Blog

Thay đổi về Luật Nhập Quốc Tịch Canada
Chính phủ Canada đã cải cách số thay đổi đáng chú ý trong Luật Nhập Quốc Tịch Canada trong mấy năm gần đây. một trong các thay đổi này bao gồm giới hạn truyền quốc tịch theo huyết thống đã được giới hạn cho thế hệ đầu tiên của công dân Canada có con sinh ra ở nước ngoài. Đồng thời, những người nộp đơn xin nhập tịch sẽ phải chứng minh họ đạt yêu cầu về trình độ Anh Pháp ngữ căn bản để xin nhập tịch Canada khi nộp đơn xin.

Giới hạn các thế hệ quốc tịch truyền theo huyết thống

Ngày 17 Tháng Tư năm 2009, chính phủ Canada thay đổi Luật Quốc tịch Canada. Trong số những thay đổi này, sự sửa đổi lớn nhất là hạn chế quyền truyền quốc tịch Canada theo huyết thống cho thế hệ thứ nhì sinh ở ngoại quốc của những công dân thế hệ thứ nhất được quốc tịch Canadas vì sinh ở Canada hay tự xin nhập quốc tích theo qui định.

Theo quy định mới, những đứa trẻ sinh ở ngoại quốc mà cha hay mẹ là công dân Canada theo sinh quán hay xin đã xin nhập tịch theo qui chế là thế hệ thứ nhì sẽ được người cha hay mẹ truyền quốc tịch Canada theo huyết thống. Chính sách mới cũng áp dụng cho các trường hợp công dân Canada xin con nuôi ở nước ngoài (thủ tục xin nuôi ở nước ngoài sau ngày 01 tháng một năm 1974) thì người cha hay mẹ là công dân Canada có thể xin quốc tịch Canada cho con mà đứa trẻ không cần phải xin nhập cư đến Canada. Quyền truyền quốc tịch theo quyết thống cho con sinh ra hay xin nuôi ở nước ngoài của công dân Canada chỉ áp dụng cho một thế hệ mà thôi, những thế hệ sau đó sinh ra ở nước ngoài sẽ không được quốc tịch Canada theo huyết thống.

Giới hạn này không áp dụng cho các con em sinh ra ở nước ngoài trong thời gian mà ông bà cha mẹ của họ là công dân Canada do chính phủ phái biệt ra nước ngoài làm việc, công tác hoặc phục vụ trong các quân lực của Canada. tất cả thế hệ sinh ở nước ngoài trong diện này bao giờ cũng sẽ là công dân Canada.

Đòi hỏi trình độ ngôn ngữ khi xin nhập quốc tịch

Tất cả các đơn xin nhập tịch cho lứa tuổi từ 18 đến 54 nộp sau ngày 01 Tháng 11 năm 2012 sẽ phải nộp kèm bằng chứng khách quan là họ đã đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ với trình độ cấp 4 cho khả năng Anh hay Pháp ngữ về nói. Những bằng chứng về khả năng ngôn ngữ có thể là:

kết quả kiểm tra trình độ ngôn ngử từ các cơ quan chính phủ chuẩn nhận, hoặc
giấy chứng nhận hoàn tất trình độ giáo dục trung học hay cao đẵng về tiếng Anh hay Pháp, hoặc
chứng nhận đã hoàn tất và đạt trình độ cấp 4 về Anh hay Pháp ngữ trong các chương trình đào tạo ngôn ngữ do chính phủ tài trợ ( ví dụ như LINC).
Ngoài các chứng minh này, sự đánh giá khả năng ngôn ngữ cũng có thể dựa trên sự đối tác giửa đương sự với nhân viên bộ Công Dân và các thẩm phán quốc tịch.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng Bộ Công Dân đòi hỏi đương sự phải nộp kèm các chứng minh mình đã đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ trong đơn xin nhập tịch, nếu không thì đơn sẽ bị trả lại.

Những người trên 55 tuổi được miễn đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ . Cho những người trong tuổi 18 đến 54 nếu có các lý do bệnh tật thì có thể xin miễn thi và yêu cầu về ngôn ngữ. Để xin miễn, đương sự phải cung cấp giấy bác sĩ xác nhận tình trạng bệnh tật của họ ảnh hưỡng học tập nên không thể thi nhập tịch và đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin về các quy định hiện hành về công dân Canada, xin vui lòng truy cập http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/index.asp.

Những thay đổi trong Luật Di Trú
Bộ trưởng Bộ Công Dân và Di Trú Canada (CIC) đã cải cách một số thay tiêu chuẩn về bảo lảnh trong những năm gần đây để thắt chặt quyền bảo lãnh thân nhân. Sự thay đổi cấm bảo lãnh cho tội phạm về bạo lực có hiệu lực vào ngày 17 tháng mười một năm 2011, những ai có tiền án về bạo lực sẽ cấm không được bảo lãnh và đồng thời mở rộng thêm danh sách các nạn nhân của bạo lực gia đình cho tội phạm bị kết án về bạo lực gia đình sẽ bị cấm bảo lảnh.

Cấm bảo lãnh cho tội phạm bạo lực gia đình

Những ai bị kết án về một hành vi phạm tội về bạo lực gây thương tích theo luật hình sự đối với những thân nhân trong danh sách thân nhân sẽ bị tước quyền bảo lãnh. Danh sách thân nhân cũ chỉ bao gồm:

người phối ngẫu, bạn đời sống chung, con phụ thuộc của người xin bảo lãnh hoặc của người phồi ngẫu hay bạn đời của người xin bảo lãnh ;
ông bà, cha mẹ, cô, dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của người xin bảo lãnh hoặc của người phối ngẩu hay bạn đời của người xin bảo lãnh.
Luật mới nới rộng danh sách thân nhân để bao gồm:

người vợ hoặc chồng trước đã ly dị hay bạn đời trước đã chia tay của người xin bảo lãnh và con của họ;
người vợ chồng hoặc bạn đời trước của người vợ chồng, bạn đời hiện tại của người bảo lãnh và con cái của họ;
người vợ chồng hoặc bạn đời trước đó của ông bà, cha mẹ, cô, dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của người xin bảo lãnh
người vợ chồng hoặc bạn đời trước đó của ông bà, cha mẹ, cô, dì, cậu, chú, anh chị em ruột hay họ của người phối ngẩu hay bạn đời hiện tại của người xin bảo lãnh.
con nuôi đang dưới sự chăm sóc hiện tại và trước đó của người xin bảo lãnh hay người phối ngẩu, bạn đời của người xin bảo lãnh
tất cả thân nhân của những người phối ngẩu hiện nay và trước đó của người bảo lãnh, dù có hoặc không sống cùng nhau, hoặc một thành viên gia đình của người đó.
Cấm bảo lãnh cho tội phạm bạo lực nghiêm trọng

Quy định mới đã bổ sung thêm một diện cấm bảo lãnh cho những ai bị kết tội hình về bạo lực nghiêm trọng đối với bất kỳ ai mà bản án tối đa của án tù phạt có thể là án tù ít nhất 10 năm sẽ bị cấm bảo lãnh thân nhân đến Canada.

Thời hạn cấm bảo Lãnh

Không có thay đổi với thời hạn cấm bảo lãnh trong quy định mới. Thời hạn cấm bảo lãnh vẩn giử như củ tức là nếu đương sự bị kết án trong Canada thì sẽ có quyền bảo lãnh khi:

án tội đã được tha bổng;
án tội đã được ân xá; hay
đã hơn 5 năm từ ngày thụ xong bản án
Nếu đương sự bị kết án ở nước ngoài, thì chỉ có thể bảo lãnh khi:

án tội đã được tha bổng; hoặc
đã hơn 5 năm từ ngày thụ xong bản án và đương sự chính minh họ đã cải huấn
Hạn chế 5 năm bảo lãnh cấm bảo lãnh cho người được bảo lãnh đến Canada theo diện bảo lãnh phối ngẫu kết hôn hay sống chung

Bắt đầu từ ngày 02 tháng ba năm 2012, những người đến Canada theo diện bảo lãnh của người phối ngẫu thì trong 5 năm đầu từ ngày nhập cư Canada, họ sẽ bị cấm không được nộp đơn xin bảo lãnh người phối ngẩu khác trong thời hạn 5 năm từ ngày nhập cư đến Canada của mình, cho dù họ đã nhập tịch Canada trong thời gian này. Những thay đổi này áp dụng cho các hồ sơ bảo lãnh phối ngẩu nộp sau ngày 02 tháng 3, 2012 và sự hạn chế này chỉ áp dụng cho trường hợp bảo lãnh thân nhân là người phối ngẩu mà không ảnh hưỡng đến diện bảo lảnh đối tượng là các thành viên gia đình khác.

Đặt điều kiện thường trú cho diện bảo lảnh phối ngẩu

Bộ Di Trú đã sửa đổi qui định mới có hiệu lực vào ngày 25 tháng 10, 2012. chính sách mới này áp dụng cho những đơn xin bảo lảnh người vợ chồng kết hôn hợp pháp hay sống chung của mình nộp sau ngày này.

Chính sách mới qui định rằng nếu xét trong thời điểm nộp đơn mà người bảo lảnh có mối quan hệ với đối tượng được bảo lãnh của minh ngắn hơn 2 năm và không có con chung thì sẽ phải đáp ứng thời gian thường trú có điều kiện. Qui định này đòi hỏi người phối ngẫu được bảo lãnh đến Canada sẽ phải sống chung với người bảo lảnh ít nhất 2 năm sau khi nhập cư, nếu không thì họ có thể bị thu hồi tư cách thường trú và bị trục xuất.

Khi người được cấp tư cách thường trú theo diện này, họ không đòi hỏi phải cung bằng chứng cho bộ Di Trú để chứng minh mình đã đáp ứng điều kiện sống chung 2 năm với người bảo lãnh, trừ khi có sự yêu cầu của bộ Di Trú khi họ điều tra. Bộ Di Trú chỉ điều tra những hồ sơ bị tình nghi là không đáp ứng điều kiện nhưng họ không nhất thiết phải điều tra từng hồ sơ. Nhưng Bộ Di Trú có thể yêu cầu đương sư cung cấp chứng minh bất kỳ lúc nào, cho nên tốt hết là đương sự nên giữ tất cả bằng chứng sẵn sàng để cung cấp khi đòi hỏi.

Ông Bộ Trưởng Jason Kenney đã nhấn mạnh rằng mục đích của những thay đổi này là để ngăn chặn tệ nạn gian lận hôn nhân, cho dù ông chưa bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức độ của vấn đề và các thống kê của Bộ Công Dân và Di Trú Canada cho thấy rằng vấn đề gian lận hôn phối không nghiêm trọng và phổ biến.

Những trường hợp ngoại lệ cho điều kiện thường trú là :

bị hành hung hay lạm dụng thể xác, tình dục, tâm lý, tài chính,
bị người bảo lãnh bỏ bê, chẳng hạn như không cung cấp các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống,
người bảo lãnh không bảo vệ được người phối ngẫu họ bảo lảnh đến để họ trở thành nạn nhân bị hành hung, lạm dụng hoặc bỏ bê trong thời gian thường trú có điều kiện, cho dù

đối tác hành hung, lạm dụng hoặc bỏ bê là những người có liên quan đến người bảo lãnh, nhưng không nhất thiết là các thành viên trong gia đình, hoặc
người bảo lãnh đã qua đời trong thời hạn điều kiện thường trú chưa hết hạn, nhưng người được bảo lãnh đã sống chung với người bảo lãnh cho đến thời điểm người đó qua đời.
Nếu đương sự có bằng chứng để yêu cầu xét ngoại lệ cho điều kiện thường trú, đương sự có thể gọi cho bộ Di Trú để khai báo và nộp chứng minh xin miễn điều kiện thường trú ở bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời hạn 2 năm này. Hãy liên lạc Bộ Di Trú 1-800-242-2100 để khai báo.

Điều kiện thường trú áp dụng cho đương sự do vợ hoặc chồng bảo lãnh và những thành viên phụ thuộc đi kèm trong hồ sơ. Do đó, nếu tư cách thường trú của đương sự bị thu hồi thì những người đi kèm cũng bị thu hồi theo. Không những vậy, nó cũng ảnh hưỡng đến những hồ sơ nộp bảo lãnh của đương sự trong thời hạn điều kiện này. Cho ví dụ, một người phụ nữ được chồng bảo lảnh đến Canada. Đơn bảo lãnh nộp vào tháng 11, 2012, Vào thời điểm đó, mối quan hệ của họ chỉ có một năm và không có con chung. Khi người phụ nữ nhập cư Canada vào tháng Sáu, 2013, thì sẽ áp dụng qui định thường trú có điều kiện trong vòng hai năm sau khi nhập cảnh tức là đến tháng 6, 2015. Nếu người phụ nữ này có một đứa con từ cuộc hôn nhân trước đó đi kèm, và trong thời gian 2 năm này đã không đáp ứng được điều kiện thường trú, thì tư cách thường trú của đương sự và các người đi kèm cũng sẽ bị thu hồi. Một ví dụ khác là nếu người phụ nữ đến Canada một mình, và sau đó nộp đơn đơn xin bảo lãnh cho con của mình từ mối quan hệ trước đây trong thời gian điều kiện chưa hết hạn, rồi sau đó đương sự bị thu hồi tư cách thường trú vì không đáp ứng được điều kiện thường trú, thì hồ sơ bảo lãnh cũng sẽ bị ảnh hưỡng.

Nếu bạn là người phối ngẫu được bảo lãnh và bị ảnh hưởng bởi tư cách thường trú có điều kiện, bạn nên tìm tư vấn pháp lý.

Muốn biết thêm thông tin về thường trú có điều kiện, hãy truy cập trang mạng của Bộ Công Dân và Di Trú Canada (CIC) tại www.cic.gc.ca.

Enter your keyword