời gian xuất ngoại.  Nhưng các trường hợp ngoại lệ là nếu họ đang tìm việc ở Canada nhưng có lý do hợp tiêu chuẩn để xuất cảnh tạm và có khai báo cho Trung Tâm Dịch Vụ Canada biết về sự vắng mặt.   Thời gian vắng mặt tạm là 48 giờ.

Trong một số trường hợp thì thời gian xuất cảnh có thể kéo dài tối đa 7 ngày liên tục vì lý do tham dự các tang lễ của bà con họ hàng thân thiết của mình, hoặc hộ tống thành viên của gia đình xuất ngoại để trị liệu vì do sự chuyển ra ngoại quốc để trị liệu của hệ thống y tế trong Canada chưa đáp ứng được, hoặc đi thăm một thân nhân có trọng bệnh hoặc bị thương, hoặc tham dự một cuộc phỏng vấn tuyển dụng.   Nếu sự xuất ngoại liên hệ đến mục đích tìm việc thíết thực, thì thời gian xuất ngoại tối đa là 14 ngày liên tiếp.

Cho những người đang lãnh tiền bệnh của bảo hiểm công việc, thì chỉ có thể tiếp tục được lãnh tiền bệnh nếu xuất ngoại để trị liệu vì được cơ quan thẩm quyền chuyển ra nước ngoài để trị liệu do hệ thống y tế trong Canada chưa đáp ứng được. Nếu sự xuất ngoại trị liệu hay điều dưỡng là quyết định cá nhân thì sẽ mất tiêu chuẩn lãnh tiền.  Những người lãnh tiền sanh, tiền trợ cấp cha mẹ và tiền chăm sóc thân nhân có trọng bệnh đều có thể lãnh tiền trong thời gian xuất ngoại, nhưng quy định ngoại lệ cho cư dân Quebec đang nhận tiền của Chương Trình Phúc Lợi Bảo Hiểm Cha Mẹ Quebec.   Những người lãnh tiền Ei có trách nhiệm phải khai báo thời gian xuất ngoại cho dịch vụ Canada khi họ xuất cảnh.

Những người làm việc bên ngoài Canada có thể được hưởng các quyền lợi theo chương trình EI của Canada là những nhân viên của công ty Canada phải công tác ở nước ngoài hay được chính phủ Canada đưa ra nước ngoài công tác, công việc của họ phải được bảo hiểm việc làm (EI) trong Canada, nếu không thì sẽ không đủ tiêu chuẩn được lãnh.  Nhân công có thể yêu cầu chủ chứng minh công việc của họ được bảo hiểm theo chương trình EI của Canada, hoặc họ có thể gọi 1-800-959-5525 để yêu cầu kiểm chứng về bảo hiểm thất nghiệp cho công việc làm của mình.

Đối với cư dân cư trú ở ngoài Canada, Tiền EI có thể được thanh toán chỉ trong những tình huống nhất định, đó là trường hợp 1) làm việc cuối cùng ở Canada nhưng bây giờ cư trú tại Hoa Kỳ, 2) cư dân nước ngoài Canada hoặc Hoa Kỳ và xin lãnh tiền sanh và cha mẹ hoặc tiền chăm sóc thân nhân có trọng bệnh , 3) nếu người đó là một người đi làm qua lại giửa biên giới, tức là những người thường xuyên đi đi lại lại qua Canada / Mỹ biên giới giữa nơi cư trú và nơi làm việc của họ.

Đối với người cư trú tại Hoa Kỳ và xin lãnh tiền bảo hiểm công việc loại thường, họ phải chứng minh sẳn sàng và tích cực tìm kiếm việc làm, họ cũng phải cung cấp bằng chứng rằng họ có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ,  họ cần nộp kỷ lục nhân dụng (ROE) đã làm cho chủ ở Canada. Tương tự, phúc lợi ích bảo hiểm thất nghiệp Mỹ có thể được trả cho một nhân viên nếu họ có làm việc cuối cùng ở Hoa Kỳ hiện đang cư trú tại Canada. Nếu họ cũng có việc làm trước đó ở Canada, họ có thể có thể nộp đơn xin tiền của chương trình EI Canada,  họ chỉ có thể chọn một trong hai chương trình giữa Canada hay Hoa Kỳ, nhưng không thể lãnh cả hai cùng một lúc.

Nếu là cư dân nước ngoài Canada và không phải Hoa Kỳ, thì họ chỉ có thể hội đủ điều kiện lãnh tiền sanh, trợ cấp cha mẹ hoặc tiền chăm sóc thân nhân có trọng bệnh nếu đã làm việc trong Canada hay làm công việc trong đất nước của họ nhưng công việc đó được bảo hiểm theo chương trình EI của Canada. họ sẽ không đủ tiêu chuẩn lãnh tiền bảo hiểm công việc loại thường cư trú tại một quốc gia khác ngoài Canada hay Hoa Kỳ.

Nhân viên có thể nộp đơn xin tiền sanh, trợ cấp cha mẹ hoặc tiền chăm sóc thân nhân có trọng bệnh trực tuyến trên mạng .  Chi tiết và thông tin có thể được tìm thấy trên trang web của Service Canada tại www.servicecanada.gc.ca, gọi số điện thoại miễn phí 1-800-206-7218, hoặc gửi đến địa chỉ sau đây:

Service Canada Centre
Sub-Unit of Interstate Claim Processing
299 Concession Street
PO Box 210
Kingston, Ontario
K7K 2B9

Cơ Quan Pháp Trợ Cộng Đồng Chuyên về vấn đề bồi thường tai nạn lao động WSIB

Tổ chức nạn nhân tai nạn công nghiệp của Ontario – Industrial Accident Victims’ Group of Ontario  (IAVGO) và Cơ Quan Tư vấn Công nhân bị thương – Injured Workers Consultants ( IWC) là hai cơ quan pháp trợ cộng đồng ở Toronto cung cấp dịch vụ miễn phí cho công nhân bị thương ở Ontario và các thành viên gia đình của họ có mức thu nhập thấp.  Dịch vụ pháp lý bao gồm tư vấn luật pháp và  đại diện pháp lý cho nạn nhân trong lãnh vực xin bồi thường tai nạn lao động, đại diện cho nạn nhân đến phiên điều trần của Bộ Bảo Hiểm An Toàn Nơi Làm Việc và kháng cáo đến Hội đồng quản trị Bảo Hiểm An Toàn Nơi Làm Việc. Họ cũng giáo dục cộng đồng về quyền lợi công nhân, xuất bản các tài liệu về lãnh vực tai nạn lao động, tổ chức các chiến dịch vận động cải tổ luật pháp cho quyền lợi các nạn nhân bị tai nạn lao động

Trụ sở của Cơ quan IAVGO được đặt tại 489 đường College, phòng 203 (phía tây của đường Bathurst ), Toronto, Ontario. Số điện thoại của họ là 416-924-6477. giờ làm việc là từ 8:30-4:30 trừ vào thứ Ba khi họ mở cửa 2:30-16:30, đóng cửa thứ bảy và chúa nhật.

Trụ sở của IWC được đặt tại 815 Danforth Avenue, phòng 411, Toronto, Ontario. Số điện thoại của họ là 416-461-2411. giờ làm việc hàng ngày từ 9 đến 4:30 trừ thứ tư thì làm việc từ 1 – 4:30, dịch vụ tư vấn pháp lý cung cấp ngày Thứ Ba và Thứ Năm từ 10:30 – 3:30 pm, nghĩ thứ bảy và chúa nhật.

Enter your keyword