Blog

Thay đổi về Luật Di Trú và Tị nạn

bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đạo Luật C-31 của Luật Bảo vệ hệ thống nhập cư của Canada đã chính thức áp dụng, đạo luật mang đã có nhiều thay đổi lớn về chính sách tị nạn ở Canada cũng như thành lập một hệ thống phúc thẩm tị nạn mới để xử lý các hồ sơ xin khiếu nại tị nạn bị từ chối.

Bắt đầu từ ngày 15 Tháng 12 năm 2012, những người xin tị nạn sẽ phải điền mẩu đơn lý lịch xin tị nạn (BOC) và nộp tài liệu này cho Bộ Di Trú Và Tị Nạn để dựa vào đó mà quyết định đơn xin tị nạn đủ tiêu chuẩn được chấp thuận hay bị bác.   Những thông tin điền trong BOC sẽ là nền tảng cho đơn xin tị nạn,  bạn phải kê khai thông tin cá nhân,  những trải nhiệm của bạn trong nước, các nguy hiểm hay khó khăn mà bạn đã và phải đối phó, lý do trốn chạy và sự lo sợ gì ở trong nước bạn, tại sao bạn cần phải bảo vệ và được tị nạn ở Canada. Những thông tin này phải tường tận và thành thật, phù hợp với các chứng cớ hay tài liệu dẩn chứng nộp kèm.  Những mâu thuẩn về ngày tháng, dữ kiện sẽ mang ảnh hưỡng xấu cho đơn xin, nếu thông tin của bạn bị nghi ngờ thì đơn sẽ bị từ chối.

Mỗi thành viên trong gia đình đều phải điền một đơn riêng cho mình.  Các trẻ em dưới 18 tuổi sẽ do cha mẹ hay người giám hộ thay mặt ký tên vào đơn, nếu các trẻ em dưới 18 tuổi xin tị nạn đơn độc mà không có cha mẹ đi cùng và không có người giám hộ, thì sẽ được chỉ định một đại diện pháp lý để thay mặt cho đứa trè hoàn tất và nộp đơn xin.

Đơn xin tị nạn phải điền bằng tiếng Anh hay Pháp.  Nếu bạn cần thông dịch viên giúp điền đơn, thì người phiên dịch cũng phải ký tên vào đơn. Nếu không cần thông dịch giúp đỡ, bạn phải tuyên thệ ký tên rằng bạn hiểu và đồng ý với những thông tin đã điền trong bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.  Tất cả các tài liệu nộp kèm không phải tiếng Anh hay Pháp đều phải dịch ra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hay khó khăn điền vào mẫu BOC, bạn nên ghi chú trong đơn và phải kê khai những khó khăn này trong cuộc phỏng vấn tị nạn. Bằng cách này, mối quan tâm của bạn sẽ được ghi lại và có thể giúp giải thích thông tin bỏ sót hay không rõ ràng về hình thức.

Cục Bảo Vệ Người Tị Nạn (Refugee Protection Division-RPD) là phân bộ trong Bộ Quản Trị Di Trú và Tị Nạn Canada (Immigration & Refuee Board IRB) là nơi quyết định về đơn xin tị nạn.

Bạn phải báo cho RPD biết nếu có sai sót trong đơn xin tị nạn, tất cả những sửa đổi, cập nhật phải nộp trong thời hạn 10 ngày trước ngày phiên xử đơn tị nạn của bạn.

Tất cả các thông tin điền trong đơn phải phù hợp với lời khai tại phiên xử đơn xin tị nạn. Tại phiên xử, bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi chất vấn về những gì bạn khai trong đơn BOC. Nếu thành viên phiên xử không tin lời khai của bạn, nhất là về mối đe dọa và trải nhiệm của bạn thì đơn xin sẽ bị bác.

Quyết định cho đơn xin tị nạn là hoàn toàn dựa vào những lời khai trong đơn,  nên bạn nên tư vấn luật sư hay cán sự pháp lý (có bằng cấp hành nghề hợp pháp ở Canada) để giúp đở điền đơn hay đại diện pháp lý cho bạn.  Nên nhớ là bạn có thời gian rất ngắn để hoàn tất đơn và nộp,  bạn nên tìm trợ giúp pháp lý ngay sau khi bạn được cấp đơn.

Nếu bạn không có tiền để thuê luật sư, bạn có thể xin chương trình Pháp Trợ Ontario ở số điện thoại : 416-979-1446 hoặc 1-800-668-8258.

Làm cách nào để xin tị nạn?

Nếu bạn xin tị nạn từ bên trong Canada, bạn có thể vào các trang

web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) và tải in các mẫu đơn tại: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/apply -how.asp.

Bạn phải điền tất cả các mẩu đơn bao gồm cả đơn BOC và mang đến văn phòng Bộ Di Trú địa phương để nộp.  Nhân viên di trú sẻ kiểm tra xem đơn từ có đầy đủ trước khi họ làm cuộc hẹn phỏng vấn với viên chức nhập cảnh, trong cuộc phỏng vấn, nếu đủ điều kiện, viên chức sẻ sắp xếp cho bạn hẹn đến một buổi điều trần trước Hội đồng Di Trú và Tị nạn (IRB).

Bạn cũng có thể xin tị nạn tại cửa khầu nhập cảnh vào Canada, chẳng hạn như ở biên giới sân bay, bến cảng v.v.. Bạn có thể xin tị nạn tại văn phòng Biên Phòng Canada (CBSA) .   Nhân viên CBSA sẽ xác định xem bạn có đủ tiêu chuẩn được xin tị nạn hay không, nếu có, bạn hẹn đến một buổi điều trần trước Hội đồng Di Trú và Tị nạn (IRB) và bạn sẻ được cấp mẩu đơn BOC để điền và nộp cho IRB trong vòng 15 ngày, nếu không thì hồ sơ xin tị nạn sẽ được xem là tự động rút bỏ.

Bạn sẽ được lên kế hoạch một ngày xét xử IRB của bạn. Bạn sẽ nhận được hình thức để hoàn thành, bao gồm cả hình thức BOC, mà bạn phải nộp cho IRB trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hình thức. Nếu bạn không gửi các hình thức thanh thời gian, yêu cầu của bạn có thể được coi như bị bỏ rơi.

Hẹn ngày Điều Trần

Đối với đa số đơn xin tị nạn, buổi điều trần sẽ được tổ chức chậm nhất là 60 ngày sau khi đơn của bạn được chuyển đến IRB. Tuy nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Bộ trưởng Bộ Di Trú định ra một danh sách các quốc gia được xem là an toàn, tùy người xin tị nạn đến từ nước nào, nếu nằm trong các quốc gia trong danh sách an toàn thì sẽ có qui chế khác nhau và khó khăn hơn.  Để truy cập danh sách quốc gia an toàn, xin viếng mạng: http://www.cic.gc.ca/english/refugees/reform-safe.asp

Nếu bạn cần một thông dịch viên trong phiên điều trần, bạn phải ghi chú trong mẫu đơn BOC. RPD sẽ cung cấp thông dịch miễn phí.

Những thay đổi về Khiếu Nại Tị Nạn

Nếu bạn bị bác đơn xin tị nạn, bạn có 15 ngày từ ngày nhận được quyết định từ chối để xin khiếu nại đến Ban Phúc Thẩm Tị Nạn (Refugee Appeal Division)  đơn kháng cáo thường sẽ được xử lý bởi một thành viên duy nhất xét duyệt và quyết định.  Trong một số trường hợp, đơn kháng cáo có thể do một ủy ban có 3 thành viên để xét duyệt.  Tất cả các thành viên của Ban Phúc Thẩm đều độc lập.

Quá trình khiếu nại chủ yếu sẽ là trên giấy tờ, tức là tất cả mọi thứ được thực hiện thông qua các tài liệu bằng văn bản, hiếm khi có phiên xét xử.  một ít đơn kháng cáo được chấp thuận và sẽ được gửi trở lại cho Cục Bảo Vệ Tị Nạn tái xét.

Nếu đơn khiếu nại bị Ban Phúc Thẩm Tị Nạn bác,  bạn có thể tiếp tục kháng cáo đến Tòa án Liên bang để yêu cầu phúc thẩm tư pháp.

Bộ Trưởng cũng có thể nộp đơn kháng cáo chống lại một quyết định chấp thuận cho tị nạn.  Bộ trưởng cũng có thể can dự vào đơn khiếu nại tị nạn của đương sự bằng văn kiện,  nộp bằng chứng và viết đệ trình phản hồi đơn kháng cáo.

Sau khi đơn kháng cáo nộp đến Ban Phúc Thẩm Tị Nạn, bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 90 ngày.  Nhưng nếu hồ sơ được xử lý qua buổi điều trần, thì quyết định có thể mất nhiều thời gian hơn. Ban Phúc Thẩm Tị Nạn không thể mở lại đơn kháng cáo nếu Tòa án Liên bang đã đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của bạn.

Không phải mọi quyết định đều có quyền kháng cáo.   Nếu bạn đến từ các quốc gia thuộc danh sách các nước an toàn, hoặc bạn thuộc diện người ngoại quốc đến Canada với hành trình bất thường, hay đến từ một nước an toàn thứ ba, hay từ quốc gia có hiệp ước dẩn độ hoặc đến từ quốc gia đã được đánh giá rủi ro trước khi bị trả về đó.   Đồng thời, bạn cũng không có quyền khiếu nại nếu đơn xin tị nạn bị bác vì lý do xin tị nạn thuộc hư cấu và không có cơ sở.

Không phải tất cả các quyết định có thể được kháng cáo lên Ban khiếu nại tị nạn. Bạn không có quyền khiếu nại đến Phòng khiếu nại tị nạn nếu bạn đến từ một quốc gia Designated xuất xứ (DCO), nếu bạn đến như là một phần của một đến bất thường và được coi là một quốc gia nước ngoài (có DFN), nếu bạn dưới một thứ ba an toàn Hiệp định quốc gia hay luật dẫn độ, hoặc đó là một đánh giá rủi ro (PRRA) quyết định trước diệt. Bạn cũng sẽ không có quyền truy cập để thu hút Ban phúc thẩm tị nạn nếu được xác định là bạn có một tuyên bố rõ ràng là không có cơ sở, hoặc một tuyên bố không có cơ sở.

Để biết thêm chi tiết về khiếu nại tị nạn, xin truy cập mạng chỉ:

http://www.irb-cisr.gc.ca/ENG/TRIBUNAL/RADSAR/Pages/index.aspx, http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/tribunal/rpdspr/ClaDem/Page/ClaimGuideDem12.aspx#_Toc340245792

Enter your keyword