Blog

Để khôi phục lại quan niệm và giá trị gia đình trong chính sách nhập cư của Canada, MTCSALC đã đưa ra một chiến dịch mới để vận động phản đối những đề xuất cải cách diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình.  Để biết thêm về chiến dịch, xin đọc phần sau đây:

bản thông cáo báo chí ngày 27 tháng sáu năm 2013

Canada của tôi bao gồm tất cả gia đình

 

Dự kiến thay đổi luật bảo lãnh gia đình

Chính phủ Canada đã đề nghị thay đổi các quy tắc liên quan đến bảo lãnh gia đình bao gồm:

1. Định nghĩa của con phụ thuộc

  • mức tuổi tối đa sẽ được giảm từ 21 tuổi đến 18 tuổi
  • loại bỏ qui chế hạn tuổi ngoại lệ cho con phụ thuộc là sinh viên toàn thời gian hiện hành

Nếu đề xuất này được chấp nhận, nó sẽ ảnh hưỡng cho mọi tầng lớp (người tị nạn, diện nhập cư kinh tế, làm việc chăm sóc tại gia, đoàn tụ gia đình) khi xin nhập cư với con cái  vì các con trên 18 tuổi sẽ bị loại ra không được xem là phần tử được đoàn tụ của gia đình.

2. Quy tắc bảo lãnh  cho các bậc cha mẹ và ông bà

  • Thời gian tài trợ bảo lảnh sẽ tăng từ 10 năm đến 20 năm.
  • nguời bảo lảnh sẽ  phải giữ mức thu nhập cao trong một khoảng thời gian dài mới được xin bảo lãnh

Những thay đổi này sẽ có ảnh hưỡng nghiêm trọng cho cộng đồng di dân ở Canada – đặc biệt là những người từ các cộng đồng chủng tộc và có thu nhập thấp – những người muốn đưa gia đình nhập cư vào Canada.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến những gia đình di dân,  xin đọc:

http://www.thestar.com/opinion/commentary/2013/05/28/what_happened_to_family_values_in_immigration.html

Enter your keyword