Blog

Vào đầu tháng Bảy vừa rồi, Legal Aid Ontario thông báo cho tất cả 77 cơ quan pháp trợ cộng đồng là ngân sách tài trợ cho mổi cơ quan sẽ bị cắt giảm 1.6% trở ngược về tháng 4.  Đây là một quyết định đột xuất mà không có báo trước hoặc tham vấn trước khi hành động.

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào (MTCSALC) đã liên kết với Cơ Quan Pháp Trợ cộng đồng Canada gốc Châu Phi (ACLC),  Cơ Quan Pháp Trợ Cộng Đồng Nam Á (SALCO) và Liên Hội cơ quan pháp trợ Ontario cùng nhau gây áp lực với chính phủ tỉnh bang yêu cầu can thiệp và ngăn chặn việc cắt giảm tài trợ. Đại diện của MTCSALC, ACLC và SALCO cùng đến gặp nhân viên cao cấp của văn phòng thủ hiến để bày tỏ thỉnh nguyện của chúng tôi. Sau đó cả 3 cơ quan cùng nhau gởi thư thỉnh nguyện đến Thủ hiến Ontario, Bà Kathleen Wynne để vận động ủng hộ cho cơ quan pháp trợ cộng đồng và ngăn chặn việc cắt giảm.

Cuối cùng, Bộ trưởng Tư pháp đã can thiệp và gia tăng kinh phí của LAO để họ hủy bỏ quyết định cắt giảm ngân sách của cơ quan pháp trợ cộng đồng.  Chúng tôi rất vui mừng về việc hủy bỏ quyết định cắt giảm . Nhưng vấn đề này xem như tạm giải quyết vì Chương Trình Pháp Trợ Ontario (LAO) vẫn tiếp tục đe dọa là năm 2014 thì họ sẽ cắt giảm 4 triệu rưỡi ngân sách của hệ thống pháp trợ cộng đồng.  LAO đã chọn các cơ quan pháp trợ chuyên khoa trong đó có Trung Tâm chúng tôi để làm mục tiêu cho cuộc thanh tra “giá trị đồng tiền” và có thể đưa đến các quyết định cắt giảm tài trợ ngân sách của cơ quan pháp trợ chuyên khoa.

Trung tâm chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các cơ quan pháp trợ khác để đảm bảo hệ thống pháp trợ cộng đồng nhận được tài trợ cần thiết để tiếp tục phục vụ cho tầng lớp thế yếu ở Ontario.

Để biết thêm thông tin, xin đọc thêmthông cáo báo chí của chúng tôi ngày ngày 29 tháng 7 năm 2013, bức thư ngỏ của chúng tôi đến Thủ hiến và bài báo tiếng Hoa của Tạp chí Thế giới về vấn đề này tại:

http://tor.worldjournal.com/view/full_to/23243280/article-%E7%9C%81%E5%BA%9C%E5%A2%9E%E6%92%A5%E6%AC%BE-MTCSALC%E5%8D%BB%E9%9D%A2%E8%87%A8%E5%89%8A%E6%94%AF?instance=torhot

Enter your keyword