Blog

Kỷ niệm 25 năm tranh đấu!

Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào được 25 tuổi và có nhiều điều để ăn mừng!

Trước tiên, chúng tôi ra mắt trang mạng mới của chúng tôi tại buổi họp Đại hội thường niên tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2012. Trang web này thiết kế bằng ba ngôn ngữ chính đó là tiếng Anh, Tiếng Hoa (gồm 2 dạng: chử hoa giản hóa và chử hoa truyền thống) Tiếng Việt,  nhằm mục đích giáo dục cộng đồng về quyền lợi pháp định của họ.

Trang mạng mới này cung cấp một số tài liệu, thông tin mới trong các lĩnh vực pháp lý khác nhau mà ảnh hưởng thiết thực đến cộng đồng di dân người Hoa và Đông Nam Á có mức thu nhập thấp,  các lĩnh vực pháp luật bao gồm: quyền lực của cảnh sát, trợ cấp xã hội, luật Di Trú và Lao Động v.v.

Năm nay cũng là năm kỷ niệm thành lập Hiến Chương Nhân Quyền và Tự Do ở Canada, chúng tôi tin rằng đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho Trung Tâm để cùng ăn mừng thành quả về các nổ lực tranh đầu không ngừng để thúc đẩy tiến bộ trong mục tiêu tranh giành quyền bình đẳng trong công lý xã hội và nhân quyền ở Canada.

Tuy nhiên, chúng ta biết rất rõ rằng sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng vẫn tồn tại. Thật vậy, đã có những dấu hiệu đáng lo ngại rằng đất nước của chúng ta đang đi ngược chiều vì những quyết định và lựa chọn chính sách được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta. Thêm vào đó, những tiếng nói bất đồng chính kiến giữ im lặng. Tất cả những yếu tố này đặt ra một mối đe dọa trực tiếp tới nền dân chủ và công lý của chúng ta.

Do đó, khi chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập và nhìn lại những thành quả gặt hái trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi tin rằng nó việc quan trọng để nhận thức hiện trạng  bình đẳng ở Canada để tiếp tục thúc đẩy mở rộng đối thoại trung thực về tương lai của nền dân chủ của chúng ta.

Để đạt mục đích này, chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo vào ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Hội Đồng Luật Canada với tiêu đề “đấu tranh cho Bình đẳng – Tiến bộ hay rủi ro”.  Buổi hội thảo sẽ xem xét quá khứ, hiện tại và tương lai của Hiến Chương, một nền tảng của Hiến pháp nước ta. Một trong số các diễn giả là Chánh Án Roy McMurtry- người giữ vai trò quan trọng trong quá trình biên soạn Hiến Chương, sẽ chia sẻ với khán giả một cái nhìn “đằng sau hậu trường” trong quá trình biên soạn và các tranh luận trong  thời điểm đó đối với việc ban hành phần quyền bình đẳng.

Ngoài ra, chúng ta sẽ được học hỏi thêm từ ban diễn giả gồm các luật sư nhân quyền, học giả và những lãnh đạo trong cộng đồng tranh đấu cho quyền bình đẳng trong các lĩnh vực khác nhau, sẻ phân tích về hiện trạng của quyền lợi của người khuyết tật, sự bất bình đẳng về kinh tế – xã hội của cộng đồng thiểu số, phụ nữ và di dân và vấn đề phân biệt đối xử có hệ thống trong các lĩnh vực pháp luật. Buổi hội thào sẽ kết thúc với phần tổng kết của cô  Susan Eng, người đã và đang tranh đấu cho cộng đồng trong thời gian dài sẻ chia sẻ những nổ lực và khám phá cuộc hành trình liên tục của cộng đồng đối với mục tiêu tìm sự bình đẳng và công bằng.

Chúng tôi có buổi tiếp tân sẽ được tổ chức ngay sau khi buổi hội thảo chắm dứt, trong buổi tiếp tân, chúng tôi đã mời Tổng Chưởng lý Tỉnh Ontario – Chánh Án  John Gerretsen đến phát biều ngắn, tiếp theo đó là phần diển văn của Thủ Quỹ Hội Đồng Luật Canada , tiếp theo đó phần phát biểu của ông Gary Yee, vị cựu giám đốc đầu tiên của trung tâm và hiện được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Tòa Phúc Thẩm Cấp Giấy Phép.

Trung Tâm đang tổ chức cuộc bán vé xổ số gây quỹ có giải thưởng. Để biết thêm thông tin về các hoạt động và để tìm hiểu thêm về xổ số, hãy truy cập vào trang mạng của chúng tôi tại: www.mtcsalc.org

Các thay đổi lớn cho chính sách Bảo hiểm Việc Làm ( EI)

Là một phần của ngân sách liên bang được công bố tháng 3 năm 2012, chính phủ đưa ra một số cải cách cho Chương Trình Bảo Hiểm Việc Làm (EI).   Một trong các thay đổi đáng chú ý nhất là sự đặt ra định nghĩa rỏ ràng cho “công việc phù hợp” và  “tìm việc hợp lý” .   Tức là chính sách bảo hiểm việc làm sẽ thắt chặt hơn cho những người lãnh bảo hiểm loại thường, họ sẽ bị yêu cầu nghiêm ngặt hơn để buộc phải tích cực tìm việc làm và chấp nhận công việc có sẵn.  Nên nhớ rằng những thay đổi này chỉ áp dụng cho những cá nhânđang lảnh tiền bảo hiểm loại thường nhưng không áp dụng cho trường hợp lãnh bảo hiểm đặc biệt  (ví dụ như tiền sanh,  trợ cấp cho cha mẹ,  chăm sóc thân nhân có trọng bệnh và tiền bệnh).

Theo Luật Bảo Hiểm Việc Làm hiện hành, những người lãnh tiền bảo hiểm loại thường có trách nhiệm tích cực tìm kiếm công việc phù hợp. Tuy nhiên, pháp luật không có định nghĩa những gì là công việc phù hợp và thế nào là tìm việc hợp lý.

Với những thay đổi mới được công bố gần đây, chính sách sẽ đưa ra một số yếu tố được sử dụng để xác định những công việc nào dược xem là phù hợp dựa vào hoàn cảnh cá nhân, điều kiện làm việc, giờ làm việc, thời gian đi lại, loại công việc và tiền lương.

Để áp dụng các đòi hỏi này, Những người lảnh tiền bảo hiểm thường sẽ được chia ra làm  ba loại:  Loại làm việc lâu dài, loại lãnh thường xuyên và loại lãnh thỉnh thoảng.

Loại Làm lâu dài là những trường hợp những người đã trả vào công quỷ bảo hiểm việc làm từ 7 đến 10 năm, nhưng trong vòng 5 năm gần nhất đã lãnh tổng cộng ít hơn 35 tuần tiền bảo hiểm loại thường.  Những người trong loại này sẽ có một thời hạn tối đa 18 tuần để tìm kiếm một công việc thích hợp với nghề nghiệp và mức lương bình thường không thấp hơn 90%  mức lương giờ trước đó. Sau 18 tuần, thì đương sự phải mở rộng điều kiện tìm việc của họ và phải chấp nhận các loại việc tương tự ở mức 80% của tiền lương giờ của họ trước đó.

Loại lãnh thường xuyên là những trường hợp đã xin tiền bảo hiễm loại thường hơn 3 lần trong thời gian 5 năm và đã lãnh hơn 60 tuần tiền bảo hiểm loại thường trong vòng 5 năm qua. Những người trong thể loại này có đến 6 tuần để tìm kiếm và chấp nhận công việc tương tự với mức lương tương đương với 80% của tiền lương giờ của họ trước đó. Sau 7 tuần thì họ phải chấp nhận bất cứ công việc nào họ có đủ điều kiện để làm (cho dù đòi hỏi vừa làm vừa học nghề) hoặc phải tham gia bất kỳ đào tạo cần thiết và nhận việc với mức lương bắt đầu từ 70% của tiền lương giờ của họ trước đó.

Loại lãnh thỉnh thoảng là những trường hợp không nằm trong hai nhóm đã đề cập ở trên. Người lãnh thuộc loại này có 6 tuần đầu tìm việc thích hợp không giới hạn với lương bình thường trong ngành hoặc (ít nhất 90% của tiền lương giờ của họ trước đó). Sau tuần thứ 7, họ sẽ được yêu cầu tìm kiếm và chấp nhận công việc tương tự như công việc mà họ thường thực hiện với mức lương ở mức 80% thu nhập trước đó. Sau 18 tuần, họ sẽ được yêu cầu tiếp tục mở rộng điều kiện tìm kiếm công việc của họ bao gồm bất kỳ công việc mà họ có đủ điều kiện (có thể) làm hoặc (vừa làm vừa học theo yêu cầu (hay được đào tạo cần thiết), với mức lương khởi điểm 70% của họ trước đó, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu hiện hành.

Trong chính sách mới, những người lãnh bảo hiểm việc làm loại thường sẽ bị buộc tham gia các hoạt động tìm việc mỗi ngày để đủ tiêu chuẩn lãnh trợ cấp.  Các hoạt động tìm việc bao gồm tìm kiếm việc làm, chuẩn bị đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, tham gia các cuộc phỏng vấn tuyển dụng và những nỗ lực khác để cải thiện khả năng tìm việc làm (ví dụ như tham gia các buổi hội thảo, hội chợ việc làm, lên mạng vv)  người lảnh được yêu cầu giữ các kỷ lục về hoạt động tìm kiếm công việc của họ và trình bằng chứng theo yêu cầu.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, Hội Đồng Phúc Thẩm Bảo Hiểm Việc Làm gồm 3 thành viên xử lý kháng cáo của các quyết định từ Canada

Employment Insurance Commission (Ủy Ban Xử Lý Bảo Hiểm Việc Làm) sẽ thay đổi từ 3 thành viên xuống còn một thành viên được chính phủ bổ nhiệm để xử lý kháng cáo. Chính phủ thành lập Tòa An ninh xã hội mới để thay thế cho 4 loại tòa xử lý hiện hành bao gồm Hội đồng Phúc Thẩm Bảo Hiểm Việc Làm (Employment Insurance Board of Referees), Tòa Thượng Thẩm Kháng Cáo  Bảo Hiểm Việc Làm (EI Umpire), Tòa Phúc Thẩm Tiền Hưu Trí Canada và Tiền Già (CPP và OAS Review Tribunal) và Tòa Kháng Cáo Lương Hưu (Pension Appeal Board).

Để biết thêm thông tin về chương trình EI, xin truy cập :

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/ei/.

Đạo Luật C-31 và chính sách nhân đạo

 

Chính phủ liên bang đã đề xuất những thay đổi đáng kể về hệ thống thẩm định tị nạn và nhập cư Canada. Một số những thay đổi này đã được nêu ra trong đạo luật C-31 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng sáu 2012.  Một trong những thay đổi trong luật C-31 ảnh hưởng đến chính sách xin nhập cư theo lý do nhân đạo (H & C) áp dụng cho các đương đơn không có tình trạng nhập cư hợp pháp tại Canada.

Theo pháp luật hiện hành, các cá nhân có thể nộp đơn xin thường trú theo chính sách nhân đạo tại bất kỳ thời điểm nào và có thể căn cứ trên một loạt các yếu tố khác nhau.

Nhưng theo chính sách mới thì sự cải cách trong chính sách xét nhân đạo và sẽ được áp dụng rất sớm là:

  • Đương sự sẽ không được xin nhân đạo trong thời hạn 12 tháng từ ngày đơn xin tị nạn bị bác hay bị bỏ ngang hoặc bị hủy bỏ;
  • Đơn xin nhân đạo sẽ không được xem xét nếu đương sự xin tị nạn và đang chờ kết quả;
  • một người không được nộp hai đơn xin nhân đạo trong cùng một lúc;
  • các yếu tố xin nhân đạo sẽ không được xem xét nếu những yếu tố nằm trong phạm vi và dựa trên cơ sở qui định trong Công Ước Tị Nạn hoặc các sự kiện, nguy cơ bị tra tấn, trừng phạt độc ác và bất thường đã  nêu ra trong quá trình xin tị nạn   cũng xin phúc thẩm nguy cơ bị trục xuất;
  • Đơn xin nhân đạo không thể được xem xét cho đến khi các lệ phí đã được thanh toán.

Có hai ngoại lệ cho qui chế về thời hạn không được xin trong 12 tháng, điều kiện thứ nhất là thời hạn này không áp dụng trong trường hợp đương sự có nguy hiểm tính mạng vì đến từ quốc gia có cuộc sống thiếu thốn và không được chăm sóc y tế. điều kiện thứ hai là ngoại lệ này áp dụng cho trường hợp mang “tác dụng trực tiếp và tổn hại đến lợi ích của trẻ em ” bị ảnh hưởng trong đơn xin.

Ngoài ra, những người “ngoại quốc” theo định nghĩa trong danh sách chỉ định công dân nước ngoài (designated foreign nationals (DFN)  cũng không được xin nhân đạo vì bất cứ lý do nào.  Người ngoại quốc là những người đến Canada trong tình trạng “bất thường” .  họ sẽ có một số hạn chế khác áp dụng cho người ngoại quốc.

Đơn xin nhân đạo nộp trước đạo luật C-31 thông qua sẽ được xử lý theo luật củ và do đó không phải chịu những hạn chế trong chính sách mới.

Enter your keyword