Blog

Xóa đói giảm nghèo

Vào ngày 4 tháng 12, 2008, chính phủ tỉnh Ontario đã công bố các kế hoạch giảm nghèo trong phương án mang tên “Breaking the Cycle /Thoát khỏi vòng nghịch”.  Chính phủ hứa trong 5 năm  sẽ giảm 25% tình trạng trẻ em sống trong nghèo khổ.

Trong những chiến lực xóa đói giảm nghèo chủ yếu tập trung vào trẻ em nghèo, có những biện pháp trong các lĩnh vực bao gồm trường học sẳn sàng tiếp thu học sinh, kiến thiết giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở.  Cho ví dụ như một trong các biện pháp là gia tăng tiền trợ cấp Ontario Child Benefit cho 1.3 triệu trẻ em trong gia đình có mức thu nhập thấp đến $1310 một năm.  Gia tăng số lượng Trung Tâm cung cấp dịch vụ nuôi dạy con và gia đình đến 300 trung tâm trong toàn tỉnh bang.  Thành lập các chương trình sau giờ học (After School Program) để cung cấp thêm các hoạt động cho trẻ em sau giờ học.

Là một phần của kế hoạch này, Chính phủ sẽ xem xét lại chương trình trợ cấp xã hội, với mục tiêu xoá bỏ những rào cản và các gia tăng cơ hội tìm việc. đầu tư vào các chương nâng cao cơ hội trong cộng đồng và tăng tài trợ cho chương trình trợ giúp tiền nhà tỉnh bang (Provincial Rent Bank Program) để xây dựng cộng đồng mạnh mẽ hơn và an toàn hơn.

Những chiến lược này là những bước tích cực đầu tiên nhầm giải quyết vấn đề quan trọng.   Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi rằng những biện pháp này, khi thực hiện đầy đủ có thực sự hoàn toàn giải quyết tận gốc vấn đề và làm sao có thể thực sự bảo đảm mỗi người nghèo sẽ nhận được phục vụ mà họ cần đến.

Đây là một câu hỏi quan trọng đặc biệt cho các cộng đồng da màu. Như báo cáo gần đây của Hội BảoVệ Trẻ Em Toronto (Children’s Aid Society-CAS) phát hành cho thấy, sự nghèo khổ cũng xảy ra cho trẻ em da màu, có nghĩa là, nghèo khổ xảy ra cho mọi tầng lớp, ngay cả những người sinh trưởng tại Canada và di dân mới đến.  Các nghiên cứu của CAS cho thấy:

  • Một trong mười đứa trẻ có thu nhập thấp là gốc Châu Âu;
  • Một trong năm đứa trẻ gốc Đông Á;
  • Một trong bốn đứa trẻ là người Thổ Dân, Nam Á, Ấn Độ, Nam & Trung Mỹ;
  • Một trong ba đứa trẻ gốc Ả-rập và Tây Châu Á, và
  • Một trong hai đứa trẻ thuộc gốc Châu Phi. “

Nói cách khác, màu da của trẻ càng đậm thì càng nghèo.

Trẻ em nghèo vì cha mẹ hoặc người nuôi nấng là người nghèo. Chủng tộc da màu là những nhóm điển hình cho nhóm người nghèo ở tỉnh này.  Kết quả do United Way of Greater Toronto nghiên cứu về “đói nghèo theo mã bưu điện” phân tích cho thấy, số người nghèo khó thuộc nhóm “thiểu số da màu” ở Toronto tăng 361% từ năm 1980 đến 2000, trong khi đó thì tổng số người nghèo trong tổng dân số lại giảm 28%.

Khi những con số cho thấy rất nhiếu người da màu sống nghèo khó và có mức thu nhập thấp tại Ontario, do đó, để những kế hoạch xóa đói giảm nghèo có hiệu qu và ý nghĩa, thì những  kế hoạch giảm nghèo phải có các biện pháp cụ thể nhắm mục tiêu vào những cộng đồng này.

Trong khi kế hoạch của Chính phủ thừa nhận rằng mỗi nhóm chủng tộc chịu ảnh hưỡng của sự nghèo khó một cách khác nhau và yếu tố tạo ra vấn đề đói khổ của mỗi nhóm cũng khác nhau, nhưng các biện pháp giải quyết lại nhắm vào các vấn đề chung mà không cụ thể để đáp ứng được nhu cầu của các nhóm.  Trong bản báo cáo có nêu ra các những nhóm ở Ontario bị ãnh hưỡng lớn nhất là người khuyết tật, phụ nữ, người Thổ Dân, Người cao tuổi và vô gia cư.  Nhóm chủng tộc da màu không được đề cập trong số nhóm này.

Nếu không có phân tích dựa vào nhân tố chủng tộc, các kế hoạch nhằm xoá đói giảm nghèo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng da màu.

Những gì Chính phủ nên làm là để mở rộng các chương trình xóa đói, giảm nghèo bằng cách thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm cũng như tầng lớp trong xã hội.  cho ví dụ, Chính phủ nên áp dụng chính sách đòi hỏi cơ hội công bằng trong công ăn việc làm tại Ontario để tạo cơ hội cho các nhóm da màu cũng như những nhóm bị thiệt thòi khác trong quá khứ.

Một chiến lược xóa đói, giảm nghèo mà lờ đi những tác động do chủng tộc, giới tính, khả năng và các yếu tố khác gây ra sẽ không hửu hiệu và không mang lại thành công dài hạn.

Luật mới cho công nhân làm việc cho công ty nhân dụng ( Temporary Agency Workers)

Từ năm 2006 Trung tâm chúng tôi cùng các tổ chức phục vụ cộng đồng người Hoa đã nêu ra nhiều vấn đề và mối quan tâm về sự thiếu bảo vệ của luật Lao Động cho những công nhân làm việc tạm cho các công ty nhân dụng tạm thời.   Chúng tôi viết thư và tổ chức đưa nhân công gặp gở các viên chức chính phủ của Bộ Lao Động và đề kiến nghị yêu cầu đổi luật Lao Động về quyền lợi cho công nhân trong ngành này.

Phản ứng ban đầu của họ là luật hiện hành đã có một số bảo vệ tạm thời cho các công nhân trong nghành này, nhưng Bộ đã đồng ý đặt ra các chiến dịch kiểm tra nhắm mục tiêu vào một số nơi làm việc. Cuối cùng trong tháng mười hai 2008, Chính phủ Ontario đề ra luật mới để bảo vệ nhân công làm việc tạm cho các công ty nhân dụng tạm thời.

Chúng tôi xin tóm tắt nội dung của luật mới như sau:

Theo luật hiện hành, những công nhân làm việc theo tính cách “có quyền chọn làm hay không làm khi được yêu cầu” thì sẽ không có quyển hưỡng một số quyền lợi trong luật Tiêu Chuẩn Lao Động (ESA) vể các ngày lễ, thông báo nghĩ việc hay tiền bồi thường nghĩ việc hay sa thải.  Bắt đầu vào ngày 2 tháng 1, 2009, Luật mới về lễ nghĩ công cộng sẽ loại bỏ điều kiện  “bầu chọn để làm việc” sẽ không được hưỡng quyền lợi liên quan đến các ngày lễ.   Luật thay đổi sẽ cho phép  những công nhân làm cho các công ty nhân dụng tạm thời có quyền được hưỡng 9 ngày lể nghỉ công cộng như những công nhân khác.  Nếu đề án mới được thông qua, chính phủ tỉnh Ontario sẽ hủy qui chế “bầu chọn để làm việc” và cho phép nhân công làm việc cho công ty nhân dụng tạm sẽ được hưỡng các quyền lợi liên quan đến thông báo cho nghĩ việc và bồi thường sa thải. Hiện nay, các công ty nhân dụng có quyền thu lệ phí giúp tìm việc làm. Họ cũng có thể tính tiền lệ phí cho các dịch vụ khác như dạy cách chuẩn bị phỏng vấn, tìm việc, làm đơn xin việc, viết lý lịch v.v.  luật mới sẽ cấm công ty nhân dụng thu những lệ phí này.

Luật pháp đòi hỏi công ty nhân dụng khi giao công việc cho một công nhân, sẽ phải cung cấp các chi tiết cặn kẻ về tên và người liên lạc nơi làm việc, mức lương, phúc lợi, giờ làm việc, lịch trình trả lương, mô tả tóm lượt về công việc và nơi làm việc cho công nhân bằng văn bản. Công ty nhân dụng cũng phải cung cấp các chi tiết về công ty mình, tên và thông tin liên lạc cho công nhân, cùng với một bản thông tin về quyền lợi và Luật Tiêu Chuẩn Lao Động do Bộ Lao động phát hành.

Hiện nay, công ty nhân dụng có quyền đòi hỏi nhân công trả một khoản phí nếu có sự thay đổi từ làm tạm sang cố định, ví dụ như công ty nơi họ làm quyết định mướn họ dài hạn.  Luật mới sẽ  cấm những điều khoản này gây trở ngại cho nhân công để được nhận việc cố định dài hạn và sẽ không được thu bất cứ khoảng tiền nào để được chuyển từ tạm thời sang cố định dài hạn.  Đồng thời cũng cấm công ty nhân dụng thu những loại lệ phí “ từ tạm thời chuyển sang cố định” từ công ty cung cấp việc cho trường hợp nhân công đã làm việc hơn 6 tháng cho chủ.  Công ty nhân dụng không được ép chủ cung cấp giấy chứng nhận tốt để nhân công tìm việc hay gây khó khăn cho nhân công nhận việc ổn định dài hạn.

Hiện nay, các công ty nhân dụng được xem như là chủ của nhân công, do đó, họ phải chịu trách nhiệm tuân hành luật Lao Động  để đảm không vi phạm quyền lợi công nhân.  Luật mới sẽ đảm bảo người chủ nơi làm việc sẽ không được quyền tham gia hay có hành động trả thù các nhân công khi họ giải quyết tranh chấp về quyền lợi của mình trong luật pháp với chủ.

Chúng tôi nghĩ rằng các luật mới do chính phủ tỉnh bang Ontario đề xuất là một bước quan trọng để bảo vệ các quyền lợi của hơn 700.000 công nhân làm việc cho công ty nhân dụng tạm thời  trong tỉnh.  Tuy nhiên vẫn còn có những vấn đề quan trọng như: sự bình đẳng tiền lương cho các  công việc như nhau.  Cho ví dụ như có nơi áp dụng  2 mức lương khác nhau áp dụng cho những  công nhân làm cùng một công việc, nhưng một nhóm công nhân sẽ nhận được mức lương thấp hơn và không có phúc lợi vì làm tạm, nhưng lại không có một thời gian ấn định cho tình trạng “tạm thời”.   Vì vậy,  chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức cộng đồng để đòi hỏi Bộ Lao động tiếp tục tăng cường các biện pháp để bảo vệ quyền lợi pháp luật cho nhân công.

Hệ Thống Nhân Quyền Ontario Mới

Bắt đầu ngày 30 tháng 6, 2008, Hệ thống pháp luật xữ lý nhân quyền đã có các thay đổi lớn lao với mục đích nâng cao hiệu quả hơn.

Luật Nhân Quyền đề xướng quyền được cư xử bình đẳng và tạo cơ hội cho tất cả mọi người trong phạm vi công ăn việc làm, nhà ở, tiện nghi và dịch vụ, hợp đồng và gia nhập các thành viên trong đoàn thể, công đoàn, thương mại hoặc các hiệp hội chuyên nghiệp mà không bị kỳ thị.   Luật này qui định rằng nếu một người bị cư xử khác biệt vì tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục và khuyết tật là phạm luật.

Kể từ tháng sáu 30, 2008, một hệ thống xữ lý nhân quyền mới thành lập có tên là Ủy Ban Nhân Quyền Ontario ( gọi tắt là Ủy Ban) để thay thế cho Hội Đồng Nhân Quyền Ontario đễ xữ lý những sự kiện tụng về vi phạm.  Hội Đồng Nhân quyền sẽ tiếp tục tồn tại nhưng trách nhiệm và chức năng đã được sửa đổi hoàn toàn. . Đồng thời, chính phủ thành lập một cơ quan mới gọi là  Trung Tâm Pháp Trợ Nhân Quyền để cung cấp dịch vụ tư vấn luật pháp hỗ trợ cho các cá nhân kiện cáo về bị xúc phạm nhân quyền.

Ủy Ban Nhân Quyền Ontario (Human Rights Tribunal of Ontario)

Ùy Ban Nhân Quyền Ontario sẻ phụ trách xử lý tất cả các đơn kiện về vi phạm nhân quyền.  Hội Đồng Nhân Quyền (Human Right Commission) sẽ không còn được xử lý các đơn kiện mà phải giới thiệu nộp đơn đến Ủy Ban.

Nếu bạn tin rằng nhân quyền của bạn đã bị xúc phạm và bạn muốn thưa kiện để yêu cầu bồi thường, bạn phải nộp đơn đến ủy ban.  Bạn phải dùng các mẫu đơn (Mẫu #1) hiện có sẵn trên trang mạng của ủy ban hay đến văn phòng Uỷ Ban Nhân Quyền để lấy.  Nếu bạn cần giúp đở điền đơn kiện, bạn có thề liên lạc với Cơ Quan Pháp Trợ Nhân Quyền để được giúp đở ý kiến pháp luật cũng như cách điền đơn.

Các mẫu đơn đòi hỏi bạn phải tường trình vấn đề của bạn rất tỉ mĩ.  Điều quan trọng là bạn phải tường trình các sự kiện theo thứ tự thời gian và tường tận. bạn phải cố gắng cung cấp những chi tiết chính xác về ngày tháng và những chứng cớ bạn có về các dữ kiện trong câu chuyện của bạn.  Bạn cũng phải giải thích lý do tại sao bạn cảm thấy bạn bị kỳ thị hay vi phạm nhân quyền và những đòi hỏi của bạn ví dụ như sự bồi thường hay xin trát lệnh đề thay đổi chính sách hoặc qui chế v.v.   Bạn cần liệt ra danh sách các nhân chứng quan trọng và lý do tại sao họ có thể giúp bạn chứng minh trường hợp của mình.

Sau khi nộp đơn, Ủy Ban Nhân Quyền sẽ xét sơ xem có thuộc phạm vi nhân quyền để quyết định có chấp nhận xữ đơn hay không và bạn đã từng thưa kiện vấn đề này đến những nơi hay tòa khác chưa, nếu hợp điều kiện,  Ủy ban mới nhận xữ lý vấn đề của bạn hay từ chối.

Nếu họ nhận xữ lý đơn kiện của bạn, thì họ sẽ gửi thông báo cho những bị cáo trong đơn kiện của bạn và cho họ 35 ngày để làm đơn kháng cáo, nhưng họ sẽ không thông báo cho người nhân chứng nêu trong đơn.  Nếu bị cáo không làm thủ tục kháng cáo, thì ủy ban sẽ căn cứ vào chi tiết đơn phương cung cấp để quyết định.

Trong khi xữ lý hồ sơ, Ủy ban sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để cố gắng giải quyết đơn của bạn để tìm phương án có hiệu quả nhất như hòa giải và đánh giá trước khi buổi điều trần để làm rõ các vấn đề tranh chấp và loại ra những vấn đề không quan trọng.

Mục Tiêu của ủy ban là phải giải quyết hoàn tất một đơn kiện trong vòng một năm. Vì hệ thống xữ lý này rất mới, chỉ bắt đầu áp dụng vào tháng 6 năm 2008 đến nay, do đó chúng tôi không thể kiểm chứng rằng có đạt được chỉ tiêu trong vòng một năm hay không.

Các chi tiết thêm về ủy ban có thể tìm được trên mạng www.hrto.ca , địa chỉ ở Toronto là 655 đường Bay,  lầu 14th, Toronto, Ontario M7A 2A3, số điện thoại : 416-326-1312.

Bạn nên biết là Ủy Ban không thể xữ lý những vi phạm nhân quyền của những nghành nghề thuộc sự kiểm soát của luật Liên Bang như ngân hàng, công ty hàng không, điện thoại, truyền hình và truyền thông, xe buýt hay xe tải chạy xuyên tỉnh.  Nếu những đơn kiện trong ngành này phải nộp đến cho Hội Đồng Nhân Quyền Canada/Canadian Human Rights Commission tại  Ottawa để xữ lý.   Có thể tìm thêm chi tiết của CHRC tại  http://www.chrc-ccdp.ca

Trung Tâm Pháp Trợ về Nhân Quyền

Trung tâm này cung cấp dịch vụ pháp trợ cho nạn nhân bị xúc phạm nhân quyền làm đơn kiện.  Những dịch vụ bao gồm tham khảo ý kiến pháp luật hay chuẩn bị đơn kiện để nộp, đại diện tham dự các buổi hòa giải hay buổi điều trần v.v.

Nếu cần giúp đỡ, bạn có thể liên lạc họ ở số  416-314-6266 trong Toronto hay  1-866-625-5179 vùng ngoài Toronto.  Trung tâm tọa lạc tại  400 University Avenue, lầu 7th , Toronto, Ontario M7A 1X8.

Hội Đồng Nhân Quyền

Nơi này sẽ không chịu trách nhiệm về xử lý các trường hợp cá nhân kiện về nhân quyền.    Những đơn kiện nộp củ nộp trước ngày 30 tháng 6, 2008 chưa hoàn tất thì đương sự có quyển chọn hủy bỏ đơn củ và nộp một đơn mới với Ùy ban trong thời hạn từ giữa tháng 6 đến 31 tháng 12, 2008 để được “xữ lý ưu tiên” hoặc chọn để hội đồng tiếp tục xữ lý đến thời hạn cuối cùng là  1 tháng 1, 2009, nếu vẫn không hoàn tất thì sẽ phãi làm đơn kiện mới nộp đến ủy ban sau đó.

Hội Đồng Nhân Quyền sẽ phụ trách các công tác giáo dục, tuyên truyền để ngăn ngừa những hành vi kỳ thị, thăng tiến sự bình đẳng về nhân quyền.  Hội đồng sẽ phụ trách điều tra những vấn đề vi phạm nhân quyền có tầm vóc lớn hơn mà không chỉ ảnh hưỡng cho phạm vi cá nhân.

Hội đồng Nhân Quyền có thể can thiệp  vào những hồ sơ kiện về vi phạm nhân quyền có tính cách kỳ thị theo hệ thống, từ đó sẽ đặt ra các chính sách ngăn ngừa kỳ thị.  nói chung là Hội đồng sẽ có nhiều quyền hạn để giải quyết những vấn đề kỳ thị cho đại chúng mà không chỉ là vấn đề của một cá nhân.  những hồ sơ cá nhân do Ủy ban xữ lý cũng sẽ được chuyển đến cho Hội đồng để giải quyết nếu sự kỳ thị đó có tác động lớn đến một nhóm  và không đơn thuần  là vấn đề của một cá nhân.

Enter your keyword