Blog

LUẬT MỚI ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNGNĂNG LƯỢNG Ở ONTARIO

Bắt dầu từ 01 tháng 1 năm 2011,  Đạo luật mới “ Bảo vệ người tiêu dùng năng lượng (ECPA) sẽ có hiệu lực và đặt ra một số qui định để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi giao dịch với các công ty cung cấp các hợp đồng bán lẻ năng lượng cho dân cư và các doanh thương nhỏ và người tiêu dùng khí đốt thiên nhiên ở Ontario.

ECPA tăng cường quyền lực của Cục Năng Lượng Ontario (Ontario Energy Board (OEB) và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều quyền hơn.

Sơ lược về ECPA

ECPA áp dụng cho tất cả các hợp đồng năng lượng bán lẻ được ký kết sau ngày 1 tháng 1 năm 2011. ECPA đặt ra  các tiêu chuẩn mới áp dụng cho các công ty và nhân viên khuyến mãi của họ.  Tiêu chuẩn qui định này bao gồm:

 •   Tiêu chuẩn đào tạo cho nhân viên khuyến mãi của công ty bán lẻ năng lượng
 •   Tiêu chuẩn ngôn ngữ trong các điều khoản của hợp đồng,
 •   Tiêu chuẩn giấy tờ chứng minh của người khuyến mãi bao gồm cạc nhân viên,  danh thiếp, và
 •   nội dung quảng cáo khuyến mãi và  hợp đồng

Cục có thề xử phạt các công ty vi phạm tiêu chuẩn qui định.

Gian Thương

ECPA đặt ra một số qui định về những doanh thương có hành vi được xem là “dối trá’ và giúp cho những khách hàng bị lừa gạt có thể hủy hợp đồng mà không phải chịu thiệt thòi.  những hành vi này  bao gồm:

 • Các doanh thương đã lợi dụng sự khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất của người tiêu dùng, sự mù chữ hay người tiêu dùng không đủ khả năng hiểu được những điều khoản đặc biệt trong hợp đồng vì rào cản ngôn ngữ
 • Doanh thương dùng thủ đoạn để ép mua

Nếu trong trường hợp trên thì hợp đồng sẽ trở thành không hợp lệ.

Ngoài ra, các công ty không thể dùng những từ ngữ trong các điều khoản có tính cách lừa dối hoặc gây hiểu lầm trong hợp đồng.

Hơn nữa, tất cả các nhân viên khuyến mãi đều phải tuân thủ một số quy tắc như:

 • phải xuất trình giấy tờ nhận dạng mà có cung cấp thông tin liên lạc,
 • nêu rỏ những công ty họ liên hệ
 • nói rỏ rằng các công ty này không liên hệ gì với chính phủ.

Nếu không thì khách hàng sẽ có lý do để hủy hợp đồng.

Nếu khách hàng yêu cầu, công ty phải cung cấp một bản sao của tất cả các tài liệu và quảng cáo được thảo luận. nếu hợp đồng được ký, công ty phải cung cấp một bản sao hợp đồng cho khách hàng.

Điều khoản đòi hỏi trong Hợp đồng 

ECPA đòi hỏi tất cả điều khoản trong hợp đồng phải liệt ra rỏ rệt và cặn kẻ và phải kèm phần tuyên ngôn  do Cục qui định.  Phần tuyên ngôn sẽ nêu rỏ quyền lợi pháp định cho người tiêu dùng có thể làm thế nào để hủy hợp đồng nếu họ thay đổi ý kiến.  hợp đồng sẽ không hợp lệ nếu không có chi tiết này trong đó.

Hợp đồng cũng phải bao gồm một mẫu so sánh giá cả thị trường từ các công ty cạnh tranh khác nhau.

Hợp đồng (kèm với mẩu so sánh giá cả và phần tuyên ngôn ), nhân viên công ty phải đòi hỏi khách hàng ký hợp đồng đọc và ký tắt vào những phần này thì hợp đồng mới hợp lệ.

Xác minh sự hiệu lực của hợp đồng

Để hợp đồng có hiệu lực sau khi hợp đồng được ký kết, bước tiếp theo là xác minh hiệu lực của hợp đồng.

Luật pháp bắt buộc công ty phải gọi điện thoại đến cho khách hàng yêu cầu họ xác minh hợp đồng có hiệu lực.  Công ty không được  xác minh hợp đồng 0 ngày trước khi hợp đồng ký  và không thể trể hơn 45 ngày từ ngày  hợp đồng được ký kết.

Các cuộc gọi điện thoại xác minh phải được ghi lại và cung cấp cho khách hàng trong vòng 10 ngày nếu được yêu cầu.

Nếu khách hàng thay đồi ý kiến và muốn hủy hợp đồng trong quá trình quá trình xác minh,  vì quá trình xác minh chưa hoàn tất nên hợp đồng sẻ tự động mất hiệu lực và khách hàng sẽ không phải trả bất cứ khoản tiền nào cho hủy hợp đồng.

Tốt hết là quí vị phải giữ kỷ lục những đối thoại với công ty.  Đối thoại bằng thư từ là tốt nhất và giữ một bản sao để làm bằng chứng.  Khi khách hàng có rào cản về ngôn ngữ trong quá trình xác minh hiệu lực của hợp đồng nên có thể không hiểu được các điều khoản của hợp đồng, thì họ có quyền hủy hợp đồng vì lý do này mà không cần phải trả bất cứ một lệ phí nào cho việc hủy hợp đồng.

Quyền hủy hợp đồng 

sau khi ký hợp đồng, khách hàng có 10 ngày  thời gian nguội lạnh để hủy hợp đồng mà không cần lý do.  Quí vị nên đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng bằng văn bản. Bạn nên giữ một bản sao để làm bằng chứng.

Trong trường hợp hợp đồng mua điện, khách hàng sẽ có 30 ngày thời hạn hủy hợp đồng.

Trong các trường hợp sau đây, quí vị sẽ có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào:

 • Nếu cách lập  hợp đồng không hợp lệ
 • hợp đồng ký kết bằng thủ đoạn lừa gạt
 • Công ty không cung cấp một bản sao của hợp đồng và không làm thủ tục xác minh hiệu lực trong vòng 10 ngày

Nếu quí vị hủy hợp đồng vì những lý do trên,  quí vị nên viết thư yêu cầu hủy và nêu ra những đìều sai trái và giữ một bản sao.

Nếu khách hàng không có cơ sở để hủy bỏ hợp đồng, khách hàng vẫn có quyền hủy hợp đồng, nhưng có thể phải chịu lệ phí hủy bỏ. Pháp luật quy định cụ thể mức lệ phí hủy bỏ. Trong hợp đồng về điện, công ty chỉ có thể phạt  50 $ cho mỗi năm cho phần còn lại của hợp đồng. Đối với khí đốt là $ 100 cho mỗi năm.

Thực hành quyền lực  pháp định của người tiêu dùng

có 4 điều khách hàng có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình:

 • Trước hết, quí vị có quyền từ chối không tiếp xúc với người khuyến mãi khi họ đến nhà rỏ cửa
 • thứ nhì, quí vị có nhiều cách khác nhau để hủy bỏ hợp đồng.
 • Thứ ba, kiện công ty tại tòa án cho các vụ kiện nhỏ.   Ban Năng lượng Ontario không có quyền đòi hỏi một công ty phải bồi thường khoản chênh lệch về giá cả giữa các nhà cung cấp dịch vụ củ và mới.  Trong trường hợp này, họ phải ra tòa.
 • Sau cùng, nộp đơn khiếu nại với Hội đồng Năng lượng Ontario.

Hội đồng năng lượng có thể điều tra các khiếu nại và có thể yêu cầu công ty đồng ý hủy hợp đồng mà không có bất kỳ lệ phí nào.  Họ cũng có thể xử phạt công ty vi phạm luật và có hành vi làm ăn lừa dối và ép buộc các công ty muốn tiếp tục kinh doanh trong nghành sẽ phải tuân thủ quy định pháp định.

Để kiểm tra công ty mà bạn đang đối tác có đăng ký hay không và để tìm hiểu thêm về luật mới này, xin viếng trang web của Hội đồng quản trị năng lượng Ontario tại: http://www.ontarioenergyboard.ca

Đạo luật  C-11:   Cải Cách Cân Bằng Luật Tị Nạn

Đạo luật  C-11, còn được gọi là Đạo luật Cải Cách Cân Bằng Luật Tị Nạn, là một luật mới được thông qua ngày 29 tháng 6, 2010. nhầm thay đổi chính sách về cách xử lý đơn xin tị nạn,  tiêu chuẩn quyết định và cách ứng dụng trong chính sách xét nhân đạo (H & C).

Hầu hết những thay đổi trong luật này sẽ áp dụng vào cuối năm 2011 hoặc chậm nhất là tháng 6 năm 2012, nhưng những thay đổi về chính sách xét nhân đạo (H & C) đã được áp dụng ngay bây giờ.

Sự thay đổi chính sách xử lý đơn xin nhân đạo

Quan chức bộ di trú khi xét những đơn xin nhân đạo nộp sau ngày 29 tháng sáu năm 2010 sẽ không xét những nguy cơ nêu ra mà  liên quan đến các dữ kiện xin tị nạn trước đó của người nộp đơn, nhưng họ phải xét những khó khăn mà người xin đơn đang gặp phải. Trong thực tế, cách áp dụng chính sách này không rỏ ràng.  Đa số đơn xin thường hay dựa vào những trải nghiệm và dữ kiện xin tị nạn để chứng minh họ đạt tiêu chuẩn xin tị nạn và cần được bảo vệ.   Hiện nay không rỏ rằng những bằng chứng này sẽ được loại bỏ hoặc được xem cơ sở của những khó khăn của nguyên đơn đang có hay không.

Hiện nay, quy luật mới không cho phép một người nộp hai đơn xin nhân đạo cùng một lúc,  đồng thời, khi nộp đơn sẽ phải thanh toán tiền lệ phí thì hồ sơ mới được xử lý.  Những người bị bát đơn xin tị nạn sẽ không được xin giấy phép tạm trú ở Canada trong vòng 12 tháng từ ngày đơn bị bác (áp dụng cho đơn bị bỏ ngang hay bị thu hồi đơn xin nữa chừng). Tuy nhiên, những đơn xin tạm trú nộp trước 29 tháng sáu năm 2010 sẽ được xử lý theo luật củ.

Cải Cách về cách thức xét đơn xin tị nạn

Những thay đổi này sẽ áp dụng trước 29 tháng 6 năm 2012.  Chính sách xét đơn xin tị nạn trong đạo luật C-11 sẽ khác hẳn với thủ tục hiện hành  và thời gian xử lý sẽ rút ngắn hơn nhiều so với trước đó.

Thủ tục mới

thủ tục mới sẽ bao gồm các bước sau đây:

1)     Khi nguyên đơn xin tị nạn ở cửa khẩu nhập cảnh hoặc tại Bộ Di Trú,  các quan chức nhập cư Canada sẽ xét đơn trong vòng 3 ngày để quyết định hồ sơ có đủ điều kiện chuyển đơn đến Cục Bảo Vệ Người Tị Nạn (Refugee Protection Division- RPD) để xét đơn và làm quyết định về tư cách tị nạn.

2)     Cục Bảo Vệ Người Tị Nạn (RPD) sẽ cho cuộc hẹn cho người xin tị nạn đến gặp viên chức Bộ Di Trú Tị Nạn (Immigration Refugee Board-IRB) để được phỏng vấn trong vòng 15 ngày sau khi đơn được chuyền.

3)     Sau đó, nguyên đơn sẽ được RPD cho hẹn đến một buổi điều trần.  Nếu đương sự đến từ một quốc gia nằm trong danh sách đặc định, thì sẽ có buổi điều trần  trong vòng 60 ngày từ ngày phỏng vấn hoặc trong vòng 90 ngày cho các quốc gia khác.

4)     Người xin tị nạn phải ra phiên xử của Cục Bảo Vệ Người Tị Nạn (Refugee Protection Division-RPD).

5)     Nếu đơn bị RPD bác, người xin có quyền nộp đơn khiếu nại đến Cục Khiếu Nại Cho Người Tị Nạn (Refugee Appeal Division-RAD) thuộc IRB trong vòng 15 ngày làm việc tính  từ ngày người xin nhận được quyết định bác đơn hay từ ngày Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập Cư nhận được văn bản quyết định bác đơn của RPD

6)     Nếu RADcho rằng đơn kháng cáo không có cơ sở hoặc người xin tị nạn xuất xứ từ một quốc gia trong danh sách đặc định,  thì RAD phải cấp quyết định trong vòng 30 ngày từ ngày hồ sơ kháng cáo hoàn tất,  trong các trường hợp khác thì thời hạn cấp quyết định là 120 ngày sau khi đơn kháng cáo hoàn tất.  Tthời hạn này chỉ áp dụng nếu RAD đã quyết định không sắp xếp một buổi điều trần xử đơn kháng cáo,

7)     Nếu bị RAD tiếp tục bác đơn kháng cáo, đương sự có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada xin phúc thẩm tư pháp

Thay đổi quan trọng trong chính sách mới

a)     Phỏng vấn – Mục đích của cuộc phỏng vấn là để thu thập thông tin về cơ sở của lý do xin tị nạn và cung cấp thông tin cho nguyên đơn về các tiến trình của IRB. Cuộc phỏng vấn thay thế cho thủ tục củ đòi hỏi nguyên đơn phải điền mẫu đơn kê khai cặn kẻ tài liệu cá nhân liên quan đến lý do xin tị nạn của họ.  Thay vì tự điền đơn, nguyên đơn sẽ được hẹn đến cuộc phỏng vấn và phải mang theo tất cả các bằng chứng yểm trợ cho đơn xin tị nạn,  họ sẽ phải giải thích cặn kẻ cho viên chức phỏng vấn về những dữ kiện xin tị nạn của họ.  RPD sẽ cung cấp một thông dịch viên miễn phí cho buổi phỏng vấn. Nguyên đơn có quyền mang theo đại diện pháp lý, nhưng ngày phỏng vấn sẽ không hoãn vì lý do  không có đại diện pháp lý.  Chương trình pháp trợ Ontario không cấp trợ giúp pháp lý cho cuộc phỏng vấn, nhưng IRB có luật sư trực để cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn sẽ được thu lại và khi cuộc phỏng vấn kết thúc, một văn bản về các lời khai trong cuộc phỏng vấn sẽ được in ra và đưa cho nguyên đơn để đối chứng nội dung và sửa đối nếu có.   Sau đó thì nguyên đơn phải ký tên vào văn bản.  Văn bản này sẽ được sử dụng làm chứng từ trong buổi điều trần RPD.  đồng thời, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, nguyên đơn sẽ được cấp ngày hẹn cho phiên điều trần RPD.

b)     Bộ Phúc Thẩm Khiếu Nại Tị Nạn – Đây là một bộ phận mới của IRB được tạo ra bởi Đạo luật C-11 để xử lý đơn khiếu nại từ RPD.  Những bằng chứng trong đơn khiếu nại phải là những bằng chứng mới hoặc chưa có sẳn tại phiên điều trần đầu tiên. cả 2 bên – nguyên đơn nếu bị bác có quyền khiếu nại hoặc Bộ trưởng có thể xin kháng cáo xét lại một quyết định chấp thuận.

c)     Danh sách đặc định những quốc gia nguyên quán – Những nguyên đơn xin tị nạn đến từ các quốc gia trong danh sách này được ưu tiên xử lý nhanh hơn.  họ sẽ được sắp xếp nhanh chóng về ngày xử cho phiên điều trần và kháng cáo của họ.  Danh sáchquốc gia đặc định sẽ bao gồm các quốc gia có số người xin tị nạn cao,  có hành động chà đạp nhân quyền, chính quyền không dân chủ và hệ thống tư pháp không có khả năng bảo vệ quyền căn bản cho công dân của họ.

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỚC KHI TRỤC XUẤT (PRRA)

Theo chính sách thẩm định đơn xin tị nạn trước đây, nếu nguyên đơn bị bác đơn xin tị nạn, trước khi bị trục xuất về nước, họ sẽ được đánh giá nguy cơ trước khi bị trục xuất từ Canada (Pre-removal Risk Assessment -PRRA).  Người xin sẽ phải hoàn tất bản đơn xin  PRRA trong đó nguyên đơn sẽ kê khai bất kỳ thông tin nào liên quan đến nguy cơ bị tra tấn, khủng bố, nguy hiểm đến tính mạng hoặc có nguy cơ bị trừng phạt dã man và bất thường nếu bị trả về nước.  Đơn này sẻ do viên chức di trú xét duyệt.

Đạo luật C-11 chuyển giao thẩm quyền quyết định về  PRRA cho Ban Bảo Vệ Người Tị Nạn của Bộ Di Trú và Tị Nạn (IRB).  sự chuyển giao này sẽ áp dụng một năm sau khi các quy định khác của Đạo luật này được áp dụng. Theo quy định PRRA mới, người bị bác đơn sẽ bị trục xuất trong vòng 12 tháng sau khi bị bác đơn, những người bỏ ngang đơn hoặc rút bỏ đơn tị nạn nữa chừng sẽ không được xin PRRA.  Tuy nhiên, Bộ Trưởng Bộ DI Trú có quyền cấp phép ngoại lệ đối với công dân đặc biệt của một quốc gia cụ thể nào đó.  Khi xét đơn PRRA, quyết định sẽ dựa vào bằng chứng mới hoặc những bằng chứng chưa có sẳn trong lúc xin tị nạn của nguyên đơn.

Nếu người bị bác đơn xin tị nạn có đủ điều kiện để xin PRRA, họ sẻ được cấp đơn và bản chú thích hướng dẩn điền đơn, đơn phải nộp trong thời hạn 15 ngày.  Nếu đơn được gửi ra bằng bưu điện, nguyên đơn sẽ có thêm 7 ngày để hoàn tất thủ tục xin.

Những người sau đây sẽ không được xin PRRA nếu họ:

 • Là mục tiêu bị dẫn độ (dẫn độ là thủ tục tư pháp của Canada để đưa một nghi can hình sư hoặc tội phạm hình sự đến một nước khác)
 • bị trục xuất khỏi Canada chưa đầy 6 tháng đã trở lại tái xin tị nạn hoặc PRRA
 • không đủ tiêu chuẩn được hẹn cho một buổi điều trần tại Cục Di trú và Tị Nạn vì nguyên đơn đến một quốc gia an toàn thứ ba
 • Đã được công nhận là tư cách tị nạn,  hoặc
 •  từng được một quốc gia nhận là tị nạn và có thể quay trở lại đó sinh sống

Khi viên chức PRRA chấp thuận đơn xin PRRA, họ sẽ cấp cho nguyên đơn một giấy chứng nhận là đương sự là “người được bảo vệ”.   đương sự có thể dung nó để xin tư cách thường trú.

Nếu đơn bị viên chức PRRA bác, đương sự sẽ nhận được văn bản quyết định,  lệnh trục xuất sẽ bắt đầu có hiệu lực và áp dụng hợp pháp để trục xuất đương sự.  Đương sự có quyền tiếp tục kháng cáo đến Tòa án Liên bang Canada xin khiếu nại các quyết định của viên chức  PRRA.

Thay đổi quan trọng trong vấn đề bảo lãnh cha mẹ

 
Bắt đầu từ ngày 05 tháng 11 2011, Bộ Di Trú Canada sẽ ngừng nhận đơn xin bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà trong 24 tháng để tạo cơ hội thanh toán khoảng 165,000  hồ sơ tồn đọng hiện nay.  Nhiều bậc cha mẹ và ông bà nằm trong số hồ sơ tồn đọng này đã chờ  hơn 7 năm cho hồ sơ được xử lý.

Từ 01 tháng 12, 2011, chính phủ sẽ cấp một loại “siêu chiếu khán cho cha mẹ và ông bà ” để họ có thể xuất nhập cảnh Canada trong thời hạn hiệu lực là 10 năm.   những người  con cháu ở Canada có thể xin loại siêu chiếu khán này cho ông bà cha mẹ mình.  Loại thị thực này sẽ được cấp trong vòng 8 tuần sau khi xin. Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có mua bảo hiểm y tế tư cho thân nhân mình trong suốt thời gian lưu trú tại Canada.  Chiếu khán có thể xin ở các văn phòng đại sứ quan Canada ở nước ngoài.

Canada cũng sẽ tăng số lượng nhập cư vào Canada cho cha mẹ và ông bà,  từ 15,500 trong năm 2010 đến  25,000 vào năm 2012.

Trung Tâm Tư Pháp cho Trẻ em và Thanh Thiếu Niên

(JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH)

Trung Tâm Tư Pháp cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên cung cấp dịch vụ pháp cho các trẻ em và thanh thiếu niên đến từ gia đình có mức thu nhập thấp ở Toronto và vùng phụ cận.   Trung tâm là một tổ chức phi vụ lợi chuyên bảo vệ quyền lợi pháp lý của thanh thiếu niên trong hệ thống pháp luật, giáo dục, dịch vụ xã hội hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần.  Dịch vụ bao gồm tư vấn pháp lý,  thông tin và hỗ trợ cho những người vị thành niên, cha mẹ (trong phạm vi giáo dục), các chuyên gia và các nhóm cộng đồng trên khắp Ontario.

Trung tâm có luật sư đại diện cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi trong các phạm vi luật pháp bao gồm phúc lợi xã hội, giáo dục, vấn đề gia đình hoặc hình sự.   Trung tâm tọa lạc tại  415 Yonge Street, Suite 1203 (phía bắc của Gerrard Street). Số điện thoại là 416-920-1633.   Mạng chỉ là www.jfcy.org.

Enter your keyword