Blog

Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại Quốc

Thường trú nhân có nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada

Thường trú nhân Canada và người ngoại quốc ở Canada nếu bị kết án phạm tội hình sự ở trong Canada hay nước ngoài đều có nguy cơ bị cấm nhập cảnh vào Canada hoặc bị trục xuất khỏi Canada.   Thường trú nhân tức là những người không phải là công dân Canada nhưng có quyền thường trú hợp pháp vĩnh viễn ở Canada. Người ngoại quốc là công dân nước ngoài và không có tư cách thường trú tại Canada như du khách, sinh viên du học và nhân công đến làm việc tạm thời.

Luật mới thông qua đầu năm nay tạo điều kiện dễ dàng và nhanh chóng cho chính phủ loại bỏ và trục xuất những người thuộc diện cấm nhập cảnh vì phạm tội hình sự hoặc nguy hại đến an ninh quốc gia hay khai gian lúc xin nhập cư.  Đạo luật C-43, còn được gọi Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại Quốc đã chính thức ứng dụng vào ngày 19 tháng sáu năm 2013, luật này đặt ra các qui chế cho diện cấm nhập cảnh.

Hạn chế quyền kháng cáo cho thường trú nhân

Theo luật mới, thường trú nhân Canada bị trục xuất vì phạm tội hình sự ở Canada chỉ có quyền kháng cáo lệnh trục xuất đến Toà Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division- IAD) nếu bị kết án dưới 6 tháng tù.  Đây là một thay đổi lớn vì luật cũ cho phép thường trú nhân phạm tội với bản án tù dưới 2 năm được quyền kháng cáo lệnh trục xuất, nhưng luật mới đổi từ 2 năm tù thành 6 tháng tù.  Đồng thời, trong luật mới, cách thụ án không quan trọng, phạm nhân thụ án tù giam hay tù treo trong cộng đồng cũng như nhau,  những yếu tố về thời gian đương sự đã cư ngụ ở Canada trước khi phạm tội hoặc đương sự đã cải huấn và không có nguy cơ tái phạm sẽ không ảnh hưỡng đến việc trục xuất.

Trong trường hợp thường trú nhân Canada bị kết án tội ở nước ngoài, Bộ Di Trú sẽ dùng án tội đó để đối chiếu với Luật Hình Sự Canada và suy ra bản án nếu được xử ở Canada rồi dựa vào đó để xử lý, họ sẽ không dựa vào bản án thực tế được phán quyết ở nước ngoài.  Nếu chiếu theo luật Hình sự Canada mà bản án tối đa là 10 năm tù thì đương sự sẽ bị trục xuất và không được quyền kháng cáo lệnh trục xuất.

áp dụng hồi tố

Luật C-43 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2013, và ứng dụng ngược lại cho tất cả hồ sơ bị kết án trước thời hạn này.  Quyền kháng cáo lệnh trục xuất sẽ áp dụng theo luật mới ngoại trừ những hồ sơ đã nộp đơn xin kháng cáo lệnh trục xuất trước ngày 19 tháng 6 năm 2013 thì sẽ theo luật cũ.

Quyền lực của bộ trưởng từ chối nhập cảnh

Luật C-43 cho quyền Bộ Trưởng Di Trú quyết định cấm một người nhập cảnh Canada tạm thời  trong 3 năm vì lý do an ninh công cộng.  Luật mới không định nghĩa rỏ ràng về cơ sở của an ninh công cộng trên luật pháp mà do Bộ trưởng có toàn quyền quyết định.  Lý do an ninh công cộng có thể dựa vào tư liệu đánh giá một cá nhân có nguy cơ gây bạo lực chống lại một nhóm cụ thể  vì lý do hận thù, hay thúc đẩy và tôn vinh bạo lực khủng bố.

Xin đặc ân được nhập cảnh

Thông thường, người bị từ chối nhập cảnh có quyền nộp đơn và bổ túc tài liệu xin bộ trưởng xét lại quyết định trên mặt giấy tờ, đương sự có thể dựa trên yếu tố nhân đạo hay lợi ích của trẻ em bị ảnh hưỡng trong hồ sơ làm cơ sở xin xét lại.

Tuy nhiên có một trường hợp bị cấm nhập cảnh sẽ không được tái xét trên yếu tố nhân đạo,   Nếu lý do bị từ chối nhập cảnh vì an ninh công cộng, vi phạm nhân quyền hoặc quyền hạn quốc tế, hay là tội phạm có tổ chức, thì đương sự vẫn có quyền nộp đơn xin xét lại trên mặt giấy tờ, nhưng bộ trưởng chỉ xét lại trên cơ sở an ninh quốc gia và an toàn công cộng mà không xét về yếu tố nhân đạo.  Cơ sở an ninh quốc gia và an toàn công cộng có thể là phân tích và cân nhấc các mối nguy hiểm đương sự có thể gây ra bên trong và ngoài Canada.

Bị buộc tội khai gian

Thường trú nhân Canada hoặc công dân nước ngoài nếu bị buộc tội khai gian tư liệu cá nhân lúc xin nhập cư hay nhập cảnh có thể bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm, đồng thời  không được xin lại thường trú trong vòng 5 năm.   Hành vi khai gian bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp che giấu thông tin, khai gian dối trong đơn xin nhập cư hay nhập cảnh của mình hoặc trong cuộc phỏng vấn với viên chức di trú.

Nếu bị phát hiện và buộc tội khai gian khi xin nhập cảnh từ nước ngoài, đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm và không được xin nhập cư trong vòng 5 năm từ ngày nhận quyết định bị buộc tội khai gian.

Nếu là thường trú nhân hay người ngoại quốc ở trong Canada bị trục xuất vì tội khai gian lúc nhập cư hay nhập cảnh trước đó, thì đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 5 năm và không được tái xin nhập cư trong vòng 5 năm từ ngày bị trục xuất khỏi Canada.

Vạ lây cho gia đình

Thành viên gia đình của người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Canada vì lý do an ninh, vi phạm nhân quyền hay quyền hạn quốc tế, hoặc là thành viên tội phạm có tổ chức cũng bị liên lụy, họ cũng sẽ bị cấm nhập cảnh cho dù thành viên gia đình thuộc diện bị cấm đó không có đi kèm với họ đến Canada.  Cho ví dụ, nếu người phối ngẫu của bạn bị cấm nhập cảnh vào Canada vì bạo lực khủng bố, bạn cũng bị liên lụy bị cấm nhập cảnh Canada cho dù bạn xin nhập cảnh một mình mà không có người phối ngẩu đi kèm.

Áp đặt điều kiện

Luật mới cho phép giới chức di trú có quyền áp đặt các điều kiện theo từng trường hợp, ví dụ như họ có thể áp đặt những điều kiện với chủ nhân hoặc cơ sở giáo dục trong hồ sơ của bạn và  đưa ra đòi hỏi xác minh về sự tuân thủ các điều kiện áp đặt, cũng như những hậu quả nếu vi phạm điều kiện này.

Bắt buộc đáp ứng sự điều tra của Cục An Ninh Tình Báo Canada (CSIS)

Luật C-43 bắt buộc người ngoại quốc xin nhập cảnh vào Canada phải đáp ứng cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của viên chức di trú với cục An Ninh Tình Báo Canada-Canadian Security Intelligence Service (CSIS) và để phối hợp sự thẩm vấn điều tra của họ.

Gián đỉệp bị cấm nhập cảnh vào Canada

Công dân nườc ngoài hay thường trú nhân Canada sẽ bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất nếu họ bị buộc tội gián điệp và có hành vi nguy hại đến an ninh công cộng, chống lại hay đi ngược với lợi ích của Canada.

Thông tin về Luật Nhanh Chóng Loại Bỏ Tội Phạm Người Ngoại Quốc – Faster Removal of Foreign Criminals Act, có thể tìm ở trang mạng:

http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2013/2013-06-20a.asp

Thay đổi về chính sách xin ân xá ở Canada

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, 2012, chính sách xin “ân xá (pardon)”  được đổi tên thành ”treo tiền án (record suspension)” với một số cải cách về chính sách.

Thông thường, nếu thường trú nhân Canada phạm trọng tội thì sẽ bị trục xuất khỏi Canada.  Khi  người ngoại quốc xin nhập cư vào Canada có tiền án phạm tội thì đương sự phải chứng minh mình đã cải huấn hay tiền án đã bị ân xá mới được cấp tư cách thường trú ở Canada.

Một tiền án ở nước ngoài của người ngoại quốc sẽ được xem như được ân xá sau 5 năm từ ngày mản án và trong thời gian này đương sự đã không có phạm tội nữa, đương sự có cuộc sống ổn định, lương thiện và thấy hối hận cho hành vi phạm tội của mình.

Những tiền án đã phạm ở Canada, sau khi mản án phải chờ đủ một số năm ấn định mới có thể xin treo tiền án.  Đương sự phải nộp đơn để xin treo tiền án đến Bộ Cải Huấn Canada.  Theo luật củ, tiền án thuộc loại nhẹ phải chờ 3 năm và loại nghiêm trọng phải chờ 5 năm từ ngày mản án mới có thể xin.  Nhưng luật mới gia tăng thời gian chờ đợi này từ 3 năm lên đến 5 năm và từ 5 năm lên đến 10 năm và đương phải không có phạm tội trong thời gian này.

Ngày mản án tức là ngày đương sự:

  • đã trã hết tất cả số tiền bồi thường, tiền phạt theo bản án;
  • đã thụ xong án tù và tuân thủ điều kiện tù treo và cải huấn
  • Tuân thủ và hoàn tất điều kiện cho khoan hồng

Trong trường hợp giấy tờ bản án không xác định được loại án cho tội đã phạm thì Bộ Cải Huấn Canada sẽ áp dụng thời gian chờ đợi là 10 năm mới được xin treo tiền án.

Đương sự sẽ không đủ tiêu chuẩn xin treo tiền án nếu như tội bị kết là:

  • thuộc loại phân hạng 1 (phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em) theo luật hình sự (* có một số trường hợp ngoại lệ); hoặc
  • bị kết án 3 tội trong một cáo trạng mà mỗi tội có bản án tù hơn 2 năm

*trường hợp ngoại lệ cho phép đương sự có thể xin treo tiền án dù bị kết án tội xâm phạm tình dục trẻ em,  nếu đương sự hội đủ những đìều kiện dưới đây và đã chờ đủ 10 năm từ ngày mản án đó là:

  •  Đương sự không có lạm dụng lòng tin và quyền lực với nạn nhân để xâm phạm tình dục của đứa trẻ; và
  • Tội xâm phạm tình dục không liên hệ đến bạo lực hay đe dọa;
  • Đương sự chỉ lớn hơn đứa trẻ nạn nhân không quá 5 tuổi

Nên nhớ là Bộ Cải Huấn Canada có quyền rút lại  quyết định treo tiền án trước đó nếu:

  • Đương sự phạm tội sau đó dưới luật liên bang vì vậy mà Bộ Cải Huấn cho rằng đương sự có hạnh kiếm xấu, hoặc họ phát hiện đương sự khai gian hay che giấu thông tin trong đơn xin treo tiền án trước đó.
  • Đương sự sau đó bị kết án theo luật liên bang và bị kết án nhẹ hay nghiêm trọng, do đó Bộ Cải Huấn cho rằng đương sự đáng lý không hội đủ tiêu chuẩn được cho treo tiền án trước đó.

Đương sự không nhất thiết là cư dân hay công dân Canada có tiền án phạm tội ở Canada đều có thể xin treo tiền án cho các tội đã phạm ở Canada hoặc trường hợp bị kết án ở nước ngoài nhưng được chuyển về Canada để thụ án theo Luật Thuyên Chuyển Tù Nhân.

Lệ phí không hoàn lại  tăng từ $ 150 đến $ 631 không bao gồm chi phí khác như lệ phí xin lăn dấu  tay, bản sao hồ sơ của bạn hình sự, tài liệu tòa án, và kiểm tra hồ sơ cảnh sát địa phương,

Để biết thêm chi tiết về thủ tục xin treo tiền án, xin viếng trang mạng của Cục Cải Huấn Canada – Parole Board of Canada tại: http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/pardon-eng.shtml.

Vì sự phức tạp của tội hình sự và có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng cho tư cách nhập cư, Khi bạn có vấn đề này, bạn nên tìm tư vấn pháp lý và luật sư đại diện.  Bạn phải cho luật sư biết mình là thường trú nhân hay người ngoại quốc khi tư vấn với họ.

Bạn có thể liên lạc luật sư hay cơ quan pháp trợ gần nhà để được giúp đở.  Bạn có thể gọi cho Cơ Quan Pháp Trợ Ontario ở số 416-979-1446 trong Toronto hay điện thoại viển liên miển phí 1-800-668-8258 vùng ngoài Toronto hay viếng mạng www.legalaid.on.ca để xin pháp trợ.

Enter your keyword