LƯU TRỮ

Download PDF here COVID-19: Cập nhật về bảo hiểm việc làm và các phúc lợi khác do Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn cập nhật ngày 27 tháng 3 năm 2020) A. Hỗ trợ tài chính cho người lao động Tiền Ứng Phó Khẩn Cấp của Canada- Canada Emergency Response Benefit (CERB): […]

ĐỌC THÊM

Vào đầu tháng Bảy vừa rồi, Legal Aid Ontario thông báo cho tất cả 77 cơ quan pháp trợ cộng đồng là ngân sách tài trợ cho mổi cơ quan sẽ bị cắt giảm 1.6% trở ngược về tháng 4.  Đây là một quyết định đột xuất mà không có báo trước hoặc tham vấn […]

ĐỌC THÊM

Ngày:              Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013 Giờ:                 6 – 8 giờ chiều Địa điềm:         University Settlement House, 23 Grange Road Chủ đề:           Điều gì xảy ra cho giá trị gia đình trong Luật Di Trú? Khách mời đặc biệt: Amy Casipullai – Điều Phối Viên về Chính […]

ĐỌC THÊM
1 2

Enter your keyword