Blog

Cách lưu trữ chứng cớ để bảo vệ quyền lợi của bạn khi làm tiền mặt

Làm tiền mặt rất là phổ biến trong cộng đồng. Khá nhiều công nhân nhận lương được trả toàn bằng tiền mặt hoặc một phần bằng tiền mặt và một phần bằng chi phiếu hay trực tiếp chuyển ngân vào tài khoản.  Trong những trường hợp như vậy, chủ thường không cung cấp hay giử kỷ lục lương bổng cho nhân công.

Nhận lương tiền mặt xem ra có vẻ thuận tiện và có lợi để tránh trả thuế bảo hiểm lao động và thuế hưu bổng, thuế thu nhập, nhưng nếu có gì bất trắc thì nhân công sẽ gặp khó khăn khi bit thiếu tiền lương.

Những khó khăn khi chấp hành quyền lợi lao động

Luật Tiêu Chuẩn Lao Động đặt ra một số qui định bảo vệ quyền lợi cho nhân công, một số qui định phổ biến là mức lương tối thiểu (hiện nay là $11.25 /giờ), mức lương phụ trội, tiền lễ công cộng, tiền phép thường niên và bồi thường thay vì thông báo nghĩ việc.

Nếu chủ vi phạm luật lao động thì sao?  Công nhân có thể nộp đơn khiếu nại với bằng chứng đến Bộ Lao động để yêu cầu bộ giúp đòi tiền lương thiếu.

Vấn đề khó khăn khi đòi lương thiếu trã bằng tiền mặt là thiếu bằng chứng nên khó chứng minh mức lương giờ và số giờ đã làm để tính mức lương thiếu.  Do đó, nhân công hay bị quỵt lương và số tiền này có thể lên đến hàng ngàn đô la.

Khó xin tiền bảo hiểm công việc khi thất nghiệp

Một vấn đề khó khăn khác khi làm tiền mặt là không đủ giấy tờ chứng minh tổng số giờ đã làm để được hưởng tiền bảo hiểm lao động (EI) khi bị thất nghiệp.  Đôi khi, chủ không báo cáo đúng số  giờ đã làm để trốn thuế nên dẫn đến trường hợp nhân công sẽ không có đủ số giờ để được hưởng EI cho dù thực tế họ đã làm đủ giờ. Trong tình trạng này, nhân công khó chứng minh mình đủ tiêu chuẩn vì thiếu bằng chứng.

Bạn nên làm gì?

Khi xin việc, thường nhân công không có sự lựa chọn giữa giữ cho mình một công việc nuôi miệng hay tranh đấu cho quyền lợi pháp định của mình đòi chủ phải làm đúng luật.

Tuy nhiên, nếu bạn bị ép trong tình huống phải nhận làm tiền mặt hay chủ có hành vi dối trá không khai thật lương bổng để trốn thuế thì bạn phải lập và ghi sổ riêng cho mình.  Bạn nên dùng lịch ghi lại những ngày bạn có đi làm, số giờ đã làm trong ngày đó và tiền lương trong kỳ.  Phải ghi rỏ những số tiền lương thanh toán không sòng phẳng, số tiền lương đã trã và còn thiếu.   Nếu nơi làm việc có lịch trình chia ca, bạn nên sao chụp tất cả lịch trình khoá biểu đi làm, giử lại những lịch trình này nếu có thể hay dùng phone tay chụp lại lưu trử.   Ngoài ra, giữ thông tin liên lạc và tên của các đồng nghiệp, những người có thể là người nhân chứng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

Bằng cách này, cho dù chủ cố tình làm sổ sách sai, bạn cũng có thể tự bảo vệ  cho mình với các bằng chứng trong trường hợp tranh chấp tiền bạc.  Bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được giúp đở nếu quyền lợi của bạn bị xâm phạm.

Những thay đổi trong Luật Tiêu Chuẩn Lao Động

Chính phủ Ontario thông qua đạo luật Tăng Cường Công Việc và Kinh Tế hơn một năm trước đây như là một phần của một nỗ lực để tăng cường các tiêu chuẩn lao động bảo vệ quyền lợi cho người lao động dễ bị tổn thương.  Những  quy định  Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động (ESA) đã được sửa đổi.  Dưới đây là một bản tóm tắt của những thay đổi mới đã có hiệu lực trong năm qua.

Mức lương tối thiểu

Ngày 1 tháng 10 hàng năm, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ lạm phát được xác định bằng chỉ số giá tiêu dùng trong những năm trước đó.  Nếu tỷ lệ lạm pháp trong năm giảm, thì mức lương tối thiểu năm đó sẽ được giữ nguyên như năm trước.

Nếu mức lương tối thiểu thay đổi nằm trong một  kỳ lương, thì sẽ có 2 mức lương áp dụng trong kỳ đó theo giai đoạn.

Mức lương tối thiểu hiện nay là:

Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu

Trước ngày 1, tháng 6, 2014

Từ ngày 1 tháng 6, 2014 đến

 30 tháng 9, 2015

Hiện hành từ ngày 1 tháng 10,  2015

Lương thông thường $10.25/giờ $11.00/giờ $11.25/giờ
Học sinh $9.60/giờ $10.30/giờ $10.55/giờ
Người hầu rượu $8.90/giờ $9.55/giờ $9.80/giờ
Thợ săn và câu $51.25 /tuần

$102.50/tuần

$55.00/tuần làm việc liên tục ít hơn 5 giờ/ngày
$110.00 /tuần làm việc hơn 5 giờ/ngày
$56.30/tuần làm việc liên tục ít hơn 5 giờ/ngày
$112.60/tuần làm việc hơn 5 giờ/ngày
Làm việc tại nhà $11.28/giờ $12.10/giờ $12.40/giờ

Đòi lương thiếu

Loại bỏ mức đòi lương thiếu tối đa $10,000

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 2,  2015, những tiền lương thiếu sau ngày này sẽ không có giới hạn mức đòi tối đa.  Mức đòi tối đa $ 10,000 vẩn áp dụng cho số tiền lương thiếu trước ngày 20 tháng 2, 2015.   Tiền lương được xem là thiểu nếu chủ cho nghĩ việc mà không thanh toán tiền lương trong vòng 7 ngày từ ngày nghĩ việc,  hoặc trả lương trể hơn ngày phát lương.

Gia hạn thời hạn khiếu nại

Thời hạn nộp đơn kiện đến Bộ Lao Động được gia hạn.  thời hạn mới là 2 năm cho những tiền thiếu sau ngày 20 tháng hai, năm 2015. Đối với tiền lương thiếu trước thời hạn này thì thời hạn kiện vẫn theo luật củ là 6 tháng.  Tuy nhiên, có hai trường hợp ngoại lệ,  thứ nhất, nếu đây là vấn đề tái phạm trong vòng 6 tháng từ khi đơn kiện lần trước, thứ hai, tiền lương đòi là tiền phép thường niên thiếu trước ngày 20 tháng 2, 2015, thì nhân công có thời hạn 1 năm để khiếu nại đến Bộ Lao Động.

Gia hạn thời gian hồi tố

Qui định mới cũng gia hạn thời gian hồi tố ngược lại trong vòng 2 năm cho tiền lương thiếu sau ngày 20 tháng 6, 2015,  những món tiền lương thiếu trước ngày này chỉ có thể hồi tố ngược lại trong vòng 6 tháng trước đó

Làm việc cho công ty nhân dụng

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, 2015, nhân công làm việc cho công ty nhân dụng trung gian bị thiếu lương có quyền đòi chủ nơi làm việc hay công ty nhân dụng, cả hai đều có trách nhiệm thanh toán tiền lương thiếu.  Thông thường, nhân công do công ty nhân dụng tuyển dụng sẽ được phân công đến các khách hàng để làm việc nhưng lương sẽ do công ty nhân dụng phụ trách thanh toán.  nếu bị thiếu lương, nhân công chỉ có thể đòi công ty nhân dụng,  nhưng theo qui định mới, cả hai công ty nhân dụng và công ty khách hàng đều chịu trách nhiệm tương quan để trả lương thiếu.

Chủ phải dán bích chương luật lao động ở nơi làm việc

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2015, tất cả nơi làm việc đều phải dán bích chương liệt ra qui chế luật Tiêu Chuẩn Lao Động và có trách nhiệm cung cấp một phiên bản in của luật Lao Động nếu nhân công yêu cầu và đáp ứng đòi hỏi tài liệu trong những ngôn ngữ khác.

Chủ phải dán bích chương này ở một nơi dễ thấy tại nơi làm việc. Nếu đa số các công nhân nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nơi làm việc, chủ có trách nhiệm phải trưng bài bích chương trong các ngôn ngữ thích hợp bên cạnh phiên bản tiếng Anh.

Chủ phải tự kiểm

Nhân viên Bộ Lao Động có quyền đói hỏi chủ phải tự kiểm tra sổ sách và thực hành để chứng minh mình không vi phạm luật tiêu chuẩn Lao Động.  Họ có quyền đến kiễm tra bất chợt và thực thi trừng phạt thích đáng cho các hành vi phạm luật ở nơi làm việc.

Enter your keyword